Skip to main content
Hide Articles List

32 articles on this Page

Y BENTHYCIAD RHYFEL.

BWRDT) Y PENOD-I IADAU.

CYNGOR DOSBARTH GWYRFAI.

CAERNARFON I

I

t TALYSARN

DYFFRYN -CLWYD i

Ebenezer I

DOLWYDDELEN I

[No title]

FELINHELI I

IBANGOR.I

NODION 0 LEYN

[No title]

e-ESARIc-A <

ABERERCHj

.WAENFAWR-i

LLAWBERISI

News
Cite
Share

LLAWBERIS I GWR.oLDE'B.Ddydd Gwener, yr wyth- nos ddiweddaf, danghoswydgwrolàeb'neÜlda- ol gan Mri. Thomas Rowlands, Minafon, a John J. Thomas, Peris View, trwy ba un yr achubwyd bywyd bachgen 13 oed i Mr. Robt. Hughes, Pant Du. Yr oedd' ef a dau arall wedi myned ar hyd y rhew dros y Hyn i gy- feiriad yr Hospital. Digwyddodd i'r bach- gen hwn fyned i le ag yr oedd y rhew yn deneu, a thorodd dano. Yr oedd Rowlands a Thomas yn digwydd bod yn edrych aino, ac ar y funud cymerasant gwch a. gwthiasant ef ar hyd y rhew. a chyrhaeddasant iito mewn pryd i achub ei fywyd. Mae clod mawr yn ddyledus iddynt. RHEW.—Mae y llynoedd mawrion sydd yn ein hardal wedi rhewi drostynt. ac mae ei drwch tua chwech i saith mo,lifedd. Mae ugeiniau, os nad cannoedd, yn dify u eu hun- ain yn ysglefrio hyd eu hwyneb. Ceir gweil- ed gyda'r nos yr hen fel yr ieuanc yn ei gerdd- ed, oddiwrth y Concert Hall at yr Hospital ac yn ol. Mae ei led tua banner mil diir, ac aiff eraill ar ei hyd i Bont Pen-llyn. Mesura ei hyd o "1.1 i 3 milldir. Yr un mold gyda'r llyn uwchaf, ceir gweled y gweithwyr yn ei geidd- ed 0'1 a blaen at eu gwaith. Mae dwy flyn- edd ar hugain er pan welwvd ef wedi rhewi o'r blaen, a thair ar ddeg cyn hyny. M-A'RW,—(Ddydd Liun bu farw M'. Robert Owen, Pen-y-gwaith, yn 68 mlwydd oed. Ddydd Sadwrn biaenorol yr oeddynt yn claddu ei briod. Digwyddiad pur anghyff- redin yw gweled v ddau ben teulu yn cael eu tori i lawr mor agos i'w gilydd. (Taddwyd ef ddydd Gwener. yn mynwent Llanrug (an- gladd anghvhoedd).—Ddydd Mawrth, wedi dioddef cystudd maith a phoenus, bu farw Mr. Josiah Jones, Pant Du, yn 42 mlwydd' oed. Claddiwyd ddydd Sadwrn, yn mynwent Nant Peris. DAMWEIiNIAU.—iPan ar fin nosw> lio, nos Eawrth, digwvddodd damwain dost i Mr. William Griffith, Goodman St. Ni wyddis yn iawn pa fodd v digwyddodd y ddamwain, gan nad oedd neb yn digwydd bod yn a-gos ato ar y pryd,Prydnawn I u d'achefn di- gwyddodd dam wain i Mr. John Robe- ts. Glan- ffrwd; hefyd, anafwyd ei frawd, Mr. Robert i Roberts, yn ysgafn. Cludwyd hwv i Ysbyty y Chwarel, a chant bob cy north wy i wella. gan y Sister a Dr. Roberts. Eiddunwn iddynt ad- feriad buan.

IBETHESDAI

THE CREAM OF THE M E A1

[No title]

Advertising

I ABERGYNOLWYN I

I BRYNRHOS,GROESLOM I

BALA I

PORTHIMADOG - I

IGLASINFRY^S, BANGOR

ICHWILOG

CARMEL

[No title]

Family Notices

MARCHNADOEDD.