Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

 ARWBRTHIftNTAU I MESSRS. jqwil ntmaiiAUi AND CO., AMITlONBIitl AND VALUIM, BANGOB, MONDAY, FEBRUARY 20th, 1917, at 12-30 p.m. IPJNA.I BRIDGE SMITHFIELD. fffcant all the best Buyers attend and top niarkl-t value is guaranteed, JUTESSRS JOHN PRITCHARD & CO., will have an extra good: supply 01 FAT iOlTTLE and SHEEP at their EXT SALE, •i owing to the slippery state of the roads 8J8.D¡ Lots wsre unable to come to the Sale on Monday last. Extra Buyers will be present. Sundries at 1-30 p.m., inclading a valuable SW Carriage Horse, the property of Mrs. J. -Taylor Morgan. Trefenai, Carnarvon. Pleas* enter now direct to the Auctioneers, B fu Oa' MR WILLIAM HUGHES, AUCTIONEER AND VALUER, BODORGAN. yHE SMITHFIELD, BODORGAN Cynhelir YR ARWERTHIANT NESAF DDYDD MERCHER, CHWEFROR 21, Gabr cb am Anifeiliaid Tewion a Stores. LLANBERIS. Sf order of the Owner, who is ^mquishiog the business, GAXTON HOUSE, HIGH STREL-t-, by Messrs. THOMAS & OXLEY. 011 WEDNESDAY, FEBRUARY 21at, 1917, Commencing at 1-30 p.m. The old established PRINTING and STATIONERY BUSINESS will be first offered in 4MO lot as a going concern, and it mot GO aold, the valuable plant, Machinery, Type, tftook of Stationery, BookB,, Shop FLtttiigs, 3-teir Portable Oven, Bakehouse UtensiJb and other effects will be sodd in detail according to Catalogue which may be had frvm the Auctioneers at their Auction CfcaUeries and Offices. 27 South Castle -street, Liverpool. Telephone Bank 4131. RHYBUDO CYHOEDDUS DANEDD Y m web. DR. JONES, D.D.S. {A..Y.}, SURGEON DENTIST, CRAIG OWEN. BANGOR A LLANGEFNI BOB DYDD 1AU, ya 16; Lledwigan-road, o 1 hyd 5-30 o'r gloch. A BANGOR, BOB DYDD, ond dyddiau -Maw-rth ac Iau, o 9 hyd 6 o'r glocfa. A LLANERCHYMEDD, gyda Miss Owen, Druid House, o II hyd 1 o'r gloch, ac AMLWCH, gyda Mr. Hughes, Stationer, o 2 hyd 5 o'r gloch, ar I>DYT>DTAU MAWETH, Chwefror 2f7, it Mawrtti 27. _I AUSTRALIA BY THE ORIENT LINE. Via Cape of Good Hope, Under Contract to carry His Majesty's Mails to FRE MANTLE, ADELAIDE, MELBOURNE, SYDNEY, BRISBANE. Through bookings to all Porta in AUSTRALIA, TASMANIA, NEW ZEALAND. Saloon tickets interchangeable with P. and 0. Line. Managen:- F. GREEN & CO., & ANDERSON, ANDERSON, & CO. FOR PASSAGE apply to the latter Firm, at 5, Fenchurch-avenue, London, E.C.; or to Carnarvon: W. J. Parry, High-street; DolgtJley: R. C Evans, Einion House; Bothesda: W. J. Parry, Coetmoc Yard. ALLAN AL LINE S^FUNQTIX UOJQJAS ualhpuq  ^UBSBUOJUE v TO CANADA. LIVERPOOL, GLASGOW, LONDON, and HAVRE, to CANADA, NEWFOUNDLAND, & U.S.A. ALLANS Ii), James Street, Liverpool; 14, Cockspur Street, S. W., and 108, Leadenhall Street, London, E. C. OS OES P E S W C H COUGH MIXTURE HUGH DAVIES. IT mae miloedd lawer wedi cael iachad ac r* g7,d eu gmeu i'w gyml ar er?Ul aydd yn aSoddef. ?i raM cymeryd ond UN DOSE e. profi ei ddylanwad uniongyrchol yn rhvddh. wi f Phlegm, yn dirio y Llais, yn cynheau ac yn cryfhau y Frest. gan weithlb pob Anwyd Chrygni ymaith. DA VIES'S COUGH MIXTURE at BESWCH. OAVIES'S COUGH MIXTURE at ANWYD. DAVIES'S COUGH MIXTURE at ASTHMA. Oe gwyddoch a.m rywun yn dioddef odddwrth Beewch a Bronchitis, anrhegwch ef ft i hotel- aid o COUGH MIXTURE HUGH DAVIES, ao fe'ch bendithia ryw ddydd. Is. 3c. A 33. Y BOTEL. HUGH DAVIES, CHEMIST, MACHYNLLETH ,YSGOL SIR ABERMAW. (I Fechgyn a Merched) Priiathxaw: Edmund D. Jones, M.A. (Lon.; Athrawon Cynorthwyol: John Lloyd, M.A.; W. A. Reildows, B.Sc.; W. B. Williams B.Sc. Athrawesau Cynorthwyol: Mise L. Y. M Adam, M.A.; Miss Mary DaM, B.A. Ya nghvdag Athrawesau profiadol niewn j Coginiaeth a Cherddoriaeth. Telerau £4 10s Oc. y flwyddyn. Pob manylion o-ddiwrth y Prifathraw, neu— R LLEWELYN OWEN, ARWERTHSANTAU Mil. ROBT. G. JONES, AUCTIONEER AND VALUER, CARNARVON. Brunswick AUCTION rooms, CARNARVON. Yf ORY, DIKYDiD MAWRTH. BALE AR DDODREFN. Am UN o'r gloch. gMITHFIELD, CARNARVON. DYIDD MERCHER NESAF, Chwefror 21adn. GiWARTHEG TEWION A STORES. ANRAFON, LLANFAGLEN. I DYDD JLAU NESAF, CSiwefror 22ain. 9J o Shorthorns, Hwch a Moch, Offeryttau Dodrefn, etc. Am ULN o'r gloch. MESSRS. ROBERT pARRY AND gON, AUCTIONEERS AND VALUERS, PWLLHELI. R HYDOLION, LLANGIAN. dlui gyfarwyddid Mr G. 0. Roberts, Gosodir ar Auction yn y Ule uohod, Dydd Ian, Chwefror 22ain, 1917. YR ROLL DIR I yn JotiJau cyfietiet i'w bori, pa un sydd yn J fresh mewn cyflwr da, gyda diyocedd o ddwfr. Edrychir ar 01 yr anifeiliaid fydd yn pori arno. Hrfydi gfwerthir AMRYW DUNELLI 0 WELLT yn lotiau eyflens. TELERAU ARFEROL. Yr Auction i ddechreu am UN o'r gloch. | rjlYMAWR, LLANNOIl, Dan gyfarwyddid Mr Hu,-h Roberts, CJosodir ar Auction Dydd Gwener, Chwefror 23ain, 1917. odderatu 80 ACER 0 DIR yn lotiau cyfleus i'w bori. Mae yn dir fresh, Bawin gwrta?th, gyda therfynau da a dwfr rhedegog. Yr Auction i Ddechreu am UN o'r gloch. Y^WLCIL GANOL, CRICCIETH. (Dan gyfarwyddid Mr G. Thomas, am ei fod yn j-madael). nYDD MAWRTH, MAWRTH 6ed, 1517. YR EEOLL STOO yn cynwys: CEFFTXAU: Caseg wedd gyfebr; 2 Gaseg yn codi yn 4 oed, Eboles yn codi yn I da^-flwyddi; Ebol In codi yn ddwy- flirvdd Eboles flwydd; Merlen gyfebr. I GWARTHEG 10 o Fuchod, rhai wedi dod a Lloi ae {'ram ar dddOpio; 7 o H?f- rod, rhai ohonynt yn gynoion; 5 o J Fustych dwyflwydd 22 o Ddynewaid (gwrryw a banyw); 15 o Loi tua 8 mia oed; 3 Lo ieuanc Tarw glas 10 mis, oed'. j MOCH: 9 o Foch Stares. DOFEDNOD: Oddeutu 50 o Ieir; Turkeys f Gwyddau. CROPIAU.—.12 Tunell o Wair wedi ei gyn- hauaf u yn dda; 15 Tunell o Wellt haidd a cheirch; Ceirch arddeirchog at hadyd. yn fresh o'r nurseries y llynadd. sef Garton's re-selected Oats, King's Pilot Oats a Goldesn Mellon o Sir Fon; 30 hobed o Haidd' Malsters cymhwys at hadyd; 2.> n lwythi o Mangokls, Pv- tatwa mown saohau. Yr oil yn lotian cyfleus. OFFERY NAU: S Trol; Cerbyd Springs Dog Cart (Mulliner); Peiriant tori I gwair; Chwalwr gwair; Cribyn ar ol- wynaon; Peiriant codi pytatws Car Husg; Oafna-u at borfchi gwertheg a defaid; 5 o Erydr 2 Scuffler; 3 Og 21 Roller, Patent Blocks; Cistiau haiarn, iRarbad wire a netting, Engine elthdn 2 ChafFcutter, 2 Pulper, Scrapper, Drill Swedes, amryw barau o Ger Ceffylau a Harness bron yn newydd; 2 waith Oeffyl; Beltings a Pulleys, Lleslri y Llaethdy ac o Ddodrefn y TY, ynghydag Offer Hwsmonaeth mewn am- n-wia,oth raawr. Yr Auction i d'dechreu am 12 o'r gloch yn brydlon. Cgyda meichiafon boddhaol fel yr livs- hysir ar v pryd, neu discount am arian parod. rriTPv CRUGAN, PWLLHELiT. DYDD MAWRTH, MAWRTH 13eg, 1917. (Dau gvfarwyddid Mri. S. Andrews & Son ) GOSODIAD TIB. Dechreuir am UN o'r gloch. 5, SALEM TERRACE. PWLLHELI. AR WERTH JTIO BE SiOLD by Private Treaty, about 5 tons of good Meadow Hay.—Apply T. Salisbur)', Felin Eithin, Madryn, Pwllheli. 54-Mar 10 S CREWS-Mixed: 2ge cwt.; 281b8, 7s Id; I tj Wire, Cut and Wrought Nails Staples, Tack*, Rivets, Bolts, and Nails, etc., at Nail Works, 25 to 28 Rea-St., Birmingham. Wholesale Priem.C. W Hay lei, Midland Nail Worb, 25 to 28 Rea-sfc.. Biminghiwv KILL THAT INSECT, TOMMY.-Send  your pals "out yonder" some tin* ol wash, there's a Mg chance yoo'-H hMe "rompanionq A Bttle Pom&& tdUa every HtMCt on hair or body. -ndat on having Harrisons's Nursery Pomade. "Tins of Comfort" at 44d and 9d. Sold by all Chemists-or by Post from Harrison Chemist. Realing. Carnarvon: R. Ro berts; Llangofni, R. R. Jones; Bangor: J. Bowen; Holyhead: R. H. Williams; Port- madoc: T. Jenkins; Bethesda: W. Morris; Criccielh: B. Davies Hughes, and Co.; Per- y-groes: J. Ellis Jones: Amlwch: R. Jones. -AU Cheniipfc* TO get more eggs use Karswood Poultry -L Spice containing ground insects. 2d., 6d., I.,i.-Roberts, Bridge Shop, Blaenddol. 53-Mar. 3 AR WERTH-Bryn Dwyryd Farm, Pen- jL' L rhyndeudraeth, o hyn i dkieclrreu mis Mai. Tir gwastad a chynyrchiol, gyda thy da cymwys i'w oaod i ddieithriaid yn vr haf. Safle rhagorod o (evm miUdir i orsaf- oedd y Cambrian a Ffestiniog ILWway.-Pob manylion i'w gael gan Mr Samuel Jones, Bryn Dwyryd, Penrhyndeudraeth. SHORTHORN Calves for Rearing, frout record Cheshire Milkers and Pore Bred Bulle Quotations to may 8ioo. No fancy prices Correspondence a plwmnr* yRANK DOB IK. Lrttafrcn. chftur. CAFWYD OAFWYD-Mae Merl en Fynydd ddaeithr %,j yn 'Rysgol Farm, Llandegfan, er Tach- ) Os na liawiir cyn Mawrth 15fed nesaf I gwOTthir.—'Roberts. 54-Mar 6 j 4 YN EISIEU i WANTED—'A SmeA Young Lady for the V V MUknery Show Room. Also a young i lady for the workrooma.-Apply, Waterloo House, Carnarvon. f I IABLECIX>THS.—<Lady offers three beau- i JL tiful Irish Damask Tablecloths nearly two yarda square, also six handsome serv iettes -unnoiled; perfect condition, accept 17s 6d far lot worth double, approval willingly ar- rangod.-Writes A.X. 53, "Observer," Car- j narvotn. 53-Mar 22 i I BORTHYGEST. POILTRADOC- Ar werU, -D neu ar osod-12, Sea View -n cynwys Shop, Ty, a Bakehouse, &e.—Ym. ofyner & Mrs Eames, Plas Villa, Llanfeir- fechan. 52-Feb. 24 w ANTPX#I,arge quantities of new-laid I Eggs. Write offers of price requires 6Dd what quantity you have to offer. Cash on receipt of Ølrp. Hodjptta and baiisbury Gel c*treet, BheftsM. m ORTGAGF-Wante,d 2280 on House and JjLL Shap (free-hold) in principal street of important town.—State interest. Cwellyn" Office oi thifl paper. 52-Feb 17 WANTED a good General Servant. Two iu wV family.—Mrs Eames, Plas Villa, LLuu- taufeohan G2-feb.i4 GENERAL SERVANT-Want?ed.-Apply I U to Mrs. Sheppani-Jones, Llannor Rectory, nr Pwllheli Mar 2 WANTED—Housemaid for London. Inter- V W view might be arranged in North Wales £ 16-t £ 2Q.—tMiss Jennings, 52, Gloucester- street, Victoria, London, S.W. 54-Mar 24 w &,NTBD-C,renaml, steady, young. March tY 3. Quiet place, good home, family 3, no children; fortnight's holiday; every Sun- day and 2 evenings out. £ 18. References.— Craigton, Didebury, Manchester 54-Feb 22 W ANIOD-Por Private Hoasvr in Eng- W land-Good Class of Maids with good reference. Plenty of Places in every part of North Wales. Private add BUBi-Appll Mre. Bphraim, OrigintJ Registry Office, Bl. FeetMuott. YN FJSIEU-YN ddioed, Lodes barchus JL 17 i 18 oed, yn gallu godro ac y ymar- fearyd a gwaith ty, mewn ffarm ger tref Lilan- gafni.—Ymofyner a A53, Wyntyll Office, Llangefni. 53-Feb 17 GOF—Yu eisiea, wedi ymarfer & gwa.? U g?Lad a hedoli. Gwaith parhau&- Ymofyner & E.E., Bos 51, Genedl Office. 1\KOLESKI1\ Wanted.—Highest prioes ill paid, by oMest regular buyers. Prompt payment.—J. H. Smith & Co., 10, Friday Street, London, E.C 51-Mar. 3 "TXT ANTED—Scrap Brass, copper, lead V Y iron. Spot cash. Immediate removal-— Write, stating quantities, to J. H. Lewis, 71, Duke Street. Liverpool. 47 Mar 31 "VXTANTED—Baker-—good all-round) young V man (ineligible).—Apply, stating age, experience and wages required, to A.54, "Genedl" Office, Carnarvon. 54-Mar 10 COLLECTOR) CANVASSERS. Wanted  Ladies in ea& disttiet. 20s per week, and commission.—G. Liverridge, Milnsbridge, Huddersfield. 54-Mar 9 DALTER 6YLW. Y mao Mrs. W. W. Thomas, 80, 11, M. Stryd y Uym oseamwfou, yn piynu pob math o Da?dre&) luma.fol. Treøelydd, Oypyrddau Bwyd, Tri. dam, Hen Gadeiriau 8to. sm w .AjN'I'BD.-F'or London. Good General VT with reference. Good wages. Fare paid. 25, The Grove, Gokler's Grewi, Llondon. N. W. 53-MAR 1 CTO IE' EISIEU.—Heb fod mewn oedran milwrol, wedi yiharfer a gwaith gwlad, ac yn bedolwr da.—'Ymofyner a J. Edwards, R.S.S., Maerdy, Corwen. 53-Mar 24 WANiTED at orl-ce good General, reference 'V required. Also, lady help end of March.—Apply, Apsley Boarding Residence, South Parade, Llandudno. 53-Mar 3 WANTED—A Good Strong General Ser- W vant at once for private family (Welsh). Reference from last situation necessary.— Apply, Mrs. Owen, 46 MuJgrave Street, Princ.e Park, Liverpool. 53-Feb 17 XT "ED good sencond-hand bunding, V suitable for an office, about 20ft x 10ft or 12ft. Also, Safe, 4x3x3 or about.—Send full particulars to Evan Jones and Sons, Portmadoc. CIOOK-GENIERA'L—iFor a Commercial and J Family Hotel in Merionethshire. State age, wages and resferenc^s, to Box B54 Genedl Office, Carnarvon. 54-Mar 3 GENiERAL SERVANT wanted at once for family of three. Must be able to do plain cooking and undertake all usual duties. Wages £ 24.—11, Osborne Road, Ainsdale. Soutihport, Lancs. 54-Mlar 3 AR WERTH ASTROLOGY,—Reliable life Horoslcope, J t. future events; mtarriatge partner des- cribed; changes, journey's, legacies, lucky days, planet, etc. Send Birth-date; Is P.O., stamped envelope.—Madame Marion, 8 Heriot Place, Edinburgh. 53-Mar ] CART HORSE—-Will lend for a few months for its keep good cart horse, used to all farm work.—Apply L.A. Genedl Office, Carnarvon. "pULLEJ^S which don't by don't pay. J K?rawood (harmletss) Spice ensures eggs. Pack eta 2d., 6d., Is.-Wiiliams, Chemist, High Street, Nevin. 52-Feb-23 L-TOR SALE.—Several good Lurries, all 1 sizes and weights, screw brakes. Also excellent strong Spring Cart, carry 1 ton, and complete good strong Set of Harness. Full size Furniture Vam for Hire, Road or Rail. I J. Owen, Slate Quay, Carnarvon. t.o. LADIES — Nurse Hammond's Improved JLJ Remedies act in a few hours when all else fails. SurprWngly effective. Send I stamped envelope for free sample, to E. N. dammond, 236, High Holborn. London. WALLPAPERS from 4? per roll. Any  quantity, large or sma?!, suppHed at WHOLESALE PRICES. Largest BWok m Great Britain. Write for patterns stating class required, (Dept. 282). BARNETT WALLPAPER CO., LTD.. MANCHESTER. AR WERTH—Ty hardd a chyneua cvf- ,A Rad-d,kA iawn ? feddvg m?drus, meWn ardal o 11.000 o boblogaeth, lie y bu farw yn ddiweddar feddyic ,poblogaidd.—Ymofyned trwy lythyr A C.D.?. Swyddfa'r "GMMxH," Carnarvon, 47te. CANARIES-f every variety, for singing and lireeding. Best and largest coUec- tion in Wuld. Approval AIsa Golflfincl)^- Linneta, etc. Illustrated list free. See this 11-efore doeiditg elsewhere Genuine Talking Parrots. Strongest Birdlime, 7d, Is Id, Is 6d. ^?lf-petting Trap -Nets best in England 28 2d. 21< M RUDT) C;¡nN'1;1!l"t V"ir!, PWY 3.—Mae JOHN PRYDDERCH, P Tv Newvdd, Caerhnn, &9gor, ?n I pa-rhatl i fendio gafod o bob doluriau.—Yrn- welcr neu anfoner i'r cyfairiad uchod.. P. i NOTICE TO t VOLUNTEER TRAINING CORPS # AND SEC-ITETARIES J[ M'iniature Rifle Clubs. <[ D-2 2 LONG RIFLE SMOKELESS < [ (BRITISH) AMMUNITION. Supplies are now availwe. | Orders should be placed immediately. (| NOBEL'S EXPLOSIVES CO., LTD. |[ Kingtway Houm, Kingsway, London, w-c. | FM,E SALVATION FOR ALL. By the Spirit of Revelation in ZION'S WORKS. Vols. I.-xvi. (with Catalogue) in Libraries. AT EIN GOHEBWYR. CYMDEITHAS ATHrfcAWON MON AC ARFON.—Yn y "Wyntyll." YN EIN NESAF.—"Y byd a'r ozlw-ys- -+

:SYR OWEN THOMAS.t

Y BLAID GYMREIG.

NODIADAU.I

I DIWEDDARAF.