Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

19 articles on this Page

I C5ARN A'R CYLCH. ]

I llanberis

I oyffryn clwyd I

News
Cite
Share

I oyffryn clwyd I ? MWY'LrHS.—?adawodd y diwtadar Mr. IE.. E. Hu'shes, An?crfa, Streei. Um- ?(,h, eiddw gwertli G-adawodd li,rnunrodd o lOOp yn y nwyddyn i'w hen Sytf?U, Mr. John Jones, fu yn. ei wa?HM?th an* flynyddoedd fel bailiJT yn Plaa Uohaf, l%n-*ethlu> Mon 52p yn y flwyddyn i Miss M. ^berts, fu yn ei wasanaeth fei h.-ns.e- Keeper yn Ninbych am yn agog i agaia mlyn- dd; oOp bob un i'r ddwy forwya arall. Y a;weddill yn mynd yn eiddo i'w nnig fab, Mr ^avid Hughes, Plas J.lanlaethla, Mon. DISTRICT J{SE lN-STlTUTK—Cyn- haliwyd y cyfarfod blynyddol yn y Town tia.11, yr wyt-hnos ddiweddai, lirydv catwyd I ^roddiad am yr hyn oodd wedi ei wneud ( Vylghorpl- i y flwyddyn. Talodd Nuv.se Wil- y ^Vng 2782" o ymweliadau a'r cleifion yug- horph y flwyddyn a basiodd, ac yr oedd I, 8^erth mawr yn cael ei roi ar ei gwasanaeth YrnY8 y cleifion. Swm y tanyagriiiadau ()f\dd 67p 6s 9c; rhoddion 20p 2B; treuliau, j {f2p 10s Ie. Cyfeiriodd y rheifchor (Canon Redfern) yn dyner at y golled oeddynt wedi t gael yn marwolaeth Miss Gee. a, ohynyg- lf)dd benderfy" niad yn cydymdeimlo a'r teulu. ^fodd Miss Davies, Plas CasteH, ei dewis y pwyllgor yn ei He a Airs. Hughes, Vro- gain, ei dewis yn lie Miss Davies. Fove Lane. Yr hon oedd yn ymddiswyddd. UULYGFA DDU)D()ROL.Y dydd o'r lan yr oedd un o feddygon Dinbych wedi i ymweliad ag un o'i gleifioc mewn fferm- t heb fod yn nepell o'r dref. Wrth droed y rhiw sydd yn arwain o fuarth y fferm i'r •jrif-ffordd fe sjifodd ei fodur ac 'er holl ym. 'irechion y doctor methai ei g-,wl i symud i Y11 gweled ei drwbl fe dda-eth pedwar f) weision y fferm i'w gynorthwyo, a dech- Ilmil7it ei' wthio i fynv y rhiw a.e er en, bod fI. fechg- y ii cryfion yr oedd y gorchwyl yn I 1"ech na hwy. Yn y divedd awd ir ysC-tbl rtol un o'r ceffylau i'w fachu wrtho ac felly llwyddwyd i gyrhaedd y brit-ffoidd, a .bed ganddo fynd i lawr y goriwiwred yn -di-drafferth nes y daeth i. w.-wloti rluw Oil pryd yr aeth trwy yr u.n oatnpim ac t nes y daeth cynorthwv o'r dref i'w r V bu nes v d;teth cynorthwy o'r dref i'w r hu adref.- kl, I A (ITJNV, YR DINBYCH. Nos I <aivrth cynhaliwyd cyfarfod o fasnachwyr dref a'u gweision i geisio trefn'i i gan y "'asnachdai am un diwrnod yn yr wythnos ei- tvtwyn iddynt gael cvfle i fynd i weithio ar y tir. Uobeithiwn y bydd mwy o alw am eu ^wapanaeth nag sydd am wasanaetli y mil- Wyr lr y tir. Fenderfvnwyd fod y masnach- 14ii i fod yn ga-tiedig trwy y dydd ar ddydd a bod y Cyngor Xrefol i drefnn igwaith 1(i.dy,,t ar v tir. Tre *fol 1 (1 I"fni, tith v tir. CENEDTAETtKH,.— y Nenadd Sirol. prydnawn Mercher. g-al- Qd cyfarfod o bwvllgoraiv y (Jvrasanaeth llwWI, perthynol i Rvtliyn, I>inl)ych, ac Abergide, i wrando ar Mr. Dodd, yr is-ddir- ft\\>J"T, a Mr. Rowlands y dirprwywr dros h ryniru. ,vn egluro y cvnll'in oenedlaetliol, a. I ,hüf>d gryri lawer o elmhad ganddynt &I, y ( I^tf-r. Gofjmwyd amrvw gwesti,vnau i Mr Viands a chaed atebion clir a boddhaol ?ddo. Pwysai vn drwm ar fM y gwaith  ca? I ei wnend vn brydlon a thrwyadl. 'chydic oedd nifer y rhai a ddaeth ynghyd ? iod y dydd a'r awr yn a??yncus a ^hvpyllsror arall yn eistedd yr 1Ul a,clf\g mewn -"sts^U arall gerllaw. 'b l'ATWK-Bmeu Sadwm daeth Mr. E. J elands, o FfPrm Calch Hill, a Hwyth o j jHws i'r dref i'w cvnyir ar werth. Mae'n I atIP-i- gwerthu yn y dref ers blyrtyddoedd, fel Wer ereill. Y r oerkl. ei stoo yntau yn llai t eni. Gwelodd lawer rrarchtiad sal ar y t\8 yn Ninbveli--Il-twe- tro -wed I bod yn ^fvll urth y 4rol yn v dref am oriau a eb yn wneud dim syhv o honno, yn gorfod j ynd ai lwyth yn ol. Ond T)rofiul gwahanol y^u gafodd ddydd Sadwrn. Cyn pen ych- j dtg iawn o amser yr oedd yna \i!*ei,uiau o'i j yn barod i brynu ac yaten a'r chwys I diferu oddLirno yn eu T),YAO yn 111 wyth t \Ys am swllt. Gwerthodd y cwbl heb or- i t'ii ,r eeffvJ o'r drol, a rlidwsinau o J Vn gnrfod mynpd vn ol heb ddim.  ?TY'FU Y1BOnTH.Mewn ('yfrfod o .yn? Tref Dinhy?h hy?!-)vw?dd v Ma.er (Mr I ?"?? Owen) y bvddni iddo ef mddi darn 0 rj| r ? yr nmc.nn nchod, a derbyn?yd y cyn- ??? t,d gyda diotohTarwch. Y tna?'n ym- i rid'-1190,13 fod waith y C?nor yn !!mod ?dam ^Jvnwent wedi achosi cryft deimlad o ?"?ynebia.d ymysg pr('t1enon beddau, ? brot?st gael ci anfon i'r Cyng?r.

, _.......... -......, -,..-.…

Ii, HARLECH

SETHESDA I

TONIC Y GWANWYN, I

[No title]

[ BANGOR.I

I'-CAERNARFON'I

--- - -_-__r jO'H DDARON I>…

, Dip. j ';;REPOL YR AFU,…

::è:. \'': 'i"r"$.... ',':,,".…

O^yi^TGU AR Y MILWYR. I 1.…

[No title]

— — a.1. < GWROI.D?B ? ?EM.

CYNGHERDD CYMREIG YN BOOTLE.I

Family Notices

Family Notices