Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

ADOLYGIAD YR WYTHNOS

Y FFERMWYR A'R GWLAN.

".I AM AETH Y DDI AETH A RHYFEL.

[No title]

[No title]

CANLYNIAD Y CYN-I HILO.

I 0 FAES Y FRWYDR. I

A TAT- TP-PYAV,, AMI DDIWRNOD.

-1r«M~»rmriiriTii iwiiMtTftwoin…

TRIBUNLYS SIROL.

News
Cite
Share

TRIBUNLYS SIROL. EISTEDDIAD YM MHWLLiHELI. Yr wythnos ddiweddaf, Mr. Richard Davies yn y gadair, cynhaliwyd y Tribunlys uchod. j Ffarmwr o Borthmadog a ofynai am rydd- ) had i'w ddau fab. Nis gallai gario ymlaen fferm rnor, fawr heb ei feibion. C nij%,bawyd rhyddhad hyd Ebrill 30ain i un mab, ar yr amod i'r ffermwr gael dyn yn ei le, a rhodd- j wvd rhyddhad amodol i'r llall. Mr. W. E. Williams, cynrychiolydd Bwrdd Amaethyddiaeth, a ddywedodd fod yn an- hawdd cael dynion yn lie y gweision. Dr. Wynne Griffith a ofynai beth oedd v. cdi dod o gynllun y newid? Lifftenant Caradoc Davies: Cymer amser i j ddyfod a'r cvnlIun i weitlirediad. Sicrhawyd na alwyd neb i fyny cyn i ddyn gael ei anfon yn ei le. FCfermwr a phorthmon moch o Borthmad- ) j og a addawodd roddi ei holl amser ar y tir os y cai ryadhad.—Caniatawyd. Estynwyd galw i fyny pedwas gwas fferm- wr o Griccieth hyd Mai 15féd. Danghosodd Mr. O. Robvns Owen dystys- grif feddygol yn profi nad oedd mab ffermwr o Aberdaron yn gymhwys i ymuno â,'r Fydd- in.—Gohiriwyd Ysgrifenasai .ffermwr at Lifftenant Davi. es ij yn dweyd yr hyn nad oedd yn iawn, a dat- ganodd y ffermwr ei ofid am hyny. Mr. Dav- ies a ddywedod nad oedd yr awdurdodau mil- wrol vn erlid neb. Dywedodd y ffermwr v rhoddai efe ei ddwy j fferm i fvnv os y cymerid ei fab oddiarno. Caniatawyd hyd Mai 15fed i fab ffermwr yn A bererch. Rhoddwyd saer coed o Morfa Nefyn i wneud gwaith o fudd cenedlaethol. I fab ieuengaf ffermwr o Bottwng rhoddwyd eseusodiad amodol, ond i'r mab arall y bvddai iddo gael ei alw i fvny Mawrth 31ain. Galwyd dyn o Glynnog i fyny ag ydoedd dros 41 mlwydd oed. ond nid oedd wedi cvr- haedd yr oed hwnw pan v cafodd efe y rhy- budd cyntaf. Gosodwyd ef i wneud gwaith cenedlaethol. I Pasiwvd i alw lluaws o ddvnion i fyny Mai 1 fifed, a'u bod i gael eu harchwilio gan fedd- yg yn y cyfamser. Gwrthodwyd i rai dynion fyned i'r Fyddin hyd nes y ceid dynion yn en lie. Caniatawyd ail-wrandawiad i amrvw o ach- osion, ond penderfynwvd fod yr apelwyr i gael eu galw i fvny Mai 15fed. Apeliai Clocsiwr. ond gorchymynwyd iddo ymuno Mawrth 31ain. Cvmeradwywvd fod co cabinp,t..maer o P.nllheli i fvned i Gorpl1111 vr Ehedwyr. Ymddangbosni Mr. O. Robvns Ow-en a Mr. i iII. Pritchard mewn amryw o'r achosion.

GERMANIN EDRYCHI -YMLAEN.

MARW HEN GWPL. I

>imh imm DATGANIAD Y PRIF…

: DEvYRIOX GOGLEDD CYMRU.

TYNGED GBVFTII AM-j PDIF AD.

DINISTRIO YSTORFA FAWR.

EISTEDDFOD AR LONG