Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

:SYR OWEN THOMAS.t

Y BLAID GYMREIG.

NODIADAU.I

I DIWEDDARAF.

News
Cite
Share

I DIWEDDARAF. I GYDA'R PELLEBR. i (ARBENNIG I'R "GENEDL"). ■ i. I 12-30 Nos Sul. Paris. i Dywedai'r adroddiad Ffrengig brya- hawn heddyw fod y patrol wedi cael i brwydrau yn ystod y nos mewn amryw leoedd yn Le Pietre Wood. Treiddiodd amryw adranau i warchffosydd y gelyn j a dinistriasant weithfeydd a "dug-outs j perthynol iddynt. I H5 'C. Petrograd. I Dywed yr ailioodiad Rwsiaidd swvdd- ogol, fod y Germaniaid, ar ol parota- | adau mawr gyda'r eyflegrgu, wed* cyp j eryd yr ymosodol mewn adran o'u I' ffrynt i'r dwyrain o Kchava, i'r de-or- llewin o Rvmsk.^ -Yr ofeddynt wedi y»- wisgo mewn gorchudd gwyn dros eu I dillad. Llwyddoddt mintai i dreiddio i I un o'n gwar-cliffosydd blaen, ond curwyd hwy'n ol bron yn ddiymdroi gan elA had-filwyr. Ar ffrynt Rumania., fel can- lyniad ymosodiad sydyn, meddianodi i adranau, heb saethu'r un ergyd, amddi- ) ifynfeydd cryfion o eiddo'r gelyn ar fryncyn ii- de-orllewin o ynys Okna. j Curwyd yr holl wrth-ymosodiad.au n ol, I a chyniet-wyd luaryw garc-harorion. I Llundaia. Dywedir yn rhesk swyddogoJ y coll- edion Germanaidd, eu bod yn ystod lonawr wedi colli 77,532, yn cynwys 14,192 wedi eu lladd a marw o'u clwyf- I au, 1,6-45 o ga-rchajrorion; 1,714 wedi marw mewn eanlyniad i waeledd, a 11,872 ar goll. fir dechreuad y rhyfel, y mae'r cyfanswm yn 4,087,692, o'r rhai y mae 929,116 wedi eu lladd a marw o'u clwyfau, 247,991 yn garchar. I orion, 59,213 wedi marw mewn eanlyn- I iad i waeledu, ar goll. tilindain. •• Dywedid yn yr adroddiad Germanaidd I swyddogol, a anfonwyd gyda'r teligram ¡ di-wifrau, fod minteioedd cryfion o'r- Prydeini-aid wedi oeisio gwthio eu ffordd I:) 1 i, Nv gwarchffosydd i'r gogledd o gamlas I Tj>a Bassee, ae. yn ymyl Ransart. Cur: wyd hwy'n ol. Ar ol methu yn ei ym- osodiad i'r de o Miraumont, Chwef. 16, adnewyddodd y gelyn ei ymosodiad I) bobtu i'r Ancre. Yn ystod yr ymladd cymerasom 130 yn garcharorion, a meddianasom bump o wn-beirianau, ac' aethom ymlaen at saileoedd blaen y gelyn. Yn ystod yr ymladd nos Wener. gollyngodd un o'n llongau-awyr bombs nr dref a haxbwr Borulogne. W =K Y Morlys. Parha'r lkmgau Prydeinig i fyned i mewn ac allan o'r porthladdoedd et- g',vaetluJ,f v badau-tanforawl German- a,idd, ac y lleihad yn nifer y Hcngau a sudd wyd yn awgrym fod y titesurau sydd wedi cael eu mabwysiadu gan y Morlys i gyfarfod a'r ymgyrcK lofruddiog, eisoes wedi llwyddo'n ddir- fawr. Hyd yn hwyr neithiwr, nid oedd adroddiad wedi dod i law fod yr un lon? wedi cael ei snddo. ?N,c,di c,,iel e-I qtiddo. Y Morlys. Gyhoedda, Ysgrifenydd y Morlys yr hyn :1 ganlyn:- Chwefror 16, gwrtaed ymosodiad ar aerodrome GhistelleS fchwe* mil!tir i'r de o Ostend) gyda llongau awyr llyng- hesol. Gcllyngwyd bombs trymicn, gyda chanlyniadau boddhaol. Paris. Dywed Signor Bissolatti, y Sosialydd. Ttalaidd, yr hwn a gyrhaeddodd ymai b Rufain ddoe, fed vr It,ilili(i vi hollol ffyddiog mewn buddugoliaeth, a'u bod yn disgwyl am ymosodiad Hindenlmrg, ac nad ydynt yn ofni dim. .¡. Petrogra3. Tjlwyddodcl y Ikxngau Rwsiaidd i snddo un ar bymtheg o longan hwvliau Tvrcaidd ar lanan Anatolia, yn y Mor Du.