Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

< MEDtDVGOL ( IPeienau „;™4 i e PE"NYROUL ijr "fr ?- AMRmaiADWY D?\?0f? ? 1 ??sEi. nuuh?i ?Gwellha yn loan t-jt) a?re&aid'?dT?. ? I -*Symu bob rh wy??r. ?hyd?.?? .,b* j lanbwy,'der biin &• i ?- ?FA.11.' DIFKTJj?RCR- ?WEDt O?L ?H?W??i ? IT) ? LY??SDO ?j :Y foment y eyLwoh ar unrhyw afreo.o.ad & I I yi; v cyi&BSoddi? cymerweh B?en&u ^.Roose s Symudant yn, fuan bob^ -*Roose's Symudant yu fusn bob* 4 £ NID .)E? DIM GY?FELYB IDDYNT X ? NA DIM SYDL MOR 4 FYDADNABY?DUS. & I Kid om yr Tn feddypniaetb &r&H i fetch ea?' ?wedi darlyn y f?th gefnog&ot? exa;z tdig&meymol a gwir ridgTjfjr bw.? -i j £j 4Y FEDDYGINIAETB ORBU I t ?. FKRCHED YN YR HOLL FYD •Jr; Mynwch gael 4-: Roosea Pills. -f ] £ Gwrthodwch bob efelychiadau gydd yn* niweidiol Mewn blychAU Is ljc, neu,* 2dri blwch am 3s. Yn rbad drwy y Lly- ^.(iliyrdy ar dderbyniad P.O. am Is 2c » 3e. GRIFFITH OWEN, 2 HI OH STREET, CARNARVON ^"Treiaie yr boll belenaa honir tyiLd yn* 4gwella merched, ond Pelonan Rocue'sj^ 4yn unig gafodd yr affaitL idynoao: At werth yn ^wllheli gan- BaldwTJ. "$■ Jone? a Roberts, Penlan Street; Bangor J. E Owen, Druggist; Cncei^th: Tlo J. 9 -w l,!t; ocii3el Al berts. Druggist-, Blaeuan Lloyd Jones, IcruggiM ? X* ltA J* W -V U .M .V *?ii C »r?osrr^ MAE T B h < 1 Beecham's Pills ;F 1 S f yn gwneud rhai pethau yn well nag J* unrhyw feddygini::etli arall yn y tyd. V Mae yn bwysig cadr mewn cof pa b<-thj.u yw y rhai hyny or mwvrn deail yn gET effeichiuu daionus a phell- y t gyrhaeddol y pelenau hyn. Dyry r BEHCHAM'S PiLLS gryfder i'r t M cyJ: gan sicrhau r<;ulllid priodoi, j" ? gym'?iant y beil ? .aith -?u Ilwy-r,  'Ç rheoleiddiart yr af "'nv?;. ?M, & K piu?iddiMitachy .?'?".t g¡.,pd. ?: fel can,?-i,,iad ?.i.?. Y •. LU- drc-f c nerfau y a t)a? a, .? =it ? Yn Widoseddd i^ x b-flau o iechyd. -A.< y mae rf.eddiant J T Llill)nyit y-n ngliy- tiel-.d a chy- Y X foetbog fel eu gil;. • i ydych yn y ttimlo oielx tihi i-tclef cur yn y f pen.yiiflin.gwanlly-a u :•• suddglwyfus, V fe"~cli yr ddiucreg a- ECHAM'5 f PILL. y rhai a vyfansoddir o ¥ ^yjiuriau nus dicli w iddynt eich + v iiiv- ei(Tio end yn -,t wnant ddaioni V V e chwi. Ymogeiwi-li rhag y Iluaws crach-gyffuriau newyddion a hysby- i- 9 pebir mor feiddgar a ehamarweiuiol. Mae 11 awer o'r rhai llyn, pan nad ydynt yn hollol ):iv,-eidiol i iechyd, $yu ddiwt«vth ac yn fu:m fe'u troir heibio ? m?t'i diLr?dod, tn ar y Haw ?r;t! ceir A ?. BEECHAM'S PILLS wedi enill criwogrwydd ysplt-Jiydd, ac am- dair :t: jjj; ceiic-diaeth wedi proli eu hunain yn ? GyfeiHion y Bobl. | ;t, • ?►«  ?t. Parotoir yn un? Ran Thomm &ech;un Jh, J., ?t. Hetens, L?ics. :t: Gwerthir vn mhob man rne-wn blrcbao *"♦" ? ??.  ? 3KHHHHS- ??HHH?S? ?S???H? iï KHP the "For the BloolI Blood Pure." .4 II the llf«." I lark I Blood ] |Mixture| | If you suffer- from just such a medicine. n any such disease as ■ It is composed of E mentioned below, H ingredients which don't waste time and ra quickly attack, over- H money on lotions or come. anu expel from £ 3 ointments which can- M the blood all i.;1- K not get below the purities from what- E surface of the skin. ever calLSe arising, H What you wart i a ii and by rendering it gt medicine that'j!! clean and pure, it 3 thoroughly free thc never fails to effect H blood of the i I)ure a complete and bst- matter which is the ■ ing cure. Thousands y true cause of all your ? of testimonials. Over E sufferings. Clarke's 50 years 6UCCSS. tB Bloo? i%,I,X!ure is Pleasant to iake. jn ij CURES || j 1 M:1MA.. QLANBUtAR 8L()00 POISO. fi | S ■ SCROFULA, SWELLINGS. PILES. a g i 1 I BAD UuS. BOILS, RHEUMATIZM. S? St ■ ABSCESSES. PIMPLES. GOUT, ULCERS. SORES. &c., &u. B | —r Of all Chemlats & Storeg, 2/9 per holife. w fl ?-. REFUSE SUBSTITUTES. t%J**B mss*muwftL ■■■ y, || f TESTiMCKfAL O'R FFQSYOD \7 t FFRAINC YSGRIFENA Private J. Davies, 2nd Bact. JL Royal Welsh Fusiliers (yr hwn sydd yn y rhyfel er y cychwynl:— "EASINK ydyw y peth goren a gefai.8 at wella y Cur yn y Pen ->fnadwy yr ydym yn ei gael' yma. Mae fy nghyd- filwyr yn y Trenches a minau yn ei dddnyddio yn fynych. Nid oes ei wp! Anfonwrh ychwaneg. Ysgriffna Artist enwog o Rufain:— "Yr wyf yn defnyddin EASINIS bot- arncfr at Giir ye y P,,1' Derbyn ^vd mil'?e?? o dy?tiolapthan cy?elyh. Mae "EA srE yn hcno! dou?e? )'w gvmeryd Mae yn ?wena Cur yn y Pen, Neuralgia, a!r Ddannodd mewn vchydi^ fnnudau. — A? Dda,tinodd mewn fi,nudau. &m ?a ;W(.,tli ?-r n!bo!,TrID.- 7?-wy y am Is jjGW JONES F S M.C., Chetn!f.t, THE Yi EDI CAT. HAT L. B L A, E N- A U F E S I N T 0 G. PWYSIGr.—Mne JOHN PRYDDERCH, j -L Tv Newvdd, Caevhun. Bangor, yn par- hau i fesndio gafod o bob doluriau.—Ymweler Be uanfoner i'r cyfeiriad uchod. MEDDYGOL OS OES PESW CH X JM VV CEE COUCH MIXTURE HUGH I'W'l S. < mae miloedd lawe; eoi ■•&ei iachad ac wt gwneud eU goreu i'w ?ynieU ar ereill &ydd YD ?oddef. J? raid cym<«yd ond UN DOSE e. profi ei OdyLwiwb4 noiongyTchol yn rhj4^b j y Phlegm, yn cferio y Usis, yn c%tm6bb lie yn cryfhau y Brest gan weithio pob Aavyd » Chrygni "nnaitli. BJ-VIES'S* COUGH MIXTURE at BE3WCB OAVIES'S COUGH MIXTURES at ANWYD DAVIES'S COUCHi at ASTHMA 08 gwyddoch ara ry wm< f1 dioddef oddiwrtt BeswcR. a Bromchitib fuirhegweb el A IhoteJ aid o COUGH MIX TV RE HUGH DAVIES toO fe'ch benditfaia -vvk Is. 3c. A 3a Y HOTEL. HUGH D A VIES. CHEMIST, MACHYNLLETH I Mir. R-ICHABD EVANS, MEDDYG ESGYRN (Bone Setter), 8, Salem Terrace, PwlJ. I heli, yn ymweled &'r llc^edd caulynol ya I .vythnosol :-Dydd lau, Market Vaults, IJan- gefni; Dydd Gwener Sportsman Hoiel, Port- madoc; Dydd Sadwrn, Emu Tempenuioe, 2, Palace Street igyferbyn t'r farchnad), Car- narvon. DL y gewynao i IC(dynion ac AnifeiHaid, am I* Ur a 2« So y Botel; So 1W i yn ycliwanegol drwy y post. I MORRIS I P-TM ANT (ELI KITTY MORRIS). ▼rR HWN SYDD YN ANFFAELiIDIG at bob anhwylderau croen. Mae wedi oae) ei brofi gan ganno-dd sydd wedi cael iachad oddiwrth Tin Eliddew. Eczema, Piles coefaol Llosg TAn, Llcap Eira, Penau plant yn torri Dwylaw torredig Briwiau ir goeean drwg. Boxes CHWE CHEINIOG a SWLLT. i'w gael gMI- MISR B MORRv^. 8. LlanbeirTB Road,. Carnarron. DYMONA PETER JONES PENRHOS. I GWALCHMAI YN PRYNU POB MATH 0 ANIFBIL- lAID MEmW, I RHODDIR f PEISIAU CCHAJF L T-BRI.1 TELEGRAM CYRCHIR HWYNT 0 ABER I LAW. I I GAERNARFON LLOI G W L Y B ION .-Bydd gan P.J. nifr daá r" 4, dydd lau, y* Llangefni yn Ue Mr Desborough- T I OERDDOROL I JOHN JONES. Whoke&le and Retail Music Seller, BETHESDAu C3SDCIR Y B1VC FWYAF AMRYWIUi. C YNG NGHYMRU 0 GANEUO? (Songs) CYMREIG, ac fel rheol anfonir pofc "order" gyda throad y posfc. Anionw stamp am Catalogue. aOTXffi UPPER WOBURN PLACE, LONDGN, E C., Cent-, ally Situated. Withla Five Minutes Walk of Bratoa Station, and twenty minutes Irocs Twd- dmgtot by Underground Rail-way uj btower Street StafJon BEDS, BREAKFAST, BATH, and ATTENDANCE, from 6s. each person 130 Rooms Luxnr.poualy Furnished. Passengers lift to all lAoora. Fireproof. LIVERPOOL HUGH JONES A'R MAB, Passenger Agents, BANGOR HOUSE. 12, EARLE STREET (St Faul's-square}. DYMUNWN hysbysu ein cyd-genedl L fod tocynau i'w cael genyf i bob I rhan o'r byd gy-d;ar oil o'r llinellau a ganlyn :—AMERICA, CANADA, AUS- TRALIA, PATAGONIA, neu unrhyw barth arall, am y pris isaf ym mhob dosbarth. Ond anfon gair atom cewch y manylion gyda throad y Post, Yr, ydym Inia er's 32 mlynedd, ac wedi c-ael profiad maith yn yr amser hwn. Byddwn yn derbya pawb ar eu glaniad yn y station, yn gwneyd eu busnes, ac yn myned gyda hwy i'r Hong, i'w rhoddi yn y Rooms gyda'u gilydd. Ty glSn a chysurus i'w derbyn am y noswaith, os bydd eisieu, hefyd i ymwelwyr a'r dref. CAR T REF i'R C Y M R Y 0 D-D T C A R T R B P I' THE1 Old EngHsh House for Cheap JL jRwctie? >oid &nd Silver GcDLh C!t?ks. W&tchee PIp, Cvn'ery. ?k'c!? plate. Noted bouse for S??ctaclee.. I K" fo? f Vri f c), Athletic Sport-A or TVhdst Dnvee, Hawfccrs j Shopkeepers, or tho«* starting in businesB, ? will find the beet assortment and lowest nriczn for cash at MTLLINGTON'S. 12, Hon1* J Utcfa. LONDON. B.C. TELERAU HYSBYSEBU. RHODDIR hysbyBindaa Yn Binitm-, "fal J L ar Osod, Morwynion yn Eisieu, M Eisieu Lleoedd AT Werth, etc., yn J» hoU bapurau canlynol:- » "Y GENEDL GYMïREIG." "Y WERIN A'R EGO," "Y WYNTYLL," "HOLYHEAD OBSERVER" "POKTMADOC AND GEICCIEie "OBSERVER." "NORTH WALES OBSERVER." "PWLLHELI OBSERVER." "BANGOR OBSERVES." Cn fair C'jnve' waith.. gwaith. gwaitli. sc.sc.sc 20 gair 1 6. 3 0. 5 0 30 gair 2 3.4 6.7 6 40 gair 3 0 6 0 10 0 50 gair 4 0 7 6 12 0 ——— Hj-^b-ysiadiiu—"Er Cod"' !,«■ 6c. gyda Is y penill ychwanegol..Cydnnfocd cydymde-imlad, 2s 6c; a ) Tanvol. aethau, sryda Is ycl'.wanegol am hob penill ueu eiiglyn. PEISIAU GYTA BLAEN-DAL TN Jr UNIG yw yr uchod, a. cni chyhoeddir Hysbysiadac am y prisiaa rc" oni wonh 11 blaeo-d«L Gelli* .lf011 Stampa DØII Postal jOrdcri. -,¥'- ARIAN l — ( DIM BLAENDJ ADAH RHOODIB BEHTHYC ARIAN { AR fyh mm Mewn WIDJan bycliam nea fawt I (dim llai ns £ 10)—— t:.1t "PROMISORY" NOTE Y 81EN THYCIWCT El HUN WmOI El öEFYDLG ERS DROS DDEUGALN MX,YNEDD AC YN AWR YN RHODDI I BENTHYG DROS C80.000 YN } 0DYD&4OL. I AM Y TELERAU. YMOFYNER A GEORGE SP-AVrslE & SONS I A RIAN I RODDI AJLLAN AR LOG 1WJi18X,iVi. Ai* JfMisW KMl* 4" M R. 6TVT3S 4 C o., u-. j ) I: i, K; b&i-(.tJ I CAERNARFON BENTHYCia ARRAN YN GYFRINACHOL, o Pli i illooo. YCHYDIG CRIAU 0 RYBUDD. am dytmorau penodol. Note of hand yn unig yn ol y teierau canlynol Bentihj g Act-daliad Benthyg. Ad-daliad jj ii a d. £ £ s. d. 0 5 5 0 40 4200 10 10 10 0 50 52 10 0 J) 21 10 0 100 105 0 0 ùÙ 31 1C 0 11.00 1050 0 0 Cymerir ad-daliadau byciiain trwy gytundeb neillduol, neu, os dewisir, gall y benthyciad sefyll ond talu y llog bob hanner blwyddyn. Telir y benfchjCiadau :"s'n aros am log llawer is. Gwarentir y bydcl pob peth yn hollol f gyfrinachol, pa un, a wneir busnes ai peidio. j r Ymofynwch yn bersonol, os yn gyfleus, neu gellir gwneyd busnes trwy yttythyrdy. Ar I bedweh y Hogau uchel a'r ad-daliadau trym I ion, trwv ymofyn 3. THE MANAGER, I 28, Q 'JEEN STREET, P?HYL. I BENTHYGIADAU ?OLLOL J BREIFAT. 0 CIO I 2500. HEB SICRWYDD ar DELERAU RHES- YMOL. Dim costau. Dim gwabaniaeth mewn pellder GELLIR ANFON ARIAN DRWY'R POST. Ymofyner, a« argyhoeodir chwi. B. WOLFE, 36 SPRINGE GARDENS. MANCHESTER BENTHYOSR ARIAN AR FYR RYBUDD. 0 £ 10 I £ 1,000. AR ADDEWID YSGRIFENEDIG I AD-DALU. Mao pfb Senthyeiad yn ho-Hol at unrhyw "gen. neu i gychwyn mewn Busnes, i Ddod- refnu 'eich Ty, brynu, etc., neu Drethi. An I fonir yr arian gyda'r post yn gyfrinachol. Gellir ail-dalu yn fisol, chwanirol. neu hauer blynyddol, oeu 03 dewiair gaii y benthyoi-id I aros i fyny hyd bum mlynedd, ond tala y Ilog Nid ydyw y pellder yn ddim g^aJxaniaeth. Mae y Hogau yr isaf yn Nghymm. Eirfynir ar i feuthyewyr sy'll talu Jbg uchel mewn 1!« ar&U yinofyn yma. pan y te?r y bentbyciad, sydd yn aroa am log Uawer ia. Ni choia ddim i chwi ymholi, ond gall a,feed pmmoedd drwy anfon yn Gymraeg ceu Saesneg, am y prospectus i'r NATIONAL ADVANCE and INVESTMENT SOCIETY, Ltd., 41. COR- PORATION STREET, MANCHESTER. Established 1887. Nat. Telephone, City 6066, or to our North Wales District Office, 32, FARRAR ROAD, Bangor xud 18, QUEEN Street. Wrexh" LOWEST INTEREST IN THE COUNTRY. £ 1Q TO £ 1000 SO FEES NO BONDS. 210 Repay Pll iE5,3 Repay £ 55 E20 Repay £ 22 93,00 Repay £ 110 Money Alvanced on Day of Application, Repayments arranged to suit borrower's con- vanience. L. LIVINGSTONS. HOPE CHAMBERS, 107, MARKET STREET.'MANCBrE.ST3& T?. 3071 City. r" 4_ bINTHYCIR ARIAN o Z 5 1 F, C) 0 0 0 NIB OES EISIEU MEICrrl.AFO!. T«lir 7 Bentliyciariau srydd yp sefyll Anfonir o tnwiyiion a th-slerau trwy y post Beaftj g. Ad-dab ad Baathvg Ad-dal'l « 4 a d £ £ a d 1 5 5 0 40 4ia IJ r 18 10 10 0 50 52 0 (I 30 21 10 Q 10G 105 11 f) 30 31 10 0 1000 1050 0 0 IJog yn ol 6c 7 B¡nt am Dyinhora-u ol, end anfon at y Manager, 2A. BANGOc. STREET, CARNARVON. MONEY £20 to 5:5000 BUSINESS ARRANGED BY POST Ladies and Gentleman can borrow from I n. on their Own ^rsoaal Signature. LOWfJST 1A ATE Of INTEREST Owivsn.'ent Pavreionts Monthly or Quarterly. Existing loans wtih other firms off. I SEAL WITH GENXL^E LENDERS paying braw ratet- and experts.^ I Ar»r)]y SAFVLUSLS & CO.. t, JOHN U/AJLTON STRESS. I MANCRETE fJORROW from an OLD EFTABLT SHED j WE LL-KNO WN FIRM, noted for Houe<ri I 0«nUn«».. £10 to r, ,J J" t r?iLy" 'o c'?f-M worthy of ei1t.¡ j j NOTE OF IL:'ÜQ ALC??S. f Interest th« lowest in & ly^an^. IN (Y -fit £10 from 2s 6d weekly from wfee-kij il,be from 83 Od -ve^kly £ 100 froa. 15;; 'f): Cliarged foi Short Ppriori Call vVrita,' or 'Phone {^075 City), in Strictest. 0)lfidn0e to the ac-t^ia! Len,doi. H. HARRIS 71, MARKET ST REST MAN CTI ESTER. THE GWYNEDD LOAN AND DISCOUNT CO. COETMGR CHAMBERS, BETIIESDA. Established 18M. THIS well-tnor.n old established Company i is prepared to advance money on personal security. No preliminary charges. Strict cor.fideV.ee. Deposits received, and 4J pei cent interest promptly I-,a*i. All inquiries and communications to be addressed TO FTO i MANAGER at R3NS above address. j 9. IBM. Furnishing Problem -| -Solved.- j | T OW can I increase tbe par- *1 chasing power ef every pound which I as about to spend on Furniture? T?a solution of that pMHe?wB be  found in our free ca=aad ew ISKowroom*. WbAeweoh? awply artistic, sturdily-bu& furnitrfe, onr perfect manufacturing and ce jing orgaaisation enables lit to quote prices I Hat are muck below those charged elsewhere for the same artid5 No I matter whether you Furnish for Cash Cemrsnieot Fagunij, sgste I vour money wil go 6nhed 3 yon | chase from wi. I Facta worth nollng. 1 w. allow 2)L irI the < di«OO»M»t fOr CclsK | Payments cm W vtmaftt W Mil CmwhV conveniences No objectionable kfratneatt ft dg& Every Artie)* manufachgmd WJW Ow "D direct control aM so VW- We pay ia Private Van*. Every Fumi_ ?tawMtt *^f6*L Good Vt?tM) Md Hnu&e< Cumemo- aeeawrt I far t? "ca MTI 1 ?tM?rante?  ''Ur "J1ftC'8 oC an, I;u"mtee,, $, e cUt ??, M< 9 ?ii? -?bs4aw .J ttttt | mr ■■■• s.j 0" Owl fie?. Omt?wt?Xt. ?t ) G ;OBE L F?s??SMg 00.  (j R. "IO. Prwpctecort. Perrebrokø Place, LIVERPOOIA. Bualneca Honri B to 8. Kariy Cloelntf, Saturday 1 ff-n, RAILVvV« s fAfSE ALLOWED T R A 1 N HER V ICE f ALTERATIONS FROM APRIL 1st, 1917, AND UNTIL FURTHER NOTICE. CARNARV. TO BANuDR-ô 40 a.m., 8-11 a.m.; 12-0 noon; 2-20 p.m.; 5-10 p.m.; 7-57 p.m. BANGOR TO CARNARVON.—6-40 a.m. 8-55 a.m. 1-20 p.m.; 5-40 p.m.; 6-55 p.m.; 8-40 p.m. CARNARVON TO AFONWEN.—5-19 9-22 a.m.; 1-51 p.m.; 3-55 p.m. (Saturdays excepted), 7-25 p.m. AFONWEN TIe CARNARVON.—7-5 a.m.; 10-55 a.m.; 4-5 p.m. 6-50 p.m. CARNARVON TO LLANRERIS.—7-5 a.m.; 9-30 a.m.; 12-30 p.m.; 6-15 p.m. LLANBERIS TO CARNARVON.—7-37 a.m.; 11-25 a.m. 1-15 p.m. 6-50 p.m LiiAND-UDNO JUNCTION TO BANGOR -4 16 a.m 8 6 a.m; 10 0 a.m; 11 37 a. m; 1 58 p.m; 4'42 p.m; 6 3 p.m i 7-25 p.m. 10-27 p.m.; Sundays only, 12-55 p.m. 8-1 p.m. BANGOR T<) LLANDUDNO JUNCTION 7-5 a.m. 8-52 a.m.; 11-23 a.m.; 1-36 p.m.; 3-15 p.m.; 4-30 p.m.; 5-55 p.m. (first stop Llandudno Junction), 6-30 p.m.; 8-54 p.m.. Sundays only: 7-13 a.m., 1-35 p.m.; 8-54 p.m. (last two trains first stop Conway). GABRWEN TO AMLWCH.—5 20 a-m. 9-35 a.m. 1-.20 p.m.; 5-0 p.m. (Saturdays excepted), 6-5 p.m. AMLWCH TO GAERWEN.—7-20 a.m.; 8-15 a.m. (Saturalays excepted); 11-20 a.m., 4-0 p.m. 7-20 p.m. BANGOR TO FOLYHEAD.—4 52 a..m: 9-0 a.m. 12-25 p.m. 2-45 p.m.; 5-35 p.m. 8-15. Sundays only 4-52 p.m.. 1-23 a.m. i.M.. 3 a.m.; (first stop Holyhead); 8-48 p.m. HOLYtlEAD TO B A:\ GOR-3 0 a.m, (first stop Bangor), 7-40 a.m. 10-15 a.m. 12-25 p.m. 4-30 p.m. 7-00 p.m.. Sundays, 6-30 a.m. 12-45 p.m.; 7-30 p.m. HOLLAND ARMS TO BENLLECH—9-18 a.m. 11-13 a.m.; 3-19 p.m. 6-22 p.m. BENLLECH TO HOLLAND NRMS.-) 10-5 a.m. 12-5 p.m. 4-5 p.m.; 6-53 p.m. BANGOR TO BETHE'SDA- -7 50 a.m 9-0 a.m. 2-55 p.m. 5-50 p.m. 6-50 p.m. BETIIESDA TO BANGOR.—8-13 a.m.; 10.48 a.m. 3.58 a.m'. 6.13 p.m.; 7.15 p.m.

MARCHNADOEOO J

I~1__IlJL IYMRESTRU IIR i…

ITRIBUNLYS -CAERNARFON.

I TRIBUNLYS GWYRFAI-I

!===i CYFLOGAU ATHRAWON. I…

surry GIVEN AWAY. Iii

[No title]

Y LLONGAU SUDDEDIG I

VT f LAD" 'rYRCTf^D

I -1-? - - -?, -. LLONGAU…

CYFFES HO'NE^tQ GWRAICI

SWY'DDOG AR GOLL. ]

YMENYN RHATACH.I

__- - -_ - "SARZINE" BLOOD…

CRIBO'R GLOWYR.,

PWNC YR llSCHYÐ.