Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

I NODION A HANESION. j

I I Merched y Bleidlais a…

Ffaith o Bwllheli.

Helynt Mynydd Cilan.

Disgyn Tros Glogwyn.I

. -0- Pum' Mlynedd o Ben d…

News
Cite
Share

0 Pum' Mlynedd o Ben d I Wasanaeth. Yn yr Old Bailey, ddydd Sac irn, cyhuddwyd un a alwai ei bun yn 1 'cy Jeffrey Lewin o ysbeilio 4p. I.. a phethau eraill oddiar Amy Sophia K sh- more, yr hon, fel yr honid, a dwy )dd efe trwy ffug-briodas yn Wimblede Dywedai Mr. Travers Humph ys, yr hwn a erlynai, fod amryw gyh' dd- I iadau yn erbyn y carcharor. Yr edd ganddo wraig a thri o blant, y 'hai oeddynt yn byw yn agos i'r ty lie y "cymerodd Miss Rushmore i fyw. Yr oeddis wedi gwneud ymchwiliad i eriad yr eneth, ac wedi canfod ei bod yn eneth tedrus iawn ac yn neilldi.ol o barchus. Dywedodd y cudd-swyddog Pike fod y-carcharor yn ddyn o gymeriad drwg iawn. Ei enw gwirioneddol oedd Lent, Yr oedd wedi ei anfon i garchar droion am dwvllo a throseddau eraill. Un- waith cymerodd eneth barchus gydaf ef i Lundain o dan amod i'w phriodi. I Cymerodd hi at swy ddfa gofrestnj a gadawodd hi o'r tuallan tra yr elai ef i mewn. Pan ddaeth allan dangosodd iddi bapur glas adyv\edodd tod pobpeth yn iawn, gan fod ganddo drwydded ar- benig. Wedi hyny ymhen ychydig diflanodd. Tystiwyd hefyd fod Lent yn gohebu gyda geneth arall gyda'r bwriad o'i phriodi ar y pryd yr oedd yn canlyn Miss Rushmore. Dywedodd y Barnwr wrth y carchar- or fod dyn o'i fath ef yn berygl i ym- deithas, ond y byddai cymdeithas yn ddiogel oddiwrtho am beth amser. Yr oedd yn ei ddedfrydu i benyd-wasanaeth am bum' mlynedd

-u- i Bywoliaeth Ryfedd.I

Dechreuad YmnetHduaethI ym…

Cyflog Gweithwyr y Ffyrdd.

Geneth o Lanrwst ar Goll.

Gweithred Lawfeddygol ar y…

O'r Aifft i Gyrllru.