Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

LLANBEDR

i MORFA BYCHAN

i BORTHY-GEST

PENRHYFMOFUDRAETH I

News
Cite
Share

PENRHYFMOFUDRAETH EU CLWYFQ.—Y mae newydd swyddogol wedi dod i law fod y milwyr Owen Edwaras, Brittania House J. Lloyd "Williams, Bwlch- fedwen; Evan Hughes, Bryniau Hendre; David Rowlands, Tanybryn, a Gwilym Hum- phreys, Penlan I af, wedi eu clwyfo yn yr Aipht. GORFODAETH.—Deallwn fod Pwyllgor Amaethyddol Rhyfel y sir wedi penderfynu rhoddi rhybudd i ddan neu dri o amaethwyr t fod yn rhaid iddynt droi ell tir. Hyafcyswyd I fod y ffermydd uchod yn cynwya aceri lawer 1 o dir pwrpasol i'w aredig, ond mai pori y tir i gyd a wneir. DROS El WLAD.—Drwg genym orfod cof- nodi eto am un o'n milwyr wedi syrthio yn aberth dros ei wlad. Cyieirio yr ydym at y milwr Griffith Ifor Lloyd, mab ieuengaf y diweddar Mr. a Mrs. Robert 'Lloyd, iNoddfa. Nid oedd ond i-hyw 21 oed. Gwasanaethai cyn ymuno. gyda Mr. William Owen, cigydd, Harlech. Cydym.(Ie,-il-r vn fawr a'i frawd a'i chwaer yn eu profedigaeth. ATAL BECHGYN —Y mae yr holl fech- gyn oedd yn gweithio yn ffactri Pen y Cob wedi cael eu hatal, a chymerir merched ya eu Ile.

-PORTHMADOG I

. EBENEZER I

Advertising

I HARLECH

ROEWEN

I CAERNARFON

BANGOR.

RHYL

EGLWYS BACH

I BETHEL ARFONi

-.,RHUTHYN I

-LLANDUDNO-I

< (ARN A'R CYLCH.

0 NEBO PR -LLAN _(

CARMEL I

PErnviAPiNMAWR

Advertising

I TYOWEILIOC

ILLANRUG

[No title]

LLANAELHAIARN

TREFRIW

[No title]

Advertising