Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

I C5ARN A'R CYLCH. ]

I llanberis

I oyffryn clwyd I

, _.......... -......, -,..-.…

Ii, HARLECH

SETHESDA I

TONIC Y GWANWYN, I

[No title]

[ BANGOR.I

I'-CAERNARFON'I

--- - -_-__r jO'H DDARON I>…

, Dip. j ';;REPOL YR AFU,…

::è:. \'': 'i"r"$.... ',':,,".…

O^yi^TGU AR Y MILWYR. I 1.…

[No title]

— — a.1. < GWROI.D?B ? ?EM.

CYNGHERDD CYMREIG YN BOOTLE.I

News
Cite
Share

CYNGHERDD CYMREIG YN BOOTLE. Gwelir yn fynych ar ragleni eisteddfodan I a chyngerddau yng Nghymru y gwahoddiad hwnw "Dwy oclu- y wlad, dewch i'r wiedd." Nid oedd yn y cyngerdd hwn ragleni swydd- ogol oherwydd gwaharddiad y Llywodraeth gyda chyflenwad papur. Oild er hyny yr oedd y gynulleidfa yn cael ei gwneyd i iyny, nid yn unig o ddwy ochr y wlad, ond o bed- air oclir y wlmd—Gogledd, De. Dwyrain, a'r Gorllewm. Gwyddom yn dda gymaint o Gymry troed y Wyddfa sydd yn Bootle ar hyn o bryd, ac roedd yn llawen genym weled y capel yn Merton Road nos Sadwrn mor 11aw 11 o honynt. Yr oedd yno gynulliad cryf fel, y gellir yn briodol ddweyd pob ochr y wlad ddaetiiant i'r wledd; a chafwyd gwledd gerddorol o'r fath fwyaf blasus ac amheuth- yn, fel y tystiolaethir gan bawb gyfranog- odd o honi. Cynhaliwyd y cyngerdd gan y brodyr a'r chwiorydd Lewys o Ebenezer, Ar- ton. sydd ar hyn o bryd yn gweitliio yn Bootle, ac y maent bob amser yn barod gvda'u talentau i gynorthwyo pob achos da. Agorwyd y cyngerdd gan barti o bedwar, Madame Lewis Williams, Miss Lewis, a'r Mri R. a W. Lewis. rhagorol Yna cafw.vd unasvd "Baner ein Gwlad," gan Mr. L. R. Lewis,, ac. y-r.,o edd yn dra effeithiol ar y geiriau hyny. "I erfyn am fendith ar Fan- ner ein Gwlad," yn neillduol felly pan yn ys- tyried yr amseroedd pryderus hyn pan y mae miliwnau yn ymladd dros fanner ein gwlad. Yn riesaf cafwyd unawd gan Miss L. Lewis, hithau mor swynol ag erioed. Diangenrhaid ydyw cann ei chlodydd gan ei bod yn ad- nabyddus fel cantores, ac yn eithaf naturiol bu raid iddi ganu eilwaith—a chanodd "Daf- ydd y Garreg Wen" yn neillduol o dda. Yna cafwyd deuawd "Mae Cymru'n barod" gan y brodyr Mri. W. ac L. R. Lewis. Yn nesaf cafwyd unawd ar y crwth gan y crythor en- wog Mr. Tom Lewis; yr oedd yntau i fyny ag ef ei bun. a llawen genym ddweyd iddo orfod dod i fyny drachefn. Yna galwyd ar Madame Lewis Williams i ganu'r unawd, "Abide with me"; mae hithau fel v lleill wedi enwogi ei hun yn eisteddfodau Cymru, ac actli trwy ei gwaith gyda'r unawd hwn yn ganmoladwy dros ben, a gorfu iddi ddod i fyny drachefn. Yna cafwyd deuawd. "Flow Gently Deva," gan Mr. R. Lewis a Miss L. Lewis (tad a merch). ac fel arfer yn odidog iawn. a gorfu iddynt ganu eilwaith. Caf- wvd anerchiad gan y llywydd. Mr. T. H. Wynne, vn Saesneg a chan v gweinidog yn Gvmraeg. Yn nesaf cafwyd poowarawd, "Codwn Hwyl," gan y brodyr R. w. T. a L. Lewis, a bu raid iddynt ei ganu eilwaith. Cafwyd unawd, "Good Bye." gan Miss Lewis. Unawd ar v crwth gan Mr. Tom Lewis. Unawd "Yr Hen Wr Mwyn." gan Mr. L. R. Lewis. Yna cafwyd diolchiadau a basiwyd yn unfrydol. Wed'yn cafwyd deuay,Td "Springtime" gan Madame Lewis Williams, a Miss Lewis, ac yna unodd yr oil i ganu "The Gipsy Chorus" a therfynwyd ycvngerdd trwy ganu "Hen Wlad fy Nhad- 'au." a "Unw Gadwo'r Brenin." Cyfeiliwyd N-n fodriis a swynol fel arfer gan Mr. J. T. Lewis. Prescot. Wedi ein bodd- hau mor ardderchog yr ydym yn barod i ddweyd g>Tda'r llnaws, "Melus moes mwy." —Un Oedd Yno.

Family Notices

Family Notices