Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

I r 11A 1 iV service: . I

¡-IVIARCHNADOEOD j - I

[No title]

BWRDD GWARCHEIDWAID I DOLGELLAU

CYNGOR PLWY LLAN DDEINIOLEN.

PWYLLGOR TRWYDDEDOL I IVfEIRlDN.…

Advertising

Advertising
Cite
Share

GWELLA CEYDCYMALAU HEB GYMER YD MEDDYGINIAETII a diddymu TRWBLON DIFRIPOL AR Y TRAED Diflana gout poenus, lumbago, sciatica, ac anhwylderau uric acid ereill, hefyd un- rftyw drwblon blin y traed, fel llosg elra, poenau, tynerwch, oaled- weh, cyrn, bunions &c., gyda chyflymder rhyfeddol. 1 llae dynion adnabyddus wedi arwyddo yrn- ddyddanion yn egluro y budd a gafwyd oddi- wrtb •-chiadau mewn dwfr poeth yn cynwvs y "aaltrat-es compound" pur cyffredin, yr hwn y gall pob fferyllydd ei gyflenwi am bris bychan. Y ieddyginiaeth ryfeddol yn lie trin- iaethau costus ffynhonau. Dywedtvld Mr. Eugene Corri, o'r Clwb Chwareuol Cenedlaethol. a "referee" blaenaf y byd,—mae y dwfr meddyginiaethol yn auil pob poen rhiwmatic mewn ychydig fun u d ci u. Bron fel — P i. m w e 1 i a d a fifynon. u Dywedodd Corpl. Jim Sullivan, yr Ex- Middleweight Champion, a'r disgyblwr corff- Orel milwrol adnabyddus:—"Nis gellid cael dim gwell na. mwy effeithiol na chyflymach tuag at boenau rh Iwrnatic,pc)-enau, chwydd- j-adau, ac anystwythter, nac at unrhyw boenau y traod Ni ? f ? ??? wolais &r j j V Ay iocd d? ",all baner ?'? ??/ cystal. Dywedodd Mr. Frank Morlev, hvrwyddwT blaenlla-w chwareuon, a golygydd adran y "Town Topics" &c., &c.—"Y r wyf wedi profi y "saltra<ted baths," ac y maent wedi bod mer dda i mi fel nad oedd arnaf eisiau dim arall, fel wedi ymuna a.'r cyd- gaa byth- sy?y?  ??y i gana eu (" V. cl.dydd. Dywedodd Mr. Harry Pilcer. y dawnsiwr a dnabyddus:IgeN%-n un wythnos yr oeddwn yn all-Bog i geidded heb anghysur a d'echreu- ais ymarfer fy nawnfeydd drachcfn. Meilvis tair wytIhnos yr oedd yr ymosodiad difrifel o'r cryd-cy- malau a ge- talA wedi eI yn .) iSus. ■' ? ??.  -— ? plaxbau??   SYLWER.—Darperir y 'baths' meddygin- iaethol rhrvfedtlol a.c y cyfeirir atynt uchod trwv dodrÜ Reudel Bath Saltrates pur, oyff- rodin mewn dwfr poeth. Mae yn ofynol rhoddi tua dwy lond llwy fwrdd i faddon llawn neu lond llwy de at faddon i'r traed. Mae y feddyginiaeth safonol yma yn ddi-bost iawn, ac yn ail-gynyrchu y dyfroedd 'medi- ac 'oxvgenated' y ffynhonau etnwog ir.chaol naturiol.

IARWERTHIANT Y PASG YM MHORTHAETHWY

I PWNC YR jrcilyr., i

[No title]