Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

 -< 1'-   ODtfXTWRTH Y DIVVJEUDAB >¥ dOEDDWB "TYST VB DYDD" Aowyl syr.- A.eth un o'an meibion alias i Canada, M ymsefydlodd yn ^ghymydogaeth yr Oil Springs, Limmbton, Ontario. Tua thri milin JI1 01, ysgrifenod ei fod wedi bod yn R&el s. at ieohyd era &mryw wytlmosau, yn dioddet oddiwrth y Piles. Mor fuan y deflbyniais ei lythyr danfonsia iddo sypyn o'ch pelenL Ta r wytimoa yn ol, ysgrifenodd afref i dc-sreyd fod eich pelanau wedi gwneyd lie. dirfawr iddo. Oyn ei fod wedi gprpLeii an blwch, yr oeLu yn alluog i ail gymeryd ei waith. Neithiwr, oefaia lythyr arall oddi- wrtho, fod y clefyd, i bob ymddangosiad wadi ei lw-yr adaek &'i iod yu ei gym& iecbyCL Ar ol clywed yto ddamweiniol fod dyn yn byw yn y gymydogaefch wedi dioddef oddi- wrth y Piles era again mlynedd, darfu i fy mab chwilio am dano, gan ddw«y«l wrtlw am y daioni yr1 oedd eich Peleni diwi vsd wneyd iddo, Jso roi iddo haner blych-A oedd ganddo 0 fewn pedw&r diwrnod yr oexk y dyn yn dawnsio gaca lawenydd oddiwrth tffeitbiau daionus eich Peleni chwi. Wedi derbyn y fBotit lesfead iddo ei ban, a gweled y daioni dirfafwr wnaed iw gyfadl1 teimli fy mab yn awyddus am i areill wybod am y feddyginiaeth wertMawr hon. Yr eiddoch, etc., JOSEPH WILLIAMS. ■ ■ ii i Y MAE Y MEDEYGINIAE rH VERT HFAWR HON I'W CBAEL MEWN TRI FFUBF KG. I.-GEORGE'S PILE AND GRA VEL PlILS (Label wen). No. 2.-GEORGE'S GRAVEL PILLS (Label las). No. 3.—GEORGE'S PILLS FOR THE PILLS (Label goch). U-wertbir y Peleni Byd-glodus hyn ymhob nan, taewn blychau Is 3c a as yr un. Gyda'r Post am Is 4c a 3s 2o. PERCHENOG: SHYBUDD.—Byddwch ofalus wrth bryimn "PILE AND GRAVEL PILLS." eich Sod I yn cael y "Genuine PiM" eel PELENI GEORGE. J. B, OEORGE, M. R. P. S., 1 Paent Chicago I'W GAEL MEWN POTELI 1.. YB UN GAN Y NIFER FWYAF 0 FFBRYLL- JfYR YN NGHYMRU A LLOEGR. 08 METHIR CAEL PAENT CHICAGO YN f MODD YMA, ANFOiNER Is. 5c. MEW^ STAMPS I Criffith Owen, CHEMIST 27, High Street, CAERNARFON ——— ——— PAHAM f RHAID I NEB FOD YN DDRWG BI DYMHBft, AC YN ANYM ONOL IDDYNT BU HUNAIN A'U CYFB ILLION, OHERWYDD DIODDEiF ODDI- WRTH GYRN, PAN Y GELLIR EU SYM UD YMAITH YN HOLLOL AC AM RYTB TBWY OFFERYNOLIAETH PAENT CHICAGO. YR EWN 8YDD YN FWY II WitSTH NA'I BWYSAU MBWN AUR I'R DIODDEFYDD. BYDDED I'R CYHOEDD FOD AB EU GWYLIADWRIAETH WRTH YMOF- YN AM DANO, RHAG IDDYNT DDERB YN EFELYCHIAD GW AEL A. DIWERTH YN LLE Y GWIRIONEDDOL PAENT CHICAGO. PA BAWL UN SYDD WEDI CAEL E1 ANAFU AM OES TRWY GYMKRYD II BERSWADIQ I DDEFXYDDIO MO DDION PORNUS A PHERYGLUS El 8;YMUD CYRN YMAITHT OND YN A W-R, PAN Y MAE PAENT CHICAGO YN GYRHAEDDADWY I DAWB, NTD 0 E8 EISIEU MABWYSIADU MOTION NUMLL. DYMUNA Y PERCHENOG WNBYD YN HYSBYS FOD PAENT CHICAGO TS LLAW MOR EFFEITHIOL AT BY M-LTD DXFATD 4WARITS) .1.G .w.nw I 8IMUD OYRN (CORNS AND BUNIONS.) MEPDYGOL -1HHHHH:- # MAE ? MAR B h  ? < Beecham's I ? U.. æ PiUs | ? :m genr1 rhai ppth'.? "n well nag uuriivw feddygiuisietli anili yr, y?yd. MiWr yn bwysig cad- uieva pa Ji IIi; • r nwyn deall )"11 g-ir t'ffcithiau d^ionuf u phell- & S^baeddol v p^leiuiu hyn. Dvry » « BEECHAMS PI LLS ¡;ry {der i'r V vlla g-iJ! sirrh-ni tretiluiil priodol, V -ym;id<int y b-il ymaith yn liwyr, 5^4 rheoleiddiar.t yr aiu a'r yxayg'jfaroedd, pnreiddiant a chyfoethogant v gwaed, iw: t'el caniyniad cudaj-nliant y gyfiiu- dr-fii o neriau Y11 barhaol. llaeut Yn WIRIONEDDOL | ..J 'J'.riau o iec.byd. ac y mac meddiiint- X ohooyut yn nghyi'iaedd tlawd a ch- t'u.'thog ftrl eu gilydd. U;, ydycli yn ? teimlo sicli hUll yn. ;> yoddet cur yn y is PILL., y a yinn-'xldu o gyffuriaa 1"1" iddyit etc!, ♦ £ vavevlio yn u msatit dduiom n* rliag y lluaws »> crach-gyflu] iui nvwrtkUon a hysby- sebir mor ieiddgur a efcamarvv«?iuk>l. M;w- Ilawr o'r rliai liyn, pan nad # ydynt yn Iio.'lol ni^veidiol i icctbyd, ■ii yn ddhver'Ji ac yn fu-.n "r, troirheibio & m?>vn dibri.sdod, ".1 aryllaw-jirali «v'r i: ? DEEC?AAr.S P!LLS ?di ?n!! X ? env/ofTv.y.I.l vsplony.l; m am d-iir '& ? cenedlafttb w?di proii tU hmwin yn ¡ r) 1 r. T!' D" O'" X CYICIIIIOIA Y BOB!, IT 1 U '1;/ 1..u í j R 'it V .:u J ? PMr)t?u'y:)'?h:n'Lh?Qacr.j€ch:'c "t* t. 1:{knq, Lane?. 4" "1* G-wertliir vu rnhcb in.in nw.w. blwhai- 'i' i? ? ?" $ rH¡' ::}.z:r4- ORTON' S i. X. L. PILLS. ARE WARRANTED to cure all pfivate case- and complications of the urinary organs, "whether acquired or otherwise; also, grvel, and pain in the back. Free from mercury. Sect post-free for 4s 6d, by the Proprietors, HORTON & CO. Chemists (late Chief Dis- penser from Birmingham General Hospital), jpDept. 71), Aston Manor, Birmingham. Letters J answered free. N.B. NEVER KNOWN TO FAIL. SUPPIJED DIRECT, ) PWY ?.—Mae JOHN PRYDDERCH.  Ty Newydd, Caerbun, Baj?r, yu parhan i fenclio gafod o bob doluriau.—Yi»- welsr c€u anfouer i'r cj'feirlad uchod. MEDDYGOL L —— ■ ■■ ■ ■ — I FOR, ULTri) 1 I XND I fCOLDS TKVITU ?r?AMC!S?O ¡ C1 em 1St 5 R' C e ? ?Sg?\??XW?t j r — ?y? I 2r9 I M 0 R R I S'S, OII'TMENT (ELI KITTY MORRIS). "R HW-N- SYDD YN AXFFAELEDIG at bob anh^ylderan croen. Mae wedi ca.e1 I j ei brofi gan ganni)-dd sydd wedi cael iachad oddiwrth Tan Eiddew, Eczema, Piles cosfaol, Llosg Tan, Llosg Eira, Penau plant yn torri Dwylaw torredig. Briwiau ar goesati drwg. Boxes CHWE'CHEINlOG a SWLLT, i?w g?el gan— mSS K. MORR??, I 6, 'L?nbMfTg Road.? Carnarvon. MEPDYGOL I ?P?I on 9 n ???  IPelenau i í { A MRHI SI A DWT Roo l) I f AXRF]3E[IRSCIAHDAWL.,Y UUUh? ? ?.—- ?Gwellh? yn idm ?b Iofreciå. t i ^Symuda bob rhwjr*, a ?. anhwylder bH? ?* cYPAI?Ll DIFW?? J?M? ?- •H-WIDI OU HIAWTf 71" 80 V LYfilDD- ^Y foment y ayi?ch ar unrhyw &iMOiaMid-?? Ydra yn y cyf-i" cpnenreh Beianau^ ?Koo?e' BymudaDt yn fuan bob^. ^idioddefaint. ?' ? ?NID OE8 DIM GYFFBLYB mDY?!T,? 4 NA DIM 8YDL MOB 4 FYD-ADNABYDDUS. ?- Md oea ynn feddyc?Dia?-h araU i feochea^ :wedi derLyn y ?th gefnogaedt eang &* f dig&meyniol a gwir ddeagnflr hwy ,l jt I Y FBDDYGINIAETB ORBU I ?. FBRCEM) YN YB HOLL FYD.* ?- u?-weh 9#A -? *-noose's Pill* ?QwTthodw<? bob efe?ychi&d&o sydd ynjif niweidiol. Mown Mych&u 18 l?c, ?*° j^ ?dri Mwch am 3s. Yn rhad dnry y LIY-* ??yrdy ar dderbyniad P.O. am Is 2c a Õ8;t t GRIFFITH OWEN, 4 VjS HIGH STREE/T. CARNARVON ^"Treiaia yr holl belenan honir esydd yn Sgwetta mercSied, ond Pelenau B.oo.ie ('! \a yjj tinig gafodd yr eflaiti. ddyiiiinol. t I Ar werth yn V.Iwllheli gan Baldwii. 4 Jones & Roberta, Penlan Street; Bangor 4 J. B. Owen, Druggist; Crico^tb: Ri belts. Dmgg?; BItc?M. Lloyd Jones, jj* ?Draggi?. «- FOR MORE THAN THIRTY YEARS THOUSANDS OF LADIES HAVE DERIVED BENEFIT FROM DR. DA VIS.8 FAMOUS FEMALE PILLS BaTe been tmlTersally admitted to be A BOON TO WOMANKIND. rHHEY are the b? known Mmt?y for X *1 Giddinem Fuirew, "r swelling &fte-. Meals, leOdA of Appetiw Hyetaia, Palpitation of tY i Heaxt, Debility, L^preasion, NTeAknem, Iirregu- Aritieo, and art Female Ailments. Bo1e8 Ud., la. 3d., 3a., and 12s.; may be iiad from Chemists and Patent Medicuie Vendors every where, or aent tree from obserTVuion, by the PROP-RIETOR. DB DAVIS'S little fer MARRIED WOMEN, most invaluable; eent free on receipt of & stamped addressed envelop*. Only addrem:- 809, PORTLAND ROAD, NOTTINiG HILL. Sample eent on receipt of stamps for postage—-— HORTON'S BENEDICT PILLS. FREE TO LADIES. IN A FEW DAYS correct &I. JL irregluaritiea and remove all obstruc- tion also cure Anaemia and CAIUM no injuries; to the married or single are invaluable. By post, under cover, for Is 3d or 3s., from HORTON & CO., Chemists (Chief Dispenser from the LAU Birmingham Living-in Hospital), (Dept. 71), Aston Manor, Birmingham. Sold over 56 years. SEILDOM EVER FAIL. ALL. LADIES should send penny stamp for a fret) sample of Pilla, and book of Testimonials. LADIES WOOD'S CHALLENGE REMEDY Is guaranteed MATER the sum of £100 to oott when others faiL Far superior to Pills, Pellets, or any Continental treatment. For all cases of irregularities, however obstinate, CHALLENGE REMEDY is supreme. Prioe, II. 9<1., 4e. 6d, Special, lis. Stamp for Pamphlet. Advice free. Established 30 years. MR & MAS. A. O. WOOD MsdtvaS Soeolalista. 20, LOUIS STREET. LEEDS. FREE OFFBH TO LADIEB, rno PROVE the SuoeriorWy 01 J. ELLIS'S PILLS FOR FEMALES, I will qencl a free trial packet post paid. Prepared from the original recipe of a celebrated Nurse, and neres fails iu re- storing regularity, safe, certain, and epeedj. Pill that ne"e!' disappoints. Trousands of letters of thanks, testifying to their speedy efficacy, after all other things have been tried in vain. Each pur- chaser sends back testimonials> as they afford relief in every instance. There is nothing to equal them, 2s 9d per box. Special extra strong pills recommended, 4s 9d., post paid in plain w-rappe- with full directions and advice. Supplied through the post only by Mrs. ELLIS, 13, Vallance Road, Move, Sussex. Am Interesting Guide, 46 pages 52 illustra- tions, sent free with each 1:. I LADIES!! IF YOU ARE WISE FREE before DMting with jcrar | IM Bfli fBM m-ney Mr usel- remediu, writ*to me for a PHEE SAMPLI, caJBctant fora cure, of my renowned treatment for all irregulaxities. No naoseooa drugs. OiiarantMd absolutely sffectlva invariably under tM hour. Acta like magin ir the moat obstinate aixl anvielding casea. Failure impossible, 10 why worry? UND NO MOMKY. Sample, Sample, MANUAL OF WtSDQM an interesting book, Sworn Testimonials, gairanteed genuine under penalty of £ 6,000, sant AUftLUTELY FREE. I THE MANAOF-Ress, LE BRASSEUR 8URQICAL 00., L TD., *Tr (Dept. W.P.), Qeoffrey Bulldlnfft, John Bright Street, BIRMINGHAM. Tel. No. Midland 259S. Telegraphic Addresses: "Ardeshir, Paris," and "Surgical, Birmingham." Works-Passy-paria, France. TESTIMONIAL O'R FFOSYOD YN FFRAINC YSGRIFENA Private J. Daviea. 2nd Bart. J- Royal Welsh Fusiliera, (yr hwn sydd yn y rhyfel er y cychwyn):— "EASINifi vdyw y peth goreu a gefals at wella y Cur yn y Pen ofnadwy yr ydym yn ei gael yma. Mae fy nghyd. filwyr yn y Trenches a minau yn ei ddefnyddio yn ryiiych. Nid oes ei well Anfonwch ychwaneg. Ysgrifena Artist enwog o Ra,ain:- "Y r wyf yn defnyddio EASINE bob amser at Gur yn y Pen. Derbyniwyd -miloedd o dystiolaethau cyffelyb. Mae EASINE yn liollol ddiogel i'w gymeryd. Mae yn gwella Cur yn y Pen, Neuralgia, a'r Ddannodd mewn ychydig funudau. Ar werth yn mhobman: Trwy y am is, oddiwrth y gwneufhurwr: HUGH JONES F.S.M.C,. Cbesmist, I THE MEDICAL HM L, BLAENAU FESINIOQ. I MEOOYGOL PILLS. ELLIR DIBYNU AM WELLHAD G drwy'r Pelenau hyn i bob anWylder eyfansoddiadol neu etifeddol ar yr Or8"nau Cyfriol, Gravel, a Phoenau yn y cefn, yn y ddau ryw. Yn rhydd oddiwrth ariao byw. Sefydlwyd er's droa 50 mlynedd. Mewn blychau 48 60 yr un gan yr holl CPeryylwyr a rhai yn gwerthu Patent Medicine, trwy'r byd. I Neu anfoner 60 sta-mps i'r gwneuthurw)-r.- The LINCOLN & MIDLAND OO UNTIES DRUG CO.. LINCOLN I !IPLE SKINS^ m <? ?! n! ? n ?o ? Bell to the Largest Beyers—"Furriers of tb,- WMt, EDWARDS & SONS, HEREFORD. Secure Prompt Payment. Much Higher Prices thid Winter. Write for particulars. ¡_"t': Bydd RICHARD EVANS, MEDDYG ESGYRN JLU (Bone Setter), 8, 8alee Terrace, Pwll- heli, yn ymweled &'r lleoedd canlynol yn wythnosolDydd Iau, Market Vaults, Uan- gefni Dydd Gwener Sportsman Hotel, Port- madoc; Dydd Sadwrn, Emu Temperance, 2, Palace Street (gyferbyn a'r farchnad), Car- aarvon. Ou at y gewynau i E'dynion so Anifeiliaid, am Is lie a 2a So y Botel; So ya vebwanogol drwy y Posfc- 1 "Z I '•Forth^loo^^ Clarke.s Blood Mixture If you tuller. from just such a medicine. any such disease as his composed of Mentioned below. ingredients which don't waste time and quickly attack, over- money on lotions or come, and expel from | ointrqents which can- the blood all im- not get below the purities from what- surface of the skin. ever cause arising, What you want is a and by rendering it medicine that will clean and pure, it thoroughly free the never fails to effect I' blood of the impure a complete and last- matter which is the ing cure. Thousands true cause of all your of testimonials. Over sufferings. Clarke' s 50 years SUccess. j Blood Mixture is ?.M _O Pleasant to take. I ^^™! I rooR ) 1 I ICZC iI SCIRIICLI I7FULA. ■ N "0 Has. I I *B$Ct$$ES I t?CMS. GLANDULAR SWELLINGS* BOILS, PIMfLES. SORES, BLOOO POISON. I 1 ft.M. I RHEUMATISM, I I GOUT, N? &C.. Ie. Hi t?? Of Mi Chemists & StofM, 2/9 per bottle. w. I t?" REFUSE SUBSTITUTE$. • 1 ■ ■ I .| !■— ARIAN mHE GWYNEDD LOAN AND J- DISCOUNT CO i OOETMOR CHAMBERS, BETHflLSDA. Established 1864. This well-known old established Company is prepared to advance money ond personal ¡ security. No preliminary charges. Strict I oonfidet.ee. Deposits received, and 4J per I cent interest promptly paid. All inquiriee and communications to be addressed to the Manager, at the above addrea*. HOTELS, tfOTBZs w-TirAr.rA UPPER WOBURN PLACE, LONDON, E C., Centrally Situated. Within Five Minutes Walk of Eusfeoa Station, and twenty minutes from Pad- dingtor' by Underground Railway to (ioW«r Street Station BEDS, BREAKFAST, BATH, and ATTENDANCE, from Sa. each penon 130 Rooms Luxuriously Furnished. Passengers lift to all ttaors. Fireproof. LONDON TEMPERANC,E HOTEL 77, HIGH STREET, nomm PWLLHELI. Every Accommodation for Travellers, etc. at Moderate Charges. I MOTORS AND CARRIAGES FOR HIRE. R. HUGHES —Established 1890. CERDDOROL  "jT?H? JONES. Wholesale and Retail Music Seller, BETKESOA CEE'wlR Y STOCFWY AP AfMRYWIOf. YNG NGHYMRU 0 GAjNEUON (Songs) CYMRETG, ac fel rheol anfonir pob "order" gyda throad y post. Anfoner stamp am Catalogue. DYMUNA PETER JONES, PENRHOS. I GWALCHMAI YN PRYNU POB MATH 0 ANIFEIL- IAID MEIRW RHOE'DIR Y PRISIAU tJCHAF A THELIR TELEGRAM. CYRCHTR HWYNT C ABER I LAWR f GAERNARFON. LLOI GWLYBIO N.—Bydd gan P.J. nifer dda bob dydd Iau, yv Llangefni yn lie Mr Des borough. rnHB Old English Bouse ^or Che^p I JL Jewellery. Gold and Silver Goodb. Clocks. Watches. Pi pea, Cutlery, Electro I plate. Noted bouse for Spectacles. Prizes fc* Athletic Sports or Whist Drives, Hawkers Shopkeepers, or thoss starting in business, will find the beet assortment and lowest pricrt for cash at MLLLINGTON'S, 12, Hood* ditch, LONDON, B. C. i ARIAN t DIM BLABNMLTADAU. RHODDIR BENTHYC ARIAN AR FY RYBYOD. Mewn gymian bycham neo lawr (dim llai na £ 10) AR "PROMISORY" NOTE Y ISBN- THYCIWR El HUN WEDI EI SEFYDLU ERS DROS DDEUGAIN MLYNEDD AC YM AWR YN RHODDI BENTHYG OROS MOOOO YN DDYDtUOL AM Y TELEiRAU. YMOFYNEB A GEORGE PAYNE « SONS S, ORESCENT ROAP, RHYL. ARIAN I ROEDI ALLAN AR LOG BHJSYMOL. AR YMîIoWYMIA n PBBSONOL B. B. STYTHE & CO., I GBOVB CHAMBERS, CAERNARFON. HENTHYCIR ARIAN YN GYF BIN AO ixOL YCHYDIG GRIAU 0 BYBUDD, I am dymoriti penodol. I WCTT1 OF HAND YN UNtO, 18 ofl p teleraa oanlpaol:- leaiiyi, -daliad Benthyg. Ald&H" £ e. d. 6, a I." ill 44 41 9 f 11 18 II t M 62 16 < IS 11 18. 1M 1W « a so All it < low low a 9 Cymesix ad-dahaAta bychain trwy gjiva deb neilltuoi, nea ()8 dewisir gall v benthys ial cefyll and tals y Hog bek hannec blwyddya. Taldr y benthycLadaa vy'n ixaa am log 11a wer i- Gwaremtir y bydd po% peth yn JioILol gyfrinachol, fra an wnair bacnes a'i paidio. Ymofynwoh yn bersoad. 08 yn gyfieua, net gelli.- grmeyd buenb4 trwy y llythyjdy. Arbedwtth y llogaa ?ch«i a'r sd-"ia"u trymioo, trwy ymofrn t THE MANAGER, 28, QUEEN STREET1, RHYL. BENTHYCIADAT) HOLLOL BREIFAT 0 LIQ I £ 500. „ EEMB SICllWYDD AR DELERAU RilES. YMOI.. Dim oostem. Dim gwahaniaetb meirs peilder GXLMR ANFON ARIAN ORWY'. POSS Ymofynex, ao argyhoeddir chwi. B. WOLFE, 36 SPRING GARDENS MANCHESTER BENTHYCIR ARSAN AR iFYR RYBTJDD. 0 .£10 I £ 1,000. AR ADDEWID Ti SGRttFENEDIG I AD-DAJLU. I Mao pob benthyciad yn boHol at unrhyw angen. neu i gyohwyn mewn Busnes, i Ddod- refau,eich Ty, i brynu, etc., neu Drethi. An fonir yr arian gyda'r post yn gyfrinachol Gellu ail-dalu yn fi, ch neu haner biynyddol, neu os dewisir1 gall y Denthyciad aKM i fyny hyd bum mlynedd, ond tain y Hog NM ydyw y pelld?r yn ddiBQ gwshaniaeth. Mae y Hogruo yr iB&I yn Nghymra. Erfynir ar i fewthyewyr sy'n tala Dog uchei mewn He arall ymofyn yma. pan y telir y benthyciad, sydd yn aros am log llawer is., Ni chostia ddim i ehwi ymboli, ond gall arbed punnoedd drwy anfon yn Gymraeg neu Saesneg, am y prospectus i'r NATIOiNAL ADVANCE and INVESTMENT SOCIETY, litd., 41. OOR- PORATION STREET, MANCHESTER. > Established 180fT. Na.t. Telephone, City 6066, I or tc our North Wales District Office, 32, I FARRAR ROAD, Ba-ngor, 18, QUEEN ¡ Street. Wreoch' MONEY LENT 92-0 to JB5000 BUSINESS ARRANGED BY POST. Ladies and Gentlemen can borrow from us on their Signature. LOWEST RATE OF INTEREST. Convenient Payments Monthly or Quarterly. Existing loans with other firms paid off. DEAL WITH GENUINE LENDERS. — j ———— Avoid paying heavy rates and expenses. Apply to— SAMUELS & CO.. I 6, JOHir EALTON STREET, I MANCHESTER. BORROW from an OLD ESTABLISHED JD WELL-KNOWN FIRM, noW for HonM< talin. £10 to £1 000 ADVANCED DAIL-if to all Classes worthy of credit, 00 NOTE OF HAZID AIONB. Interest'the Lowest in En^'tni & Walas. Loans. NO FEES. NO SURETUES. £10 from 2a 6d weekly 920 from 4g weekly 2,6-0 from 8s Od weekly L100 from 15s weekly Special Low Rates Charged for Short Period Call, Write or 'Phone (2975 City), in 8trietest Confidence to the actual Lender. EL HARRIS. 71. MARKET STRERT MANCHESTER. ARE YOU WILLING to pay 4s in the 9 jCTL for irselv* months. I don't adv^rtiu# vo lend Ifoaey at 1m. or 2s in th. E, and tites tell Too it is for one or two months. MY TERMS ARE IN PLAIN ENGLISH, LO will cost vou £ 4, for twelvs months, iii- £18, £ 10#— £ 28, and special terms for larvf-I CHtipa. RATES. DOBS -QO amoirntfl ACTONS 1DVIBTISING A TRACT A PPLICANT8. MARK SHAFFER a. Bold Street LivecpDo! BENTHYG ARIAN 0 JC5 1 F-5000 NID OES EISICHIAFON. I Telir y Benthyciadau sydd yn sefyll. Anfonir pob manylion a theleran trwy y post. Benthyg. id-daliad Benthyg. Ad-dali&d &3 £ s d P. -L a d 5 5 5 0 40 42 0 0 10 10 10 0 50 52 0 0 20 21 10 0 100 105 0 0 30 81 10 0 1000 1050 0 0 Llog yn ol y Bunt am Dymhorau Penod- ol, ond anfon at y Manager, 24, BANGOB STREET, CARNARVON. LOWEST INTEREST IN THE 0OTT -&Y ¡ £10 TO ;Eiooo NO FEES NO BONDS. JS10 Repay Pll £ 50 Repay £ 55 £ 20 Repay £ 22 £ 100 Repay P,110 Money Alvanced on Day of Application. Repayments arranged to suit borrower's con- venience. L. LIVINGSTONE. HOPE CHAMBERS, 107, MARKET STREET, MANCHESTER. Tel. 3071 City. 4' t- | LIVERPOOL J ? MUC? a c?N E-S n m ?. F?aspng'st' A?nM ty & BANGOR HOUSE, 1 ty*' BLB ?REE- II pull's Square) A '? ? ?Y??U?WN hyabyRn Mn -eyd-g)wral fod tocy?&a i'w œsl genyf i bob *P-th 0'r hyd gyda'r oM o'r ilmeUia ?'? *nJyn: AMBRtCA CANADA, ALTS-* yTB^LLA. PATAGONIA( unrbyw^ ?'b?T.b &T!*u. am y pr?e 6al 1M aUtOb'? "^doebarth. Ond anfon gair *t<xn ocweh *|( '?T. in&nyi'oa gyda throad y I- l' '?ydym y? or 3 32 m[yic?dd, ? wr<iJ Gl..c..4 î. ??roii&d m&Lth y? yr amaer h?R. Byddwn *yn derbyn pawb ar eo g?ntad yn yi 1l tlta.l;Îon, yn Fwne" eu ?u?nea, <? yn" in?UM gyaa P?y i'r Lo&g, i'w rhoddi\ ?ya y R-a gilydd. Ty e&. *ty Y^hysurus i'w d?b/o am y aœw&ith, 08*  .>ud •uci*n hefyd 1 ymw?wyr &'r drtf.? y A\ S -?ARTREF r? CXMR? 3 ? .?DDIC?'n? ? 14- ■* t- ♦ QOLD WATCH FREE. The letters, when correctly an-riigfd> I.tpeH tile names of three well-known countries. If your answer is right Wb will give you a REAL LEVER WATCH, Lady's or GKjnt. 's. goar- IUIAIR R A 0 N E 9  MELOUII anteed 5 years, entirely free of cost. Send yocr answer Dow, with stamp for a re- ply. Remember you are not asked to sell anything for Ud, but winners must com- ply with our one niinpla I condition and promise to show the watch tn I their frifcnds so as to advertise our firm. (Dept. 61), KENT MAIL ORDER STORES. 8iLtut.ca. <K|U«T). •

MARCHNADOEDD

PWNC YEIEUHYD

RHIWMATIC AC ANHWYLi)EB y…