Skip to main content
Hide Articles List

32 articles on this Page

Y BENTHYCIAD RHYFEL.

BWRDT) Y PENOD-I IADAU.

CYNGOR DOSBARTH GWYRFAI.

CAERNARFON I

I

t TALYSARN

DYFFRYN -CLWYD i

Ebenezer I

DOLWYDDELEN I

[No title]

FELINHELI I

IBANGOR.I

NODION 0 LEYN

[No title]

e-ESARIc-A <

ABERERCHj

.WAENFAWR-i

LLAWBERISI

IBETHESDAI

THE CREAM OF THE M E A1

[No title]

Advertising

I ABERGYNOLWYN I

I BRYNRHOS,GROESLOM I

BALA I

PORTHIMADOG - I

News
Cite
Share

PORTHIMADOG I TAN.—Pan aeth gweithwyr y Mil. Evan Jones a'i Fab, coed fasnachwyr, Porthmad- j og, i weithio yn gynar fore Iau, synnasant weled y swvddfa wedi ei llwyr ddifa gan dan a 'shed' goed yn ymyl yn llosgi yn un ochr, a diffodasant ef. Llasgwyd cynwys y swvddf,t--Ilvfrau, papurau, talebau, dodrefn, &c. Collwyd ychydig o arian, ond yr oedd y swm mwyaf yn y 'safe.' .Nid oedd neb wedi gweled y tan yn fl 'enorol, a sut v cych- wvnodd sydd yn ddrgelwch. j LLEIHAD DYLED.-Costiodd capel y Garth tua 5,000p., ond y mae y frawdoliaeth wedi llwvddo i ddvfod a'r ddyledi i lawr i 1,2400P. RHAID WRiHO.—-Pan ystyriwvd cais Mr. Ezra. Lewis, y swyddog elusenol, am esgusod- jad gal] y Tribunlys, nos Fawrth, gohiriwyd y cais am fis. Gofynodd Mr. Breese: A fydd- wn ui vma ymhen y mis? Mr. Davies (y Cad- eirydd) Pa beth a feddyliwch ? Mr. Breeoo- Efal'lai ,y byddwn wedi cael ein newynu. Mr. Davies Mwyaf yn y byd o angen fydd ar- nom am Mr. Lewip. (Chwerthin). MARWOIJAETHAU.—Drwg iawn genvm gofnodi marwofeeth boneddiges hawdii'gar a da sef, Mrs. Cadben Jones, Thhiw Hause. Bu yn wael yn hir 1.awn. Perthynai i .gcipel y Garth, ac nid oedld tirionach na ifyddlonach aelod1 nio. Merch ydoedd i'r djwed dcr Mr R. W. Jones. Daeth y teulu yma i fyw o Rhiw, Ffestiniog, lawer iawn o fl ynydclnood vn ol, a dvna paharn y gelvvid Mr. Jones yn 'JonM v Rhiw'. Gadawodd yr ym^dawedig un fproh ar ei hoi, a mawr 'w' y cydymJt'nY? ta? d<?ng'hf?r tuag ati yn ei phr?ed's?? chwerw iawn. CYmpr<?d Y g?a<)dpdi?eLh ddydd Marcher.—Ddydd Maw?th. da?y?? Walter, ba?hgen pum' m!wvdd ned Mr I?wJH Jone? New Street. Byrr fu cvst? y "?' an a.nw?. Yr oedd yn blentyn eithrvaool o .in tn!w,,Yl Yr ctwid ?-n b l eiitvn eitbr ;?,34iOl M han wr, a gafvnai gwesti vn?u n?s ?aMa, yr nn ph'I?ophvdd na gwvddonwr ?" "??? a ?iLu vmresyn? cv?a.l y? ??'?'hwn yn oed. Bn v?r;ipn\d? c???d?. d ?' ??'" ?-nu vn ddirfawr ltw >pva'tb ? gvneddfa« L 1 "{p- 1.a. meddyliol mor ,,YTYfic)" oeti-Li d.n a'l' oac .n. Bn ei fam farw ar ei ened-gneth. a magwyd ef gan ei nain. C'ydymdeimTir yn fawr & hi a Mr Lewis Jones yn eu profeduraeth o golli Ivaohaen oe<M mor nr-il\h„,} o a^d.<wOl. Y LL" YS TRWY I) PT?I)01,-Ddydd Gwe- per, Air. R. M. Greaves yn y gad&ir.—Yr Ar- 'v(n-dd a ddvwedodd 'fed P4 o dafamau vi/'v d Owy d"vrvddeil groser, ac un drw'vdded i wcrthu allan. Cosbwyd 6 am feddwi yn Vstod y flwyddyn,—4 o dramor- wvr. 1 trlglanydd, c 1 dyn dieithr. Cadwvd v ta.' vn foddhaol a.r y cyfan. Caiiwyd Gel- ert bl11 yn Hydref. Trnsglwvddwvd dwy drwvrided. Ni wysiwvd yr un trwydded wr yn vstod v flwvddvTi diweddaf c(,qbNi,vd ieddwdod,—1911. 32: 1912. 28; 1913. 20. IH14 ;?: 1915. 4.: 1916 fj. C?d?d s:w?''?'w- ia?th fanwl ar v ta.i HC vm"'e:yd a hWYIlt, j vn r:he?bi<id. ? vn<KM <-?he? T?"? it O ?t,hu L-?c! ?:?tv mewn ?v'?ty Y? V d'ef, ? j !ddo ?tn. vn'?r wrth v drws. Rh:wl iod? I ?w.-?i!! v tv wedi civ?cd y curo,-Y La eir- ;dd  VI!1 'rhaid i d'.1.farnwyr -d. ?ddv?dodd fod y-n ?haid d?farnwyr dd?)' pu bod vn Th?ym ?.?'? '?' ac 1 eii bod N-n heblaw d-odydd meddwo'- (iolvinvvd am enw y gvvestv, ac eiiwodd Mr. hvi'ti v Commercial Hotel.— Eourodd Mr. (I tin eiilv dros y tenant, sut y d)?- v (-Illnl+,rciil I!ot(,I.E,?-,Itii,odd Nlr. dl,o-, y tell-cl-lit. slit y dig- Cnccieth, drwn?dded i \YeYthn Oiodvd?i me'idw- o'L YR YSGOL SIR.—Y mae rheolwyr yr ys- a-nl wcdli gwrthod vchwan.vgii at y cyfiogan .j- i'r nedwar ntlrrnw cvirm-thwyol a1' sail, fod War Bonus yn cael ei i!a,matiau.—Gosodir y cae lie y chwareuai v plant at dyfu pyta- t tw) am 5p y flwyddyn. s

IGLASINFRY^S, BANGOR

ICHWILOG

CARMEL

[No title]

Family Notices

MARCHNADOEDD.