Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ME D D ? C L MEDDY *¥:; **1 $F6l8!lM pE??Y?i. ? \) U l!'PE;lPuÛY J\¡L.t 'R ?- AMRBnsiAD?Y M??QC? ? H.ERCHEL. RUUjt? *G f ,1.A ..I ?Gk?en)?? ?? ?a.n ? ?rt?Md?-d**?.? ?.Symud?? p? rhwy?r. ? ?.yd'<tj. '? ? -?-&nhwylde?biin ?. ?. CYFAH* DIFE?? ARCR..t lw F C) I OAL P?AW??. -? ??MLY?SDD ?* '?y foment y ?yL«rch &r u.nrhyw &freo..eidd ?* ?dr? yn y cyfa-D?ddia? cym&rwch Bden?uJ? *ftOO,' 'Ø3 bob t ?i.diodd?STS ? )}f¡J:: ?' ? } ?.NID OES Mf GYFFELYB IDDYNT.?. I ? ?A DIM BYDL MOB ?.j ?- FYD AJ)NABYDDUS. ?. Kid oes yr T!D foddyfiDiAetb &r&l! i fewhed* wedi darLyD y fath gofnoga-eth eMg 8* diga,IDByniol A gmr ddesgriftr hwy ,,1 ? I Y FE,DD* iGL-ilAETE OBETJ I «- PERCHED YN YR HOLL FYD.-< 1 Mynw<& gMJt i PHK————— Q-nrthodwcb bob efelychiadau sydd yn* ?niwei<iio l. Mown b!ychM la lie, non* *dri b!wch am 35. Yn rhad drwy y Lly-JJ* *t.b.yrdy ar dderbyniad P.O. &m la Sc t t ? GRIFFITH OWEN.?. 36 HIGH aTREET. CARNARVON ?- "Treiaiii. yr boU balenart honir <ydd yn"* agwells marched, ond Pelenaa *YD inug gafodd yr off 3.itL ddN-Maaol 4- Ar werth yn ?wHhe!i gMi B&ldwn: Jmes a Roberts, PeiiJ&ii Street; Bí1Ilr.l': 1t J. E. Owen, Drugg;st Crice, n. barts. Drugg'at; Blaensia Lloyd JQnel\«- DTuggigd. ? *4: 'Y_- .t' 'tll AA ????H??? ?HHHH?? ? MAE ? ? ? itFL????????hni??itt&ii?? ? S? x ? PiHs ? yn ;ymT.eud rhRi nethau yn weH nag t :J ? uni'hvw ?\'<ldyg???? ".t-th ar)tU yi't y byd. ? ? M?e yn b\v?'?ig ca.d? mewii cof p? :t '? b'-thn.u yw y rhs.i L?? ?r niw?.n dc<dl *<* ? ? ?ir eiteithimi daioRun h phell- ? }: y peiet'ttHL hvn. Dvrv ? 4: P!LLS gryi'der"i'' r cyt'a. yin sicrhau treuliad pnodol, eYlliwlmt y beU ymaith yn Uwyr, rn'-ckiddiar.t yr ufu n'r ymysaroedd, ?; pur?id'liant a. chyf(??tbo?auf y gw:tpd. !? ? Kf fp) osmtyttu?d cnda.mh&iit y gyfmi- ?: ?; drc? c n(.rl'au yn barlmol. MMiit ? rc. ;tu yn barhaol. Maeut14, ? Yn WiriMeddo! ? ? e'r'!aa o i?chyd. ac y mae meddmnt ? I ? ohohvut yn nghyrhaedd tjawd a chv- ? fwtlicg ?1 eu g.iydd. 0& ydych yu ? ?? tcimlo eich h'ui yn dyoddet' cur yn y i: I ? pfn.y;iiit:i.?'ui?y(in.phraddglwyf?s, ? at ? P?LS, y fl?'.i ? ?yf:uisoddir o ?'? 5: !t1\ri.au. 11ft: 'h iddjTit etch "4" ? in\.ei'Uo ,d in d,'r a WU!l.llt ddmont < Ymub"el,;dl rhag y ituaws ? cr.?h-gy?urnu uewyc'iiou ? Itysby- ? ? sebir mor teiddg?ar u ch:uuarweiuioL ? I :,t. Ilae Hnv\.r o'r rhai hyu, pan nad ?: ydynt y!i hono1 mweidiol i techyd, :.¡ I' mewn (hbr5dod, tra ary llaw araH, ceir BEECH.l,S PtLLS wcdi -emU ? &nwoprwydd yaplprydd, ac am drur ?: ? ceiiedm.eth Wbdi prcii eu hu.uaiu yn ?: I ¡ Gyfei!!ion y Bob!. æ X "*—— X Parotoir yn Beecb1!D =; St. Eelans, Luncs. -4- 1: Gwertbir YI1 mha man mewn blycha ?, :r :¡;: -r "¡, 1-41 An tt I F02 BOUGHS ? AND COLDS TRV:/r// mFRAMC!S?. G???5 ?? t C E. ???REXHM?J ? ? ? MORRIS'S OIT'TMBNT ELI KiT-TY MORRIS). ,TR rlWN SYDD YN ANFFAELEDIG *( bob crnMn. M&e wodi e&ei .i bro5 ga.n g;mfiO'"dd sydd wedi caaJ !a,-had oddiv.-r-t.h T&T) Eiddew. Eczema, Piles coafaoi, LIosg TAn, L!?)s? Fira, Penxu p?T]t y7i torri I?""1&w ?ovre?i?. Bri.wnn ?r ?oeaaa drwg p.'},, CHWE'CHEJNIOG & SWLLT, t'w F'sel g,n- \!ISS E. I\!ORRd. C. LkHlbem Roa.d.. C&m&rTon. 1 Evdd .TDICHARD EVAX3, MEDDYG ES?YRN JL? 'BoT'c Setter), 8, S&lcc: Terrace. Pwi!- heli. yn ymweld a'r l1t.>edd canlynol yn wythnc?f! -Dy?d I?n, M&rket V?ilts. 'LIa.Q- j?efni' Dv?ff' G?. ?npr Sportsman Ho?, Por?- j madooc; S idwni. Emu TempQr&nce. 9, t "'t"t 'cyfprbyn a'r farshnMi), Cal" C&rvo'n 3)' at y gf>rnau i Ddymjon M Anjft'? "i Is 1? a 2?) So y Bote!; 5o yTo ych??' ?' '?""< P-'Trt ?D?YSIG.—Mae JOHN PRYDDERCH, '? T? ?t??'dd. Caprh?Tt, Ra.Bgor, ?o ¡ parhan i o boh dolun4u.-Ym- Welor neu a-nfoner i'r cyfeiri&d ucliod. MED?YGOL ME'DDVGL I TEST!MM!A!L O'R FPOSYM YK PFRAtMC '\7'SGRIFENA Pr:v&? J. Daviea, 2nd Ba.? jL Roy&l Welah Foailiera (yr hwn aydd yr y rhyfe! er y <!ychwyn):— "EASIN-K ydyw y peth goreu t gefatb a.t wella y Cur yu y Pea ofa&dwy 11 ydym yn ei gael yma. M&e fy nghyd Sivyr yn y Trencb e minau yo e ddfnyddio yn fynych. Nid oea et wi'll! Anfonwoh ychwMieg. Y sgrifena. Artist enwog o Rufain:- "Yr wyi yn dcfnyddio EASDQ bet am&er at Gur yn y Pen. D<TbyTiiwyd miloedd o dystiolaethau cySelyt. M¥ ZA-'SliXB*.vn lu)liol ddiogel i'v gymeryd M&e yn gweltA Cur yn y P<n, Neuralgia, t'T Udanaodd mewTi ychydig fnnud&u. Aj werth yn mhobman: Trwy y po4 am !< oddiwrth y gwne&la,-rwr: HUGH JOMES P S MC CbMnjKt, THE KEDI CAL EW L, BLAENAL FESINlOG ? KMp the For the Btead ?N Blood Pare." ?E? the Lto. Clarke.s. Biood j S d Uwe, ? Mixture B§ if you suffer. from just uch a medicine. any such disease as It is composed of ? mentioned below, ingrec'iienti% which don't waste time and N quickty attack, over- ? money on totions or M come, nu expel from H ontments which can- ? the b!ood a!) im- JB not get below the ? purities from what- B surface of the skin. ta ever cause arising, jt What you war.: is a ? ?"d by ren'dering it tj medicine that ?'iHB) clean and pure. tt J E thoroughly free the N never fai!s to effect ? b)ood of the impure ? a complete and iast* M 1 matter which is the N '"g cure. Thousands ? true cause of a!) your ? of tcsticnoniats. Over ? sufferings. Ctarke's M 50 years success. j Btood Mixture Is ?? B ? Pteasant to take. jg ? M f ?NamnEmm a ) CURES )) N t KZSMA.. N ? scMorut.?. I I BAO LMS. N BMMMSK. N ? ULCERS. BLANDULM SWBLUNGS. BOtLS, f)Mft.ES. SORES. aLOOOMtMM.g B PtLM. H N RMUMATtSM. M H GOUT. B B ?'? ] I I Of all etsenalatl & Store! 2/9 per bottle. ??? REFUSE SUBSTITUTES. w CERDDOROL JOHNJONES. Whoie&ajo and Retail Music Sefler, BETHE&HA ?EE'\7IR ? &TOC FWYAF A'MBYWI<U?. \J YNG NCrH-miRU 0 &A.NEUOK (Songs) CTMBEIG. ac M rheol &nf6nir pob "order"' gyda throad y post. AntoneT stamp am G&talf&gue. DYMUNA PETER JONES PEN&H08. GWALCi-IMAI YN PRYN FOB ALA.TH 0 ANIFEIL. LAID MELRW. BHOL'LMR Y PRIbIAU XfCEtAF. A THELIR TELEGRAM. CYRCH1R HWYNT 0 AbER I LAW& I LLOI GWLYBION.-Byddpa I P.J. nifer dda bob uydd i&Q, je Ll&ngetni yn lie Mr -Deaborough. j LIVERPOOL HUGH JONES AR MAB, Passenger Agents, BANGOR HOUSE, m, EARLE STREET (St Pal1!'s-square,). TT\YM.U.NWN hysbysu ein cyd-genedl L ? f&d to<?yBa.u i'w cael genyf i bob rfian o'r bwi gyda'r oU o'r llinella-u a gaaIyQ:—AMERICA, CANADA, AUS- TRALJA, PATAGONIA, neu unrhyw harth arall, am y pris isaf ym mhob dosbtU'tJi. Ond anfon gmr atom cewch y BMnylion gyda. throad y Post. Yr ydym Ima er's 32 mlynedd, ac wedi cael pro6ad marith yn yr Maser hwn. Byddwn yn dterbyn pawb ar eu glaniad yn y station, yn gwneyd eu busnes, ac yn myned gyda hwy i'r Uong, i'w rhoddi yn y Rooms gyda'u gHyd-d. Ty gla.n a chysurua i'w derbyn am y noswaith, cs bydd eiaieu, hefyd i ymwi&hvyr a'r dref. CARTREF I'R CYiMRY ODDJCARTREF fTpHE Old English House for Cheap JL j.)td <M)d iher Gooo.. Uio-ka.. Watchea. Pipes. Cutlery, Electro pl&t< Noted boTMe for Bipa&Acles. Pmoa foT Athletic SpoFbe or WluBt .Dnvee, HftwktM f)hnpkeepera. or those starting in busnwp, wUl find the best neaortment &nd loweft prtcfo for Mah at MILLINGTON'S. 12, BOQ'" dit.cho LONDON. B.C. 'jp 3Bt Xa X3 3m AL V 3E& T?HODDIR nyeby&iadAa Yn EM?en, T*! JA?M Oaod, Morwyruon yn EifMeu, M Niaioa LIcoodd. A? Worth, etc., yn yy hoi! blMD-'i<l. ba.pQT&T! oamiynd:— "Y GENEDL 6Y.NME"G." "Y WERIN A'R ECO/' "Y WYNTYLL," "HOL.YHJSAD OBSERVER." fPORTMADOC AND C.RICCINTB "CBSERVER." "NORTH WALES OBSERVER." "PWLLHELI OR.%kRVYLU." "BANGOB OBSERVE'R." Un Tair Ctiwe' WtUtJi, gwaith. gwait-h. s c a c s c gail' 0 1 6 3 0 oi 50 30 gair 2 3. 4 6 76 40 gair 3 0. 6 0 10 0 SOgair 4 0 76 12 0 JE)M81AU GYDA BLAEN-DAL Th -i- UNIG yw yr uchod, t cnl chyhoeddH HyabyaiadAa am y pihsiaa nehod, oai tafonir GeIlli <Mifon 6t<Hnp< nca Postal CMert. ARIAN ) DIM BLAENDAMADAU. BHOONR BEMTHYC ARtAM AR FYR RYBVDO Mevn tvcuao bycham noa ttwt (dim ILu na £10)- AK PROMtSORY NOTE Y MM THYC!W<R e< HUM WBDI El 8EFYM,U EPS DR08 DDEUGAIN M'<YNEDD AC YH AWft YM ftHODDt BEMTHYC OROa 680,000 YM t>DYtMHOL AM Y TFJFORAU. YMO?YNER A GEORGE RAYNE SONS S, CBt&SIC'EN'l' BOAD, &HYJL. BENTMYC!R ARtAN YN GYFRINACHOL, 0 .C,1 i mOOO. YCHYDIG CRIAU 0 RYBUDD. tun dy<mor&u penodol. Note of hajid yn umg yn oi y teiera.a cajilynol Ad-dalied Benthyg. Ad-dalia.a ;t; je ad. £ JBs.d. o 550 40 4200 10 10 M 0 50 52 10 0 30 21 10 0 MO 10o 0 0 jU ailOO 1000 M600 0 I Cymerir ad-da.liada.u.bych&iQ trwy gytundeb neillduol, neu, os dewMtr, gaJl y benthyciad aefyll end taJu y Uog bob hacner blwyddyn. Telir y benth- c"u tf'n &roa am log IL&wer is. Crwarentir y bydct pob peth yn hollol gyfnn.!tchot, pa un a:{neir busn 2 &i peidio. Ymofynweh yn bersióI, os yn gyfeaa, neu geiiir gwneyd buaues trwy y Iythvrdy. Ar- bedwqh y liogau uchet a'r nd-daliad&u ttym ion, 'trwv ymofyn & ITIE MANAGER, 28{":QJEEN STREET, RHYL. $BENTHYGIADAU HOLLOL ;)' BREIFAT. 0 JB10 I JS500. âU SICRWYDD ar DELERAU RHES- YMOL. Mm costMi. Dim gwabaniaetJ2 rnewn pelldcr trELUR AKFON AiRIAN DRWY'R POST. I'' Ymofyner, an argyhoeJdir chwi. B. WOLFE, 36 SPRINGE GARDENS MANCHESTER BENTHYC!R ARIAN AR FYR RYBUDD. 0 zio IjE.1,300. AR ADDEWID YSGRiIFENEDIG I AD-DALU. Mao pt. b benthyciad yn hollol at ocrhyw angeD. neo i gychwyn mown Busnes, i Ddod- refna eich Ty, i brynu, et<e., neu Drethi. An fonir yr anan gyda'r post yn gyfrinadhol. Gellir ail-dalll yn osol. chwaj-t&j-ol. neu hMier biynyddo!, nea oa dewiair gaU ybenthyoold area i fyny hyd bum miynedd, end ta!u y llog Md ydyw y peUder yn ddim gwahaniatattt. Mae y llogaJU yr ta&f yn Nghyrnru. Erfynij' ar i fenthycwyr sy'o ta!n j,og uchel mewn lie arall ymofyn yma. pan y tem* y benthyciad, sydd yn area am log Hawer is- Ni chostia ddim i chwi ymholi, ond gall Ibbed puunoedd drwy anfon yn Gymraeg neu Saesneg, am y prospectus i'r N-TTIONAL ADVANCE and I INVESTMENT SOCIETY, Ltd., 41. COR- PORATION STREET, MANtMESTER. Established 1887. Nat. Telephone, City 6666, Oir to our North Wales District Ot&ce, S3, FARRAR ROAD, Bangor. Md 18, QUEEN MOM! ? ?E??M to .SCppO BtI8]NE ? ? ?AB?ANGED BY POST Ladi?a ???3 ci ? leir?n can borrow from '? ?? ?HB'' Own ?ersoinal Sign&ture. LOWES ? ? A ov INTEREST COILve PAvmente Monthlj or ? ?' Qurtel'ly. Existi 13 wl:;h other 6rma p'ud off. GENUINE LENDERS AToid ØÝ'iIl heavy ratef and expense Apply t(> SAMUELS A CO.. t, JOH?r E'AL.'i'ON BTREE* I MANCHESTER 1DORROW from ?n OLD ESTABLISHED Jb WELL-KNOWN FIRM, no?d for Hotter Loealir.ge. &10 to £1,000 ADVANOE¡l.J. ÐAIL to &II C!asBsa worthy of etodit, oB NOTE OF HAND ALONB. Imtereat the Lowest in En}w &. Wtlft Laa.ns. NO FEES. NO SURRTIIES. ZIO from Sa M weekly £20 h&ia 4a w0eXl" J6M Lrom 8a Od weekly £100 froit. 15s "l) tSpecil Low Ra-tea Charged foi Hhort Cai-; Write, or 'Phone <2975 City), '.m Strictest. on6dftnoo to th& act'L&l Lendtt. BL HARRIS. 71. MARKET STRLKT M.A.NCBES TER. BEMTHYC!R ARSAN o b 1 £õOOU NID OE3 EISIEU MEICHIAFO. T>3lir y B€hyciadau sydd yn aefyU. Anfomr ,/ob nJMlyaon a thtlerau trwy y poot Beathyg. kd /tali.sA Beathyg. Ad-dali.rl JB jSBd &Btd !< 550 40 42 60 10 10 10 0 50 58 0 t, 20 21 10 <) MC 105 0 C 50 31 10 0 1000 1050 0 C Llog yn uJ Cc y Bant am Dymhorau Panud oJ. ond &nfon at y Manager, U. BANGOB STREET. CARNARVON LOWEST INTEREST IN TSE £10 TO £1000 NO FEES NO BONDS. JB10 Rep&y BI1 £50 Repay £55 E20 Repay S22 £100 Repay ;F.Ilo Money Alvanced on Day of Application Repayments arranged to suit borrower's con. veniencc. L. LIVINGSTONE. HOPE CHAMBERS. t07. MARKET STREET MANCHESTER. T«! 307' C'itT A RIAN I BOE'DI ALLAN AR LOG ?- RHB?YMOL. AR YMJKWY?M?? PERSONOI. R. R. 8 T Y T H E & C 0.. G&OV? '1 P, gRi4. CABRNARFON. THE GWYNEDD LOAN AND DISCOUNT CO. COETMOB CHAMBERS, BETHESDA. Established 1864. fTtHIS wen-known old established Company -L is prepared to advance money on personal security. No preliminary charges. Strict confideVe. Deposits received, and 4l po? cent interest promptly ra.¡. All inqniriet und communications to be addreesed to ?< above a<Mress. —? ?/- < ? ?- ? FärDišiijlå ¡ Prcbtem -So!ledL- I ? ¡ LJOWcMl meMMe &epMf- dwiag power e<rary pound wtuch!<Ba<boutte'peB<! on FunutNfe) The totahoa of that pfo?btemwN be foucd in our free cauC!?Me out ShowMoaM. Wh& we ot?y <app!y &rtii&dc. <htfdi!y-b<oh htnMt?e. ear perfect n!&nufactnnB$ tad <e!ms orgatHMtton enaMe< as tn quote prices that are much be!ow tho«t charged elsewhere for the MBM articla No matter whether yow Fus,,Msh for Cash loir 4mn Ca01eøleOt Plument Slstem your money wN ge hfthe« 3 yoa ? i,urchase trom M. Facts worth notID. J W< tttow a< M Ux <C !<tWC<MMt<: for C«h. PtynMnM CM be mnowd to oak c.n' convetitenec. No objecttonttM* Rwery Art}d< mMattttwttd wwt direct contMt <m<t Mptt )U'<t. We pay cant*a* <MtvtT«t mPnvtteVtM. RveryFnnM=? K*??Nq?d. G?d V<d.. Mf mtM? Cw*tMM<* *CM<mt ,? f,w tlae I km bou"em Guaran We 88M8itatiarly tbe:piœ af any Ii. ,JIU. Mt!')ftt«tt<t -'to Q.f call ?? ?% O E ???)S& F?r'??ng Co. ?..{ (? ? ?tt?vt. Prwttftwto)? S?s??ohe P?ca? ? LIVERPOOL? BtM!no«t Bteorw W <!<?<. ? iB<urhrOtowiB?a?<:u)Mt?jflt*M. ? RASLWAY iPARE ALLOWED V RA, I iN E R"V C E ALTBRATIO.XS FROM APmL 1st, 1917, AND UNTIL FURTHER NOTICE. eAH,ARV()N TO BANCCR—6 40 a.m.. &-H a..m.; 12-C 'noon: 3-20 p.m.; 5-10 p.m.; 7-57 p.m. BA.N.GOR TO CARXARVON .-6-40 a.m. 8-55 ,a.m. 1-30 p.m.; 5-40 p.m.; 6-55 p.m. 8-40 .p.m. CARiNARVO'N TO AFO:YEX.-0-19 9-32 a,.m. 1-51 p.m.; 3-5o p.m. (Sa-turdays excepted), 7-25 p.m. l.å..FoWEN TtO C'ARNA:RVON.—7-5 a.m. 10-55 a.m.; 4-5 p.m. 6-50 p.m. CARNARVON TO L.LANBERIS.—7-5 a.m.; 9-30 a..m.; 12-30 p.m.; 615 p.m. IjLANBERIS TO CARNARVON.—757 a.Yh. 11-25 a.m.; 1-15 p.m.; 6-50 p.m LLANDUDNO JUNCTION TO BANGOR -4 16 &.m: 86 a.m 10 0 a.m 11 3? a?a; t58p.D); 4 42 p.m; 63pm: 7-S& p.??T?-? P-m.? Sutt?a only, 12-55 p.n? 8-1 'P.m.'i' I BA?OR TO IJLANT'UI>NO?U?C'TIO? 7-5 ?.m.; 8-53 a.m.; 11-23 a.m.; l-?,?m.; j 3-15 p.m.; 4-30 p.m.; 5-55 p.m. (fu's? stf)p j Mandudno Jnnction), 6-?0 p..m?'?<'4 p.m.. ? Sandatys only? 7-13 a.m., .1-3???.; S-54 P.m. (Ia?t\vo' ?a? '&rat "< ? ?'?n? )- GABRW?N TO AML??? ?? ? n. 9-35 a..m:. 1-20\p.m.; 5-0 P?????da? exeepted?'e-ap.m. ??? excepted)¡.p.m'1:ili" a.. m ?e..?m.??a.tu?)H?8'ex&qp?); ??0 ?-?-. 4-0 p.nr' ? ? p?m.;?? ? ? ? BA-NGOR? & POL??A?? 53 a..m = 9-0'A.m,; -1?-35 p.m.; 3?4???; 5-55 p.m.; ?i???'??'?'?y?? -p.m. ?'? ?-?- ? (Rr?t st?p'?H?y???) ? 8-48 p.m. HO'LYd:BAD TO BA.NGOR-3 0 ?.m. (Hrst stop Banker), 7-40 a.m.; 10-15 n.m. 12-35 p.m.; 4-30 p.m.; 7-30 p.m.. Sundays, 6-30 a.m. 12-45 p.m.; 7-90 p.m. HOLLAND ARMS TO BENLLECH—9 18 a.m 11-13 a.m. 3-19 p.m. 6 22 p.m. BENLLECH TO HOLLAND ARMS.— 10-5 a.m. 12-5 p.m. 4-5 p.m. 6-53 p.m. BAiN&OR TO m?THE!SDA'-7 50 am; 9-0 am 2-55 p.m. 5-50 p.m. 650 p.m. .BETHESDA TO BANCrO'R—813 a.!m.; 10-48 a.m.; 3-58 a,.m. 6-15 p.m.; 7-15 p.m.

I MARCHNADOEDD )

CYNGOR TREF PWL"I HELI.

-I BWRDD GWARCWE!DWAtD FFESTINIOG.…

SUT I LADD TYRCHOD j

CWERJ,¡FJt'l{iIw'R.

--BWRDD PWLLHELh

MANIO'N 0 LEYN.

PWNCYRIECHYD.

Advertising

[No title]