Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

ODION YR ARDD.

News
Cite
Share

ODION YR ARDD. CYFARWYDDIADAU A CHYNGHORION. Gan TOM JO/tiES, Caernarfon. Daeth Ebriil i mewn eleni, a g-.vnaeth ffwl o bawb. ir oedd ambell un yn disgwyi yn bryuerus gweied egll tatws yn blaendiu'ddu; .L)ild o,,v (Iynia EbcL i n,.uwii Lt. thzietiod(I gyii- ias wen dro-j yr oil, a phosibl yw tod anil i arddwr ya nt" ydd-deb ei set yn canfod am- do vil y gyntas wen, ac nod yw y "gwir ddi- < £ ge~ oLaii. i' a'i ineddiaiuu pan yn r-noi yr hadyd i lawr. yii aûs mor fyw erbyn hyn. Ond na (id .Loaloiie.d. Cysgod cia. yw eira; Mr Rlie»v syud 1 w OflLÍ, er mai tebygul yclyw, y g-wirir yr ficii air eto, "1 olaf a lyddant tiaena f." Gerddi Sychan Bychan ia w n mewn cydmariaeth ydyw m.u{¡th,li y gerddi sydd yngiyn a luiai gweith- wyr hyd yu oeJ yng ngiiauol y wlad. Yn wir, yr ydym wecii» gweled rbai tai heb yr- un o gwoi, a hyny yn aihertedd gwlad, lie y mae digonedd o cUr o'i amgyich. "Oes genyeh chi ardd heio'r ty yma, meddem un tt,-o. oes," oedd yr ateb, "dim.ond yard." A d'yna oedd y gwir, yard oedd hi, 3ft 1 yard. "Wei," meddwn, "y mae yn "Y d i, ddigon anitir arnoch." "Ydi, y mae, fedra i ddnn poeri chi, heb iddo fynd i lib- art mywun arall," atebwyd yn ol. Ni ddy- lai y pethau hyn fod felly yn sicr, ac ni raid iddynt barhati felly yn hir, chwaith, oblegild os bydd i'r rhai sydd yn teimlo oddiwrth y diflyg hwn ynuuio a'u gilydd i wneyd apel, gellir yn awr sicrhau darn o dir idaynt yn llawer haws a chynt nag y bu yn bosib! eri- oed o'r blaen. Y mae yn dra tv.ebyg er hyny y gall rhai sydd a gerddi ganddynt er yn fychain, wneyd llawer mwy o ddefnydd o honynt, nag a wneir yn gyffredin. Rhywbeth yn debyg i hyn ydyw y rheol vl-jr gerddi ar hyd y blynyddoedd. Diagwyl am Weiwr y Groglith, dned pan v del. Yna pa In yr ardd o ben bwygilydd, os na bydd yn eithria-dol o fawr, a phlanu yn llawn o datws foallai yr lID diwrnod, neu y Pasg dilynol o leiaf, ac yna dyna ben ajmi, nes y daw y tatws yn barod i'w priddo. Nid ydym a.m foment am ddweyd na ddyl- id' p: m dyweder, dri chwarte>r pob gardd gwerthiwr a thatws, ond yr rnytu ddymunir ei bwysleisio ydyw y gellir tyfu mwy o am- rywiaeth, a hymy er mantais a lies corphor- ol. Nodwn enghraifft. Ychydig sydd na byddant yn plana cefn bychan a shallots. Wel, mi a gymerwn yn ganiataol fod y gwely yn mesur 3 neu 4 troedfedd o led, a'i hyd yn 0,1 fel y byudo v He iddo. Planer y shal- lots. tua dwy ran o dair c/u dyfnder, o fewn 10 modfedd i'w gilydd yn rbesi urbion ar draws neu ar hyd v cefn. Yn awr agorer i*!iesi bus tua modfedd o dxlyfin rhwng y rhesi shallots, ac os bydd v gwely vn lied hir. hauer fel y canlvn Radish, lettuce (rhes neu ddwy sydd ddigon) os ar draws y bydd y rhesi. a pefrsli hefyd. Daw1 y radish yn barod i w tynu i'w bwyta cvn iddynt ymyr- yd dim a thynant y shallots. I?a? y Let- tuce drachefn yn barod i'w trau\sblanu i gefn arall cyn bo hir, a gellir gadael y persli yno, gan ei fod yn bet'h sydd yn cymervd mwy o amser i egino, a thyfu, ond ni wnaiff ymyryd a'r shallots, ac wedi i'r rhain ddod yn h,-c.-A i'w tyml, bydd yno wely o bersli yn barod yn eu lie. Dyma ffordd arall: Ni dybiwn fod 3 neu 4 rhes o Brussels Sprouts wedi eu planu mewn tua dwy droedfedd o bellder rhwng y rhesi. Yr un amser trawsblaner y lettuce o'r gwely cyntaf a nodwyd, a daw v rhain yn barod cyn i'r Brussels Sprouts fod wedi tyfu mor fawr, fel ag i'w cvsgodi. Gellir gwnend yr un fat.h rhwng rhesi o fresych neu gauli- flowers. Cynllun arall eto Pan yn hau parnsnips, dyweder yrn nechreu y mis "Iwn. caniateir 18 modfedd rhwng y rhesi. Rhwng y rhai hyn yr uiri pi-yd agorer rhesi era.ilf, fel ag y bydd tua 9 modfedd rhwng pob rhes m'i gilydd. Yna faaner hob yn ail rhes faip cynar, neu foron. cyiinr byrion. y rhai a ddeuant yn bar- od i'w clirio tra y bydd y parsnips yii gradd- ol dyfu, yr hyn a wnant vn arafa.ch na'r lleill. Eto, pan yn !Iia,i a'r rhai hynv heb fod yn 'fath sydd yn tyfu yn uchel. {J)yJidi bob amser roddi yr un faint rhw(n<j rhesi pys ag yd pit o uchder eu himain). Xi gvm-' erwn yn ganiataol fod y pys a heuir. tiia 3 t.roedfe-ld o u eh dor, o fathau megis Strata- gem. Thomas Laxton, etc. Wedi hau y pya agorer rhyehau bus iliyngddynt a bauer maip cynar, neu spinach. Gyda llaw, dyma lys- Ieuvn y dvlid tyfu mwy o ho^no. Dywedir ei fod yn Pesol iawn fe! tonic, gan ei fod vn cynwys haiarn. Y mae yn tyfu yn svflym iawm. ac os na fydd ei flas vii Sol, gell- ir yn hawdd ei balu i mewn, a gwma wrtaith gwyrdd o'r fath oreu. Prinder PI.anhigion Bresych, etc. Oherwydd gerw index y gauaf eithriadol a gaed, y mae pob planlngion o'r natur viiia yn node.dig o brin, a gwyn fyd y sawl sydd gand'do rnrw fiLth o ffrain feclian, nell rhyw foes, gyda gwydr drosto, i'w cychwyn ar nnwaith a'u cael i lawr yn gynt na'r rhai a hauir yn awr, er y dylid cotio hau allan bob math o fresych, cauliflowers, brocoJi cynar, leeks, ac os oes ffram neu foes a. gwvdr yn hwylus, hauer ychydig o had celei-y. Daw y rhai hyn yn barod i'w pkutu ar ol y tatws cynar. ond Ilhaid fydd en trawsbiatui un- waith cyn hyny o'r gwely eu hauwyd. At Ein Gohebwyr. Y niiie yn viebyg mai y spent carbide a feddyiiweh, sef y gweddillioji o'r liUi^p. Y mae amryw arbrawfion wedi eu gwneyd ar liun, oaid and i lawer o bwrpas hyd yn hyn. (iuliem feddwl v gel lid ei gym- hwyso at dir o natur drwm a chleiog i'w agor a'i wneyd yn ysgainach. Y mae o nat- ur calcii wedi ei yslacio, ond buasem yn pet- ruso cyn ei ddwyn. i gy.sylltiad' uniangyrchol ag lanrhyw fata o flodeu neu lysiau, gan ei foù-yn bosibl fod ynddo rhywV gymaint o weddillion y nwy gwenwynig a ollyngwyd ohoiiio --i-it"i roddi dwfr sarno. (2) Y pridd gijivu ydyw tywyrch wedi pvdrll yn dda, ychydig ddail coed wedj pydra. neii dail ceif- ylau wedi pydru ac yn weadol sych, ac ych- ydig dywod. Gogtyner y pridd a'r dail coed neu'I' tail trwy ogr modfedd i ddechreu. Rhodder y brasian fydd yn arog yn y gogr ar waeiod y Ixicsus, yna lianwer Jiyd o fewn H modfedd i'r top gyda'r pridd a'r dail, a'r tyvvod wedi eu cymysgu gan galedn ych- ydig arno, yn gogryner trwy ogr ychyuig yn fanaeii i roddi haen ar wyneb y pridd, ac hefyd i gael peth i orchuddio yr had. Gof: ale.r na byddo y pridd yn rhy wlyb nag yn iJhy sych. (3) Ni a dybiwn fod y pridd ra,'l\n tlawd ar ddarn o'r comins yn cvnwys tywarchen ar ei wyneb. Os felly, ac os nad yw y pridd yn ddim ond graian, neu y 'sub-soil' yn agos i'r wyneb, gelJwch dyfu llawer o bethau yn- ddo. heb ychwanegu llawer o wrtaitli y flwyddyn gyntai. Treiwch by tatws ynddo betii bynnag, ac os heb ei droi eto. planer hwy yn gefnau meu welyau. tua 4 i 6 troed- fedd o led. fel yr eglurwyd yn rhifyn Ala with 19eg. Os oes genych rhywfaint o dail ystabl neu feudy wrth law, byddai yn well, wrth gwrs. u cymhwyser ychydig o superphosphate tua 2 owns i'r liat'hen ysgwar. a sulphate of ammonia 1.1 owns i'r llathen ysgwar, nell Os na ellir cael v rhai hyn. ni phetrusem roddi basic "h yn unig iddo neu gydag ychydig Ic s'?l yn tii daii arall.

HADYD PYTATWS.I

IDYDD LLUN.I

I DYDD MAWRTH. J

I TY'fl CYFFREDIKl. I

I TY'R ['I.RGLWYDr. t

YRI AMERICA A'R RHYFEL

SUITS GIVEN AWAY. I

MEWN DILLAD DYNES.I

- I DIRWIEST A'P. M]ILWR.,'

Advertising

[No title]

Advertising

- - - - - - -... -_ <- -_.…

Y MERCHED A'R TIR. I ,..-.-I

- pWYLLfsOR HEDDLU MEIRION.

v CONGL Y BARDD.

PWYLLGOR APEL DEU-DRAETH.

I MILWR AR GOLL.

ISeT I LADD TVRrTO