Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

MEDDYGOL i ??- ??-?? -????w3  ? ?? ?'- D ?a i?. .? ?? '?? ? ? d! j! f **?j! -=- :.=:==-=-=- l1i"'1 .??-?? d ?w ??%j. <J ;:J -=: :===:=.=: ? ? ,?? .? ?fi) (I *+&■<■ tr da toae »eo:ny?.i u aywyd yn Oihynu Pur Cry* <> fj h a Msethlofl <> | Hughes's || ? ? ??& -? < ? ? ?. <j? j| Blood Pills i: ? ? B?"? iooa ills \t -?UC. ;.Li'OD PILLS" ? v.i hynod c-fs^'i-L'o- .it Greu .Gw?ed I' (► ^Newydu, l^uv, ,i < :u vff ieiiy yn dylan- J 1 wade »j hoii \r) y -orff, drwy |J '!1 Pen U w a e d, B i I i o 0 s tiNe Aft: Drwg, Tar- ddiantau ar y Cn ',d, Cern W?Yd ()n, ?curv-y hles, FitlS, NC"TVOU6 wnt f.t ',V',Y D (-"¡z, ws? P,)" | Uoi?, Lure bago,Gor- ffrwymeo-4,N g ?ihwy!der&Q yr Arenan. l&e'der Yspryd, Sum y 4) 01110 BenvvJcrl, At Anhwylciev,»u ncddol i bob Gwr. aig, Mam a M arch. o bob ooodrw. mae "HUGHE^- FLOOD PILLS" <> yn ledig o e^.thol. V Rhod d 'xt -\rnyn.t RHYBUDD PWYSIG jj Wrth brynii y F iil.- hyn, gofaler rhag | S eael eich iwyllo. Myr.wch weled y | "Trade Marrk," sef Calon fel hJ-n- j; tgff *Wt§ jj. ar bob blwch, lit-b hwn, twyll ydyw, 0 0 G..vrthod.wdl \), t pd.h aralL i| Ar werth gan bob Chemist a Stores, <| (' pri gan gyn"p war-tax Is 3c., 3s, 5a., iduiin^ a.v^yr ,a qamuoju-op neq J J neu PO. | <; Jacob P,vil P. Is so ;[ jj MANUFACTURING CHEMIST. J| PENARTH, CARDIFF. i> ..J; lvip- E ?  ? .t. I- fn S i  r??????m ?  æ DO 1 J: I Pills J ?? ? x yn gwneud rhai pethau yn well nag J ? unrhyw feddygud-eth umU )T y byd. V ? Mac ? bwy?i? c:?r un;wu cot pa ? X b'h?uywy rhaihyi? 'r m:n deaU ? 7" glu- bJIcH?i in d?o!u:s & phcll ❖ f gyrh?edd.jl y pp?t?.m hyn. Dvry ? ? ? BEECnAT? .?LLS ?ryidpr i'r SJ-J C._11" rtl "J Tr",tl:, J 1 1 J.. » cylia gMi sierh :u tn-uliad priodol, f gyruudaut y bt? ymalth yn Ilwyr, rheoleiddiart yr afu ,'r Y mY¡;:1roedd: 3K pnrciddiant .t hyf.?thog?nt y p?.?ed. ?: 3S ac felI cadandmut y gJfuu dr: .;) uedau pl barhuol. ilu?nt J. ? Yn W, d d o I ( at" i V A' U t.: ? b?rlau ov?l. ar- y mae imeddiant Š: y oaouyntyjj n:h??t'.t?'d Uawd a chy *? ? foethog M cu o-:yud. Of. ydych yn J *? kÜu]o 2ich t.:?- ":Yoddet cur yn y £ ¥ pen.yulUr ? ? .p'n-?ddglwyfus. ? cwchy7- d?: ? '?? EC HAM'5 ❖ PiLLS, > i u .-yf:u?.xMu- o ?gyii'?rinu '?- ?' > iddynt eic-b V i. uiv.eidio c. j. yr s' ,• ;i v.-uaut ddaiom ??c'lwi. litlaws "41 V cr?'h-gyS'ui '? ? ?- ?diou a hybby- ? Mhir mor f:ut.!?n- ? o'i'mmrweiinol. f Mae lla\vi_r <r rh?i hv?. p:?u. nad B? ydynt y!i ?(/i nh-.?iui'j' i iecliyd,  53 yn dd'wert I r. ;'?. ?? '?.u-hpit.u) V mpivii d;'uriti, ceir HLLS v,-edi enill ?. enwo?rwydd yspi^nydd, a" am dair icenedlaeth we<3i rroti eu hmiain ya ?j; ? GyfeHHon y Boble ? ?* *V' +U Parotolr yn i,,n,, Be^bam >! St. Helens, Isaacs}. J: JA G.crth;r YD. nihob maa mewn blycfcav V "'Ur. ,a .1 r't. '"11- N* '« « /rv^rrryr^rji' I CLAREF hu F[1,1,8. GELLTR DIB Y NX} AM WELLHAD \jr drwy'r Polf/;T.u hyn i bob anUwylder Oyfansoddiadol nen 't feddol ar yr Ori-nau Dyfriol, Gravel, F' yn y cefn, yn y ddau ryw. Yn rhydd ^ddiwrth l'-rÏan byw. Sefvdiwyd er's dvo.- •>? arlynrdd. Mewts blychau 4s 6c yr U: gan yr bo" fferyMwyr a thai yn gwerfJ-iy U-I;,c;nc, ti-wy'r b yd, Neu anioner 60 1 r gwneuthurwyr.— j The LINCOLN v MIDLAND COUNTIES DRUG CO.. MOIiEiS OiriMJNT (ELI KITTY MOKTH3). HWN ANFFAELEDIG al bob anh.vylderuj CTotvn. Mae wedi caal si brofi gan ganno- Id cydd wedi cael iachad oddiwrth T&n Eczema, Piles cosfaol, I Llosg T&n, Penan plant yn torri DwyJaw 1 P.r goesao drwg. r"P wr-PTJETNIOG a SWLLT, Vv l gan— I \Tc%.Ra*a 6. Llanber'- R v- -i Ca.'TiAt-vori WYSIG.—Mae JOHN PRYDDERCH, j I Ty Newydd Cae-rhnn, Bangor, in I parhATi i fendio y tf-d n bob dolnriAU.—Ym- fgidsr neu anfoner i'r cyfciriad ncBod. MEDDYGOL OS OES P E S W C H amruroH: i COUGH MIXTURE HUGH DAVIKS. J mae miloedd lawer wedi cael laohad ic rt ywnend eu goreu i'w gymell ar exeill sydd yn dioddef. hi raid cyraeryd ond UN DOSE e. profi ei ddylanwad nniongyrcho! yn rhyddh J y PhJem, yn clirio y Uaia, yn c?nhesu ?e yP" ira? y Frt. gan weithio pob Anwyd & Chrygni -7maith. DAVIES"S COUGH MIXTURE at BESWCH OAVIES'S COUGH MIXTURE at ANWYD OAVIES'S COUGH MIXTURE at ASTHMA. Us gwyddoch am rywun yn dioddef oddiwrth Beeweli a Bronchiti6, anrhegwoh ef ft 1 hotel- aid o COUGH MIXTURE HUGH DAVIES to fe'cb bendithia -yw tdydd Is 3o A 3. Y BOTEL. HUGH DA VIES, CHEMIST, MACHYNLLETH TESTIMONIAL OB PFffSYBD YN FFBAINC YSGRIFENA Prirate J. Davies, 2nd Baft. jL Royal Welsh Fnsiliera fy* kwu sydd yn J rhyfel er y :—* "EASINIfi ydyw y peth gorea a gefaia at wella y Cur yn y Pen ofaadwy yr ydym yn ei gael yma. Mae fy aghyd- filwyr yn y Trenches a minau yn ei ddefnyddio yn fynych. Nid oea ei wfiL Anfonwch ychwaneg. Ysgrifena Artist enwog o Rufain:- "Yr wyf yn defnyddio EASIN3 bot amser at Gur yn y Pen. Derbynrwyd miloedd o dyatiolaethan cyffelyb. Mae EASINE yn hollol ddiogel i'w gymeryd- Mae yn gwella Cur yn y Pen, Neuralgia, s., Ddannodd mewn yohydig funudau. Ar werth yn mhobman: Tx wy y poPt. am It. oddiwrth y gwneu^bnrwu HUGH JONES F.S.M.C., Chomiet, THE MEDltiAL HAT L, BLAENAl V B 8 IN 1 0 G- Bydd R ICHARD EVANS, MEDDYG ESGYRN H (Bone Setter), 8, SaleCi Terrace, Pwll- heli, yn ymweled a'r litjedd canlynol 1B wythnosol:—Dydd Iau, Market Vaulte, Llan- gefni Dydd Owener Sportsman Hotel, Port- madoc; Dyi Sadwrn, Emu Temperance, 3, Palace Btrt (gyferbyn a'r farchnad), Car- aarvon. Oil at y gewynao i Eklynion ac Anileiliaid, am la lie a 2a So y Botel; 5o ya >ih»anego: drwj s P08t> CERDDOROL JOHN JONES. Wholesale and Retail Music Seller, IBIETH-ESDA. CED>7IR Y &TOC FWYAF AMRYWIOJ. ? YNG NGHU 0 GEUON (Songs) CYMREIG, ac fel rheol anfonir pot "order" gyda. thread y past. Anfon-ei stamp am Catalogue. LIVERPOOL HUGH JONES AR MAB, Passenger Agents, BANGOR HOUSE. 12, EARLE STREET (Si Faul's-square). DYMUNWN hysbyau ein cyd-genedl Dfu(I tocynau i'w cael genyf i bob rhan o'r byd gydar oil o'r illinellau a ganlyn :-A.MERICA, CANADA, AUS- TRALIA, PATAGONIA, neu unrhyw barth arall, am y pris isaf ym mhob doabarth. Ond anfon gair atom cewch y manylion gyda throad y Post. Yr ydym Ima er's 32 mlynedd, ac wedi cael pi-ofiad maith yn yr amser hwn. Byddwn yn derbyn pawb ar eu glaniad yn y station, yn gwneyd eu busnes, ac yn myned gyda hwy i'r llong, i'w rhoddi yn y Rooms gyda'u gilydd. Ty glan a chysurns i'w derbyn am y noswaith, os bvdd eisieu, hefyd i ymwelwyr a'r dref. CARTREF I'R CYMRY ODDICARTREF rf1,HE Old English House for Cheap X Jew^llen' .-fold and 8ilv«r Gooas Clock*. Watches, Pipes. Cctlery Eleotro plrtt.e. Noted house ffv Si^otacleH. Prices f01 Athletic Sporte or Whist Drives, Hawkers Rhopkeepn. or tbot1 starting in businw*. will And the bf't'rt. assortment, and lowest r,>rice» far awb at MTLLTNGTON'fl. 12,' Honzil ditch. LONDON. B.C. DYMUNA PETER JONFS- PENRH08. GWALCHMAI YN PRYNU POB MATH 0 ANIFEIL- lAID MEIRW. RHODDIR Y PRISIAU tlCHAF i THELIR TELE-GRAM CYRCHIR HWYNT O ABER I LAWS I GAERNARFON LLOI GWLYBIO N.—Bydd gai> P.J. nifer dda bob llydd Iau, jb Llangefni yn lie Mr Desborough. TTDTBI. G-W^ T.TAl UPPER WOBURN PLACE, LONDGN, E C., 'I Cenbally Situated. Within Five Minutes Walk of Eusfw I Station, and twenty minute* frov Tid dingtol by Underground Hailway 10 Gower Street Station BEDS, BREAKFAST BATH. and I ATTENDANCE, from 6s. each person I 130 Rooms Lururieously Furnished. Passengers lift to all doors. Fireproof RHODDIR hysby si adau in Kiisian, To'! ar Osod, Morwynion yn Eisieu, M Eisieu Llwedd_ Ar Werth, et-c., yn yT hoi) b'aen-<lAl. bapurau canlynol:— I "Y GENEDL GYMREIG." "Y WERIN A'R ECO," L L, "Y WYNTYLL," "HOLYHEAD OBSERVER !.IPORTMADO- AND CBJCCIKTH "OBSERVER. "NORTH WALES OBSERVER." "PWLLHELI OBSfcilVHE' "BANGOR OBSERVES." 0 tJn Tair Chwe' waith. gwaith. gwaith. 1 s c a c s c l!0 gair 1 6. 3 0. 5 0 jj 50 gair 40 gair 3 0 6 0 10 0 50 gair 4 0 7 6 12 0 j PRISIAU GYDA BLAEN-DAL YN Jr UNIG yw yr uchod, a cni ehyhomdi-e Hyabyfliadau am y pnsiaa uchod, oni aniontr Geliii anfon Stamps neu Postal Orden. ARIAN BENTHYCIR ARIAN 0 sZb T 95000 NID OHS EISIEU MEICHlAFOr. Telir y Benthyciadau sydd yn sefyll. Anfonir ,*>b manynon a theierau trwy y pott Ben thy g. ^d-dalia^ Benthyg. Ad-dab11 £ £ a d £ ;c a d 6 5 5 9 40 42 00 10 10 le0 50 53 0 0 20 21 10 0 100 105 0 0 30 31 10 0 1000 1050 0(1 Llog yn ol 6c y Bunt am Dymhorau Penod ol, end anfon at y Manager. 24. BANGOR STREET. CARNARVON. I LOWEST INTEREST IN THE COUNTRY. ?0 TO ?!000 NO FEES NO BONDS. BIO Repay Ell £50 Repay £ 55 £ 20 Repay B22 £ 100 Repay £ 110 Money Advanced on Day of Application Repayments arranged to suit borrower's con- venience. L. LIVINGSTONE. HOPE CHAMBERS. 107, MARKET STREET MANCHESTER TeiL 3071 City DIM RLAEN DA A D AU RHODDIR BENTHYG ARIAN AR FYR RYBYOO Mewn svmiau bycham neu fawf (dim llai na £10)- All PflOMISORY NOTE Y BIEPC THYCIWff El HUN WEDI EI SEFYDLU ERS BROS DDEUQAIN M-RXNEDD AO YN AWR YN RHODDI BENTHYG DROS æo,ooo yn DDYDCJOL AM Y TELERAU. YMOFYNER A GEORGE PAYNE « SONS 3, CRESCENT OOAP. RHYL. ARIAN I ROEtDI ALLAN AR LOG RHJtSYMOL. AR YM&WYMJjl PEBSOM>L It B. 8TYTHE & CO., GEOV* CHAMBERS, I CAERNARFON. BENTHYCIR ARIAN YN GYFRINACHOL, 0 Pli i £1000. YCHYDIG C RIAU 0 RYBUDD. am dytmorau penodol. 1 Note of hand yn unig yn ol y teierau canlynoi Benth.) g Ad-daliad Benthyg. Ad-dadiad £ £ ad, £ £ s. d. o 5 5 0 40 4200 10 10 10 0 50 õ2 10 0 A■i 21 10 0 100 105 0 0 uO 31 1C 0 1°00 1050 0 0 Cymerir ad-daliaaau by chain trwy gytundeb neillduol, neu, os dewisir, gall y benthyciad seiyll ond talu y llog bob banner blwyddyn. Telir y benthyciadau &n aros am log llawer is. Gwarentir y bydd pob peth yn hollol gyfrinachol, pa un a wneir busnes ai peidio. Ymofynwch yn bersonol, 08 yn gyfleus, neu getlir gwneyd busnes trwy y ftytliyrdy. Ar bectwch y llogau uchel a'r ad-daliadau tryro ion, trwy ymofyn 4 THE MANAGER, 28, Q 'JEEN STREET, RHYL. BENTHYGIADAU HOLLOL BREIFAT. I 0 Lio I £500. HEB SICRWYDD ar DELERAU RHES- YMOL. Dim costaa. Dim gwabaniaeth mewn pellder GELLIR ANFON ARIAN DRWY'R POST Ymofyner, ac argyhoeadir chwi. B. WOLFE, 36 SPRINGE GARDENS- MANCHESTER BENTHYCIR ARIAN AS FYR RYBUDD. 0 zio I £ 1,000. AR ADDEWID YSGRIFENEDIG I AD-DALU. Mae ptl) benthyciad yn hollol at unrhyw angen. nen i gychwyn mewn Busnes, i Ddod- refnu eich Ty, i brynu, etc., neu Drethi. An I fonir yr arian gyda'r post yn gyfrinachol- Gellii ail-dalu yn fisol, ch"W"arr^iol. neu ha.ner blynyddol, neu os dewisir ga. y benthyciad aros i fyny hyd bum mlynedd, ond tala y llog Nid ydyw y pcllder yn ddim gwaaamaeth- I Mae y llogau yr isaf yn Nghymru. Erfynir ar i feiitthycwyr 81'1.1 talu 2iog uchel mewn lIe arall ymofyn yma. pan y telir y benthyciad. I sydd yn aros am log llawer is Ni chostia ddim i chwi ymholi, ond gall a. bed punnoedd drwy anfon yn Gymraeg neu Saesneg, am y prospectus i'r NATIONAL ADVANCE and INVESTMENT SOCIETY, Ltd., 41. COR- PORATION STREET, MANCHESTER- I Established 1887. Nat. Telephone, City 6066. I or to our North Wales District Office, 52, FARRAR ROAD, Bangor. and 18, QUEEN I Street. WrAzb.- MONEV LENT C20 to £ 5000 BUSINESS ARRANGED BY POST. Ladies and Gentlemen can borrow from nø on their Own Personal Signature. LOWEST RATE 01r INTEREST I colivenfe,rlt Payments Monthly or Quarterly. ) < Existing lo-.rst wJ:h other fl paid off. I DEAL WITH GENUINE LENDERS I Avoid paying hca.vy ratoe and expense; I Appiv to- ? SAMUELS & CO.. 6, JOHN DALTON STREET. MANCHESTEB i) OR ROW from an OLD ESTABLISHED > WELL-KNOWN FIRM, noted for HoM? Dealings. zio to El O(X) ADVA NC BP r.-4TI,t '<! -1!1 C.:1a»«es worthv of credit, or NOT- OF HAND ALONE. Int'-eest the Lowest in Knb'.MKl & Wal.. L>a.n!' NO FEER NO SURETITES, from :3,. 6d weekly E20 fr-om 4a weekly £50 from 8" Ori woeklv £ 100 from 153 SpociAi Low Rates Charged foi Short Pe-iod ,'f 'Phone (2975 City), in Strictest Confidence to the act-nal Lender- H. IIA R.Ri. 71, MARKET STREET MANCHESTER. THE GWYNEDD LOAN A N D j DISCOUNT CO. COETMOR CHAMBERS, BETHESDA. Established 18M. f THIS well-known old estabU?hed Company -i- is prepared to advance money on personal secority. No preliminary charges. Strict confidef.ce. Deposits received, and 4* per cent interest promptly pa i. An inquiriet id romrr>nr>ieat1'oTiS to be addressed to the Manager at ".ihe above address. ? —,???'?'? s ?*??? FmrnieMmg r Proble 1-Solved. HOW can I incretM the pur- chasing power ef ercry pound which I am about to spend i on Furniture ? j! Tle solufim of the va 6e found is our free catuogM and our i Showrooms. While we ofcJy atpply I artistic. rturdily-built furnitrre, our I perfect lnAIlufacturiq ud Ie ling crganitatioo enables us to quote prices that are much below thole charged elsewhere for the same articlea-, No matter whether yon FurnislrfDr Cash I °«jt Convenient Pagmant Sgstem I our money wiB go farthest 2 you I Durchase from ns. Facts worth noting* W* allow Cae". 'I Payments aw b» «miH >• Mt CottttMn convenienoe. No nbjectioaaWe I Every A.nicl. direct control and nipar We pay ;=r M al f iW WW 4?v<t<? We pa V. K??ery --low I = vFZ.W.'7 R= CHMsm accaaM far tk* phwiwanal grwwtb mi mm Wiarw Guarantee Cmuitrantee?, ,Cd f ——'————™* mmkb t* 001 GIRV ",I.t. MLILFWHFC 9*r or oall qkmo- ofomfeauft ^*1 0 BE Fui-iiishing 00. (.1 IL .14RA". Pr%MXi"M% Pembroke Place, LIVERPOOL. BaitnwM Boon • to t. NUU47 Closing. Saturday 1 P-M. I RAILWAY FARE ALLOWED I

I r 11A 1 iV service: . I

¡-IVIARCHNADOEOD j - I

[No title]

BWRDD GWARCHEIDWAID I DOLGELLAU

CYNGOR PLWY LLAN DDEINIOLEN.

PWYLLGOR TRWYDDEDOL I IVfEIRlDN.…

Advertising

IARWERTHIANT Y PASG YM MHORTHAETHWY

I PWNC YR jrcilyr., i

[No title]