Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PWLLHELI. UVHOKDDIADAU SABROTHOL-Chwef. 2. Peolan (A), am 10 a 6, Parch J. Rhydderch, Gweinidog. Capel Seisnig (A.) Cirdifl Road, am 11 a 0-30, Parch D. W. Roberts, Gweinidog. Penmount (M C.), am 10 a 6, Parch J. Pules- ton Joms, M.A., Gweinidog. Salem M.C.). am 10 a K, Parch. John Hughes 13. A., B D., Gweinidog. Capel Seianig (M.C.) Ala Road am 11 a 6-30, Parch John Evans, Gweinidog. Tabernacl (B.), am 10 a 6, Parch Henry Rees Gweinidog. Hen Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2. Ysgol. Yagol Genhadol (M.C.), Sand Street, am 10 a 811i1 6, Mr Albert Evan Jones, Pwllheli am 2, Yfcgol. Vsgol Genhadol Norih Street (A.), am 10 a 6, Cyfarfod Gweddi; am 2, Ysgol. huth Beach (M.C.) am 2, Mr \V. 0 Roberta, Pistyll. T&rsis (M.C), am 10 a 6, Mr W. O. Roberts, Pistyll. Seion (W.) am 10, Parch. W. G. Hughes, Criccieth am 6, h. Jühn Williams, Rhiw. St. Pedr, 9-30 a 6 (Cymraeg), 11 a 6 (iSeisnig) P<»rch. J. Edwards, B. A., Ficer, a'r Parch. T. Woodings, B.A., Curad. Cenhadaeth Lydevig North Street, R. G., am 10-30, Offeren Sanctiidd, am 2, Ysgol; am 6-30 Pregeth Gymraeg au y Parch P. inlerour, benedichiwn Mawr ganmolir y darluniau ddangos- wyd yn yNetiad.1 Drefol neithiwr (iios Lun). Yr oedd y Charge of the Light Brig-ade" yn un o'r pethau goreu wel- som erioed. TAN.—Yn hwyr prydnawn Sadwrn torodd tan all; i yn nhy Mr. Evan Wright yn Churi h Street, ond llwydd- wyd i'w rodditllan trwy gynorthwy amryw gyfeillion cyn iddo wneud ne- mawr niwed. DRA',IA.- Het- ) (nos Fawrth) yn y Neuadd Drefol. Dydd Cwmni o Gric- cieth yn rhoddi erlformiad o'r Ddraina boblogaidd CN *oeth ynte Cymeriad ?" Y mae y Ddran i hon yn un hynod o ddesgrifiadol, i chanmolir y Cwmni yn fawr. DA:\1WAIN.-l ¡a yn dilyn ei oruch- wyliaeth gyda'r leiriant malu blawd yn melin Mr. Sarr lei Lloyd, Bee Hive, ddydd Lw diwei Jaf, aeth llaw Griffith Jones, Brynark is, yn ddamweiniol i'r peiriant a dert niodd niweidiau tost. Bu raid tori un 'i fysedd ymaith, ac y mae ei law wed ei hysigo drwyddi. CYMDEITHAS .ENYDDOL TABERNACL. -Nos Wener d weddaf o dan lywydd- iaeth Mrs T. E\ ins, cafwyd papyr gan Mr W. Morganvans ar Y Beibl yr hyn ydyw a'r hy i nid ydyw." Cafwyd sylwadau gan y Parch Henry Rees ac eraill. Ar gyny iad Mr R. Roberts yn cael ei eilio gan Mr H. Jones, diolch- wyd am y papyt CYMDEITHAS VMDRECH GREFYDDOL SALEM.—Nos St diweddaf, yn y Gym- deithas hon, dan lywyddiaeth Mr. R. Barker Jones, atwyd anerchiad gan Mr. Idwal Ov, ain ar "Athroniaeth Pethau Cyftredit Yr oedd yr anerch- iad yn un o'r g vleddoedd goreu gaed yn y Gymdeith.. s er's amser. Siarad- i wyd yn mhellach gan y Llywydd, Mri. J. Rowlands, Samuel Jones, a Robert Jones. CYMDEITHAS LENYDDOL SEION (W). Neithiwr (nos Lun) cynhaliwyd y gym- deithas uchod, o dan lywyddiaeth y Parch D. Thomas, Gweinidog. Cafwyd dadl ragorol, Pa un ai'r tlawd ai'r cyfoethog yw y dedwyddaf ? Agor- wyd dros y cyfoethog gan Mr Thomas Roberts, Bakehouse Yard, a thros y tlawd gan Mr Thomas H. Elias, North Street. Siaradwyd yn mhellach a cyn- ygiwyd diolchgarwch i'r brodyr gan y Mri Rich. Roberts, New Row, a J. J. Edwards, Gwalia, ac eiliwyd gan Mi Dan Thomas, Central Buildings. MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH.— Dydd Mawrth diweddaf, wedi cystudd maith, bu farw Miss Jane Ann Jones, Trigfa, Ala Road (merch hynaf y di- weddar Mr. a Mrs. Griffith Jones, gynt L'e Hive), yn 49ain mlwydd oed, Yr oecu yn gymeriad tawel a dirwgnach, ac yn --lod ffyddlon yn eglwys Salem hyd y g^iodd. Cymerodd yr angladd (preifat) le iydd Sadwrn yn mynwent Denio, o dan drefn newydd. Gwas- anaethwyd gan ) Parch. John Hughes, B.A., B. D. CYA^deimlir a'i brodyr a' i chwiorydd yn eu pmfedigaeth. CYMDEITHAS LEN^ODOI, SOUTH BEACH —Yn nghyfarfod diweidaf y gymdeithas -hod cafwyd etholiad, oryd yr oedd tri mgeisydd gerbron sef, iV John Willi- ams, Llys Afon, fel ymgei=vdd Ceid- wadol; Mr W Hughes, Aw^on, fel Rhyddtrydwr, a Mr Owen Jones, Aber- kin House, fel ymgeisydd Llafur Tra- ddodwyd areithiau gan yr ymgeiswy* yn rhoddi eu golygiadau. Siaradwyd o blaid y gwahnol ymgeiswyr gan lvIri D. Lloyd Humphreys, John Jones, J. T. Owen, Mrs Jones, a Miss Hughes. Etholwyd Mr O. Jones, fel ymgeisydd Llafur, gyda mwyafrif parchus. TEML SOAJ Cynhali wyd y deml nos Fercher diwc-ddafyn ysgoldy Penmount. Yn absen oldeS y Parch. D. E. Davies, cymerwyd y swydd o brilr demlydd gan y Parch. 1 homas Williams, The Elms. Pasiwyd cyfnewid amser dechreu y deml a'r cyfarlodydd cyhoeddus o 8 o'r gloch i 7-30. Cafwyd adroddiadau a chaneuon gan y Mri. W. Hughes, Awelon, John Robinson, Misses ICite Ellen Hughes a Katie Jones Griffith. Hefyd, cafwyd sylwadau rhagorol gan y Parch. J. Rhydderch, Petil-,iii. Siaradwyd ymhell- ach gan Mr. Thomas Ellis, Penmount square, a Mrs Roberts, River side.— Cynhelir cyfarfod cyhoeddus o'r de ml nos Fercher nesaf yn ysgoldy y Traeth am 7-30 o'r gloch. CYMDEITHAS Y MERCHED IHUAINC.— Nos Fercher, yn Festri capel Ala Road, cynhaliwyd cyfarfod o'r uchod, dan lywyddiaeth Mrs Williams, Snowdon View. Wedi myned trwy y rhanau ar- weiniol y cyfarfod, cymerwyd rhan mewn adrodd a chanu gan amryw o'r aelodau. Cafwyd cystadleuaeth ar wneud Twll Botwm, goreu Miss H. M. Roberts, Abererch Road, ail, Miss A. W. Jones, Church Place. Darllenwyd papur gwir dda, gan Mrs Dowsing, Church Place, ar "Gwerth a phwysig- rwydd crefydd i bobl ieuanc." Siarad- wyd ar ei gynwys gan y Llywyddes ac eraill. Cafwyd adroddiad penigamp hefyd gan Mrs Dowsing. Pasiwyd pleidlais o ddiolchgar wch i Mrs Dowsing, ar gynygiad Miss Ellis, yn cael ei heilio gan Miss Williams. Gwasanaethwyd fel oeirniaid gan Mrs Thomas a Miss Ellis. Diweddwyd trwy adrodd yr Errr n hwyrol. CYMDEITHAS LENYDDOL PENLAN.— Nos Wener diweddaf. o dan lywyddiaeth y Parch. J. Rhydde l'h, cynhaliwyd cyf- arfod amrywiaethol. Yr oedd y rhaglen yn ngofal Misses K: le Jones, Bodeuon House, Sydney Huj "es, Nanney Piace, a Nurse Pritcharc', Cartrefle. Awd trwy y rhaglen gar nol :—Chwareuad ar y berdoneg ga- Miss Gwen May Roberts, The Parai, ti Deuawd gan y Mri. Teddy Wilso Caerhydderch a Hughie Roberts, L! s Berwyn; Adrcdd- iad gan Miss Be ie Pratt Roberts, South Beach Deu. vd gyda'r crwth a'r berdoneg gan Mast r Evan a Miss A. Jones, Carriage W-. ks Can gan Miss C. E. Jones, Gaol S eet Cystadleuaeh darllen darn heb t atalnodi, goreu, Master Teddy Wils n Can gan Miss Jones (Llinos y BryrPenbryn neuadd; Can gan Miss Robe s, Taleifion. Hef- yd, datganwyd ddv waith yn ystod y cytarfod gan barti c an arweiniad Mr. John Ellis Talwy y diolchiadau ar- ferol ar gynygiad Ir. John Ellis ic eiliad Mr. Evan Jor s, Caerhydderch. CLADDEDIGAETH. Prydnawn iau diweddaf cludwyd rweddi!lion y ili- weudar Mr. YVii; 11 Davies, Iron- monger, i orphwys iyei hir gartret i fynwent newydd D lio. Yr oedd yr angladd o dan y d fn newydd, ac yn gyfyngedig i feibior 'n un.g. Wele yn canlyn drefn yr ang dd :Vr Hear, Cerbyd iaf, Miss A. Davies, Miss Lizzie Davies, Mr: G. H. Williams, Mrs. Capt. Evans, rs. Capt. Seaborn Davies 2il Gerby*. Mr. a Mrs. John Jones, Lerpwl, Mrs vVilliams, Hywyn, Capt. Evans, Crai nor, Mr. G. H. Williams, Bethesd 3ydd Cerbyd, Capt. Edwards, Nef .1, Me. John Parry, Nefyn, Mr. johi-, Davies, Pencae- newydd, Miss Willi I ns, Nevin, Mrs. a Miss Lunt, Lland, -'no, Mr. a Mrs. Jones, Birkenhead Y gweinidogion a'r blaenoriaid, a'r cyhoedd yn dilyn. Gwasanaethwyd v\ 1 li v ty gan y Parchn. Edward JL: es, Eglwys Bach, a W. G. Hughes, C' iccieth yn y capel yn Denio gan y Parchn. Edward Jones, J. Puleston Jones, M.A., a J. Rhydd- erch, ac ar Ian y bedd gan y Parch. D. Thomas. Yr oedd yn angladd lluosog a pharchus. Y r undertaker ydoedd Mr. David Williams, Shop Pwlldefaid. Nos Su1 yn nghapel Seion traddodwyd pregeth gotfa ar ei ol gan y Parch Hugh Jones, D. D., Bangor, a chwareuwyd y Dead March ar yr offeryn gan Miss Lizzie Violet Owen, Carnarvon Road.

-0-I LLANAEl,c f£ AIAiiN.

! 1:1 IW.

I PFSituos.

Y Trychineb y 1 Hove. I

Cyfarfod Ysgolior M.C.I Dosbarth…

1Honiad Di Sail. ! Homad Di…

Mutual Life Insurance Company.

Pwy Gafodd y Llwyau ?

-o -i Giywsoch Chwi ?

Advertising