Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

30 articles on this Page

CYNGOR SIR ARFON. I

CYLCHWYL WAENFAWR.I

Advertising

' - • • 'ti J... \: 'I:VÚ::"Î…

OYNGOR PLWYF LLANRUG I

YMA A THRAW. 1

I PWNC YR IECHYD.

ABERSOCH. {

BWLCHTOCYN. I

I CILAN. i

I IiLANBED ROCi.

News
Cite
Share

I IiLANBED ROCi. i mae y morwr John Willums, I Madryn Terrace, wedi ei daraw yn wail tra ar hwylio 0 Queenstown, Iwerddon, a buraid iddo fyned i ysbyty yno. Da genym ei fod yn gwella. Deallwn hefyd fod y milwr Robert Henry Jones. Penybryn, wedi cwrdd a damwain tra ym dilyn ei orchwyl yn ynyl Gloucester. Llawenydd yw deall ei fod yitau yn gwella, a'i fod yn cael pob chwareu teg mewn ysbyty yn Gloucestej,N-os Saboth dtveddaf darllen- odd Mr. Morris N. Jones ITtliyr dyddorol oedd wedi ei dderbyn o Paleitina, oddiwrth y initwr Wm. Jones, Ty Isa. at eglwys a chynulleidfa Peniel. M. C. Tr oedd ef a'i gefnder, Mr. Griffith Jones, Bon Gadair, yn y frwydr fawr gymerodd le ym yn ddiwedd- ar. a theimlent eu bod yn cael nerth wrth ddeall fod yr eglwys gartref yngweddio ar eu rhan. Yr oedd yn llawenydd mawr genym 'veled Pte. F. Reeves, Tanymynyld, gartef o Ffrainc. O'r ysbyty y daeth. Deallwn ei fod yn grad dol wella. Bu yn dioddef oddi- wrth 'trench fever,' a chyn-dol adref bu am ysbaid mewn ysbyty yn Shefifeld. Edrydd am ami i fwlch cyfyng y bu ynddo, ond llaw- enhai wrth feddwl nad all y nyfel hon bar- hau yn hir. Dyna yw dymunhd miloedd yn ein gwlad, er fod rhai ysywaethyn gwneud eu ffortiwn drwyddi. Yn y Cyngor Plwyf blynydlol, a gynhal- iwd yn Festri Peniel, dewíswd y rhai can- lynol yn swyddogion am y flwrddyn ddyfod- 01 :-Cadeirydd, Mr. Morris N. Jones, ISnow- don Stores; is-gadeirydd, Mr. Henry Jones, Preswylfa; overseers, Mri. Henry Jones, Bryngoleu; Richard Williams Fuel Fawr; A. W. Howard, Wern Woods a Morris N. Jones, Snowdon Stores. Pasivyd i dalu am- ryw o fan filiau oedd heb eu dirio y flwydd- yn flaenorol. Caed cynglierdd llwyddianui yn y Church Hall, y nos o'r blaen, o dai arweiniad y Parch. 'R. M. Edmunds. Y cadeirydd oedd Mr. E. R. Freeman, Bryneekn, yr hwn a gyfranodd 3p. at amcan y cyngerdd, sef cronfa at gynorthwyo milwyr Cymreig anafus. Caf- ,wyd dadl, "Cttwarae Truant"* gan Catrin Thomas, 'Refail, a Rhianwen Evans, Bath- afaru. Unawd, "O na byddain haf o hyd," gan Mrs. Edward, Rhyl. Acton song gan y plant; can gan Mr Griffith Joies, Marchroes, "Simon Llwyd y Tloty," ic encoriwyd. "Doctor rD1i," gan y plant. Adroddiad, "nie Heroes of Savla Bay, ga; Miss Priscilla Jones, Glasfryn." "'Cyfri'r Geifr," gan y plant. Deuawd, "Y llaeth-ferbh a'r bugail," gon Mr. a Mrs. Edwards, Rhy, "Hefo Deio i Dowyn," gan y plant, dan arweiniad Mr. Pentir Roberts. Adroddiad gin Miss Hessie J. Roberts. Action song, Postman," gan y plant. Talwyd diolchiadau gan y Parch. H. Jones Manley. Cafwvd can ddvddorol, "Castiau Gwraig," gan Mr. Gri- ffith Jones, Marchroes, a drami Gyrnreig "Yr 'Hen Grydd," gan gwmni lltol, yn cael ei wneud i fyny o Mr. a Mrs. O. Thomas, Glas- fryn: Mr. a Mrs. Pentir Roberts, Miss Pris- cilla Jones, a Mri. J. Freenitit Jones. Peny- bryn, a Henry Jfones, Pmsvylfa. Y mae clod mawr yn ddyledus i Mr. Pentir Roberts am ei lafur diflino o blaid v mudiad, pa un a drodd allan yn Uwyddiant hollol. Y mae amryw o'r ardal hm wedi eymeryd cae yn ymyl y tram-ffordd i blanu tatws a phethau ereill a dyddorol iawn yw eu gwylio yn gweithio. Gellid gwelec: yno amrywiaeth doniau: pobydd, a masnacbwr, llythyr-glud- ydd ac ysgol-feistr, dau bregethwr a gardd- wr proffesedig, ac eraill, yn ymryson am y taclusaf. Rhwydd hyut iddynt i godi mwv o gynyrch.

I MYNYTHO. I

I NANT IM ANIIOEON. I

IEBENEZER1

| RHYD-DDU A'R CYFFLNLAU

LLANRUG I

I PENYGROES-_1

Advertising

I CLASCOEDI.

IFOURCROSSES I

CAEATHRAW

CWMYGLO

Advertising

ILLANBERIS I

Advertising

=TALYSARN [

MARCHNADOEDD J

[No title]

Family Notices

Advertising