Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

LLANRUG I

-PWLLHELI - -j

Advertising

IDEGANWY

NEFYN!

TALYBONT I

CONWY. I

PENMAENMAWR. I

MAE BANGOR YN FODDLON I

I MACHYNLLETH.

- - - - THE CREAM OF THE MEAT

11-1 LLANBEDR

I ABERMAW

- - ----,-*".-,-ELiI fr-,-…

Caerdydd ac Ebenezer, I Arfon…

I GROESLON

IBANGOR.--I

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

Advertising

- ..-'- -.:: .... BETHEL A'R…

Advertising

,PENYGROES I

News
Cite
Share

PENYGROES I .PA,PUR-A,U.tNos Fawrth, cafwyd pedwar I papur rhagorol yng Nghymdeitflias Pobl leu- aino Soar. "Herber" oodd testyn Mr D. Glyn Jones, [Brynigoieu; "TUnymariap" gan Mr Hughie Roberts., Deulyn Villa; "Ann Griif- fiths" gan Miss Mary Williams, Aled House; a ".M.ary Jones" gan Miss Rebecca Jones, Ciynnog Road. Cafwyd gair gan Mri Richard Williams (Croesfryn) R. P. Jones, Griffith Pritchard, a D. Danee, B.A. Cymerwyd y gjadair gan y Parch J. M. Williams. MARW-OLAETH.-Fore Mercher, bu farw y eyfaill icuanc Mr Owen Jones, Isfryn, Llwyn du Road, yn 28 mlwydd oed .Dygwyd ef i fyny yn y chwarel, ond fel eraill bu oddi- cariref yn gweithio yn Birkenhead, a threfi eraill yn Lloegr. Chwith genym golli ein brawd mor gynnar, ac1 yn enw'r urdal cyf- lwvnwn ein cydymdeimlad 1 r teulu. Aelod fFjddlon ydoedd o eglwys Bethel (M.C.), ac mae ei ewytlir Air John O. Jones, yn flaenor gyda'r un enwad yn St Helen s Junction. DA IAWN.—Diolchwn i aelodau Cymdeith- as y Groes Goch am groes-awn triugain o fiIwyr ynghyda swyddogion milwrol erys ar hyn o bryd yn ysbyty Eryri, Caernarfon, i fwjmhau gwledd prynhawn a nos lau. Hefyd, yn eu mysg yr oedd nyrses y Sefydliad. I'w croesawu yr cdZInt' Y&gol y Cyngor wedi eu gosod yn liinell o dan ofal Mr Parry e11 priiathro, ac ar ymddangoeiad y milwyr caw- sant "hwre" lion y plant. Wedi cael te,bu- on,t yn mwynhau eu hunain gyda chwareuon roddwyd at eu gwasanaeth gan yr aelodau a'r ymwelwyr. Yn yr hwyr cafwyd "Whist Drive." Rhoddwyd y gwobi-wyon gan Mrs Roberts, Gwyddfor; Mrs Davies, LJyS Medd- yg Mrs (Hughes, Rheithordy, IJanllyfni; Mrs j Rowlarudis, Uwynonn; a Mrs Stonor, Bala- deulyn. Heifyid cofiodd Mrs Thomas, Glencot, a Mr W. J. Griffiths, O.S., Dorothea yn gaa-- edig am y milmyr trwy roddi gwobrau ych- wanegol. Gofalodd aelodau y iV.A.D. am y canu. Diweddwyd noswai-th hapusi iawn gyda dawns. Cyn ymada-el, cafodd y milwyr gwpor, a niawr oedd eu diolch am y croesaw roddwyd I iddynt, Rhoddodd Mr D. R. O. Prytherch, M.A., ifenthyg y piano. Mae Swyddogion y Gymdeithas yn dymuno diolch am bob rhodd gafwyd. Cafwyd punt oddiwrth yr Anrhyd- eddus F. G. Wyni, a "cigtirefttes" gasglwyd gan Mrs Lloyd, Water Street, ar K-fer yr amgylchiad. CLjWB HERiBER.—Cyfarfu jgwetnidojgioft eglwysi Annibynol Caernarfon a'r cylch yng Ngwesty Bodlondeb. Cafwyd trafodaeth ar y mater "Y difrawder sydd yn y wlad i beth- au crefyddol a'r feddyginiaeth" Agorwyd gan y Parchn E. Owen, B.A., Bontnewydd. a Thomas Lloyd, Rhostryfan. Da genym am yr enw roddir ar y do-sbarth "Clwb Herber" o barch i un o brif bregetliwyr ein cenedl. Cyn- haliwyd v cvfarfod prynhawn Mawrth. GALWAD\—Deallwn fod y Parch D- Daviesi (B.) gweinidog Ebenezer a Phontllyfni, wedi derbyn galwad o Clydach Vale, ac yn bwriadiu derbyn yr alwad. Chwith fydd gen- ym fel ardal ei golli o'n mysg, gjan mor gym- eradwy ydyw.

iTALYSARN

RHOSTRYFAN

TALSARNAU

GWELLA TRWBL YR YSTUMOG NEU…

! TREFOR, LLANAELHASARN

Advertising