Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

LLANBEDR

i MORFA BYCHAN

i BORTHY-GEST

PENRHYFMOFUDRAETH I

-PORTHMADOG I

. EBENEZER I

Advertising

I HARLECH

ROEWEN

I CAERNARFON

BANGOR.

RHYL

EGLWYS BACH

I BETHEL ARFONi

-.,RHUTHYN I

-LLANDUDNO-I

< (ARN A'R CYLCH.

0 NEBO PR -LLAN _(

CARMEL I

PErnviAPiNMAWR

Advertising

I TYOWEILIOC

ILLANRUG

[No title]

LLANAELHAIARN

TREFRIW

News
Cite
Share

TREFRIW EifSmDDFOD Y PLANT.—CyaihaJ- iwyd Eisteddfod Gobeithlu Peniel yn y Public Hall, nos Wener y Groglith. Y ilyv^p^i oedd Mr W. Owen, Trefriw; arvseinydd, Mr David Davies. Llvs Gain beirn'ad cerddorof Mr J..W. Griffith L.T.S.C, Pen y Gross; adroddiadau Mri M-chard Jo-nes, a Moses Roberts; ajnry^"iaeth. Mr R. 'Roberts, Bron Derw; celfydwai th, Mrs Ker.r.s. Rose Hill; swyddogion y pwyllgor :—Llywydd, Mr W. H. Pritchard. Gwydr House; trysorydd Mr T. Jones, Rhiwlas Villa; ysgrifenyddion. Miss N. Lloyd Jones, IShop. a Mr Cecil lipughes, Broojt Dale. CyfleS'VTd' gb^i Mr T. R. Williams, Miss C. J. Williams, a Mf Wm. David Hughes. Wele'r buddug^vyr :— Unawd i rai dan 8 oed, cydradd gyiitz,, Eric Pritchajd, Howell Roberts. Miycfl wyn Roberta; Meredith a Dyftxl Lvans, a Stanley Jones, a gwnaethant waith mor dda fel y dyfarnodd, y beirnlad y wo'br gyiaaf rhwng y chwech; unawd dan 10 oed, Eric Pritchard unawd dan 13eg oed. Edith Myf- fcinwy Williams; dan 15eg oed, 1. Nellie Moss 2. H. D. Roberts; 3. Egra W illiams deu- awd 1. Nellie. Moss, ac Oswald Willihms; 2. Sarah Roberts, ac ,HIL,gh D. Roberts; 3. D. R. Roberts, ac Edward Owen unawd i rai dan 18 oed, Hugh David Roberts; unawd i mi heb enill 1st yn flaenorol, Daisy Ro- berts; unawd i rai dros 30 oed. 1. Mrs Jones, ;Rhiwlas Villa; 2. Mrs Pri tehard. Shop corau plant. cor Gobeithlu Ebenezer (dan arweiniad Mr Edward Williams; adrodd dan 8 oed 1, Eric Pritchard 2. Meradith Evan. 3. Ro- bert J. Roberts; adrodd dan 13eg oed, 1. Olwen Bibby; 2. Edith M. Williams 3. Maggie Jcnes; 4. Daisy Roberts; adrodd dan 15e* r. Olwen BLbby 2. Edith M. Williams 3. fag- gie Jones; llaw-ysgiif oreu, 1. Fiorrie Roberts 2. Martha Williams; par o socs. Eigra Wil- liams; par o Doyleys Eigra Willkims. Cyf- iwynwyd Llyfrau yn wobrau i'r phnt am bres- enoldab yn y Gobeithlu gan y Parch Evan Davies ac arian v clvrb gan y Parch Henry Jones. Diolchwyd gan Mr W..H. Pritchard, I a Pierce Evans, lib dad wyd y rosettes i'r plant! gan Miss Nellie Davies, Post Office. ADREF.—Gwelsom ra.i o'n bechrryn adref dros wyliau y Pasg, sef. Sergt Albert Evanf, R. A..Nf .(!. (Semper Edward John Jonps, REs. a Gtmner Dan Roger Ellis. R.F.A. Y-Ian?N, d LLACNW DWLF.UD. I Ebenezei' y Saboth gan Mr Willie Jones, maib v Barch Henry Jones, a gwnaeth ei waith ya rhagorol.

[No title]

Advertising