Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

-0-I LLANAEl,c f£ AIAiiN.

! 1:1 IW.

I PFSituos.

Y Trychineb y 1 Hove. I

Cyfarfod Ysgolior M.C.I Dosbarth…

News
Cite
Share

Cyfarfod Ysgolior M.C. Dosbarth Pwllt ili. Cynhaliwyd yr uchod yn Sou "1 Beach, y Sabboth diweddaf. — Holwyd y pI. t yn Hanes Daniel gan y Parch. D. E. Dav -j dosbarth canol yn y rban gyntaf o'r 4ydd bt .d o Efenjyl Marc, a'r dosbarth byoaf yu y rhai laf o'r 12fed benod o Efengyl Marc. Llywyddwyd Cyfarfod y Cyar; hiolwyr gan Mr. E. Jones Grilfitli, y llywydd. ,'aed adrodd- iad o waith Pwyilgor yr Ysgol Sal othol gan y Parch. D. E. Davies. Sylwyd g.ind o fod y maes llafur am y flwyddyn 1913-14 ) fod y 26a.in pen- odau cyntaf o Lyfr Genesis (hanes ) Patriarch- iatd yn benaf) dosbarth o 13 IS del i ddewis Hebreai J neu y 12eg punod cynta. yn Llyfr yr Actau, a'r dosbarth dros 18 a than .'3 oed yr uu maea dosbarth hyn if yr wyth be,, gd gyntaf yn Hebieaid. Cafwyd traffdaeth ar lyfr cyfri 'n Dosbarth Penlleyu yuglyu a chadw cofnoi .0 o fdes y dysgu alian. Golyga y cynllun id ces neb i c'dweyd hen aiu dau. Awgrymw; fod i'r Cyf arfod Vsgol gymeryd y mater i fy ac i anog Dosbarth Penlifeyn 1 gyhoeddi y ll :a bod yn gyfrifol am ei ddwyn ailan. Rhoddodd Mr. T. J. Griffith (5rifenydd y Gymanfi) adrodoiad o'r cyfarfod gyuhaliwyd yu Fourcrosses yda arweinyddioi. mu y cylch gau Dr. -T. Lloyd \\T 111 ams, IB&D. Yehydig oedd yn bresenul, meddai Mr Grit, i1 buasai yn lies I Jawer un fod yno, ond ma, debyg fod ainbell 1 arwemj dd,-u teimlo I oedd- dim gwerth gii.ddo fod yn breseuol, e: iad oedd Dr Williams yn dweyd fawr 0 newy buasai yn dda i bob arweinydd re welli gwee d ymdrecb i iod yn bressnol. Uhoddodd Dr illiams arn- ryw o gynlluuiau gerbron y c\ iiiod megis dangos y ffoidd > ae athraw med., s yn myned ymlat-n gyda ei ddosbartb. Fob pob ysgol i ganu fei y byddai yr arweinydd u gofyn, er engralfft, dywedodd fod ysgol Sou ,h Beach yn cauu y peuill cyutaf, ysgol ara. I yi canu yr ail, ac felly mlaen. li,fyd fod yr ;Liou i roddi amcaugyfrif i Ysgrifenydd y Gynii .fa o'r nifei sydd yn dud t'r cyfarfod canu- 't,lwyd ar i'r llefanad fod yn gywir wrtti gum, "r gciii^u yn eglur. Hefyd dylai arweinydd Oil ctmu god pwynt newydd yn mhob cyf,trf.>d, JO mai dyma y diffyg mawr fjd cyfarfodydd ca:)u ddim yn llwyddiauus. Pasiwyd fod Mr T. J. Griffith i drefuu y "Hehearals" drwy Dr Williams. Peuodwyd Miss Roberts, Yuys, Abererch, ar y Bwrdd Safonol. Pasiwyd fod ymgeiswyr yr A: hob ad ar ol y tiesaf i setyll yn ol yr oed ar ol y dydd ol. f o lis Mawrth. Cafwjd sylw ar adioddiad o'r yatadegau yn y Gyniiadledd yu Salem. Siar.lwyd ar y C) fryw an amryw o'r cynrychio wyr, ac yn condemn:o gwa th pwy bynag oedd yn gyfriful o rodd; adroddiad > '1 cyfryw yn y nfwyddiad- uton. Sylw- dd uu cynrychiolydd mai yr ochr dywyll yu unig oedd yu y newydiiiadur. Nid oedd yu de; meddai, rhoddi un ochr heb roddi y llall hefyd. Dylesid dangos y d.wg a'r da yn ogyst 1, rhag rhoddi camargraff ar waith yr ysgol sul. S^lwodd un cynrychiolydd arall mai yr Ysgol Sul oedd yr adran oreu sydd yn perthyu i'r Eglwys heddyw. Yr oedd yn iwy blodeucg o lawer na'r Cyfa: fod Eglwysig a'r Cyfarfod Gweddi. a gwa;th ynddi ar gyfer p')b un yn ddiwahaniaeth. Awgrym« yd y prio-lol- del) o gael y chwiorydd i ddysg y dosbarth- iadau ieuengaf. Pasiwyd mai h Iddiol fyddai i'r Vsgolion gartref roddi sylw i't materion uchod, ac i bob Ysgol ddefnyddit, ei d( ethineb yn y mater. Buwyd yn ymdiin ar yr iaith óI, weddus sydd yn Synu ymysg rhyw ddosbarth ( bobl, a hyny, fel mae'n ofidas meddwl, gall ael dau eglwygig a phlant newydd eu dCI byu i'r c3 nundeb. Pas- iwyd fod sylw ar y mater i'w .vneyd yn yr Ysgol Sabbothol a'r Cyfarfod Egl ysig. Rhoddwyd adroddiad o'r t deni chwech wythnosol gan Mr Edward Pugh, Bryo achau. Dangoswyd fod cynydd o 10 yn nghyfartaledd y presenoldeb, a lie had o 75 f. ily yn dangos lleibad o 65 trwy y dosbarth. J Inodau cyn- ydd, 1,894 lleihad, 1,498, yn c iDgos cynydd n NI. v Cafwyd hanes yr Ysgol yn y li^ gau yr Ar.)! ygwr. Dywedodd y da a'r drwg edd yu pei th- yn i'r Ysgol. Yr oedd yr athraw 111 yn weithgar iawn, yn dwyn y dosbrthiadl. ieuengaf yn euwedig i ddeull y gwlrionedd g da difrifwch. Ar ddiwedd y flwyudyn 1911 y oedd 55 ar y Ilyfrau, ac yn 1912 yr oedd 68, ya dau„os cy;i- y id o 13 yn rhif yr aelodau. Di wg geuyf ddweyd na fu cyfaitakdd pi est loldeb yr ath- rawon a'r athrawesau yr hyn dd astii fod. Yr oedd Ilafur y r ysgol wedi cynyd' u yn ganmd- aiwy, oud nid ydytn yn cael y ] fur oddiwrth y dosbarthiadau a ddisgwylid. Ond cymeryd satle gySred.ucd yr ysg, i yst r-acth y mae yua gynydcl a sel yn ymddaugot. Y mie I ba ineicijed ieuaiac y, esgeuluso ychjdig ar yr yogol, tra y mynychent y modd i eiaill perth- yo. 1 i'r eglwyS yo dJa. Caiwyc ,air ymhellaoh ar afle yr ysgol yn y lie gan 3 Y mae ysgol l'eucaeuewydd, Ch dog, a Kuui- crosses wed. gwithod ymuao a Ouymaufa Ganu Gosen.—VV. W.O., Yag.

1Honiad Di Sail. ! Homad Di…

Mutual Life Insurance Company.

Pwy Gafodd y Llwyau ?

-o -i Giywsoch Chwi ?

Advertising