Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

TRJLBUJNJ^ib GrWYRFAI

Advertising

[No title]

I -cyngor Piwyf Llanllyfnl.…

I Cyngor Tref Porthmadog I…

Cyngor Doebarth DoudraettiI

Advertising

. - - _-"'"".... - S Cyngor…

IY Gyngrhorfa Llanddeiniolcn|

News
Cite
Share

I Y Gyngrhorfa Llanddeiniolcn I Nos Wener, Chwefror tifed, gwahoddwyà, holl gynrychiolwyr y plwyf uchod i'r man a nodwyd, pryd y daeth cynulliad gweddol dda, yn cynwys yr Overseers, dau warcheidwad, ac wyth o Gynghorwyr plwyfol, ynghyda'r Clerc. Ar gynygiad cadeirydd y Cyngor Plwyf, etholwyd Mr. W. H. Owen, Hendref, j cadeirydd yr Overseers, i'r gadair. I ymdrin a materion neillduol, caed rhydd-ymddiddan a chydymgynghoriad da, a deuwyd i ddealli twriaeth a phenderfyniad unfrydol. Deallwn y bwriedir gwneyd gwelliantau ar y ffyrdd, cyi- lenwad dwfr, carthffosydd, etc. Galwodd Mr. W. T. Williams sylw at yr anghenrhaid am garthffos yn allt Pontrhythallt; nid un- waith na dwywaith mae'r mater hwn wedt bod o dan sylw o'r blaen, a mawr hyderwn na fydd angen igalw sylw eto, ond y gwneir y gwelliant a ofynir, cyn i ryw afiedhyd dorri allan.-Glanliau Tomenau, etc: Yna aed at weithrediadau'r Cyngor Plwyf. Cymerwyd y gadair gan Mr W. T. Williams. Darllenwyd, cadarnhawyd, ac arwyddwyd cofnodion y cwrdd blaenorol.—Yna cynygiodd y cadeirydd ei n bod fel Cyngor yn dadgan ein cydym- (ieimlad a'r Cynghorydd Mr. J. T. Roberts, yn marwolaeth ei dad, a chefnogwyd gan Mi" Robert Jervis a phasiwyd trwy i'r Cyngor godi ar eu traed. Cynygiwyd drachefn gan y Cadeirydd, Ein bod fel Cyngor yn anfon ein Jlongyfarchiadau puraf, a'n dymuniadau goreu i'r Gwir Anrhydeddus D. Lloyd George ar ei esgyniad i gadair Prif Weinidog Pryd- ain, gan ddymuno iddo fod mor llwyddiannus yma, ag y bu yn ei yrfa o'r blaen. Cefnog- wyd gan Mr. W. H. Owen, a phasiwyd yn I unfrydoL- Y na darllenwyd llythyr oddiwrth Bostfeistr Caernarfon ar ran ei uwchafiaid, yn ateb i gais y ddirprwyaeth ymwelodd ag1 ef mewn perthynas i gael pillar box yn agos i Gapel Sardis, a hefyd trefniant i gael llyth-I yrau yn Post Office, Brynrefail, ar foreuau, i Saboth ond ymofyn am danynt. Gwrthod y I ceisiadau wnaed gan yr awdurdodau. er sionl i luaws mawr.—Y Llyfrgell: Caed adroddiad y Llyfrgellydd, yn gosod allan fod defnydd da yn cael ei wneyd o'r llyfrau. a'r lie,, ac j yn argymhell rhai gwelliantau bychain fyddai o fantais, pa rai a ganiatawyd gan y Cyngor. i Caed llyfrau gan Deiniol Fychan, a 3p 3s gan ? Mr Caradog Reea, A. S-Rhandiroedd Daeth dau neu dri o geisiadau i law y Cyngor, a j phasiwyd i wneyd' ymholiadau mewn pprfh'- ynas iddynt.-Y Dwfr: Rhoddwyd hawl i; li Clerc i ofalu am y dyfroedd a'r pibellau, pa I rai o bosibl a amiharwyd gan y rhew.- Gwaith: Hysbysodd y Clerc fod gwaith da wedi ei wneyd ar y llwybrau yn ardal Beth- el. Pwrcaswyd nifer mawr o lwytln olr felin gerrig i'w dodi arnynt; bellach hyderir eu I bod mewn trefn dda.—Yn 01: Tynodd Mr. W. H. Owen ei rybudd yn ol mewn perthyn- as i'r cyfleusterau teithio, tra yn mawr o{!dio I fod pethan mor anhwylus.—Biliau a dalwyd Cvffredinol. 32p Is 10c: Llyfrgell, 13p 4s 2d Goleu, 2p 17s.—Cadnrnhawy^ ;:1' tichod:

I DARGANFYDDIAD PWYSlG j

-MARW GWEIiNSIDOG. I

[No title]

OIOLCH I'R GOGLEDDWYSION.…

...........-................-SUT…

Y FFERMWYR A'R RHYFEL. I

Advertising

----"-CAERNARFON.

GARN A'R CYLCH

EGLWYSBACH

Advertising