Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Y DDWY ORIJ'CHAVILt IAETH-I

NODIADAF. I

tW K5 Y KH1 htL.

PWYLLGOR APEL MEIRION.

I TAN YM MHWLLHELI. I

Advertising

I D 1 W E PDA RAF.

RHWNG Y LLINELLAU

News
Cite
Share

RHWNG Y LLINELLAU Y Fl;'E, R.-If,VV, YR A',R GWE'ITH. Y ma{"r ffermwyr a'r gwenith yn parhau i gael sylw yn y aiewydd.iad'uroii, ac mewn cyfarfodydd gwleidyddol, etc., ac ymysg y penderfyniadau a. basiwyd ym Mhwyllgor Angein Itfiyfeil Cymdeithas Amaethyddol Fren- ¡}Ünol Ll'Oegr, yr oedd! u-n yn d-ello a-'r gwen- ith. Cynhiwvsai'r peaiderfyniad fod unrhyw wenith nad oedd yn werthadwy ar gyfer am- canibn milwrol am yr isaf-bris, i gael ei defnyddio ar 07fer bwyd, a phe y neilltuad mwy o dir i gael ei ddiwyllio a.r gyfer yd'au, sicrheid isaf-bris am Itisver o flynyddoedd. BRAD Y BADAU TANFORAWL. Canlyniad brad y badau-tanfoi awl yn ys- tod wythnos gyntaf yr ymgyrch, fief o Chwef- ror 1, hyd y 7. ydyw col'l'i 100,000 o duneWi, yr hyn a wna gyfartaiedd' o 400,000 o aunelirr mis. Y mae hyn ychydig yn uwoh na'r oolli. edion yn Rhtagfyr. Ond yn tueddii at fyned ar i fyny y mae .i- dhiistr, Dywedir fod1 y eolledion am ddydd Mercher, lau, a Gwener, vn 40,(KiO o duneM, 18,(K)0 o dunelli, a 34,000 '■ trdail^" 'heil gyfartaiedd o 30,000 o ckmellil'r dvdd. I PROTECT BARSWR. I Y mae'r BaI'mu Mc?ss wedi ymddiswyddo o | Dribunlys Caer fe! protest yn er'byn atal cyf- lenTwad y petrol, gan nad all fynfld i Gaer o'i gartref yn llil1dgi,a, ugaiin m-illtir o bell- y ter. Mewn Hythyr a ddarlleciwyd yn v Tri. bunH's od/Iiwi't'h y Barnwr dywedid nad: all- ai'r awdurdodau niiiwrul weiiihu ptt-i-oi an" gyfer y Tribunlyg, Ychwanegodd 1 "Pan y mae dyn yrr harodi i roddi ei amser a'i a'" ainaoth yn rhad a dwyft ei holl gostau ti hun, yn sior y mae eitht.1f ffoSneb a gortnas wedi cael ei gyraedd, pan ddywed Pwyllgoi* Cvflenwa<] y Petrol a'r Adaanau MtliwroS wrthych 'Yr ydym yn gwrthod caniatau i chwi gael prynu y petrol angenrheidiol,' er mai gyda cherbyd motor pi unig v geLlwCh gyrraedd y Trfbunlvs." GYXAU GERMANAIDD. Yn ol adroddiad a anfonwyd gan ohebvdd o Amsterdam, v mae'r Germaniaid yn ystod yr ychydig wythnosau diweddaf, wedi cludo nifer aruthroi o ynau i Ogledd Ffi'ainc. Bu- ont wrthi'n brysur gyda'u clud-femi yn sy- mud o fan i' fan. Sylw odd rnvwul1 fod ilIaw- er o hen ddefnyddiau yno, yn arbenig ym- hlith y gynau. Ni ddaeth gynau yrro'r w,yth- nos hon. a dyhfodd minteioedd o filwyr i Flandei's—y rhian fwyaf yn hen ad-filwyr. RHYDDHAU PENTREF1. ATat a graddol ond sicr a. diogel v gwneir y gwaith j"ng Ngogledd Ffrainc gan y bydd- inoedd' Ffrengig a Phiydeimg. 0 gam i gam yr err yrniaen, Oind y mae llawer o deuluoedd wed'i cael myned yn ol i'w cartrefi, ar ol bod yn allitud ohltmynt am tua dwy flynedd a han- ner. Arol emill pentref Grandcouit-. y ma.e'r iFfrancod a'r Prydeiniaid wedi l'hyddhau tri ar ddeg a deugain o btmtrefi er y cyntaf o Oi-ffeiiai y flwyddyn ddiweddaf. LLEHiAC XEWV DDI A DURON Y mae Cyngor y Gweinidogion yn Fframe wedi penderfynu lle^hau infer daleaiau y new- yddiaduj-on cherwydd prmd^r a. phri; y papur. Ni fydd y pajjuran dima.u ond dduen bob dydd Llun a dydd lau, a pduedair da led ar ddyddia.u ereill. Y mae lie i orm, yn wyn- eb yr amgykhiadau. mai dyna fydd hanes 11awer o newyddiaduron yn v wlad hon, ond' araf y mae pobl yn dod i sy'!wed»doli hyny. PROTEST SBAEN. Y mae ateb Llywodraeth Sbaen i'r Nodiyn | Germanaidd yngjyji a. helynt y badau tan- forawl, yr hwn a gyhoeddwyd yn llawn ddydd Gwener, yn dweyd nad all Sbaen ganiatau fel peth cyfreithiol y cyn'i'jun eitha-iadof o ddw.yn rhyfel ymlaen. sydd mewn -grym gan Lywodraeth Germa-ni. Dywedir ymhe iiach fod y Nodyn Germanaidd wedi gadael ar- graff boenus ar Lywodraeth Sbaen, yr hQl sydd wedi bod yn amhleidiol yn ystod y l'hy. fel. a disgwylia y diogelir ei mafnach a byw- ydau pobl y wlad. Y mae'r ateb yn brotest grcf yn erbyn ymgyrch y badau-tanfoi-awl, a. dat.gana'r gobaith v bydd i Lywodla.etb Ger- mani fodlonit gofynion Sbaen. RHEOLAETH YR AW YR. Yn ystod mis Ionawr. er gwaethiaf y tyw- ydd oed, hona'r awdurdodau Germanaidd eu bod wedi llwyddo i wneud gwaith rtiagorol yn yr awyr drwy wylio eu gelynion. a chyf- iawii 'r holl ddyledswyddau ange.iirheJdaol er- eill. Dywed yr awdurdodau Germanaidd na choollasant und 34 o longan-awyr yn ystod y mis diweddaf, tra y col lodd y Prydeiniaid, Ffrancod a'r Rwsiaid 53 mewn brwydrau. ac ymosodiadau y gynau gwrth- awyrol. Hona'r adroddiad Germanaidd vm- helJach eu bod wedi gweled naw ar hugain o'r rhai hyn yn disgyn y tu hwnt i'w lhnell- au, a bod ehwech ar hugain ohionynt yti- eu meddl-ant.

IUNDEB Y CYMDEITHASAU CYMREIG

[No title]

AGOR Y SENEDD.