Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

RHYDDID Y WASG.I

'Y GENEDL/ I

News
Cite
Share

'Y GENEDL/ I Yr wythnos hon, S'n groes iawlln iiewyllj's, yr ydym dan oriod i lehau lllaillt y "Genedl." Hyderwn yn fi\vr na phery'r angen am iiyn yu hir ond yn awr ac am beth amser i ddyfxl J mae'1' peth yn anorfod. Ni rai< i ni ddywetlyd wrth ein darllenwyi fod papur wedi mwy na dyblu yn ei tria yn luan iawn wedi dechreu'r rhyfel, ac y mae'n parhau i fyned yn ddrutach ú hyd. Gwnaeth hyny gynyrchu unrhyw hur newydd yn waith costus iawn. Ond ni buasai drudaniaeth papur yn peri ï ,ni kihau maint y "Genedl"; yr hyn a wnaeth y cam hwn yn angenrheidol ydyw archeb ddiweddaf y Uywodrae-b. Y Uynedd ni chawsai'r un papur newyld fwy na dwy ran o dair o'r papur -,t,d&,f- nyddid yn 1914. Eleni ni clieir end haner yr hyn a ddefnyddid yn 1916, ac y mae'r archeb yn bendant. Nid y"'r papur i'w gael o'r melinau faint byng a gynygir am dano. Y rheswm in hyny, wrth gwrs, ydyw fod y Llywoff- aeth yn dymuno cadw llongau'r wld, hyd y mae modd, i gludo bwyd, ac 'n wyneb hyny nid ellir gwneud dim ad ymostwng i'r archeb yn ddirwgnatii. Y mae y rhan fwya.f o bapurau wyh.- nosci a dyddiol eisoes wedi lleihau iu maint ac y mae'n rhaid i'r prinder papr barhau hyd oni cheir y mor yn rhyid eto. 0 dan yr amgylchiadau gofynwn :'n darllenwyr gyd-ddwyn a ni. Gwll genym leihau maint y "Genedl" ia chodi ei phris a chyfarfod prinder papir ti-w 'v leihau ei chylchrediad. Y irae cylchrediad y "Genedl" ar hyn o bml1 yn foddhaol iawn dros Gymru gyfan. l nia(-, In amIwg fod y darllenwyr m gwerthfawrogi'r papur, ac wedi hir s- tyried penderfynasom mai'r peth gorsu i ni oedd ei gadw o ran ei briu ylg 1 nghyraedd ei holl ddarllenwyr prc,enol. Nid yw'r lleihad yn ei faint ychwath yn golygu unrhyw ddirywiad yn ansawdd y papur; ceir y newyddion pwysicaf a'r newyddion diweddaraf ynddo o hyd ac. erthyglau arbenig ar bynciau a phonl y dvdd. Yr ydym vn hyderus y gwerth- fawrosra ein darllenwyr bapur Cymiaeg cenedlaethol, iach ei Ryddfrydiaeth ac amrvwiol ei gynwys. ,G::fynwn i'n darllenwyr ein cyrtorth- wvo vn v cvfwng hwn trwv roddi archeb sefydlog i'r desbarthwr Ileol am y papur. Ni chaniata'r Llywodraeth anfon papur- au allan ar gyfer y prynwr achlywrol o hyn y ml aen.

TRETHU'R TLA*V;D. I

[No title]

HYN A'R LLALL. I

1-CYFARFOD FFARWELI

I CRiBO ALLAN.

YMA A THRAW. J

I BETHEL A'R CYLCH I <

O DDYDD I DDYDD.

I SUT I LADD TYRCWOD

Advertising