..1..I,: ;.4 . 11 .J.,- 1..A..L . }|1917-02-20|Y Genedl - Welsh Newspapers" /> .......Af/'ta"-.,...---....; CYFLE I ABEKTHU. > ..1..I,: ;.4 . 11 .J.,- 1..A..L . }|1917-02-20|Y Genedl - Welsh Newspapers
Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

.......Af/'ta"-.,...---....;…

News
Cite
Share

.Af/'ta"- CYFLE I ABEKTHU. > ..1..I,: ;.4 11 .J. 1..A..L } At Olygydd y "Genedl. < jgyr.—Caniatewch i mi drwy gyfrwng eich. newyddiadur clodwiw wneud apel at Fwrda' I Pysgota. 0wyifai, Seiont, a'r Lyfni) gan iawr htyderu v rhoddant sylw i'r ca13, Fel y mae'n wybyddus i lawer drwy'r \vn ? y itiae Ir amgylehiadan yn ise! yn yr ardaloedd chwar- elvddol er's blynyddoedd lawer, end y ma,Ù. caledi wed idod yn nes adref er oan y n ^e'r rhyfel wedi torri all an. Metha liu mawr o deuluoecd gael y ddau pen llinvn >i»ghvrl, ac ni raid dweyd fod ugeiniau o blant md vdynt yn cael yr hyn ddylent gael, oher v id fod y cyflogau yn is a'r prisiau bwyd ved agoa ddyblu, ac y mae pawb yn cneifio y chwarelwr druan. Y rbn' 'llJ;mt hyfforddio i gael ych- ydig ymenyn ar ea bara, nid yw onl tenju y mae llawer yn -orfol byw heb lefrith.rhagor { fyth heb gig. Yn wyneb difrif'.vch yr am- i gylchiadau, a chi-ledi mawr v cyf md, ai gor- mod gofyn i'r Bwrdd uchod adiel 7r afon Lyfni vn rhydid am eleni, i bawb a dovmuno fyned idni i chwi^'o am damaid i'w Wart lac-li gan nad yw ymenyn a, chig o fewn cu cyr- raedd. Gwnai'r Bwrdd gymiwynas fawr 4 thenluoedd anibenitp. a chadwant In o hlnt l'hag newynu pp y evtunent a'r apel daer Ion. Y mae'r Dvffrvn wedi anfon nifer nawr o'i fechgyn i faes y frwydr; y mae rbii wedi cwympo eisoes dros y rhai sydd ad ret. ao ereill wedi en clwyfo, a chan mai cyfnod yr aberth vr I'w hi i.r hyn o brvd, ai gormcd gofyn i'r Bwrdd Pysgota uobod 'bertha ar- ian v am eleni. i gadw llawer rhag rnvned i 'hlyfnder isaf ancen a ro'vyn. Ai gormod hyn? Yr eimoeb. I>LEF O'R X1\tL"

MARW ARLUNYDD 1 CYMREIG.I

NODION 0 LEYN I

-I TREVOR I

BEDQGELERT

BRYNAERAU I

jCAERNARFON I

PORTHMADOGI

TRAWSFYNYDD

j LLANDWROG . i LLAND'WROG…

BETHLSDA I

I DYFFRYN CLWYD Ii - - - .…

WAENTFAWR

[No title]

-- - 7--.- - - - - ORICCICTH…

FELINHELI 1

ERSAREA \

IBANGOR.

(TALYSARN !

!CARMEL !

RHOSTRYFAN I

Ebenezer I

Advertising

BETHEL A'R CYLCH

FVHYO-OOU A'R CYFFINIAU I

MARCHNADOEDO

Family Notices

[No title]

Advertising