Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHYBUDD CYHOEDDUS. fi I F YMBYSONFA ui O X YMBYSONFA AREDIG LLA^GEF>n. /■"ITTNHELIR yr uchod mewn Maes eaiig V perthynol i Mr. JOmf ROBERTS, CAE DDAFYDD. DYDD GWENER, MAWRTH 2il, 1917. Gwobrwyon: Dosbartth 1—Agored i'r byd. Aredig gyda Gwydd Main. Gwobr laf, 3p; 2il 2p; 3ydd, lp. 4ydd 10s. Maint yr Ar, 5x7. Dosbarth 2.-Diggers. Agored i'r byd. Gw -I)r lai, 2p; 2 lp 10s; 3 lp; 4 10s. Dosbarth 3.-Diggers. Cynfyngedig i rai heb enill gwobr o'r blaen. Gwobr laf, 2p; 2, lp 10s; 3, lp; 3, 10s. Rhoddir gwobr o 5s i bob ymgeisydd aflwydc?- ianus yn y tri dosbarth ucbod. Hefyd, gwobrwyir y goreuon am y Canol Cefn, y Rhychau, &c. y Wedd oreu (unrhyw oed); y Wedd oreu (pedair oed a than hyny); y Ceffyl goreu a'r Gtsep; oreu; am yr Harness glanaf a'r W cud wedi ei gwisgo oretL Yr Entries oil yn cau Chwefror 27ain. Pri<; entro 3s 6c yr un, a'r Gweddoedd Is. Ceir rheetr gyflawn o'r Rheolau a'r Amodau G) d anfou starrro dtmai i'r Ysgrifenydd: T. WILLIAMS, Rhydspardyn, Llangeini. YSGOL SIR ABERMAW. (I Feehgyn a Merehed). Prifathraw: Edmund D. Jones, M.A. (Lon.) Athrawon Cynorthwyol: John Lloyd, M.A. W. A. Beddows, B.Sc.; W. B. Williams. B.8c. Athrawesau Cyncrrthwyol: Miss L. M. M. Adam, M.A.; Miss Mary Davies, B.A. Yn nghvdag Athrawesau profiadol mewn Coginiaeth a Ch erd dori aeth. Telerau: Z4 10s 0c. y ftwyddyn. Pob manylion oddiwrth y Prifathraw. neu- R. LLEWELYN OWEN, 4" ('f-, DANEDD DR. JONES, D.D.S. (A.M.), SURGEON DENTIST, CRAIG OWEN. BANGOR A LLANGEFNI BOB DYDD 1AU, yn 16, Lledwigan-road, o 1 hyd 5-30 o'r gloct. A BANGOR, BOB DYDD, ond dyddiau Ma.wrth ac Iau, o 9 hyd 6 o"r glock, A LLANERCHYMEDD, gyda Miss Owen, Druid House, o 10 hyd 1 o'r glech, ac AMLWCH, gyda Mr. Hughes, Stationer, o 2 hyd 5 o'r gloch, ar BDYDDIAU MAWBTH, Chwefror 27, a Mawrth 27. AUSTRALIA BY THE ORIENT LINE. Via Cape of Good Hope, Under Contract to carry His Majesty's Mails to FREMANTLE, ADELAIDE, MELBOURNE, SYENTY, BRISBANE. Through bookings to all Ports in AUSTRALIA, TASMANIA, NEW ZEALAND. Saloon tickets interchangeable with P. and 0. Line. Managers:— F. GREEN -& CO., & ANDERSON, ANDERSON, & 00. FOR PASSAGE appLy to the latter Firm, at .5, Fetichurch-avenue, London, E. C.; or in Carnarvon: W. J. Parry, Hjgh-street; Dolgelley: R. C Evans, Einion House; Bethesda: W. J. Parry, Coetmor Yard. ALLAN TO CANADA. LIVERPOOL, GLASGOW, LONDON, and HAVRE, to CANADA, NEWFOUNDLAND, & U.S.A. ALLANS 19, James Street, Liverpool; 14, Cockspur Street, S.W., and 103, Leadenhall Street, London, E.C. CUNARO LINE. REGULAR PASSENGER 1\<íV FREIGHT SERVICES LIVERPOOL-NEW YORK. London-New York, London-Canada. Bristol-Canada-New York. FOR RATES OF PASSAGE, FREIGHT, DATES OF SAILING, & PARTICULARS AS TO LOADING BERTHS. Apply CUNARD LINE. Liverpool; London, 51, Bishopsgate, E.C.; 29-31, Cockspur Street, S.W. 65, Baldwin Street, Bristol; 18a, High Street, Caidiff 117, New Street, Birmingham; or to Local Agents. — 1 »*■ OS OES PESWCH nrsmrwoH COUCH MIXTURE HUGH DAVIES. Y mae miloedd lawer wedi oael iachad ac vro gwneud eu goreu i'w gymell ar ereill sydd yn dioddef. Mi raid cymeryd ond UN DOSE e. profi ei ddylanwad uniongyrchol yn rhyddh a y Phlegm, yn clirio y Liais, yn cynhesu ac yn cryfhau y Fvest. gan weithio pob Anwyd a Chrygni ymaith. DAVIES'S COUGlik MIXTURE at BESWCH. DAVIES'S COUGH MIXTURE at ANWYD. DAVIES'S COUGH MIXTURE at ASTHMA. Oe gwyddoch am rywun yn dioddef oddiwrth Beswch a Bronchitis, ani-n"rweh ef & I hotel- aid o COUGH MIXTURE HUGH DAVIES, to fe'ch bendithia ryw ddydd. Is. 3c. A 3S. Y BOTEL. HUGH DAVIES. CHEMIST, MACHYNLLETH T/TLL THAT INSECT. TOMMY-—???? Kyour pa?s "out ynnder" som? tim of wash, there's & big chance you' -U have •Vompaniona". A little H air lens's Pomade I kills every insect on hair or body. jurist on havmg Barrisone's Nursery Pomade. "Tins of Comfort" at qd and 9d. Sold by all Chemists—or by Post from Harrison. Chemist. Reeling. Carnarvon: R. Ro berts; Llangefni, R. R. Jones; Bangorr J. Bowen; Holyhead: R. H. Williams; Port- J madoc: T. Jenkins; Bethesda: W. Moms; Criocielh: B. Davies Hughes, and Co.; Pen. j-groee: J. Elliø Jontj; Amlwch: B. JOneL f -AU Chesniate. ARWERTHIANTAU ] Mil. ROBT. G. joms, AUCTIONEER AND VALUER, 1 CARNARVON. I MIFIMD, CARNAHV ON. SALE N E S A F DYDD MEHCHlER. MAWRTH 7fed. Anioner yr entries crbyn y Sadwrn blaenorol. MESSRS. gENRY pARRY AND SONS AUCTIONEERS AND VALUERS, GLANRAPON, CARNARVON. IMPORTANT TO PARTIES FURNISHING GRlAIANFRYN, PONTRHYTHALLT, MESSRS. HENRY pARRY AND SONS are instructed by Mr. Humphreys {who is leaving), to Sell by PUBLIC AUCTION, on the premises, on Monday, March 19th, 1917. THE HOUSEHOLD FURNITURE. comprising, Dining-room Suite; an excellent Piano ty Crane & Sons; Overmantles; Sheffoneer. Sofas; Oak Cupboard; Beaisteada and Mat- tresses Dressing Tables and Wash-stands; Fenders, Mangles, etc., etc., with scores of useful lots far too numerous to mention. Sale to commence 1 p.m. prompt. Terms: CASH. Graianfrvn is a few minutes walk from Pont- rhythallt Station. Carnarvon train arrives 12-45. MESSRS. <, H. T. OWEN AND SON, AUCTIONEERS AND VALUERS, LLANGEFNI. BRYN COCH, PENYMYNYDD. Neat* LLANFAIR P.G. IMPORTANT SALE OF LIViE AND DEAD FARMING STOCK, HAY, STRAW, AND PORTION OF THE HOUSEHOLD FURNITURE. MESSRS. H. T. OWEN AND SON have been instructed to SeE by PUBLIC AUCTION, on TUESDAY, MARCH 6th, 1917. 1 Cart Mare in foal, capital worker. 1 Grand Filly Foal, rising 2 year old. 2 Cairts and Frame, 1 Capital Hay Mower. '1 Horse Rake fNew) American Rakes. GhaScutter, Poulpers, Ploughs, Zig-Zag Harrows; I Chain Harrow, Stone Roller, Horse Power, Sqyths, Pig Troughs, Ladders, Ropes, Forks, Slate Cisterns, Galvanized Corn Bin, Sets of Shafft, Leading and PIou?in? Gears; aSO lot 01 articles too _u- me7us to mention. 30 HEAD OF POULTRY. HOUSEHOLD FURNITURE and DALRY UTENSILS. 2 Churns and Complete Dairy Utensil3 Casks, Cupboards, Kitchen Dresser, Chairs, Dressing Table ana IVashirig Stands, 3' Feather Beds, 3 Bedsteads Flock Mattresses, Night Com mode and other numeral articles. Quantity of HAY and STRAW. Sale 1 o'clock sharp. AR WERTH  STROLOGY.-R "ble life H01'Ope, ?\ future events; martie partner des- cribed changes, journeys, legacies, lucky days, planet, etc. Send Birth-date; Is P.O., stamped envelope.—Madame Marion, 8 Heriot Place, Edinburgh. 53-Mar 1 -IART HORSE-Will lend for a few V months for its keep good cart horse, used to all farm work.—Apply L.A. Genedl Office, Carnarvon. "OOR SALE.—Several good Lurries, all F sizes amd weights, screw brakes. Also excellent strong Spring Cart, carry 1 ton, and complete good strong Set of Harness. Full size Furniture Vain for Hire, Road or Rail.— J. Owen, Slate Quay, Carnarvon. t.o. LADIES Nurse Hammond's Improved ij Remedies act in a few hours when all fliise fails. Surprisingly effective. Send stamped envelope for free sample, to E. N. liammond, 236, High Holborn. London. WALLPAPERS from 4? par roll. Any V quantity, large or small, supplied at WHOLESALE PRICES. Largest stock in Great Britain. Write for patterns stating class required. (Dept. 282), BARNETT WALLPAPER CO., LTD., MANCHESTER. AR WERTR-Ty hardd a chyfleus cyf- L ad d?« iawn i fddyg medrus, mevra ardal o 11,000 o boblogaelQi, He y bu farw yn ddiweddéir feddyg pobloga'dd.—Ymofyned I trwy lythyr A C.D.49, Swyddfa'r "Gonedl," Carnarvot, 47tc. CANARIES—Of every variety, for singing \J and 1 breeding. Best and largest collec- tion in Wcrld. Approval. Alsn Goldfinches, Linnets, etc. Illustrated list free. See this before decidiig elsewhere. Genuine Talking Parrots. Strongest Birdlime, 7d, 13 Id, Is 6d. Self-setting Trap Nets best in England. 2s 2d, 2K 9d.—RUDD, Specialict, Norwich. -— — I —- FOR SALE.—The Arenig Granite Quarry, J' the farm of Filtercerrig, with two other Sett Quarriee theeon. the Rhydyfen Inn, and sixteen adjoining farms, yielding good shoot- i ing and trout fishing, also various other por- tions of the same Estate in Merionethshire, comprising large tracts, suitable for small holdings, and many isolated farms- Apply to the Estate Agent. 9, Arenig Street, Bala." S5Mar 1 m1 o BE SOLD by Private Treaty, about 5 J- tons of good Meadow Hay.—Apply T. j Salisbury, Felin Eithin, Madryn, Pwllheli. 54-Mar 10 SCREWS—Mixed: 28a ^wt, 28'bs 78 ,0 W?. Cut ?nd Wrought Nails Sta.ples. Tack*. Rivets. Bolts, and Nails, etc., at i Nail Work?, 25 to 2P Rea-Sr.. Rirmmc*aro W,ho!^Atle Pri(-aq.C,. W, Ha-lies, Midland j Nail Work", 25 to 28 Rea-st.. Bimingh^ j TO get more' eggs use Karswood Poultry < J- Spice containing ground insects. 2d., I 6<1., Is.-Roberts, Bridge Shop, BlaendVJol. a-r. AR WERTH- Bryn Dwyryd Far;n, Pen- rhvndeudraeth, o hyn i ddeclireu mis Mai. Tir gwastad a chynyrchiol, gyda thy da cvmwys i'w osod i dddeithHaid yn vr haf. Safle rhagorol o fewn milldir i orsaf- J oedd y Cambrian a Ffestiniog Railway.—Pob manylion i'w gael gan Mr Samuel Jones. Bryn Dwyryd, Penrhyndoudraeth. SHORTHORN Calvf for R??e:. from Cheshire M?k?Ts amd Ptrm Br?! Bulls. Quotationp to any 8t.f.t.n. No f&,naw I mie,-6 OorrettpomdMice a puaMar* PRANK DOBIII. Liiteltcn, Ctate. t K??.- ARWERTmANTAU. MESSRS. jjOBERT pARRY AND SON, AUCTIONEERS ANO VALUERS, I PWLLHELI. ( ( i YMWLCR G. CIUCCILITH. i (Dan gyfarwJid Mr G. Thomas, am ei fod r yn ymadael). 1 DYDD MAWRTH, MAWRTH 6ed, 1917.  4?-W43040 VK OL:L STOO yn cynwys: 1 OEFFYLAU: Caseg wedd gjrfebr; 2 Gascg yn codi yn 4 oed; Eboles yn codi yn duwyflwydd; Ebol yn oodi yn ddwy- flwydd; Eboles flwydd; Merlen gytehr.' GWARTHEGj 10 o Fuchod, rhai wudi dod a Lloi ac erailil air dddopio; 7 o Heff- rod, rhai ohonjynt yn gyfloion; 5 o Fustych dwyflwyrdd; 22 o Ddynewaid (gwrryw a banyw); 15 o Loi tua 8 mis oed; 2 Lo ieuanc Tarw glas 10 mis. oed; MOCH: 9 o Foch Stores. j DOFEDNOD: Oddeutu 50 o leir; Turkeys., Gwyddau. CROPIAU.—12 Tunell o Wair wedi ei gyn- hauafu yn dda; 15 Tunell o Wellt haidd a cheirch; Ceirch arciderchog at hadyd, yn fresh o'r nurseries y llynedd, sef Gorton's re-selected Oats, King's Pilot Oats a Golden Mellon o Sir Fon; 30 hobed o Haidd Malsters cymhwys at hadyd; 25 o lwythi o Mangolds, Py- I tatws mewn saohau. Yr oil yn lotiau cyfleua. j 0FFERYNAU: 3 Trol; Cerbyd Springs; Dog Cart (Mulliner); Peiriant tori gwair; Chwalwr gwair; Cribyn ar ol- wynion; Peiriant codi pytatws; Car ltusg; Cafnu at borthi gwertheg a defaid; 5 o Erydr 2 Scuffler 3 Og; 2 Roller, Patent Blocks; Cistiau haiarn, Barbed wire a netting, Engine eithin, 2 Chaffcutter, 2 Pulper, Scrapper, Drill Swedes, amrvw barau o Ger Ceffylau a Harness bron yn newydd; 2 waith Ceffyl; Beltings a Pulleys. Llestri y Llaethdy ac ychydig o Ddodrefn y' Ty, ynghydag Offer Hwsmonaeth mewn am- rywiaeth mawr. Yr Auction i 6'dechreu am J12 o'r gloch yn brydlon. Coel gyda meichiafon boddhaol fel yr hys- t bysir ar y pryd, neu discount am arian parod. jpLASYNRHIW, RHIW. Dycld Gwenisr, M-awrth 9fed, 1917. dan gyfajrwyddid T. W. 'Roberts, Ysw., j GoKodir YR HOLL DIR j yn lotiau qyfleus i'w bori. Dechreu am 2 o'r gloch. j 17R CRUGAN, PWLLHELI.. I I (Dan gyfarwyddid iMri. S. Andrews & Son.) DYIDD MAWRTH, MAWRTH 13eg, 1917. Tua 120 o ACERI o 3CPIR PORI IfcHAGOROL, a adnabydidir fel TIR CRUGAN. I Tua SAITH o ACERI a elwir "Caefadog." I Y Gosodiad i ddechreu am UN o'r gloch. D.S.—Cludir y rfiai fydd yn bwriadu cym- eryd Tir gyda.'r Tram yn rhad fel o'r blacn. Bydd y Tram yn cychwyn o Ala Road atn I 12-?0 yn brydloii. I TElLERAU ARFíEROL. 1 5, SALEM TERRACE. PWLLHELI.  AR WERTH j R SAI.,F-Eg,a for Hatching (frorn 1: Baron & Cook Strain), Rhode Island j Red-, Houdans, White Leghorn.—Prices 5s. j sitting. Apply: Gray, Tynilidiart, Uan- j goini. 55-Mor 17. j liTO BE SOLD-FREEHOLD DWELLING ¡. J. HOUSES Nos. 1, 2, and 3, Tyny-?u-  j ?ic?dd, Penygroes, and the leasehold Dwelling! ??ouse. No. 9, Pantycelyn Terrace, TaJysa?n. j For particulars apply to T. H. Lewis, Estate I Agent, 26 Pool Lane, Carnarvon. 56-M?r 3 1 Ill— Pllfcill ■ |l YN EISIEU /"I OF—Yu eisieu, wecli :rfer & gw?th ] vJT g:?!ad a phedoli. Gwaith parhaus.— j I Ymotyner & E.E., Box 51, Genedl Office. I MOLESKINS Wanted -Highest prices j I paid, by oldest regular buyers. Prompt payment.—J. H. Smith & Co., 10, Friday < Street, London, E.C 51-Mar. 3 I WANTED—Scrap Brass, copper, lead ¡ W iron. Spoi cth. Immediate removal.- Write, stating quantities, to J. H. Lewis, 71, I Duke Street. Liverpool. 47 Mar 31 i WANTED—Baker—good all-round! young I' V man (ineHgible).—App?y, stating age, j experience and wages, required, to A.54, "Genedl" Office, Carnarvon. 54-Mar 10 11 T?ALJER SYLW. Y mao Mrs. W. W. jL?T?omM, 80 81, 32. Stiyd y Uyn. I C&Ormrton yu pryn wb math o D?dro? h.-f.-I, Treselydd, Gypyrddau Bwyd, Tn- j J &am. Hen GAd??i*u *W. ma —.— ■ ■ — OF YN EISIEU.—Heb fod mewn oedran VJ milwrol, wedi ymarfer a. gwaith gwlad, I ac yn bedolwr da.—Ymof}"ner a J. Edwards, R.S.S., Maerdy, Corwen. 53-Mar 24 WANTED at once good General, referene ¡ W required. Also, lady help end of j I March.—Apply, Aps'ey Boarding Residence, South Parade, Llandudno. 53-Maa, 3 I WANTED good scnoond-hand o'n'.d'n? ¡ suitable for an office, about 20ft x 10ft or 12ft. Also, Safe, 4x3x3 or about.—Send ( full particulars to Evan Jones and Sons,  Portmadoc. i flOOK-GENERAL—For a Commercia! ?-? [ J vJ Family Hotel in Merionethshire. State i t age, wages and references, to Box B54 Genedl Office, Carnarvon. 54-Mar 3 GENERAL SERVANT wanted at once for. fam ily of three. Must be able to do | plain cooking and undertake all usual duties. Wages £ 24.—11, Osborne Road, Ainsdale. Scuthport, Lanes. 54-Mar 3 y ,N RISTBTJ-Geneth o 16 i fyny i wa.&ii-; aethu mewn Post Office, wedi arfer ych- I ydis.—Ymofvner a B55, Genedl Office. Car- narvon- 55-Mar 15 BREAD, GROCERY, & PROVISIONS— j JD Assistants; bakers, and vanmen wanted j Give full particulars, stating wages required, E. B. Jones, & Co., Rhyl. 55-Aprl-15 WANTED-A Smart Young Lady for the < Millinery Show Room. Also a young j lady for the workroom .-Apply, Waterloo | Hoaise, Carnarvon. i GENERAL SERVANT—Wanted.—Apply \jr to Mrs. ShepparfT-Jones, Lla-nnor io Rectory. nrPwllheli Mar 2 j 1 I JrT l ESW1ALL—Wantted a youn? girl as JTL h?nse help. £ 13 t? sbart. Re!e?n<-G8.— Mrs. Arthur Evans, Rocklands, Tfeswall. Cheshire. 55-Mar 3 ■ I YN EISIEU I COLLECTOR CANVASSERS. Wanted Ladies in each district. 20s per week, and commission.—G. Liverridge, Miln&bridge, W ANTED-Hiousemaid for London. Inter- tV view might be arranged in North Wales £ 16- £ 20.—iMias Jennings, 52, Gloucester- street, Victoria, London, S. W. 54-Mar 24 W ANT,F.,D-For Private Honw in Eng W land-Good Class of Maids with gooc re/erence. Plenty of Places in every part of North Wales. Private aad Business.—Apply Mre. Ephraim, arD&? Registry Office, Bl. FeetmicMU WANTED for London, a good General.— f Fare paid. 11, Beechcroft-avenue, Golders Green, N. W. 55-Mar 1. WANTED—-Trustwor!Hijr young latdy to vV take charge of Turner & Wainwright's Toffee Stall in Carnarvon Market (Saturdays only). Wages 5s and commission. Applications to be sent to Turner Wainwrlghts' Brook- foot Mills, Brighouse, Yorkshire, on or be- fore Monday, Febreuary 26th, 1917. T- references. 54-Feb 27 GROCERY & PROVISION.—An experi- ?JT en?d assistant wanted at once; must be ineligible for the Army. State wages. Live out. Also an experienced young lady for the Grocery trade. State wages. Live out.—.Apply W. M. Ea.mes, Llanfairfechan. 55-Mar. 1 w ANTEEt-L,irge quantities of new-laid W Eggs. Write offers of price required. And fhat quantity you have to offer. Cash on receipt of Ega. Hodgetta sud Salisbury, IJplS tftreet, PtiheMeld. BLEM,OTHS.-I-idy offers three beau- tiful Irish Damask Tablecloths nearly two yards square, also six handsome serviettles -unsoiled; perfect condition, accept 17s 6d for lot worth double, approval willingly ax- ran-god.-Wiite. A.X. 53, "Observer," Car- narvon. 53-Mar 22 YN EIISIEU-Gwr a gwraig i gymerya' JL gofal Ty Capel (M.C.), Llanerchymedd. Telerau a manylion i'w cael gan yr vsgrHen- vdidi, Thomas Williams, Dinorben House.— Ceisiadau i fod mewn llaw cyn Mawrtli I2?d, 1917. 55-Mar 1 AR OSOD. AR CSOIX—Ty Capel Pabor (A.), Pentre- ,.? felm, PbrtiHnadog.—Ta?ieain GTT&th, Ein Houate, Criecieth. 55-Mar 17 LADY recommends Welsh girl as house cr parlourmaid'. Private Christian family, Carnarvonshire, where two kept. Apply Box A.H. 55 "Genedl" Office, Carnarvon. roo LET, PLASYMYNECH FARM, in the 1.. Ptarish of PEiNLLECH, Carnarvonshire. Area of 423 acres, including 95 acres of Mountain Land. Vacant Michaelmas 1917.—For particulars apply to- George Bovill, Voelas Estate Office, Bettws- y-coed. 55-tc

! AT EIN GO HEBW Y R.

INEWYN,

BWYD YNTE BIDOG?

Advertising

I - Ü-D IA-li AU. J