Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Y DDWY ORIJ'CHAVILt IAETH-I

News
Cite
Share

Y DDWY ORIJ'CHAVIL- t IAETH- Vr o,cld(;v,?elin- ydd?thMr.Asqu?or ?,h.no '(I d -ket t ? (, I I) I acii fel ?ddo pob G?einyd? diacth o ? blacr.e?l y inclha llawer ddeaU pa)..? yr y.?di swyddodd o gwbl. tel riieoi m nydd Gweinyddiaetli yn ymrl.dwwyddo om cha ei gorhlygUYll hy'r Cyiiredm. Ni lui "felly yn yr am gyle hi ad hwn. Pel 'riieoi hefyd, pall ymddiswydda Gwein- yddiaeth ac y eymer arall ei ll{, mae yr ayall bono yn dra gwah&nol ei cbredo, [ ei daliadon, a'i pholisi i'r un a ddisod- lw-yd ganddi. Mor bell ag y medr y wlad we led nid oes neinawr wahaniaG-th yn y pet ha u hyn rhwng G we in yddiaeth -M?. Asquith ac eiddo Mr. I?vd George. l)¡sgw:yliai'r wlad y bua«ai i olai yn Pglliro peth o leiaf o'i dhgelweh yn ei araeth yng Nghaernarfon. Eithr siomwyd en disgwylÜvlau, V cwbl a Nvelallt, vNv fod GwcinjddiaeU: Mi'. l;]oyd George fei eiddo Mr. Asqmth yn \Vcin- ( yddiaeth Gyniysg o Doriaid a. Rhvdd- irvdwyr, ond fod cyfartaledd mwy o Dcriaid yn y swyddi uchaf yn y Wein- yddiaeth bresenol ntig ydocdd yn yr un a'i blaenorodd. Geilw rhai. yn enwedig y papurau Toriaidd. y Weinyddiaeth -bresenol yn "Genedlaethol" o'i cbyfer- bjTna a'r "Coalition" oedd o dan awdur- cfod Mr. Asquith. Eithr rnetha'r dyn vy fired in weled paham na pha fodd y gail G wein yddiaeth fco", cviivvp tri *Phori. am bob dau Byddfrydwv fed yn fwy "Cenedbefhol" hag unfo 'n cymvys tri Rhyddfrydwr am hob dau Dori. I Erys felly eto y ewestiwn pn beth gwaiianiaeth haafodol rhwng am- o. caaiion a daliadau y ddWy orncliwyliaeth. Tybiai rhai mai gwahaniaeth polisi ynglyn a. gwthio y Rhyfet ymlaen yn fwy pe.nderfynol.a gyftift\. {Hn rhwy-g. I Nid yw hyn yn hollol \vir; i i-liaii yn urtig o'r gwir yw cymaint o wir ag sydd yriddo. Dyniunai Gweinyddia-eiti Mr. Asquith gymaint ag a Wein- yddiaeth bresenol, wasgti Ir Rhyfel ym- j hen ymhob mod<] poeibl. Prbfir hyn tu hwnt i unrhyw ainheuaefch gan tjlaeth ( Mr. Asquith ddydd Mercher diweddaf 1 yn Agoriad y Senedd.. ) Erbyn hyn mae yh Lysbys m?vii! s nienvn .Hawer cylch mai y g-A-:??ani:?Lh han- j "fodol rnewn barn vhwn'g Gweinyddiaeth j ? M.?. Asquu? :1.'r Wcinyd??iL bres?nol ydoedd—ac ydyw etpa, fodd or-e.u. i I ?Uy Rhyfel, pa fodd omi 1 ddefnyddio ''?Mion y medrai y Llyw6draeth. eu s?fodi i wasanaeth. Med rai'r Llyw _I ?raeth orfodi pawb rhwng -118 1' a 41 tolwydd oed. Ond, tra y mynai rhai o Aelodau cryfaf Gweinyddiaeth Mr. As- quith-.Ilr. McJ\cnna a. Mr. R unci man er cln" crsifft-c,,f,,iltl anghenion car- t,refol 0 galwadau gwalianol weilhfeydd ddynion, yn ogystal ag am alwadau 8.Tn ddynion, yn ot,'yshvl ag :un alwadau I y Fyddin, mynai ereill ydynt yn awr yng gweinyddiaeth Air. Lloyd George, wneuù y Fyddin, a'r FyddUl yn unig, yn Alpha ac yn Omeji pob galw am adynion. Dadleuai McKenna a Runci- man iod anghenion y tir, a.nghenion y Llynges, anghenion Uong.m- masnnch, anghenion y glofeydd, a ,%A.-e",I-ifeydd haiarn a J1:1\\T1 mor bwysig, ac mewn llawei' ysiyv yn fwy pWYRig na hyd yn oed galwa-dan y Fyddin ei liun. Co-t,,ed(it-l)t. fe-lly cliwyddo rbifedi y miiwyr ar draul llei- hau cynyrch angenrheidio! diwydianau ^artiefol hanfodol i fywyd y Fyddin a'r "enedl. Erbyn beddyw mae yn andw^- mai nid y Fyddin yw popeth yn yRhyfel. Gwelir beddyw fod bodolaeth y Fyddin ei hun, yn ogystal a bywyd pawb yn y wind hon yn dibynu ar alln ein Llynges, ar gyn- yrch ein meusydd, ar y ywaifeh a wneir yn y Munition Works, ;k- mewn eyfeir- *^dau ereill. Mae nifer y llongan mas- t"1 h a suddir bob dydd gan lofrnddicn relrinani o dan wyneb y ton an, mae apel Mr. Lloyd George ddydd Sadwrn di- •; Weddaf am i bob teulu gwtogi ei ofyriion naewn bwyd, mae gorciiyutyn newydd A ,sKyydd Devonporl, tnae poi) datblyg- lad diWe(](jar er ,]€(.hretl y (Iwyddyn hon, yn dangos tu hwnt i amiitxia-frili fod hyd vri oed y FYdin ei hllll yn dihynu cym- I aint arnom III sydd adref ag y dibynwn rn sydd adref ar y bee.hi>yn dewr sydd I yn y ml add dros^n ar y Cyfnndir. Mae I uyddiau cental y Seneifj•/iiioi' newydd hwn wedi dangos fod. yr th anghydwel- I L, Yr it i t aii g ji y ( I NN7e l fjdiad yn bodoli yng' Ngwemyddiaetli Mr. Lloyd George ag a fodoh; yn eiddo Mr. Asquith ar pn, fodd i gytfoni hawliau y fyddin ar y nail] law, a go-fypdon diwyd. lanau hanfodol vn y wlad hon ar y Haw aiall. Ond teimlir yn hvderus y bydd i Mr. Tiloyd George hwvlio ei lestr yn ddiogel drwy yr ystormydd sydd eisoes Yn deel)i en cliwythui a hyny vn fwy pddifewn nag ydynt o'r hi albm i'w "reinyddiaeth.

NODIADAF. I

tW K5 Y KH1 htL.

PWYLLGOR APEL MEIRION.

I TAN YM MHWLLHELI. I

Advertising

I D 1 W E PDA RAF.

RHWNG Y LLINELLAU

IUNDEB Y CYMDEITHASAU CYMREIG

[No title]

AGOR Y SENEDD.