Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

I r 11A 1 iV service: . I

¡-IVIARCHNADOEOD j - I

[No title]

BWRDD GWARCHEIDWAID I DOLGELLAU

CYNGOR PLWY LLAN DDEINIOLEN.

PWYLLGOR TRWYDDEDOL I IVfEIRlDN.…

Advertising

IARWERTHIANT Y PASG YM MHORTHAETHWY

News
Cite
Share

I ARWERTHIANT Y PASG YM MHORTHAETHWY Barnwyr Mri T. J. Jones, "-Iandudre. a •Jos.ph Ford, Yorkshire. Cynhaliodd Mri John Pr it chard a'r Cwnuii, eu harddansgosfa, ac Arwertliiant y Pa:;rg ym Mhot-ihaethwy ddydd Llun. Dymi'r unfed ar b mtht,gf(-d ar hu-gain iddynt gynnal. Gafwyd es rhagorol o anifei'.iaid tewinn, ac yr oedd nifer mawr o brynwyr o beb man yn Irresenol, a cbaifwyd busnes o'r radd gyntaf. Yr oedd yno 150 o fuch.)d tewion a store a. 228 u (l,defaid ao wyn Yr oedd y gwobrwyon fel y canlyn :— Doebarth laf, Bustach OLgydd, laf. a Res erve, y Gwir Anrhydeddus A;glwvdd Penrhvn £ 4S, a C4,3 10s; liil, Mr J. Evans, i^ubior r £46. IXjsbarth 2, HefFer Oigydd. laf a, Reserve ArgJwydd Penrhvn £ 41 2s 6d a £ 42 yr nn; ail •Mr J. Evan*. Ycglubor Fawr P,41 2s 6c. Dosbarth 3. Buwch Dew. laf Major Eric Phatt, Madiyn Home Farm, C38 15s; ail Mr. W. T. Ym- ddiriedi'ilwyr Ystad y Faynol £ 34. Dosobarth 4, Tarw, laf Argiwydd Penrhyn, ,E&-); a',I Mr Dclamere, Cremlyn, £ 48 10: les- erv" Mr Pritchard, Glanymor ha.. £45 10s. Dosbarth 5, Deg Wether Cymrei.g laf Argl- wydd Penrhyn ail Mr John Griffiths. Bryn Reserve Mr 'H. O. Ellis, Tynhendre. Dosbarth 6. Deg o Fanirgiaid "Barren" Cymreig 1 :?if. Mr D. Owen, Glanrafon. Dosbarth 7. Tri Oen Sugno. laf Mr Evans, Ysgubor Fawr; ail Mr Davies, PLas Ne wydd, Reserve, Mr H. Thomas. Fai-gen Wen. Priaiau Gan Arglwydd Penrhyn yr oodd y nifer fwyaf o anifeiliaid ar wei-th. Ei fustuck yn gwneud i fyny i £48, a'i heffrod i £ 42. Bns- tuch Mr J. Evans £ 46, ei heffer £41 2s 6c; Major Eric Piatt, Madryn f44 10s. £44 15s, a £ 43 15s Mr E. Delamere, Cremlyn i £ 43 10s Pump o fustuch oddiwTth Mr John Griffiths. Brvn o £ 32 7s 6c. Mr Edwaivls, Treb-jrth i 10s -(par)Mr H. Roberts, Myfyriau Ucha £ 02 15s (par) Mr Jones, PI as Llandegfan £ 79 (par); Mr W. T. Prytherch, Bryng 'f £ 99 5? (tri). Pedwar oddiwrth Mr Humphrey Ellis, Tair meibion, JC151 17s 6d; Mr Hughes, Bod fair, £ 87 5s (tai), Mrs Hughes, Ctemawr. £ 54 10s Mr Roberta, Ty Mawr. SM 7s 6c (par). Brchod tewÍím o £30 i £38 10s. Rhocd nifer da () fuchod godro a, heffrod ar werth, a gwerthwyd hwy bron i gyd am £:20 i p ,28. (,)ddi w,-ti-I Mr E. Jone-s, Tyddyn Waen). Bnsfcuch Store cryfion £ 18 10s i £ 22 10s. Blwyddiaid £ 12 108 i £ 15 15s.

I PWNC YR jrcilyr., i

[No title]