Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

LLANBERfS!

i W?rr?.?';;r-'; j }f 4TUK.…

) CWMYGLO

[No title]

Advertising

I FOURCROSSES I

CAERNARFON. f

[No title]

I BALA

I CRICCIETH I

FELINHELI I I

News
Cite
Share

FELINHELI I I Nawn Sabotli diweddaf, yng nghapel Salim 1 (B.). gweinyddwyd yr ordinhad o fedydd drwy drochiad, ar wyth o bobl ieuanc. Y. Parch E. R. Williams, Peiisarn, Amlwch, was- |j anaethal.  Nos Iau, yn Elim, perfformiwyd chwareu- gerdd fechan, "Dylanwad Rhieni" gan nifer o bobl ieuanc yr eglwys. Yr elw at y gron- fa leol. ————— Nos Fawrth, yn Festri Moriah, dan lyw- 1 yefdiaeth Mr. Edward Jones, Fronhyfryd. cyf- arfu y Pwyllgor Angen. Hysbysodd yr Ys- grifenydd, Mr. W. R. Williams, y Dderwen, ei fod wedi derbyn cyfraniad o >13p oddiwrth y Lloyd George Fund, er budd yr achosion anghenus. Rhoddwyd ystyriaeth i geisiadtu newyddion, a chadarnhawyd y ceisiadau blaenorol. Y mae y Pwyllgor wedi derbyn y swm o 85p oddiwrth y gronfa uchod; a chyd- rhyngddi a Chronfa'r 'Tvwysog, y maent wedi j cyfranu at angen yr ardal y swm anrhydedd- j us o 120p. Clod iddynt am eu gwasanaeth ) digydnabod. I Yr un noswaith, cyfarfu y Cyngor PIwyf. yn Ysgol y Cyngor, dan lywyddiaeth Mr. Pritcliaxd Belmont, i ystyried cais o eiddo Pwyllgor Gweithiol y Drysorfa Genedlaeth- 01, er cael Flag Day ar ran y milwyr Cym- reig, ddydd Gwyl Dewi nesaf yn yr ardal fel rhanau eraill o Gymru. Pasiwyd i ofyn 1 "Ddosbarth gwnio yr ardal," llywyddes pa on yw Mrs. Neele, i ymgymeryd a'r gwaith, ac i gydsymud a'r Cyngor. Pasiwyd i'r cad- eirydd, a'r clerc i gyflwyno y mater i sylw y boneddigesau gweithgar hyn, drwy Mrs. Pritchard, Cae Gwyn, yr ysgrifenyddes. Drwg fydd gan lawer ddeall am waeledd y Meddyg Edwards, Trefeddyg. Hysbysir ni ei fod raddau yn well y dyddiau hyn. Gwein- yddir arno gan y !,eddyg Thomas, Bangor. Dytouna pawb ohonom iddo adferiad buan. Y diweddai o'n morwyr dewr i brofi min cynddaredd y Germaniaid, drwy suddiad ei lestr, yw Mr. Evan Owen Jones, ail-swyddog yr hwyl-long "Centurion," y dydd o'r blaen, a dyma'r ail-dro iddo ddianc. Ma.b yw ef i'r diweddar Cadben Evan Jones, "Emily," a chwaer iddo yw Miss Jones, Halfway House, o'r He hwn, ac vrn.% y magwyd liwy.—Deilen.

Advertising

0 NEBO I'R LLAN

I "SARZINE" BLOOD MIXTURE.…

[No title]

Advertising