Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

-I DYDD LLUN. I

News
Cite
Share

I DYDD LLUN. I TYR CYFFREDIN I COSTAU Y RHYFEL. l AGOS I CHWE' MIHWN Y DYDD. I Yr od y bleidials arianol a gvnygiwyd gan Mr Bonar LlJw, Cangh^llor y Tvysorlys, yn fofyn am y swm mwyaf godwyd etc yn N-stod y rfjyfc-i. iiyci ym. y cyiansvvm mwyat a -Led drwy bleldiai-i un-mol y Ty oedd 4JO o hayn- au yn JNg.n-iTena;* div.eddaf, ond y tro hwn I apelw at y i ganiatau codi J50 o rii- iynau—set W mwwn am yr hauer L>i wydjyn oedd yn rhedeg, a 3? o niiynau am y tymor dyfodol. i?gL-i-odd y byddai i'r ail-blwlLus o 350 o niiynau eu cario ymlaen hyd ddiv edd Mai. Yr cedu y bleidlais a ganiatawyd yn Bhagfyr am 400 miliwn, ac amcangyfrilid y byddai i hyny arhau hyd Chwefv >r ai raid cael 20J miliwn i'w cario ymlaen hyd derfyn y flwyduvii arianol. Dygai hyn gyf- auswza pleidteisiau arianol am y flwyddyn oedd yn awr yr rhedeg i'r swin aruthrol o 1,950. o i r oedd y swm yma yn myned tu hv. ut i aticangyi'rif ei ragtlaenydd gyda 350 o tlhvnaa, ond gel lid tybio ei fod yn anodd iawn ^.vn-'vcl amcangyfrifcn. i'r oedd cyfartaiedd y treuiiau arianol ar v fyddin, y llynges a cliyiarpic a:n y 50 o ddydaiau cyn- taf v flwyddyn arianol, yn ot :1t'{),OOOp yn ddyddiol, ac am y 63 o ddyddiau oedd new- ydd derfynu oedd 4.0*j0,l-00p. Yr oedd y rhan fwyai o'r cynydd yn ddyledus i gyfar- par. Fur .-e ydlog oedd v treuiiau ar y llyng- es, ond nid oedd' y treuiiau ar y fyddin yn gyfartal a chynydd yn rhif y fydclin. Yr oedd nifer y corphluoedd Prydeinig yn y gwahanol faeaydd rhyfel yn gymaint bedair gwaith ar ddeg ng ydoedd rhif y fyddin Bryd- I einig gyntaf aetii o r wlad pan dorodd y rhy- fel allan. Yr oedd cynnydd yn swm cyfien- wad cyfarpar o'i gymharu a'r hyn a fu ych- ydig amser yn ol, ac yr oedd safon y dynion anfonwyd alkn i'r rhyfel yn rhagori ar eiddo y geJyn, ac yr oedd genym well arfogaeth, ac vr oedd caniyniad hyny i'w weled yn Ffrainc. Y, oedd He i obeithio am lwydd- iant mwy do yno (cym.). Aeth Mr. Bonar Law ymlaen i 2Tvfeirio at y benthyciadau ar- ianol roed i'r Cvnghreiriaid, ac at y cyd- weithrediad oedd yn bodoli rhwng y gwled- ydd cynghreii iol. Cyfeiriodd yn fyr hefyd at y Benthyciad Rhyfel, a dywedodd ei fod yn ang>enrheidiol i'r Benthyciad fod yn llwydd- iant. er mwyn dangos fod y wlad yn bender- fynol o gario v rhyfel drwodd yn llwyddian- us. Dibynru llwyddiant y Benthyciad ar ddau beth, nid yn unig y swm a danysgritid, end hefyd ar nifer y ceisiadau am y cyfryw. Yr oedd yn dda ganddo hysbysu y Ty fod nifer y ceisiadau yn fwy nag y buont erioed. a chredai v byddai y swm a geid tnhwnt i ddim gaed o'r blaen. (Cym.). Yr oedd baich mawr I ar y vlad, ond ni ddylid ei wneyd yn waeth nag ydoedd. Gallem gael mwy o ab- erth eto i'w dd'vvn, ond nid oedd yn credu y byddai ? ni ft-.ielii mewn arian nac mewn jfwro?dc-b hvd ncs cyrhaedd y diwodd /cym). Caed ychyd'g sylwadau gan Mr McKEXNA (cyn.(,;nhel!l'). yr hwn a ddywedodd na øfynwyd i'r Seneid erioed bloidleisio cymaint o arinn ag ar yr achlvsur bresenol. Os oedd yr arian n wdid i'w bwriadu i gario y rhyfel ymlaen dros ethob'ad cyffredinol dylasid dweyd hyny. (cym.). Nid oedd yn meddwl y cefnogai y ty yr awgrymiad i estyn oes y Kenedd. Dywedndd A!r BOXAR LAW nad oedd ef o gwbl yn n-e-ddwl dim am etholiad cyffredinol pan yn nodi v swm i'w godi drwy bleidlais y tro hwn. Aeth Mr McKEXNA ymla-en i holi ynghylch* y treuiiau yn^lyn a'r byddinoedd yn y gwa- hanol fe"sydd. Yn nsjhwrs trafodae^h nellacb. dywedodd Mr J. P. MACDCXAU) (Llaf.) nad. oedd yn deall paham n-t chvmerai y Llywodraeth eiddo I drwv orfodneth fel ag y gwneid a bywydau I dynion. Nid ocdrl vn ceisio gwrthwynehn y I ecolygiad fod vn rhaid rhodi terfyn ar y rhy- fel: ond dadlenai v dylem crymeryd golwg synwvrol ar y mat-er. a'r fform ore-i i sicr- j ban Ar ol ,iarud pellch cytunwvd 'r rlfidlels- iau arianol. j

DYDD MAWRTH. I

Advertising

TY'R CYFFREDIN.I

-"W IW - DYDD MERCHER.I

.DYDD IAU. -I

.......................-TY'R…

EDRYCH YN OL.

[No title]

I HEDDWCH PARHAOL. I

ISUT I LADD TYHCHOD 1

[No title]

Advertising