Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

28 articles on this Page

LLANRUG I

-PWLLHELI - -j

News
Cite
Share

PWLLHELI CWYMJPO DR08 EI WLAD.Dydd ^teaxiher deitbyn.Hvyd y newydd: fcrist iod Preifet. W. J. Pritchard, brawd Mr Hugh Pritchard, cyfreithrwr, wedi ei ktdal yn Fortune Tarawyd ef gan ff.rwyd -belen, a bu f-,w ar unwakk. Bu efe mewn anandy yng Ngnonwy am 5 mlynedd ac mewn ariandy yra IVUrmmg- ham am 11 mlynedd. AddyBgm-yd ef yn Y y Oynghor ac yn Ysgol y Sir. BaillOdd Ysgol- oriaertli Clarke yn iNgholeg th Ei dad oedd y diweddar Gadben Hugh PrUehard Sabrina House, ac yr oedd yn iwhvydd oed. ac yn Hanc rhadlcm ac afcdymswiol. LLAl 0 GERBYDAU MODUR.—Y n her- wydd yr anhawsder i gael gyriedydduxi proi- iadol nid oes gymaint o..jgerbydau modwr yn rhedeg i wahanoJ leoedd yn y rhanbart2i yn awr. NODIAD.—O hyn alQan cynheSir yr Hedd- lya ar yr un dydd ag y cynheiir Bwrdd y Gwarctieddwaid, yr hyn Whosa anghyfleusdra niawr i'r gohebwyr. GWAELEDD SWYDDOG MTLWIROL.— Drwg genym ddeall fod Lifftenant R..Walter Roberts, mab Mr G. Cornelius Roberts (Maer) yn wael mewn ysbyty yn Ffrakre. DymunWJ iddo adieriad buan i'w gynefin iechyd ac at ei orchwyi pwyaig. GA'LAVAD.-Y mae y Parch Edward Wil- liams B. A..B.D. Derwen a Oilawddnewydd (linig fab y diweddar Mr a Mrs Hugh Wil- liams, Shop Goch, gy.it), wedi ateb y-, gad- amhaol yr alwad a dderbyniodd o Eglwys Seisnig Oswald Road, CroasosValft Y mae trvnfa athrofaol a gweinidogaetJiol Mr Wil- Iiams hyd yn hyn wedi bod yn hynOO. ddis- glaer. TRIN TIR.—>No» Fercher, yn y Neuadd Drefo1, a dan lywyddiaeth y Maer, daetili eyn- uil'iad del. ynghyd i wneud cais am dir i dyfu pytatws a llysiau. Eglurodd Mr E. R. Da:vies ifod Mri 'F. E. Andrews a'i Fab wedi cynyg oaeau ger CardiS .Road, a Mrs Jones wedi cynyg tir yn Yokehouse i'r Cyngor. Gwnaeth amryw gais ffurfiol am dir, ao ymgymerodd Mr Davies a phwrcaau pytatws at biaim idd- ynt. PRIODAS SWYDDOG IMII^WROL.— Ddydd Mjawrth, Chwefror 13eg, yn nghapel yr Arcnibynwyr yn Bwlchtocyn, Aberswch, un- wyd rrteWI1 cwlwm priodasol Sergeant n. W. "Will~ iams, Sand Street, a Mias Nell Griffith, merch Mr a Mrs Griffitli, Bwlch Clawdd, Oilan. Gweinyddwyd y seremoni gan y Parch. J. Mostyn (A.), Abarsodk. Gwas- anaethwyd fel gwas gan Mr Henry Griffith, brarwd y briodasferch, ac fel morwyn gan I Miss Kate Ann Williams, chwaer y priodfab. Rhoddwyd hi ymaith gan ei brawd Mr T. Griffith. Dymunwn i'r ddeuddyn ddedwydd- wch a hedd yn eu byd newydd, a'u gwybren fo'n ddigwmwl. BEN MILWYR.—Yr wythros or blaen daeth amryw o'n milw, yr adref am pibaid o seibiant, ac edrvchent yn galonog a dymnnoi eu gwedd. Mae rhai o honynt wedi oyfnevrid er gwell yn y dyn oddi alian., ac eraiTl, er prin ymrestru, a rhagotwg y deuant yn feib- ion solves a nerthol. Gwelsom y rhai a gP-n- lrvn: Privates Willie WillLaans, Tanygarn idtyn winiamas, Tanygam; Thomas JBofcerts, lUiydilyniog; John Lunt, Abererch Road, Ro- bert Thomas. iSt. Tudwall's Terrace, ac Owen IWbert R'ih2Ii,s King's head Strccl. Drmun., wn iddynt oil nodded ac amddiffyntad yn y j dydd bii-n. BARBAREIDDIWCH Y GELm-CSaf- 1 William Charles Morris., mab ifflieng- af Mr John Morris, Eing'^head Street, yr hwn a wasan!\E\iliaifel swyddog ar yr o ''Valdes,' perthynol i Lerpwl, ddiang^a wyrth ioJ rhag dyfrllyd fedd foreu Sul diweddai. Yimddeng^P fod sudd-fad y geltyn wedi ei thor- pedio heb rybudd na thrugaredd. Coll odd dau o'r dwvla.w eu bywyd naw a-r goll, a glaniodd y gweddill yn ddiogel i dir. Y mae ymddygiadau a, chreuionderau y sudd-fadau gelj-nol hyn yn anynol i'r eithaf, ac yn taflu y diystvrwdh ar bethau a gyfrifir yn gyeeg- redig gan genhedloedid y ddaear. Pa hyd tybed y pery yr aflwydd1 dttnystnoi hwn i diaflu ei gysgod ac i fylchu cartrefi anwylaf y broydd hyn, ac i agor beddau i obeithiion y I dyfodol yn gyn-amsero! "Y DDEDDlF. "—Nos Iau, yn Neuadd y Dref, bu Cwmni Di?nyddo?l y Ddmig Goch, Ca-emarfon.. yn rhoi peifformiad gwych o'r  ddrams? ad?byddus "Y Ddf," ne-a "Y Briodaa Ddirgel." Yr oedd lla.nw å.liad-I au a gobeitbion y Ai-ef we& cod'i i'w bwynt uchalf o barthed perfformia.d. y dernvn hwn, gan eu bod wedi cael eu boddhau yn didiirfawr gan y Owmni ddwywaith yn flaenoml. Treul- iwyd. teir awr melus ac adlonol, a deuai gwen a deigryn i'r wyneb bob yn ail ,111 mhresen- cldfb y icymei-iadau o bortreadid mor f)-w. Cadwodd y Cwmni ei enw yn ddilychwin, a boddhawyd pawb yn y perfformiad. Awdwr v ddrajna ydoodd Mr Thomas Owen Jones 1 (Gwynfbr), un o hoglau atbrylithgar ein tref. Y mae efe er's blwyddi bellach yn oyfaneddu yn NgfhaernarfonBydd i Jenkins, y Nuree, Mari Lewis, Mr Jones v Gwe?n <fog. a Gwit- ym, aros yn hir yn nghof y gwrnidawyr. Oynygiodd y Maer ddiolch cynes i'r Owmni am roddi eu gwa&anaetli yn Aad, no eiliodd Mr H. (Pritohard, Mount Pleasant, a phasiwyd hyny igyda chymeradwyaeth untfryd y cynull- iad. Deallwn fod yr elw dros £ 50. MARW GWR POBQLiOGAIDB.—Yr wyth- nos hon mae igenym y newydd trist 9 foys- byau marw a chladdu gwr adnabyddus yn y I <^Peif, sof JVEr Rioe Owen Pivghe, dnemist, Llanfaawfechan, yr hyn a gymerodd te ddy(M Mawrth, Chwefror 13eg, ac efe yn 75 mlwydd I oed. Mab ydoedd i'r diweddar Baavh. Ibeh- ard pughe Rheithor, Oandflewi, Miaesyfed. Ganwrd ef yn Glasfryn, LLanarmoo, a daeth ¡j i Bwllheli i gadw mafinaoh fel ffsryltydd, yn y TIe a adnahyddid fel iKewborotigh Vaults, yn y fhvyddyn dSW, ac y^adawxjdi^ oddiyma yn 1S06. Pan yn byw yma gwnaeth ei 'hun via ddefnyddiol mewn amiyw yylc&ioedd yn myd crefvdd, cymdeitJias a. Rlr fu eigy",tudd. a cbw't," mt'd-al fod y ga,loii oedd barod i gymwynas wedi distow., yn angau. Claddwy i ei w eJ.'d it'i cAl ddyd<f Sadwrn yn mynwent Llanfairfechap- Gedy ar ol fab a merch, a'r rhai v mae cydymdeim- lad cyffredinol y dref. Bydti yn hee e d^^ear- gwn, a beirniadai yn y gwahanol arddangos- feydd. B-u efe a'r diweddar Mr Owen Price, Porthmadog, ym mynd i Garn Fadryn i ddal llwynogod. Cerdtient yno no yn 01. Cofnogai Chwareuon yr Adlonfa a'r Regatta.

Advertising

IDEGANWY

NEFYN!

TALYBONT I

CONWY. I

PENMAENMAWR. I

MAE BANGOR YN FODDLON I

I MACHYNLLETH.

- - - - THE CREAM OF THE MEAT

11-1 LLANBEDR

I ABERMAW

- - ----,-*".-,-ELiI fr-,-…

Caerdydd ac Ebenezer, I Arfon…

I GROESLON

IBANGOR.--I

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

Advertising

- ..-'- -.:: .... BETHEL A'R…

Advertising

,PENYGROES I

iTALYSARN

RHOSTRYFAN

TALSARNAU

GWELLA TRWBL YR YSTUMOG NEU…

! TREFOR, LLANAELHASARN

Advertising