Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

.......Af/'ta"-.,...---....;…

MARW ARLUNYDD 1 CYMREIG.I

NODION 0 LEYN I

-I TREVOR I

BEDQGELERT

BRYNAERAU I

jCAERNARFON I

PORTHMADOGI

TRAWSFYNYDD

j LLANDWROG . i LLAND'WROG…

BETHLSDA I

I DYFFRYN CLWYD Ii - - - .…

WAENTFAWR

[No title]

-- - 7--.- - - - - ORICCICTH…

FELINHELI 1

ERSAREA \

IBANGOR.

(TALYSARN !

!CARMEL !

RHOSTRYFAN I

Ebenezer I

Advertising

BETHEL A'R CYLCH

FVHYO-OOU A'R CYFFINIAU I

News
Cite
Share

FVHYO-OOU A'R CYFFINIAU I CYMDEITHAS DDIRWESTOL Y CHWI- ORYDD.-Cynhaliwyd cyfarfod gan y gym- deithas uchod yng nghapel y Methodistiaid, Rhyd-ddu, nos lau, Chwefror yr 8fed, pryd yr anrhegwyd Mrs. Perry Jones a. Beibl a Llyfr Hymnau hardd, er dangos ein gwerth- fawrogiad o'u llafur a'i gwasanaeth tra yn ein plith. r Dechreuwyd y cyfarfod gan Mrs. Wil- liams, Tan y Graig, a chafwyd anerchiad ym- adawol gan Mrs. Ellis, Frondeg; anerchiad barddonol gan Mrs. Parry Williams, Ty'r Ys- gol. Cyflwvnwyd y rhodd i Mrs. Perry Jones gan y drygorydcleu. Mm. Roberts, GlaÎl- fryn, o dan deimladau dwys ac effeithiol. Di- olchwyd yn gynes gan Mrs. Jones am y rhodd, ac am yr arddangosiad o'r teiniladau a'r car- edigrwydd a ddangoswyd tuag ati tra yn aros yn y gymydogaeth. Yna darllenwyd papyr rhagorol gan Mrs. Ellis, Boner Street, a chaf- "Y g orol gan i wyd can gan Miss Lizzie Roberts, Minafon, a chanodd y c6r yn swynol, dan arweiniad Mrs. Morris, Ty Capel. Cyfeiliwyd yn fedr- us gan Miss A. Jones, R.C.M., Cwellvn Ter- race. a Miss Kate Owen, Tan y Graig. DARLITH AMAETHYDDOL.—Nos Lun, bu Mr. R. H. Evans, o Goleg Amaethyddol Madryn, yn traddodi darlith ragorol, yn Ys- gol y Cyngor, Rhyd-ddu. Ei destyn oedd gwrteithiau, ei natur a'u heffeithiau ar y tir. Rhoddodd anogaethau cryfion ar i'r amaeth- wyr fod yn ofalus wrth bwrcasu gwrteithiau celfyddydol. Rhoddodd hefyd, anogaeth i'r amaethwyr i gymeryd mantais ar wasanaeth y dadansoddydd sirol, yn enwedig ynglyn a phwrcasu gwrteithiau. Daeth cynulliad da ynghyd er fod y tywydd yn anffafriol. Can- molid y ddarlith yn fawr. Llywyddwyd yn (idebouig-yn absenoldeb Mr. H. Hughes, Cae'rgors, y llywydd penodedig,—gan Mr. C. Humphreys, Clogwyn y Gwin. Bydd y ddar- lith nesaf nos Lun, yr wythnos nesaf, y tes- tyn fydd hadu tir. Disgwylir cynulliad llu- osog. Dichon y bydd trefnu ar y diwedd, pa fodd i brynu hadau ar gyfer y gymydogaeth, ynghyd a moddion eu cludiad, etc. CYDYMDEIMLAD—Amlygir cydymdeim- lad yn y gymydogaeth a Mr. H. Parry Wil- liams, ysgolfeistr, Rhyd-ddu, yn ei brofedig- aeth o golli ei fam-yng-nghyfraith, sef Mrs. M. Parry. Gwyndy, Carmel. Ymddengys ei bod wedi bod yn dra, charedig a gofalus o Mr Parry yn nhymor ei ieuenctyd, fel yr oedd yn dra hoff o honi, a'i serch yn fawr tuagati hyd ei marwolaeth. Claddwyd hi ddydd lau yn Carmel. YN GWELLA YN DDA.—Da iawn genyf gofnodi fod Mr. Griffith Evans, v Planwydd, yn gweila yn rhagorol, fel y mae erbyn hyn yn gallu cerdded mor bell a Drwsycoed, ei hen gartref. i edrych am ei fam oedranus, sydd erbyn hyn wedi ei chaethiwo i'w bystaf- ell-wely ers tro. Ceir clywed ei ffraethineb a'i ddiredi doniol ar y car llefrith yn fuan bellach.

MARCHNADOEDO

Family Notices

[No title]

Advertising