Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

DODREFir. DODREFN. MAE GRIFFITH JONES & Co., ¡ House Furnishers and Ironmongers, CAERNARFON, BANGOR, A PHWLLHELI, Wedi gwneud darpariadat. helaethach nac erioed mewn pob math o DDODREFF at wasanasth pob I oslDarth. Arddaizi 9 hosiad Aeiliduol yr wythnos h on., .=:: :=:: .=: ":r- BEOMOM smiES 0 DININC A DRAWINC ROOM "re"> l' !T ,q!lr.J.:L:N U f  S?tTES 0 "rt..J'{'j;" .4(. .3.or _r.. £.4 19s. i 925 93 17 6c. i g15 :x Cypyrddau Gwydr, Grandfather's Clock, Byrddau Cegin, yr oil yn waith cartref, am y prisiau iselaf yn bo&ibl. Sofas, Couches, Cadeiriau Cegin Cryfion, Easy Chairs, Dinner Sets, Tea Sets, Toilet and Trinket Sets. Pob math o Ornaments, Jugs, &c. Stoc anferth o Linoleums, Floor-Cloths, Mattings, Hearthrugs, &c. Hefyd cedwir mewn Stoc genym bob amser ugeini iu o Parlour Suites, Over- mantles, Cabinets, Bedroom Suites a Bedroom Tables, yr oil o'r designs mwyaf diweddar. SPECIAL LINE mewn SIIBOEDS, flak in Walnut, t3 15s. i ?euwch yn fuan a manteisiwch ar y cylle hwn, neu anf? nwch am ein Catalogues. RHóDDIR Y SYLW MANYLAF I ORDERS DDElfcBYNIR GYDAR POST. Telir cludiad i'r Station agosat, neu cludir yn ein Covered Vans. > Dymuna G.J. alw sylw neillduol Lt adran y CARPETS. LINOLEUMS, a FLOOR- CLOTHS. Y mae yn WJ oyddus trwy bob man erbyn hjpn fod y 3TOG I gedwir ganddo gymaint B'UDAIR GWAITH ag unrhyw Fasnachdy arall | yng NGOGLEDD CTMRIJ, a'i fod yn gwerthu yn hynod o isel. I CASH OR CREDIT. Anfonwch am un o'r Catal-. -)gues Gwneir pob math o Argraffwaith yn rhai a destlus yn Swydc fa r UDGORN. Rhoddir sylw arbemg i bob archeb a ymddiriec ir i'n gofal, a gwneir y gwaith yn la i a dioed. Gwneir pob math o Arg raffwaith yn rha I a destlus yn Swydc fa r UDGORN. R,hoddir sylw arbenig i bob archeb a ymddiriedir i'n gofal, a gwneir y gwaith yn lan a dioed. EVAN ROBERTS & Co., Wine & Spirits Me chants, STATION SQUARE, PWLLHELI. I Customers can r?Iy en getting SOUND AND RELIABLE VALUE. j TAKRAQUINA, 1/9 r. Bottle. A Highly Recom letideJ M.fcDICAL W NE. Tele] one No. 17. The Pwllheli Brick. Tile & Pipe Co. 0 DAN ORUCHW\ JAETH NEWYDD HOLI 3L n WNKUTHURWYK Bri's OylFredin a Pressed, Peipiau Trei .3.11 A "na.th- yddsjl (pob miint), yn arbe, Potiati Blodau (pob maint), a Pndd ereill. Y Prisiau mwraf rii10I, ac yng ughyraedd pnwb. Am fanylioa peliach ynio.iei yu— Y GWAITH, Brynhy og, Pwllheli. mr EVERY W 3MAN Should send i Stamps for cm H2 p-* £ -? Illus- trated Book ontaining va" i)lc iifj-ii-t,Oo how all Irregular ties aDd Fiipp ssioas may he entirely avo tied r rem vod. P. Blanchard, Claremont Fjuse, Dalston Lane. London- DANEDD Tynu Danedd yn Ddiboen,! Llenwi Danedd, &c. W. G. G. WILLIAMS, 1, Bay View Terrace, PWLLHELI Oriau o 9 y boreu hyd 8 yr hwyr. F CIMO-BANE —. THE NEW INSECT KILLER. KILLS Fleas. Lice, Moths, Blackbeetles and all Insects. NON-POISONOUS. Sold by Chemists. Price 5d.. 6d. & 1/- Postage 1d. G. W. Harrison, Chemist, Readings Agent for Pwllheli :-J. BA>->DWIiN JONES, 56, High Street. LADIBIS BLANCH ARD'S APIOL and STEEL PILLS Are unriva]!t:ù for all Irregularities. &c., they speedily aftord relief and fJeve, fail to alleviate all suffering. BLANC HARD'S are the Best of all Pills for Woman J: 1 i ppr box. i f all Chemists, or post free from LESLIE MARTYR, Ltd, 34, Dalston Lane, LONDON RATS, MK E, MOLES, COCKROACHES t a; .1 hHKTLES fredily eat Harrison's '• ReliaSifc" Rat Poison. Cats and clogs will not timeh i. Wrmin dry up am1 leave no smell. Prices 6d., Is., 2s. 3d Prices 1, 2s. 3d and .-is. 8d., Postage 2d. — G. W. HARRISON, Ci emist, Reading. Sold by Chemists. Agcut for Pwllbeli :— J. BALDWIN JONES, Chemist, 56, High Street.