Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Y DDWY ORIJ'CHAVILt IAETH-I

NODIADAF. I

tW K5 Y KH1 htL.

PWYLLGOR APEL MEIRION.

News
Cite
Share

PWYLLGOR APEL MEIRION. CynKaIiwyd yr uchod ddydd lau. yn Nol- I gell.u, o dan lywyddiaeth yr H?mdur Wil- iiain Uwen, U.H., Biaenau Ffestiniog.—Yr oedd 42 o achosion i'w gwaando. Hysbysodd W. T. Catherwood, masnach- ( ydd melusion, Abermaw, ei fod wedTi methu i eael gwaith o fudd cenetil-aetlit- yn ol a.rcheb I y ¡',ys.-Ca.niatawyd iddo bythefnos eto i I chwilio am waith. Apeliodd y Cyniychiolydd Mi'-wrol (Lifften- [I ant Davies) yn erbyn rhyddliad amodol hyd I lis Mawi-th i R. Jones Robeite (&1), Fronheul- j og Cottage, Dolgellau.—tCaiik.tawyd yr apei. | Yr un swyddog a ap-eliodd yn erbyn Wil- t liani Spratt (22), eillydd. DolgeMau. ( Caniatawyd rhyddhad amodol. Hefvd, apeliodd yn erbyn Hugh Humph- r reys liobei,ts trwsiwr esgkliau yn ngwas- anaeth Mr John Hughes tawyd hyd Elmll 4ydd, ac i ymunO a'r Corpir- 111 Gwirfoc^dol. Caniatawyd apel Arthur James (18), Cae- addwnl. Rhydmain, oedd vn ngwasanaeth Mr \V. Gnffith am ail wra-ndawiad i'r achos. Yr oedd dau frawd i wed'i colli vn v rhy. fel.—Cimiatawyd hyd Mai 13eg. Gwrt-hodwyd apel Mr. Wm. Griffith, Tydd- yn Mawr, Lhanfachraeth. am ail-wrandawiad i achos ei fugail David Griffith. I Y Cyiirychiolydd Mdwrcl a apeliodd yn er- byn rhyddhad amodol R. W. Griffith (19), l Penarwnion, Rhydymain.—Caniatawyd vr ap- el and nid i'w alw i'r fyddin heb fod un arall yn cael ei roddi yn ei le. Apeliodd Mr. W. E. Williams (30), Biaen- afon, Biaenau Ffestiniog, am ryddiiad oddi- jJ f wrt.h wasana?th mti.wrpt.—C?r?odwyd, ac t < fyne? i rydd'hau un arall ir fyd-dm. I t Ymddangosodd Mr. Guthrie Jones ar ran i I Mrs. Mary Thomas, Croesor Fawr, yr hon a apeliodd am ei mhab, owcai Thomas (21), horseman.—Rhyddhad amodol. I John Griffith 0) The Garage, Dytfryn, a f apeliodd vn ea-byrt a^fitriiad y Hys l^ol yn gwithod rhyddliad oni(di t wycL ond nid i!'w aA-A- i fyny hyd Mawrth 31. I Apeliodd Robert Williams (33), Golodd, Llaiiaber, yn erbyn fod' ei dystysgrif amod- 01 wedi ei thynu yn ol. Yr oedd 60 sachaid o yd wedi pydru.—Caniatawyd rhyddhad am- odd!, ac hefyd i W. Roberts, Fedw Ariatn Isaf, Bala. Apeliodd Mn. M. A. Jones, Llwyndiiy j Aberinaw, yn erbyn y Llys Iteol yn gwrthod I rhyddhad i'w gwa.s, Meredith Robert Pugh (18).—Gwithodwyd. ( Cyfeiriodd y Clerc (Mr. White Philips) at II ac hcKs E. D. Roberts (31), Coventry Builid- ingg, Abermaw, pa un oedd wedi ei orchym- yn gan v llys i fýned o dan ardhwiliad medd- ygol. fWwedoda Mr, Philips fod yr awdur- dodau wedi gwrthiod ail-archwilio v dyn.— Archwyd idd'o rvnied eto i Wrecea.m. I Gofymodd William Hughes, Llandrillo, am | ail-wrandawiad i'w apel.—Gwrthodwyd. i Hefyd. R. L. Griffith (18), wagenwi- i Mr. W, Evans, Penvbont, Corwen.—•Caniatawyd. Apeliodd Mr. W. Evans, Wernrhydd, C-n- wyd, am ryddiiad pØllaclt i'w fab, John Evans I (26}.-I'w rodtii ar restr y substitution. Apeliodd y CynrNtehiolydd Milwrol yn er- byn rhyddhiad ganiatawyd i Rd. Trefor Jones (19), ceffylwr, a mab Mr. R. Lloyd Jones, Ma-rdv Mawr, Gwvddelwern.—Caniatawyd hyd Mai 30. Y Cynrychiolycbd Milwrol a apeliodd am ganiatad i dynu yn ol dystysgrif amodol i ¡ Edward Hughes (22), Cae Mawr, Cynwyd, am v rheswm fod ei dad wedi eael cynyg I dau ddyn.—Caniatiawyd apl y Cynrychiol- ydd Milwixjl. Y GIVMFODDOLWYR. I Caiwodd y Cadeirydd sylw wrth rodcii pen'l derfyniad y Llys ar rai o'r apliadau eu bod yn goichymyn i'r rhai sydd yn cael rhydd- Had amodol* a thros dymor i ymuno &'r corphlu. Nid oeddynt yn disgwyl neb i fyn- ed os byddlai y ffordd dros daix maldir. 081, na byddai iddynt- ymuno fe dynir 311 ojP- eu I ty* stysgrif. 1 Hysbysodd Wm. James Pa.rry (25), Tyny- coed, D'vffryn, ei fod wedi metliu cael gwaith I o fudd cettudlaethol feJ ag y gofyna y llys, and yn unig yn ngwaitlh -NIango, Ll,-aiibedr. Rhoddwyd ef ar restr y 'substitution,' a'l fod i fyned i helpu o naill farm i'r llall. I Apeliodd y Cvnrychiolydd .Milwrol am gan- oJ I iatad i dynu yn ol dystysgrifau y rhai ca.n- 5 ht? am y rMswm y dywed y P?'lLgor Cyf-  nnad Amaethyddol fod gormod o ddwylaw ar j| y ffermydd y maent mewn gwa-auaeth ?imon Jones (24), wagenwr, Pantsaer, Llajiuwciiilyn; John Jones (23), cowman, Llwvngwem; Rey- nold Jones (24), Rhydlechog, Bala Josiah Evans \.A), Penvbont Farm, -Bata.; John Tho- mas (27), Gelbgrin, Rhosygwalia; Evan Da- vies (28). Llechtweddfegin/ Llanegryn; Robert Edwards (24), Tynddol Isaf, Bala David E. Rowlands (21), Cerrigliwydion, Bala. David Jones (24), Pentrepwd, Llangower; Joseph Edwards (19). Nant Farm. Curwen; Owen Owen (24), Hendrecoed Isaf, Abermaw Wil- liam R. Davies (27), Dyffrvngwyn, Towyn. Dywed odd y Cadeirydd fod v Hys wedi rhoddi pob vstyriaeth i'r achosion, a chan nad oedd Ifei'thiau newyddion yr oeddynt "11 cadarnhau ftii dyfarniad blaenorol, ac yn gwrthod apel y Cynrychiolydd Milwrol. ArJeÜood y Cynrychiolydd Milwrol yn er- by.n rhyddhad i David Rees (40), ceffylwr, Trychnad, IJanegryn.—Caniatawyd yr apel, ond nid i' w alw hyd nes y ceir un yn ei le. Rhoddwyd rhyddhad amodol i Wm Hughes, cynorthwywr yn Masnachdy Morris a'i i"b ion, Tanyfron. AbeiTnaw.—Hefyd, i John Henry Owen (30), a Henry Roberts (34), crelg- yn Chwarel Arenig, Bala, llysbyswyd fod dros ha.ner y gweithwyr wedi eu rhydd- hau i'r fyddin a phe cymerid y dynion bydd ratid cau y ehwarel yn gyfangwbL Arehwyd i David Jones (22), Cefmsaf, Bala, i fyned o dan arohwiliad meddvgol.— Rhoddwyd hyd Mai 13eg i Robert. G. Wil- liams (30), ceffylwr, Ty-tan-y-graig. Bala. Apeiiodd y Cynryohiolydd Milwiol yn er- byn ilhvddliad amodol i Rowland Jones Ellis, dUledydd, Plae Newydd, Dolgellau.—Caniata- wyd rhyddhad amodol. Yr un swvddog a apeliodd yn erbyn Ed- ward Arthur Williams (39). oriadurwr, Greenwich House, Dolgellau.—Rhyddhad am- odol ao hefyd. yn achos E. T. Hector Hughes 137), garddwr. 7, Idris Terrace. 'Dolgellau.— Fw roddi ar restr y substitutes. Apeliodd Mr. Lewis Vaugha.n. Tyddyn lierllan, Towyn. am rydidhad pellwh i'w geff- ytwr, D. Pugh Jones (2o), pa un oedd ei unig heip a thalai iddo 23p o gyflog yn haner blyn- vddol.—Arehwyd iddo fyned o dan archwiliad meddvgol.

I TAN YM MHWLLHELI. I

Advertising

I D 1 W E PDA RAF.

RHWNG Y LLINELLAU

IUNDEB Y CYMDEITHASAU CYMREIG

[No title]

AGOR Y SENEDD.