Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

I NODION A HANESION. j

I I Merched y Bleidlais a…

Ffaith o Bwllheli.

Helynt Mynydd Cilan.

Disgyn Tros Glogwyn.I

News
Cite
Share

Disgyn Tros Glogwyn. I GWEDDW YN HAWLIO IAWN Yn Mraw vs Caernarfon ddydd Sadwrn, o flaen" y Barnwr Lawrence a rheithwyr arbenig, gwneid apel am iawn-dal oddiar berchenog gwaith Carreg-y-Llam, Llithfaen, gan Mary Jones, gweddw o Edeyrn, gwr yr hon a gyfarfu a'i angau yn y gwaith trwy syrthio tros ddibyn craig. Sylfeinid vr apel ar esgeulusdra honedig y diffynydd. Yr oedd y tran- ccdig yn of yn y gwaith, ac yr oedd ef a gweithwyr eraill yn byw yn ystod yr wythnos mewn barrics yn y gwaith. Un diwruod yn Mawrth diweddaf ar ol noswyl, yr oedd y dynion yn parotoi lie i wneud tan, ac aeth y trancedig allan i chvvilio am garreg i wneud grat. Aeth ar hyd y llwybr cul a arweiniai i'r gwaith. Hwn oedd yr unig lwybr, ac ar hyd hwnw yr elai y dynion yn ddyddiol. Syrthiodd y trancedig dros y dibyn a bu tarw. Honid nad oedd y llwybr yn y lie hwnw ond dwy droed- fedd o led, a'i tod yn llawer rhy gul, a hetyd nad oedd wedi ei warchae yn briodol gan nad oedd ond un wifren rhyngddo a'r dibyn. Ar 01 y ddamwain I eangwyd y llwybr a gwnaeth gwell darpariaeth ar gyfer diog-elu y rhai gerddai hyd-ddo. Honid fod y diffyn- ydd yn euog yn herwydd nad of-dd wedi cyflawni ei ddyledswydd trwy wneud y Ilwybr i'r chwarel yn ddiogel. Rhoed tystiolaeth i'r perw) I fod y llwybr yn awr yn bedair troedfedd o led, a thystiwyd hefyd y dywedwyd y byddai i ddamwain gymeryd lie yn y fan hono rhyw ddiwrnod os na wneid gwell darpariaeth yno. Ar ran y diffynydd rhoed ty stiolaeth gan oruch wyliwr y chwarel i'r per?y) fod y llwybr yn hollol ddiogel, a chan Mr Llewelyn Lloyd Jones, prisaer yr un modd. Dy wedodd Mr Arte ius Jones, yr hwn a nmddiffynai, las gellid profi esgeulusdra ar ran y di vn- ydd, ac nad oedd y ddamwain edi digwydd i'r trancedig yn ystod c au gwaith. Yr oedd ar y pryd y cyme; dd y ddamwain le yn defnyddio'r 11 w br i'w bwrpas ei hun. Argymhellai y Barnwr i'r rheith .'yr nad oedd yna dystiolaeth ddigon o esgeulusdra ar ran y diffynydd yr yn { a'r rheolau, a rhaid oedd cyme i i ystyriaeth a oedd y dyn, ag el yn gwybod cyflwr y llwybr, yn ei d n- yddio ar ei gyfrifoldeb ei hun. Rhoed dyfarniad o blaid y diffy i id.

. -0- Pum' Mlynedd o Ben d…

-u- i Bywoliaeth Ryfedd.I

Dechreuad YmnetHduaethI ym…

Cyflog Gweithwyr y Ffyrdd.

Geneth o Lanrwst ar Goll.

Gweithred Lawfeddygol ar y…

O'r Aifft i Gyrllru.