Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

-0-I LLANAEl,c f£ AIAiiN.

! 1:1 IW.

I PFSituos.

Y Trychineb y 1 Hove. I

News
Cite
Share

Y Trychineb y 1 Hove. AIL DRENGHOLlAiJ AR MR. TREVANION. Cofir y pasiwyd rheith arn o farvvol- aeth ddamweiniol yn y trengholiad ar gorff Hugh Eric Trevan: m, y dyn ieu- anc cyfoethog a fu farw nuvvn canlyniad i efleithiau gwenwyn y » Hove ar yr 1 ieg o Fedi di weddaf. Yr wythnos ddiweddai. trwy orchym- yn Barnwyr yr Uchel Ly." agorwyd ail drengholiad yn y neuad 1 drefol, ac yr oedd y llys yn orlawn. Dywedodd y Crwner y gwyddent betlo oedd y rheith- tarn basiwyd yn Medi, end er y pryd hwnw gwnaed archwili j manwl ar y corff drachefn gan Dr. Vilcox, un o'r meddyon mwyaf profia' jl yn y wlad, I ac y byddai i'r meddyg c iweyd wrth y rheithwyr y gellid profi t d y trancedig wedi cymeryd swm ant '.th o'r gwen- wyn, ac yr oedd hyny y i hynod ia wn, ac yn rhoi agvvedd wah, ol ar bethau i fel yr edrychid ar yr ach s gan y rheith- wyr blaenorol. Y ewes', vn j'w bender- fynu yn awr oedd, pa fo i ac o dan ba amgylchiadau y bu i'r ancedig gym- eryd y gwenwyn. Yr t Jd yn angen- rheiuiol i'r rheithwyr t Irycli allan yn fanwl a oedd amheuaeth v gallai tod a wnelo rhywun arall a'r t chineb. Rhced tystiolaeth gar Dr. Spiisbury, yr hwn ddywedodd iddo d a Dr. Will- cox wneud archwitiad Jr y corff yn ngwydd yr heddlu a swydogion arben- ig. Yr oedd y corff yn ei do dyn ieuanc wedi cael byd da. Yr uaig anaf ar y corff oedd briw bychan yr arddwrn. Yr oedd olion pneumonia 1 yr ysgyfaint, ond dim digon o afiech).. i gyfrit am ei farwolaeth. Yr oedd p(peth yn profi y bu tanv o wenwyniad. Yna rhoes Dr. Willco, ei dystiolaeth, a gwrandewid yn astud no gan y dorf. Tystiodd fel yr agorwyc" yr eirch oedd am y corff, ac fel y gwn eth archwiliad manwl arno. r oedd yn amlwg mai'r gwenwyn veional a dim irall achosodd ei farwolaeth. Darganfy idwyd y gwen- wyn hwn yn Germani tua deng mlynedd yn ol. Math o lwch g vyn ydoedd, a bias braidd yn halit auio, ac wedi ei gymeryd treiddiai trwy yr holl gorff yn gyflym. Felly, yn fuan tr ol i farwol- aeth gymeryd lie, ni chelù ond ychydig o'r gwenwyn yn y cor:f. Yr oedd y ddogn wedi ei chymer d yn yr achos hwn tua 36ain o oriau cyn y bu farw'r trancedig. Rhaid ei foi, wedi ei gym- ■ eryd yn wirfoddol neu ei tod wedi ei roi yn wirfoddol iddo gan ryvvun arall. Os mai'r ddamcaniaeth ol; f oedd gywir, gwnaed hyny gyda bwiiad llofruddiol, os gwyddent ei effaith. Byddai i'r sawl gymerai'r gwenwyn hwn fynd yn an- ymwybodol ymhen yr a'r. Gofynwyd i Dr. W ilcox gan Mr. Freke Palmer, yr hwn a ymddangosai ar ran Mr. Roe, cylaill vir. Trevanion. a fyddai raid ychwaneg 'r ddogn cyn y cai effaith os byddis we ii arfer cymeryd dognau bychain o'r gwenwyn. Atebodd Dr. Willcox y byddai i addau, ond nad oedd yn debyg i morphic. Gellid cymer- yd yr olaf a; ychvvan gu'r ddogn yn I raddol hyd nes y gallai gymeryd gym- I aint dri ugain gwaith a 'r ddogn gyff- redin. Tystiwyd gan Dr. B ines, Brighton, j y bu Mr. Trevanion yn ymgynghori gydag ef yn Awst di\ eddat yngiyn a ? chrydcymalau. GalwNi arqo at Mr. Trevanion y 9fed o Fee gan Mr. Roe, cyfaill y trancedig, yr lwn a'i hysbys- odd fod ei ffrind wed cymeryd dogn rhy fawr o veronal. An -nodd yntau i'w hysbysu y deuai yno g: ;¡ted ag y gallai ac am iddo roi dwr é: mwstard iddo Pan ddaeth yno gweloc J Mr. Trevanion yn anymwybodol, ac >id oedd modd rhoi dim iddo i ladd e feithiau'r gwen- wyn.— Holwyd Dr. 1 ines yn fanwl gan Mr. Muir, a sylu Id nad oedd y meddyg yn ei ateb yr briodol nac yn ymddwyn yn briodol tuag ato, ac wedi i'r meddyg ateb rhai cwestiynau ynglyn I a'r adegau y bu yn gweini ar y trancedig, gofynodd y Crwner i'r rheithwyr a oedd ganddynt eisieu mwy o fanylion. Dy- wedodd y blaenor nad ceJdynt yn fodd- haol o gwbl ar dystiolaeth y meddyg. Yr oedd arnynt eisieu i'r clyddiadau gael eu profi oddiwrth ei lyfrau. Dy- wedodd Dr. Baines y credai y gallai wneud hyny. Syhvodd Dr. Willccx mewn atebiad i gwestiynau pellach, y gellid rhoi llun- iaeth i un wedi cymeryd veronal er ei fod yn anymwybodol. Yr hyn a wnai o dan yr amgylchiadau dan s\!w fuasai pasio pibell fain i'r ystumog a sugno'r gwenwyn allan. Gellid gwneud hyny yn ddiberygl ond bod yn ofalus. rystiwyd gan glerc o ariandy yn Llundain, yr hwn a gyflwynodd gopi o gyfrifon arianol Mr. Trevanion a'i gyf- aill Mr. Roe o lonawr iaf, 1911, hyd Medi iieg. 1912. Cyflwynodd hetyd gopi o sicrebau drosgiwyddwyd o'r bane gan Mr. Trevanion i Mr. Roe Yroedd yr holl sicrebau drosgKvyddvvyd i Mr. Roe yn werth 7,ooop. A?d ymlaen gyùa'r trengholiad dra- chetn ddydd Llun, a dadguddiwyd rhai pethau hynod ynglyn a dull y trancedig o fyw. Vr oedd yn neillduol o ferch- edaidd, medd rhai o'r tystion yn alluog a phert, ond yr oedd llawer o bethau yn dangos nad oedd yn hollol glir ei feddwl ar brydiau Disgwylid y rhoddid tystiolaeth gan Mr. Roe, ei gyfaill, yr hwn oedd yn byw gydag ef, ac i'r hwn y gadawodd y trancedig y rhan fwyaf o'i ffortiwn, ond nis cafodd Mr. Roe ei alw. Dywedodd y famaeth a weinai arno fod rhywbeth yn ei boeni -byddai yn wylo yn amI. Gotynwyd i'r famaeth beth oedd yr hyn a'i poenai, ond dywedodd nad oedd yn hoffi dweyd, ac ysgritenodd ef ar bapur, fe'i rhoes i'r crwner, yr hwn a'i darilei,)dd. Wedi gwrando tystiolae nau maith gohiriwyd y trengholiad dn chefn hyd I heddyw (ddydd Mawrth).

Cyfarfod Ysgolior M.C.I Dosbarth…

1Honiad Di Sail. ! Homad Di…

Mutual Life Insurance Company.

Pwy Gafodd y Llwyau ?

-o -i Giywsoch Chwi ?

Advertising