Skip to main content
Hide Articles List

32 articles on this Page

Y BENTHYCIAD RHYFEL.

BWRDT) Y PENOD-I IADAU.

CYNGOR DOSBARTH GWYRFAI.

CAERNARFON I

I

t TALYSARN

DYFFRYN -CLWYD i

News
Cite
Share

DYFFRYN CLWYD i HYRWYDDO Y WAR LOA_—Prydiiawn Mercher, cynhaliwyd cyfarfod i'r amcan uch- od ar y Groes, Dpnbveh. Daertii cyjxuliiad llti- osog ynghyd. Siaradwyd ga.n Mr. Griffith JoileR, Eglwys Wen Mr. D. H. Davies, Bar- wynfa; Parch James Charles a Canon Red- fern. PE.VODlAD.—Yr wythnos ddiweddai, yn 1.1Lwrdd Gwarcheidwaid* Lfcineiwy, [xniodwyd H"!5 Eii'ra WMuiams, merch :)lr. a Mrs. Jonah, W-ii'liams, Ty Newydd, Trefiianit, i fod ym nurse yn y caai.re.f.. Ymddengys fod tair yn y,n,gO:ao am v sw Vdd. ADNEvV YDiDb '1RW YDDEDAU. — Dydd Gwenei" oedd yr adeg i a-dnewyddu trwydKled'au tafarnau y Fwtdeisdrei. Rhodd- odd vat A.rolygydd, Woo-li-iii-i ea adroddiad am y fl wyddyn, a dywedai f<;d y tai wedi cael eUl ca.110 ymiaerq yn loaanaoi. ACKHOU aowya yr oil oddigerth trwydded Ty Coch, HtinLIan, pa. 1U1 a ohirwyd ain fis. Copw'yd naw 0 ber- sc.na.u am feddwdod yn yfitod y flwyddyn, set, saith o fefifoion a dwy o ferched. MARW.—L)vwg genym cxfod coinodi marw. olaeth 'Mr. William Jones, Trefriw Terrace, Dinbych, yr hyn gymerod'd le prydnawn ddydd Mawrtii diweddaf yn 69aiii mlwydd oed. Yr oedd yr ymadawedig yn adtikbyddug i gylch eang, ac yn gymeriad a fawT hoilid. Bu yn ngwasanaeth y Mri. Aston a'i Feib- ion am flynyddoedd. Yr v,ythHios ddiwed'daf derbyiiUk'id y newydd tnst fod ei fab, Tommy —wedi ei ladd yn Ffrainc, drwy i slhell ffrwydro yn ei ymyl yn un o'r ffoitdd. GaddAv- odd ddwy o ferched ac amryw felbion-pump o ba rai sydd yn y Fyddin-ar ei ol ac ni.1 e1 11 sicr fod cydymdoimlad y dref a. hwy yn y b, [fedigae,tih ddwbl a'u cy"fa;rfyddodd. Cymcr- odd y cvnhe'brwng le prydnawn Sad win yn Mynwent yr Eglwys W on. WEDI EI C;LWIY!(-)-Doi,bN.iiliv,d y new- ydd hefyd fod Mr. John Jones, mab Mr. Ed- ward Joine6, joiner, Diinbyc'h, wedi ei glwvfo Yr oedd- Jones yii ngwasanaeth Mr. D. 8. Uavies, Plas Oa.s.t.eHI, fel gyrwr modur, cyn i'r rhyfel dori ail'laai, pryd yr ymunodd a meirc'h- lil\v\T Sir Ddinbych, ac aeth allan gyda hwynt i'r Aiyht, lie y cafodd ei drosglwyddo i'r Camel Corps, ac yr oedd yn anialwch ilnai pan y elwyfwyd ef. Hyderir nad yw wedi ei gIwyfo yn drwm, Yr oedd yn wr leuanc dy- jniwi€»l, ac maeiddo froayr1 ereLll yn y Fydctm. Ek ALW I'R FYDDIX.ir ydym yn deatil, y bydd Dr. Jaclcsan. Dinlbjvx^h, yn gadael y. Yd rrihen yc?hydig ddydd iau, i yinuno a'r fvddm fel meddyg. Bydd colled am ei was- :<naot!h yn y cylieh, yn arbemg felly Nm yr iii- finr.ary, lie mae,ii lihoi llawer o'i arnser. ac fedrus iawn -fe% lliakv-feddv- Hyder- wn v caiff ddych^elyxl yn ol at ei alwedig- aethi a'i dieulu yn ddiogel, fel y daeth o ryfol y Transvaai. Ychyidig flynyddoedd yn âb prynodd fusnes y diweddar Dr James Hughes, aoc, mae wedi bqd yn lhvyddianus iawn yn ei ahveJigaeth. CO ST A U TEITHIO PREGETHWYR. Yng Xsrhyfaxfod Mi.so! Dyffrvn Clwyd, a gyn- hatiwyd yn Llanrliaiadr, dygwyd y mater tic-hod creq-Poron, a phwiodwyd pwyllgor i ys- tyried y matei-. Mae yma mi teitth.au yn Nyffivn Clwyd yn ddwfti yn y camwedd o efig&uLuso gweinidogii<i.n eu Cyfarfixl Mifol eit. htrnam, a chyrehu eu pregethwyr o ben.' Hwyrac.h y god.dafin i mi gvfeii'io at un daith feJ e.igraifft. Nid am ei bod yn waotlii na. tihe-tf'hiau ereill ellid nodi yr wyf yn. eil dewis. I ddeohreu mae yn pei't-hyn i'r Cyf- arfod M-isol1 oddeutu 50 o weinidogiTOi—rhtv^w- ychydig. rnwy nag sydd yma o deithiau Sab- botliol. Mae yn y closbarth lie saif v daithl 12 « weinidogion, ac ym y dref 3. 0 lOtl1: weinidogion y sir rhyw 13 sydd a chyhoeddladi ganddynt. O'r dwsin sydd yn y dosibarthi rhyw ddau ac o'r 5 gweinidog siydd yn bywl yn y dref ni cheir ond un ym mhlith yr eth- oledigion. holl Saboihau eroill yn caeL eu Uanw gan weinidogion o Ddyffryn Conwy, Arfon. Dwyrain a Gorllewin Mein-ionydd. Fflint. a Dwyrain Dinby/fh, Trefaldwyn Isa, Liverpool, a Henaduriaeth Lancashire. Nidi wyf am basio barn ar neb. Mae ffigyrau yn profi OIai nid heb achoos y pefluxlwyd y pwyJl- gor. ,Ma,("n un o'r pethau mvvyaf anh?g 11 fttw gweinidogion i'r sir a. Thai blaanonaid1 N-n un cynyg Sabboth iddyait. Betlr .wnant ond mynd i grwydro.

Ebenezer I

DOLWYDDELEN I

[No title]

FELINHELI I

IBANGOR.I

NODION 0 LEYN

[No title]

e-ESARIc-A <

ABERERCHj

.WAENFAWR-i

LLAWBERISI

IBETHESDAI

THE CREAM OF THE M E A1

[No title]

Advertising

I ABERGYNOLWYN I

I BRYNRHOS,GROESLOM I

BALA I

PORTHIMADOG - I

IGLASINFRY^S, BANGOR

ICHWILOG

CARMEL

[No title]

Family Notices

MARCHNADOEDD.