Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

TRJLBUJNJ^ib GrWYRFAI

Advertising

[No title]

I -cyngor Piwyf Llanllyfnl.…

I Cyngor Tref Porthmadog I…

Cyngor Doebarth DoudraettiI

Advertising

. - - _-"'"".... - S Cyngor…

IY Gyngrhorfa Llanddeiniolcn|

I DARGANFYDDIAD PWYSlG j

-MARW GWEIiNSIDOG. I

[No title]

OIOLCH I'R GOGLEDDWYSION.…

...........-................-SUT…

News
Cite
Share

SUT I GYNILO. I (At Olygydd y "Genedl Gymreig "}. Syr,—Os nad ydyw colofnau y Genedl" i wedi eu cau yn erbyn yr amaethwyr, \r wyf yn erfyn arnoch a gaiff hwn ymddangos yn ei cholofnau. Yr ydwyf yn gwel'd fod pawb yn cael gollwng eu Uid arnynt bron ymhob papur. Mae Cyngor Rhyfel Sir Gaernarfon eto wedi anfon rhyw bapurau allan yrwan yn honni rhyw hawl maent wedi ei dderbyn oddi- wrth Fwrdd Amaethyddiaeth, yn gorchymyn am ragor o lafur er cadw ein gwerin uwchlaw newyn. Twn i ddim, Mr. Gol., paham na fuasai y pwyllgor yma yn dweyd wrth Fwrdd I Amaethyddiaeth mai y lie goreu i ddechreu cadw'r werin rhag angen bwyd fasa rhoi gorch ymyn i'r Llywodraeth na fyddai iddi hi ddim defnyddio r un gronyn o ddefnyddiau bwyd y 'I bobl i wneud diodydd alcoholaidd rhag'law, wedi hyny mi fyddai rhyw rym mewn gofyn i'r dyn tlawd aberthu hyny allai. Ond rm,e llafuiio y tir, a'r cynyrch yn mynd i wneud y diodydd hyn a hyny i ddim amcan yn y byd ond chwyddo pocedi rhyw ddosbarth, a hefyd mae genym le cryf i gredu fod y diodydd hyn yn help i barhad y rhyfel ofnadwy, os nad yn rhan o'i hachos. Mi 'roedd darllen y I geiriau hyny yn araeth y Prif Weinidog yn eich tref chwi yn brifo tipyn arnaf fi, Mr. j Gol. Os bydd i'ch pkntyn neu yn hytrach eich plant, yn gofyn am ragor o fwyd na'r hyn y mae'r rheolwr bwyd yn ei ganiatan-I "Dim 'chwaneg yr wythnos yma, yr ydych wedi cael eich rhan." Mae dweyd geiriau fel j yna tra yn gwastraffu bron gymaint ag ydym yn ei gael o dan y ddeddf newydd. Pe bai ein harweinwyr yn y Llywodraeth yn defn- yddio cynyrch, neu yn hytrach yr holl ddefn- yddiau bwyd, i'r amcan y mae y Rhoddwr Mawr wedi eu rhoi, mae yn amheus genyf a I allai neb dyn ar y ddaear heddyw beryglu mewn unrhyw fodd damaid bwyd neb yn Mhrydain. Wel, Mr. Got, tasa ein llYW-/1 iawdwyr neu ein harweinwyr ni yn Mhrydain wedi gwnend fel y gwnaeth Joseph yn yr Aipht gyut, pan dorodd rhytfel allan, mi fasa pob ystordy trwy y deyrnas at ei sang hedd- I yw, ac mi fasa gan y Llywodraeth filoedd o ddynion a merched i wneud rhyw waith cen- ediaethol, yn !!e eu bod fel y maent. yn ?wneud yr hyn sydd yn lladd mwy o ddeiliaid Prydain hyd yn oed na'r rhyfel ofnadwy hwn. mae pob lie i ofni. Jest un gair ar un pwynt arall: pe tasa Cyngor Rhyfel pob sir trwy Brydain yn dweyd wrth y dynion hyny I sydd yn cadw ac yn magu yr adar neu yn hytrach y pethan maent yn ei alw yn game," a'r rhai hyny yn cael eu cadw ar I yr hyn sydd yn fwyd y bobl,-pe tai y iand- lordiaid yn eu bwydo hwy eu hunain, mi allaf eich sicrhau y gallai'r Rheolwr Bwyd I ychwanegu tua hanner pwys yn nogn pob un. 1 a mi gawsai ddogn go dda at gadw y gelvn- maent wedi dysgu cadw y rhai sydd heddyw yn cadw pethau sydd yn helpu y gelyn. H.G. j i

Y FFERMWYR A'R RHYFEL. I

Advertising

----"-CAERNARFON.

GARN A'R CYLCH

EGLWYSBACH

Advertising