Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

SIR GAERNARFON

GWYRFAI. I --I

PORTHMADOG. j

Advertising

I CAERNARFONI

CYNG04Ft TREF CAERNARFCNI

[No title]

[No title]

!TEULU'R IGA"EG WEN.' -

News
Cite
Share

TEULU'R IGA"EG WEN.' Atgofion byw gyfodant— J 0 wamwyn gwyrdd fy oas, A chyda phamch y cofiaf am I 'R hen flaenor William Jones; Gwen Jones oedd enw'i briod A'u cartre'n "Garreg Wen," Fu neb hapusach yn y wlad Na WiHiam Jones a. Gwen. 'Roedd ganddynt aehvyd drefnus- Darbodua oedd! y ddau, j A'u cymwynasau yn ddiri; A'u llogell byth yng ngt;au; Pan ddeuai tlawd gardotyn At ddrws y G&rreg Wen, Eluseji ga'i yn ddigon rhwydd A gwen ytn llygaid Gwen. 'Roedd John y maib, a miimau'm Gyfeillion pur ein OOll; A ffyddlon fuom naiil i'r llall Hyd angau, heb wanhau Mewn dysg a moes i fyny lp,-ti John ac Ann ei chwaier, 'Roedd powb yh un yn credu fod I'r ddau ddyfodol claer. Am gyfnod ni bu teulu I>tedwyddach na'r rhai hym, Pobpeth o gyldh y Garreg Wen Dan weaau cariad gwyn; Ond Ow 1 tra'n nghanol llwyddiant Mae'r rhod yn deohreu troi; Cymyla.u siomdant yn eu grym O'u hamgyksh yn gordoi. Äeth John eu hunig fachgen, Yn ugain oed i'r gad; Pan bran yn un-ar-h-ugain oed Bu farw dros ei wlad; Rhoed Ann, eu geneth hawddgar, Mewn bedd yn ddeunaw otd, Ac ni fu --wdZ na harddach MM Gan dad a mam erioetf. I William Jotnes a'i briod Bu hyn yn brofiad erch, Nid bawdd yn wir dileu y graith. Pan gollisr mab a merch; Y rhai fu yn y profiad All ddw-nad faint y loes, Fu colli'r ddau o'r Garreg Won- U, Jyn yw creithiau r groes. Odan y croesau trymion Ymostwng wnaeth y ddau, A moddion fu i'w cariad hwy At Grist a'i Groes gryfhau; Ac erbyn hyn maent hwythaai Yn sefyll yn eu rhan, Y, n- ngwlad yr hedd, lie nad oes bedd IF-g nghwmni John ac Ainu. W. TRY FA NOG OWEN. Rhostryfan. J

[No title]

Advertising

[ BETHEL A'R CYLCH

GARN A'R CYLCHI

NEVIN-J

ORICCIETH I

I -PWLLHELI !

Advertising

|SUT I LADD TYRCHOD

.PWLLGLAS, GER RUTHYN

Advertising

[No title]

Advertising