Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

SIR GAERNARFON

GWYRFAI. I --I

PORTHMADOG. j

Advertising

I CAERNARFONI

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I CAERNARFON Cynhaliwvd cyfaxfod o Dnbu?fys LleoA Caernarfon, no" Lun, o dan lywyddiaeMi y 1. Maer (Mr. Cha?rle? A. Jones). Mr. R. Jones, gwr priod, yng ngwasan- aeth Mri. Charles Pozzi a'r Cwmni.—Dau 1i6 o ryddhad. Mr. Richard Williams, gwr priod, 37 mlwydd oed, yr hwn a gadwai fusnes yn Hecd y Llyn, fel dilledydd.—Txi mis o ryddhad. Mr. J. Thomas Hughes, 10, Chapel Street, Parthaethwy, trafaeliwr, cyfrifydd, etc., 39 mlwydd oed..—Dau fis o rvddhad. Mr. R. Pajry Evans, Market Street, clerc yng ngwasanaeth Mr. Richard Thomas, Cae- tle Square. -Dy N%-edwyd, mai efe oedd yr oiug glerc yn ei wasanaeth, ac wedi pasio yn C 3. -Rhy(A-.ad amodoL Gohdriwyd' achos Mr. W. Rob, erts, 5, Wynne Street, gwr priod, 41 mlwydd oed, gyda. chwech o blant. -u' UT .n_ (Hawliwyd rhyddhad gan >ivir. vv. rarry, gwerthw-r glo, etc. Chapel Street, gwr praod, 37 mlwydd oed.—Tri mis o ryddhad. Mir. T. H. Gregory, Gadlys, St. David's Road, gwr priod, 36 mlwydd oed.-Tri mis o ryddhad. Gofynwyd am ryddhad dros ameer i Mr. R. Hughes, Heulog House, yr hwn sydd yn wael ei iedhvd.—Gohiriwyd yr achos. Mr. Daniel Jones, sengI, A) rruwycKt oea, 12, Hendre Street, gyriedydd yng ngwasan- aeth Mr. J. Prichard, Victoria Mills. Dyw- edwyd fod ei dad a'i dri brawd yn y Fydd- in, ac un chwoer yn gweithio mewn gwaith cad-ddarpar.—Tri mis o ryddhad. llr. John Elias Roberts, Pencock Farm, gwas fferm, 19 mlwydd oed.—Tri mis o rydd- had- Mr. John G. Brymer, o ffirm Mri. Brymer a Davies. Dywedbdd mai efe a ofalai am y busnes.—Rhyddhad amodoL Mr. E. Parry Williams, sengl, 25 mlwydd oed, 8, Prestoria Terrace. 1'w roddi ar restr y "substatuiion." Mr. David O. Jones, 18, mlwydd oed, clerc yn Swyddfa'r C-xorffoTaoth.-Ibiyddhad hyd Ebrill laf. (Jamatavvyd hawl i ail-apefllio dros Mr. W. G. Harris, yng ngwasanaeth Mri sjriffith Jones a'r Cwmni.

CYNG04Ft TREF CAERNARFCNI

[No title]

[No title]

!TEULU'R IGA"EG WEN.' -

[No title]

Advertising

[ BETHEL A'R CYLCH

GARN A'R CYLCHI

NEVIN-J

ORICCIETH I

I -PWLLHELI !

Advertising

|SUT I LADD TYRCHOD

.PWLLGLAS, GER RUTHYN

Advertising

[No title]

Advertising