Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

I NODION A HANESION. j

I I Merched y Bleidlais a…

Ffaith o Bwllheli.

Helynt Mynydd Cilan.

News
Cite
Share

Helynt Mynydd Cilan. Yn Mhwyllgor H èddlu Sir Gaernar- fon, ddydd lau diweddaf, gofynwyd i'r PI if Gwnstabl a oedd yn parhau i gadw gwyliadwriaeth heddgeidwadol ar y llid- iardau a'r rheiliau ar fynydd Cilan, lie y bygythid eu tynu ymaith. Atebodd fod yno dr i cwnstabl. Oddeutu chwech wythnos yn ol daeth mintai o ddynion yno gan fygwth tynu y rheiliau ymaith, ond perswadiwyd hwy gan yr heddgeid- waid i fynd yn eu holau, ac ni wnaed dim ymgais at ddifrod ar 01 hyny. Ni rwystrodd yr heddgeidwaid hwy rhag tynu y rheiliau, ond rhybuddiwyd hwy o'r canlyniadau pe y gwnaethant rhyw niwed iddynt. Llafurwyr oedd y dynion, ac yn ol pob golwg rhai heb ddim dydd- ordeb yn yr helynt. Awgrymai y Prif Gwnstabl fed pi wyt Llanengan yn cael ei wneud yn ddosbarth heddgeidwadd arbenig fel ag y byddai i'r gost ychwan- egol o gadw'r heddlu yno ddisgyn ar y plwyf hwnw, ac nid ar y Sir i gyd. Sylwodd Mr. J. Jones Morris gan mai hawliau y cyhoedd oedd yn y cwestiwn na ddylai yr heddlu ymyryd. Dywedodd Mr. J. Bodvel Roberts fod yna gwesti wn arall hefyd. Yr oedd tir wedi cael ei werthu i Mr Smythe, yr hwn a honid oedd wedi cau alian ran o'r Comins gan gau hefyd lwybr ag cedd yr, un cyhoeddus. Yr oedd Mr. i Smythe mewn anbawster gan nas gallai setlo'r mater yn gyfreithiol yn herwydd nas gvvyddai pwy oedd yn codi gwrth- vvynebiad. Yr oedd Mr. Smythe wedi codi gvvys yn erbyn n o'r dyi ion, yr hwn a addawodd n nai ni wed i'r eiddo drachef n, ond ar ol hyny lynwyd y rheiliau ymaith a th.dlwyd y HUiardau i'r mor.. Dywedodd Mr. T. W. Griffith y cred- ai fod y Prif Gwnstabl wedi r ynd tu hwnt i'w awdurdod drwy edrych ar 01 yr eiddo hwn, ond atebodd y c Jeirydd (Dr. Robert Owen) mai dI \-Ie(J,Ydd y Prit Gwnstabl oedd edrych f( eidlio personol yn cael ei ddiogelu. I Wedi tratodaeth bellach oasiwvd gofyn i'r Swyddfa Gartrefol gard itau l't doshaith gael e: wneud yn lanbarth heddoeidwadol arbenig.

Disgyn Tros Glogwyn.I

. -0- Pum' Mlynedd o Ben d…

-u- i Bywoliaeth Ryfedd.I

Dechreuad YmnetHduaethI ym…

Cyflog Gweithwyr y Ffyrdd.

Geneth o Lanrwst ar Goll.

Gweithred Lawfeddygol ar y…

O'r Aifft i Gyrllru.