Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

SIR GAERNARFON

GWYRFAI. I --I

PORTHMADOG. j

Advertising

I CAERNARFONI

CYNG04Ft TREF CAERNARFCNI

[No title]

[No title]

!TEULU'R IGA"EG WEN.' -

[No title]

Advertising

[ BETHEL A'R CYLCH

GARN A'R CYLCHI

NEVIN-J

ORICCIETH I

I -PWLLHELI !

News
Cite
Share

I PWLLHELI MARWOLAETHAU.—Yr wythnos ddll- weddaf bu farw Mrs. Catherine Williams, priod Mi"- T. J. Williams, Bodawen, Car- diff Road, ar ol hir waeledd. Yr oedd yn wraig ragorol a medrus iaww, yn grefyddol ei hysbryd ac yn caru yr Achos Da bob am- ser. Ni bu mam mwy tyner ac anwyl na. hi, a byddai fel niam yn ei gofal am y bobl letyent yn el thy.Gofidus genym gofnodi marwolaeth ar faes v gwaed Laeice Corporal Willie 11. Anthonv, mab y diweddar Henad- ur Wm. Anthony; U.H. Bonedtdwr ieuanc hardd ei wedd oedd efe, o gorph llumaidd ac o gymeriad gfcew. Estynir cydymtLedmlad Uwyraf at frodyr a chwioi-ydd y gwron fLt farw dros ei wlad. CAN YN Y TLOTY,-Cymerth cyngherdd le yn y Tloty ddydd Ian, Dr, S. W. Griffith, yn y gadair, a Mr. R. A. Jones yn arwaim. Cefnopd y gweithredia.dau gan lawer o fon- I eefdigesau a boneddigion y dref, a chafwyd datganiadau, adroddiadau ac un awdau ar off- erynau cerdd, vr oll yn dtia a dyddoroL CYNGHERDD BELGIAIDD. Nos i Fawrth, cynhaiLiodd y Belgiaid oanlynol gyng- herdd yn v Neuadd Drefol: Boin Kufferafh, 'cellistMai*y Rizzini, soprano, The Hague Liles Colbert, baritone, Antwerp Francois Siron, tenor, Liege; Paul Koochls, cyfeilydd. LlVwyddai Cyrnol Lloyd Evans. «J LrMI5LE SALE.-Trodd Jumble S-ale yn V^and St., ai!an yn Ilwyddianus Íaw». Ag- orwyd v gweithrediadau gan Dr. R. Jones Evans E'I(Li XT elw at vr Yagol Genadok Y LLYS TRW^YDDEDOL.—Ddydd Mer- cher, ^Vlr. J. G. Jones yn y gadair, fe gyn- haliwyd y Llys Trwyddedol blynyddol.—Dy- Ave'dodd yr Arolygydd Owen fod Llai o un o dafamau yn v dosbarth. Cosbwj-d 11 o ddyn- ion ac un dynes am feddwi. a thri tafarnwa* am dori y gyfraith. Yr oedd Clwb Golff Nef- yn wedi' rhoddi i fyny gadw diodydd meddw- ol.—Gwrthwynebai yr Heddgeidwaid, Mr D. Caradog tvams a'r Pardh J.-Puleston Jones adnewyddai trwydded y BLack Lion Inn ar y tir nad oedd eisieii y dafarn, ao fod y tenant wedi Vaeil ei ddhnvyo am droseddu y gyf- raith.—Yrnddfungosai Mr. Wm. George dros y gwrthwynebwvr, a Mr. Nee, Caernarfon, dros y tenant (Mr. Griffith. Owen).—Yr Ar- Wen ) .-Y, !A,- olygydd Owen a ddywedod'd i ddau gyhudd- iad ,gael eu gwneyd yn 1915 yn erbyn G. Owen. Darfu y Rhingyll Lloyd gadlw gwyl- iadwriaeth ar y ty prvd y gwelodd efe ddau filwr vri myned dros fur y cefn i'r iard ac i'r dafarn. Pan aeth Lloyd i'r ty gwelodd, ddau wydr (glass) ac arwydd fod cwrw wedi bod vnddynt. Ddydd Sul oedd hyn. Gwys- iwyd Owen am hymy, ond taflwvd yr aclios allan. Ar ol hyny cyhuddwyd Owen o fod, wem gwerthu cwrw i" ddyn meddw, ond taf- [ Iwvd yr achos hwn.w allan hefyd. Ym mis Rhagfvr diweddaf darfu j Mrs. Owen wert-hu cwrw i didynes feddw, a dirwyd G. Owen 208 a'r cost an. Yn ol' baj'n v tyst nid, oedd Owen yn gymhwys i gadw taiani.-Dadl Mr. Nee oedd fod y ddau filwr y cyfeiriwyd atynt yn cael dwfr yn iard y ty I'k ceff-vlau beiui- ynar i'r cwmni o fihvyr aro.sent ar y pryd yn y dref. Deuent i nol v dwfr bob dvdd o'r wythnos. Am y dyn ystyrid oedd wedi medd- wi gaHai efe neidio i'w gerbyd. Yr oedd yn sobr yn y Black Lion Inn, ond ymwelodd a thafarnau ereill ar ol hyny. Taflwyd' yr ach- -), qi on 'hyn i gyd allan. Am y ddynes dirwj'- wyd am feddwi, honai tystion nad oedd hi yn feddw, a phan ddaethai i'r ty i brynu peint 0 g,wrw mewn potej ystyriai Mrs. Owen ei bod yn sobr. Trwy drfirwyo G. Owen am y trosodd yr oedd wedi puro ei gamwedd. Nid oedd y dyn g-ot-ou am gadw tafarn heb fod hnewn pej-ygl weithiau i litho a thori y gyf- i raith. ond nid oedd hyny yn brawf fod ei dy yn cael el gadw mewn dull anfcddhaol.— Mr'. Caradog Evans ddywedodd nad oodd ang- en am y ty gan fod rhai ei-eill yn ymyl.— j Mewn atebiad i Mr. Nee dywedodd Mr. Evans Y oauai efe bob t?fa?'n.—Parc'h. J. Puleston J<mos gefn(?godj dystiolaet.h Mr. Evans.- Gahvyd G. Owen a Mrs. Owen. Gwad?nt fod -i mHwyr yn y lw ac weda cael cwrw. Gwadent fod Ÿ wraig a'r dyn v soniwyd am danynt yn feddwon o gwbt-Oriffith Owen, Crlanllynau, ar ran riiai ffermwyr, a ddywed- odd y byddai ef yn mynychu y dafarn, yn cael bwyd a diod yno, ac yn cymeryd ei ani- feiliaid vi iard y dafarn ar ddyxidiau ffeiriau. Cyfarfyddai: a ffermwyr ereill a thrafaelwyr yno.—T. Humphreys, saer copad, yr hwn oedd yn byw yn ymyl, ganmolodd reolaeth y ty, yr hwn a ddefnyddid gan drafaelwyr, ffermwyr a phobl ereill.—Robert Jones, gk1 fasna-ch- ydd, a'r hwn oedd yn ddirwesttwr, a dystiodd y bydd'ai efe ym myned yn ami i'r dafarn i farfod a'i gwsineriaid. Yr oedd yn lie cyf- ac yn cael ei gadw yn dda.-Mr. George ofynodd onid allai Jones wneud yr un busnes mewn ty arall heb drwydded?—Y Tyst: Nid oes genyf hawft gyfreithiol i fyned i unrhyw dy ond taiarn.—Caniatawyd y dirwydded. DYLED-LYS. Dydd Mei^eher.—Gerbron y Barnwr Wm. Evans. BENTHYCIAD ARIAN. Jane Jones, Rocket View,, Nefyn, hawliai 40p o a-rian benthyg gan John Evans, Meifod View, Nefyn.—Mr. H. Pritchard a ddywed- odd yr emllai Evams 24s yn yr wythnos.— Cynygiodd Evans 2s 6c yn y mis.—Y Barn- wr: Rhaid i chwi dalu 6s 7c y mis.—Evans: Nis gallaf gael bwyd.-Y Barnwr: Bydd llawer yr un fath a ohwi yn y man. CADWRAETH PLANT. Ar gais Mr. W. Georfie gwnaeth v Barnwr archeb fod 2 ran o 3 o'r 217p datwyd fel iawn i weddw Henry Foulkes, morwr, Porthmad- og, i gael eu talu i'r Gymdeitihas er Atal Creuloiideb at Blant. Yn herwydd i fam y plant gael ei ohosbi am eu hesgeuluso^ cyf- Iwynwyd hwynt i ofal y Gymdeithas. IA-DAL. Cyieiriodd Mr. George at achos Mrs. Gn- ffifch, Arvon Stores, .Criecieth yn erbyn perch- enogion y Penrhyn C asue, a dywedodd i hawl Qlrs. Griffith i iawndal yn herwydd i'w phriod gael ei golli pan gollwvcl y llong y llynedd, ddyfod gerbron v llys prvd y dyfam- odd y Barnwr nad oedd hawl ilrs. Griffith, yn dyfod i fewn drwy gyfratfth. Apeliodd- hi i'r Lohel-lys a rhoddwyd yno y ddedfryd yn ffafr y weddw a thalwyd *300p" i'r llys.— Gofynai Mr. George yn awr fod arian i g-a-el eu rhoddi i Mrs. Griffith.—Caniatawyd. COLLI EI LYGAD. Mr. Gunn, Caernarfon, ofynodd am gadarn- had y llys i gytundeb dan ba un y telid i chwarelwr o Drefor 65p, ac y cai waith gan ei feisty, yn herwydd v ddamwain ddigwydd- asai i'w lygad. I FFERM HEB ADEILADAU. Erlynaa Cyngor Sir Ai-fon, Mr Griffith Wil- iaaims ac Owen Williams, dau denant man- da liadau ar ystad Madryn am 50p a 60p, fief gweddill y rhent oedd yn ddyledus. Rhodd- odd Griffith Williams ;rtth-hawl am 175p oberwydd y galled. a'r angihyfleustra a achos- wyd iddo oherwydd nad oedd ty ac adeiladau ar v man -d d aliad, a rhoddodd Mr. Owen Williams wrtth-hawl am 75p oherwydd na chadwyd at gytundeb y denantiaeth, a mat- erion ereill. Ymddanghosodd Mr. E. 'R. Davies, dros y Cyngor, a Mr. Caradog Rees, A.S. (yn Niel ei gyfarwyddo gan Mr. Richard Roberts, Caernarfon) dros y tenantiaid. Wrth agor yr achos dros Griffith. Wil- liams. dywedodd Mr. Rees, fod cytundeb ys- grifenedag wedi ei wneud i gymeiyd y daliad. o Medi, 1911, am rent o 65p, a'r rhent i fod yn 41p hyd nes y codid adeiladau. Yn flaen- orol i'r cytundeb vsgrifenedag yr oedd cyt- undeb ar lafar wedi ei wneud ilhwng y ten- ant a goruehwylawT y Cyngor, yr adeiledidl ty ac adeiladau yno o fewn deuddeng mis o amser. Ni chyflawnwyd hyn, a thrigodd y tenant mewn bwthyn dri ch warter nuntir oddiwrth ei fan-ddaliad, a rhoed ef mewn anghyfleusterau mawr ac achoswyd colled iddo wrth fagu mochyn a 110. Yn ei dystiolaeth, dywedodd y tenant nad oedd y bwthyn yn gymwys i fyw ynddo, a bod ei wraig mewn iechyd gwanaddd1 er pan oedd yno. Dywedbdd Mr. E. R. Davies fed y tenant yn Awymedig drwy gytundeb yrjfenedig, ac nad oedd y Cyngor Sar yn gyfnfol am unrhyw gytundeb a wnaed rhwng y goruch- [ wyliwr a r tenant. Nid oedd Thwymedigaeth gyfreithiol ur unrhyw landlord i osod i fyny adeiladau ar fferm. Ar ol bod yn dadleu ar bwyntiau cyfreith- iol am amser maith ymnailltuodd y partion, a phan ddychwelasanrt i'r Llys dywedodd Mr Rees fod y tenantiaid wedi penderfynu der- byn y cynyg a gawsant yn flaenorol gan y Cyngor Sir, i dalu 25p i Griffith Williams a 17p i Owen Williams, a lOp 10s o gostau. Rhoed dyfarniad dros y Cyngor am y swm gwreiddiol a hawlid ymhob achos.

Advertising

|SUT I LADD TYRCHOD

.PWLLGLAS, GER RUTHYN

Advertising

[No title]

Advertising