Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

.......Af/'ta"-.,...---....;…

MARW ARLUNYDD 1 CYMREIG.I

NODION 0 LEYN I

-I TREVOR I

BEDQGELERT

BRYNAERAU I

jCAERNARFON I

PORTHMADOGI

TRAWSFYNYDD

j LLANDWROG . i LLAND'WROG…

BETHLSDA I

I DYFFRYN CLWYD Ii - - - .…

WAENTFAWR

[No title]

-- - 7--.- - - - - ORICCICTH…

FELINHELI 1

ERSAREA \

IBANGOR.

(TALYSARN !

!CARMEL !

RHOSTRYFAN I

Ebenezer I

Advertising

BETHEL A'R CYLCH

News
Cite
Share

BETHEL A'R CYLCH WYTHNOS DDIWEDDAF SALE FAWR YR AFR AUR.—Y mae yn werth eich sylw dieuwdh heddyw, dywedwch wrth eich cyf- eiliion. Cofiwch o hyn i'r Sadtorn. cyf- leustra eithriadol. NEWYui) TRIST-Prydnawn ddydd Mer- cher diweddaf, Chwefror 7fed, daeth gair i Bryn Chwilog, fod Pte. Evan Hugh Williams, sef mab Mr. a Mrs. Williams, wedi marw yn sydyn yn Oswestry. Dygwyd ei gprph adref ddydd Sadwrn. Cymerodd ei angladd le am ddau o'r gloch prydna.wn ddydd Mawrth, ym mynwent Llanfairisgaer, pry y daeth tyrfa lu- osog ynghyd i dalu y gymwynas olaf iddo. Gwasanaethwyd wrth y ty gan y Parch John Richards, gweinidog yr Annibynwyr, Bethel, a'r Parch Caleb, Williams, gweinidog y M.C. Bwlan, Llandwrog, ac ar lan y bedd gan Mr. William Jones, curad Saron, a Mr. Jones, curad Portdinorwic. Ein cydymdeimlad llwvraf a 1MI'. a Mrs. Williams, ac a'r weddw ieuanc, a'i merch fach yn eu profedigaeth chwerw. Drwg iawn oedd genym glywed am Mr. Williams wedi cyrhaedd adref nos Wen- er, wedi colli ei long, heb fod adref o'r blaen ers dwy flynedd. ADREF 0 FFRAINC.—Yr wythnos ddi- weddaf ymwelwyd a ni gan un o'n milwyr o Ffrainc, sef Pte. David Williams, Tregof. Da iawn oedd genym ei weled yn edrych mor dda. Perthyna i'r R.A.M.C. GARTP.,EF.-Da genym gael croesawu y 'Corporal Foulk Williams, Dol Erw; Lance- Corporal William John Griffith, Tyn Pwll Pte John Jones, Bro Dirion; Pte. Richard Jones, Shop, Bethel, a'r Signaller Thomas John Owen, Rhos Alun, i'n plith unwaith yn rhagor, a'u cael yn edrych mor dda. GW AELEDD.-Drw;g genym am waeledd y brawd William Hugh Williams, Bryn Myf- yr, Saron. Dymunwn iddo adferiad buan.

FVHYO-OOU A'R CYFFINIAU I

MARCHNADOEDO

Family Notices

[No title]

Advertising