Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

SIR GAERNARFON

GWYRFAI. I --I

PORTHMADOG. j

Advertising

I CAERNARFONI

CYNG04Ft TREF CAERNARFCNI

News
Cite
Share

CYNG04Ft TREF CAERNARFCN Bu cyfajfod mdsol y Cyugor nos Fawrth, y Maor yn y gad air. Cydymdeimlwyd a theulu y diweddar Mr. EdTvard Huhes, a fu yn aelod o'r Cyngor am flyriyddaii, aca lanwodd y swydd o Faer. ac a, theulu y (Jiweddar Mr. Thomas Hughes. Hysbygwyd fod Pwyctlgor y Ffyrdd yn an- alitaog i gyaylltu dyfediawydidau arolygydd y cerbydau motor a rhyw ddyledswddau ereilL —Dywediodd y Clerc Trefol fod gwa«anaetih' yr Arodygydki yn cad ei derfynu yr wythnos horux CYPLEUSTERAU TEITRIO. Paaiodd Pwyllgor Dibenion Cyffredinol bendei*fyiliad a ddygwyd gerbrofn gan Mx. E. Abbott yn eatfyn ar gwmmi y rhwilffoa-dd i redeg dwy dre<n ydhwanegol bob dydd rhwng Caeinarfon a Bangor, a Chaernarfon ac Afotn- wen. Darllenodd y Clerc TreSol lytlhyr oddi- wrth arolygydd y Cwmni o Gaer yn dweyd eu bod wedi trefnu i redeg tren newyddo o Gaernaxfcta i Afonwen am bum munud i bedwar yn y prydnawn er htwylusdod i blant yr ysgolion ddyohwelyd gartref. Ddechreuir nhedeg y tren ddydd1 Llun. Dyna'r unig gyf- newidiad effid; wneyd. Y BENTHYCIAD RHYFKL. QyimhelQai y Pwyllgor Arianol fod cais i'w wneyd at y Bwrdd Llywiodraeth LeoJJ am ga,niatad i fenthyca y swm o ddieng mil o bunau er mwyn ei fuddsoddi yn y Benthyc- iad Rhyfel. Dyiredai Mr. Richards fod y Pwyllgor yn ;\wyddU8 i wneyd hyny ar dir gwladgarol. Y? oedd yn sicr o fod yn fuddsodOiad diogel. Yr oedd llythyr, fodd bynnag, wedi ei dderbyn, oddiwrth y Bwrdd Llywodraeth Leol yn dweyd nas gallent gania-tau y benthyciad; felly nilS gallai y pwyllgor1 gario allan yr awgrymaad. Cynhygiodd fod hawl yn cael ei roddi i'r Pwyllgor Arianol' i fudidsoddi un- iJhyw a-rian ellid gael yn y Benthyciad Rhyf- el.—Pasiwyd y penderfymao. RHANDIROEDD. Cooed adroddiad maith gan Mr. R. H. Evana, B.Sc., pfifatiu-0 Ysgol Amaethyddol Ma dry 11, yr hwn a ymwelodd ag amryw fanau lie y bwriedid gwneyd rhandiroedd yn y dref, ac ymysg y rhai hyny ydoedd Cae YmryadH, ao ymysg o'r Pare. Cynhygiodd y Maer Q90d Cae Ymryson am flwyddyn yn dda-rent i dkfa- benurn rhandiroedd, a derbyniwyd y cynhyg- iad, a gorchymynwyd i'r Arollygydd dynu cynllun o'r lie. Ceisid gwneyd y Rhandir- oedd i gyd o'r un maintioli, a'tt gpsod am rent o Ss.- Nloi:bysodd blr. John Jones (Cad- eirydd y PwyflgoT) y caed 33 o geisiadavi am randiroedd- Yr oedd gan y pwyllgor 39 o randtroedd i'^ w cynyg. Cae Ymryson yn unig oedd ganddymt ar hyn o bryd at randiroedd, ond os gwelid y byddai galw ym'heilach cemd! rhan o dir v fynwent newydd.—Yn nghwxu trafodaeth, datganal amryw aeliodau y faro y dylid cael y tir am rag or o amser na blwydd- 11 i'r tu hi -fy n- yn, oherwydd nis gellid disgwyl i'r bo hi fyn- ed i dreuliau yngliyn a'r lie am cyn Ueied o aimser. Awgrymid i'r Maer estyn tymor y denajiiaeth.—IJy wedodd y GIere Ili-eto.1 fod y Maer wedi rlhoddi haner v cae i f G-Orfforaetli yn ddi-rent, ac md oecfd yn codS ond a.m yr hyn a dalai i Ystiad y Faeiioll an" y rhan arall.—Dywedodd y Maer ei fod wedi rhoddi i'r pwyllgor yr hyn a ofynodd am dano, a. byddai'n dda ganddo ystyried unrhyw awg- lymiadau a wrtead iddo.—Bu trafodaeuh hef- yd ar y cwestiwn o areddg y tir. Tybiai rhai rnai gweithwyr v Gorfforaeth ddylasai wneyd y gwajth, tira v bannai ereiTil mai (gwell yd- oedd' i r bobl oedd yn cymenyd rhandiroedtd droi y tir eu huna.in. Pasiwvd o'r diwedd i alw cyfarfod o'r personau oedd yn cymeryd v tir Y DRAFNIDIAETH MOTOR. Hyebyswyd fod yr Ustusdaid ^di ta-flii allan wysion godwyd gan y Groiifforaeth yn ertbyjt rhai o berchenogion y eeir motor o dan fan-ddeddfau rheoli trainidiaeth. Awg- lymai y pwyllgor i'r Cyngor ystyried y cwes- tnvn o ajielio ymheJlach.—Cynhygiodd Mr. E. Abbott nad oedd y Cyngor i gyrneryd ca peltacli heb yn gyntaf drefnu cynhad- ledd g}-da pherchiemogion y ceir motor, er mWyn ceisao patio y mater yn hedtdychlawri. —Ar ol siurad peliach, cyflwynwyd y mate-ii i bwjllgor. CADW MOCH. Caed llythyr oddiwrth v Bwrdd Llywod- ttteth Tjoo] parthed cynyrchu rliagor o fwyd, ac yn awgrymu newid y maai-ddtxld'i'au yng- lyn a chadw nioch. flvsbysv.-yd, nas gelHikf yn ol rhoola.u y dref gadw moch heb fod yn bellder o gan troedtedd oddiwrth d'ai.—iiv- wed odd Dr. Parry yr arfend cadw Uawer o I foeh merwn ihan o Twtihilil ers tro yn ol.— I Cyflwynwyd y mater i bwyllgor. I DIWYDIANNAU NEVVYDD. Hysbyswyd fod Mri. John Jones, H. J. AiigjeiD, Thomas Janes., a Henry Pajry wedi eu pemodi yn bwylJ|gor i goisio cael diwydian- au newydd i'r di»ef. Fjgiurodd y Clerc Tre- fol ei fod wedi cael yuiiholiad ynghyfch tir gan gwmni netllduol. Nid oeddynt yn barod i gymeryd tir ar brydles ond yn unig ar den- antiaeth lfynyddoL Yr oedd yn gohebu a'r ffirm parthed tir arall yn ymyl y dref.

[No title]

[No title]

!TEULU'R IGA"EG WEN.' -

[No title]

Advertising

[ BETHEL A'R CYLCH

GARN A'R CYLCHI

NEVIN-J

ORICCIETH I

I -PWLLHELI !

Advertising

|SUT I LADD TYRCHOD

.PWLLGLAS, GER RUTHYN

Advertising

[No title]

Advertising