Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

ARAETH Y BRENIN.I

IDIYDD IAU J

RHYBUDD DIFRIFOL I WEITHWYR.,…

[No title]

Advertising

CENADWRI YR , I ARLYWYDD WILSON.…

i RHAGOR 0 GRIBOI lALLAN.

I MEDD Y GIN IAETH NATUR.

GAMBLO GYDA SIWGR

News
Cite
Share

GAMBLO GYDA SIWGR ARCHEBiON LLYM Y RHEOLWR, I I TELERAYNIAT. l ndydd laui, anfanwyd gordhymyniota llym I iawn o Swyddfa Rheolwyr y Bwyd, i'r am- can o atal pob fiurf o gainblo ynglj-n a chyf- lanwad y siwgr. Deuaoit i rym Cliwefror 15, sef, ddydd Iau im?sal Y mae gor?chym-'  ymon ereiH yn debo a.'r siwgr at gyf1en1\ir i ddarliawvr. Y mae gorchymynion Rheolwr y Bwyd, yn ol yr a wdurdod a roed iddo o dan iJdeddl Am- ddiifymad y Goron, fel y canlyn:- N a. chaiff yr un pei-eon, ar neu ar ol CA, lwef- ror 15, 1917, heb ganiatad gan Gomisiwn Brenhinol y Cyflenwad Siwgr, ail" ei ran et j hun nac ar ran neb arall:— (a) Brynu, gwsrthu., neru ddeliio !Vm, neu (b) Gynyg, neu wahodd cynyg, neu gyn- yg prynup gwerthu, neu ddelio mown, neu (c) Ymohebu er mwyn gwerthu, neo brynu, neu ddelio mewn unriiyw ffordd jur- aU imiewn. unrhyw fatih o siwgr o'r tu allaa i'r Deymas Gyiunol, pa un bynnag a ydyw neu nad ydyw y gvv eitiuant, y piynoant, neu y delio yn cael ei wneud" neu i gaol ea ■ wneud, yn y Deymas Gyfunoi. Os y gweitkreda unmyw beroon yn groes j r Archeo hon, neu gynca-i-hwyo neu anog un- rhyw berson arall, pa un bymiag a ydyw, nen i ydyw y person arall yn y Deyrnas Gyf- unoi, wrth wneud unrhyw beth a all fod, os y gwneir hynny yn y Deyrnas Gyiunat, yn groes. i'r Archeb uchod, y mae'r person yna yn euog o drosedd yn erbyn Deddf Amdaff- yniad y Goron, ac os yw y fath berson yn gwmni, y mae pob cyfarwyddwr a swyddog yn y cwmni yn euog hefyd o drosedd yn erbyn y rheolau yna, os na- phrofa, fod yr hyn a naeth wedi ei wneud heb yn wybod iddo neu heb ei gydsynaad. Y mae Archeb Siwgr y Darllawyr, 1917, n darparu na ddylid anfon siwgr unrtiyw ddarllawr, o unrhyw ystorfa, ond o dan awd- urdod Rheolwyr y Bwyd, a bod holl siwgr y darllawyr sydd ar y ffordd ar hyn o bryd i gael ai didanion i ysiorfa.

AR OL Y RHYFEL. j

DIOTA I YMYSG MERCHED.:

Advertising

DAU CAN MIL Y DYDD.

ICYFLE I BAWB.

:RHIWMATIC AC ANHWYLDEB [Y…

PWYLLGOR RHYFEL AMAETHWYR…

[No title]

Advertising