Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RODDASOGH CHWI EICH ARIAN ] YN X I WAR LOAN? i Y Diwrnod OLAF yw DYDDGWENER yp 16eg ac y mae Germany yn gwylio beth wnawn, f Os nad ydych eis-ces wedi buddsoddi. pob ceiniog sydd gennych GWNECH HEB OEDI. os OES GENYCH I i iien ryw swm i t fyny i £50 i'w ben. ) thytfa, ewch i'r Llyth- ) jsdy agoaai, cowch V dcferbyneb (receipt) am each arian, ac wedi V hyny anfonir i chwi Y foapurau y bucktkxkl- y iant. i ) GELLWCH GYXOR- THWYO I DERFYNU \[ (' Y RHYFEL DRWY FENTHYCA AR EICH POL LS I YSWIRIOL, > NEU J | DRWY GAEL BEX- J THYG GAN EICH >} J HANC ER lfWYX J BENTHYCA I'R LLY- » WODRAETH OS OES GENYCH £50 neu ragor i'w benthyca i'ah gwlad, ewch at reolwr eioh f. Banc. Helpa ef i | chwi gynyddu eich gallu Ibenthyciol. Y !> | mae Rheolwyr y Banc- iau wedi datgan eu hawydd i wneyd pob- peth i'ch cynorthwyo. C'YMER Y RAXC Y WAR LOAN A BRYXWGH YN SICRWYDD AM EICH BEXTIIYCIAD. UNWCH GYDA'CH CYD-WLADWYR I WNEYD Y WAR LOAN YN LLWYDDIANI DIAMHEUOL, EH DIOGELWOH EICH GWLAJD, IICH M'ANTAIS EICH HUXA1N, AC I BRYSURO BUDDUGOLIAETH. Mne Cymdeithasa u Benthyciad Rhyfel Drwy yr Oil o Sir Gu^ffiiarioo.. Pob Manylion o'r Education Offices, Carnarvon. National Service Ymunwch a'r Fyddin > Weithf aol Galwad ar bob dyn [o 18 i 60] i Ymrestru at WAITH RHYFEL. Y mx lion.yn alwad o'r mwyaf difnt'- 01. Nid oes amser i ystyriod. a dis- gwyl. RHAID cynyrohu bwyd. RHAID adeiladu llongau. EllAID anfou Shells. RHAID GWNEUD | y pethau hyn a. Rhaid i Chwithau Hel- pu. Telir i chwi gyflog safonol am y owaith a wlleir genych. (Caniateir cy north wy zu-ber-L- pan yn angenrbeidial). I Beth raid I CHWI wneyd yn awr i brysuro Buddugoliaeth. Ewch i Swyddfa y C?asanaeth Cenedlaethol agosaf neu Y Llythyrdy am fanylion llawn a Ffurfleni. I Ewch heddyw—ar unwaith. Golygra pob diwrnod a gollir fywydau wedi ou colli fywyd- au ellwch chwi eu harbed. Na adewch i hyny bwyso ar eich I cydwybod. Nid oes un esgus- awd os esgeuluswch eich gwlad yn bresenol yn ei hawr gyfyng. Dylai pob dyn o 18 60 mlwydd oed ymuno ar un- I waith. I YMRESTRWCH HEDDYW. AR WERTH STROLOGY,— Raliabfe Mf Horo?o<pe, A future events; marriage partner des- cribed; changes, journeys, legacies, lucky days, planet, etc. Send Birth-date; Is P.O., .stamped envelope.-L ane Marion, 8 Heriot Place, Edinburgh. 53-Alar 1 I^Dtl ULLETS.— March 1916 hatch-laying, 'J L-. 3s 6d each 40s dozen; six and cock 24s.-Hummell, Stratford. Essex. List free. CART H(JPSF-Will lend for a few months for its keep good cart horse, used to all farm work.-Apply L.A. Genecll Office, Carnarvon. PULLETS which obn't lay don't pay. .T Karswood (harmless) Spice ensures eags. Packets 3d.. 6d.. Is.—W 'n?ms, Cherni High Street, Xevin. 52-Feb-23 High Street, Nevin. IF ORSALR.-St,verai Lurries, all J* sizes and weightp. screw brakes. Alsn excellent strong Spring Cart. o;UTV 1 top and complerte good strong Sft of Harness. Full size Furniture V,-n for Hiro Road or Rail.— J. Owen. Slate Quay, Carnarvon. t.e. LADIES — Nurse H.vn.mood'n Improved t J Remedies 3-ct in a few hoars when all else f&ils. arprŸ<: hgl", ffFetive. Send stamped envelope for free sample, to E. N. rlammond. 23fi. Hitrh Holbora. London. SHORTHORN Calvw for Rearing, from !0 record Me-birp \Mkors and Ppre Br«è oulla. Owi?'? to .n 8?i<m. ?o ? price* Cockn & p?aMaM. FRANK DOBIB, Lifctehcn, Chemtw. AR WERTfI-Ty hardd a chyfleus oyiw addp.% iawn i feddyg medrus, mewn ardal o 11,000 o boblogaeth, lie y bu farw yn ddiweddar feddyg poblogai<ld. -Y mofyried tirwy lythyr 4 C.D.49, Swyddfa'r "Genedl," Camarvorx, 47W. FOR SALE.—Bargains Important to J' parties where Railwav Stations are closed, beautiful, most expensive, by noted make-r,-a. Wagonette Bus, shafts, pole and bar. Carry 8 inside. Speaking tube and lux- uriously trimmed with blue oloth. Thia modern carriage, throughout cannot be dis- tinguished from new; also specially, light, magnificent Landaulette and Brougham, as new when left works. Suit any size both rubber tyres, grand small pony lvalue Car, I rubber tyres,n.ot soiled, will sacrifice at low j figures.—J. Oweai, Rose Cottage. Carnarvon. » CANARIES—Of every variety, for singing and Be,t and largest collec- hon in W. rid. Approval. Also Goldfinches, Linnets, etc D1ústT&ted list free. Se? this before d??d')'-? ?aewhere. Genuine Talking Parrots. Strongest Birdlime. 7d, Is Id, la 611 >eit-sett.ng Trap Nets best in England. 2s 2d. & -M -RU'DD. Speoialict. Norwie^ HORSES for Immediate Sale. Cheaf. 15 jLi- Heavv', Light, Cart, and Van Horses. Also, two hsavy waggpn mares {in foal); all young, toothpd and in good hard seasoned condition fit for any road or farm work, 15 to 17 handts high. Prices from 15 guineas. Warranted and trial given if required. These horses have been Working on flour and timber I contracts, bting sold only through scarcity of drivers.—For farther particulars apply: Yard I Foreman. 350a, Goswell Road, Londo", E.C. YpUPP cYHOEDP U S. WAR LOAN Ar gais y Llywodraeth, apelia Y CYNGOR SIR. -at HOLL DRIGOLION MON. i wneud eu goreu (Tros yr .uchod. Dyma. ychvuig o'r nianylion:- AMCAN.-I godi ari&i-. i dalu fftn y Rhyfol a phiysuro dyfodiad I-loddwoh. PR IS— £ 5 Stock am £ 4 15 0 o arian. 10 „ 9 10 0 50 „ 47 10 0 „ 100 „ 95 0 0 Y SWM LLEIAF ELLIR EI BRYNU YW £ 5 STOCK. Os nad ellwch brynu "War Loan" prynwch Trwyddi Cynhila'eb Rhyfel £1 am 15s 6c, yn talu £ 5 4s 7c y oant. Rhydd oddiwrtih Dreth Inowm. LLOG.—5 punt y cant y flvvyddvn ar y Stock. Ag ystyried yr ad-delir y Stock yn llawn, y iaae y Hog yn k;5 6s 10c y I cant. Danfonir y llogau drwy'r post, bob haner bLwydoyn. Ni at-eUr tret-h I yr incwm o'r llogau, ond bydd y rha? aydd yn dod dan y dreth incwm yn g\-frifol am roddi y Hogau hyn yn eu cyfrif blynyddol. OIOGELWCH.—Cyd-Drvsorfa y Deyraas. Y mae holl gvfoeth y Genedl tu cefn i'r AD-O'ALIAD.—'Telir y Stock yn llawn ar y laf Mehefin, 1947, fan bellaf. Os angen yr arian nnrhyw adeg, galhvch werthu'r Stock neu cael benthyg arian o'r Bane ar sicrwydd y Stock. PA Fboo I GYFRANU —Os am gymeryd Mai na L50 Stock, ewch i'r Llvthyrdv neu i'r Banc. Os am gymeryd £ 50 neu fwy o Stock, ewch i'r Banc. PA BRY,D.-Y diwrnod oloa-f i gyfranu i'r War Loan yw Oydd Gwener, Chwef. 16 DYMA GYFLE Y RHAI SYDD GARTREF I GYXIORTHWYO'R RHAI SY'N YMLADD YX Y FFRYXT. Y PETH LLEfAF ALLWN WNEYD YDYW RHOI BEXTHYG Y SWM MWYAF A ALLWN. Ewch yn gynar a gwnewch eich goreu OROS Y BECHGYN A THROS EICH GWLA,D. WILLIAM EDWARDS, Cadeirydtf y CvngoT. WALTER O. JONES, Clerc y Cyngor. Ohwefror 1917. CYLCHWYL LEXYDDOL A CHERDD. OROL W.AENFAWR. a p-nhetir NOS WENER, PRYtjNAWX A NOS SADWRN, EBRILL 20 a'r 21, 1917. BEIRNIAID:— Cerddorol Dr. Caradog Roberts, Rhos, Wrexham. Llenyddol: Mr H. Parry-Williams, Rhvd-ddu, Mr G. E. Jones, Penisarwaen, Parch. D. J. Lewis, B.A. Celfyddyd: Mrt. Vaiighan Davies, Carnarvon, Mr Humphrey A. Williams. Testy nan Rhydd i'r Byd: 1—Datganu "Y Blodeuyn Oiaf" (J. Amibroee Lloyd). Trefn R. G. Williams, Pen- bontfawr (gwel y 'Cerddor' Chwef- 1916), I Gorau Merched heb fod da-n 20 o orif. Gwobr lp 10s Oc ac Electro- plated Jam Dish i'r arweinydd. 2-Datganu "Awn i chwareu yn yr eira" (Pedr AJaw,), I Gora.n Plant dan 17 oed, w. bob fod dan 25 o rif. Gwobr, lp 10s Oc ac arweinffou hardd i'r ar- weinydd. Atelir 10s o'r wobr os na bydd cystaadleuaeth. 3—Unrhyw Ddeuawd. Gwobr 12s. 4—Unrhvw Unawd allan o Gyfanwuith- Gwobr 15s a. Suite Bag hardd. 5-Uiiawd "Bedd Glyndwr" (W. G. Jones Gwobr 10s 6c. 6—Adrodd "Esgyniad Kiias i'r Nef" (Ebefl Fardd). Gwobr, 10s 6c. 7—Dutchess Set. Gwobr 5s. 8—Bia-ek Satin for Fire Screen. Gwobr 10s 6c, i fod yn oiddo rhodaKvr y wobr. Rhestr o'r Testynau i'w cael tfwy y post, pris ceiniog. JOHN W. HUGHES, Fron Hyfryd, Ysg. MERTOXETH EDUCATION COMMITTEE APW)IXTMEXT 10F SCHOOL ATTTEND- ANCE OI'^FICER.—FESTIX'IOG RURAL DISTRICT. APPLTCATIOXS are invited for the post of School Attendance Officer for the above-named Dif?tii(it. to commence duties as soon as possible. Salary £ 70 per annum together with a Bonus of E5 for the period of the War. Particulars of the Duties may be j ofataAned' from the Undersigned to whom Applications in Candidates' own handwriting —string age and present oempation, to- gether with not more than three.te:S1:iamonialg. -.ihonlid be sent on or before the 20th Feb- ruary, 1917. I Applications from ,per.Ons of military &I, unl ess exempt from service witli the Colours, will nnt be entertained. R. 0, JOXE.S Clerk to the Festiniog School Managers. Bhpna-n Festiniog, 31st January. 1917. TYSTEB Y PARCH. G. CEIDIOO ROBERTS, 6 10 Mi* a (Mrs. Thomas. Pantdu, Pen- 0 10 0 Mrs. Thomas, 3, Waver ley Road, 0 5 0 (Mrb; Eililw Evaits, Xowca«ile-on- 0 7 6 Mr Thomas Edwards, Tydiaw'r Afon 0 2 6 Mr Hugh Hughes. Bryn Iifan, .Faraa, CJyrmog 0 2 6 Mr. J. E. Thomas, Y.gol y Cyngor, Penygroes 0 7 6 Mr Roliert Jone<, Aiondtlu. Xebo 0 2 0 Mrs. Roberts, G\vyd<lfor, Peiiygrocs 0 10 6 Hev, Edward Lloyki (Tegfelyn), 0 2 6 Mr. D. E. Hughes. Pit. Felin Ccrruf. Llanllvfni 1 0 0 Rev. W. "Wyn Williams, Llan- ystumdwv 0 5 0 •I. J. Thomas Ysw.. Maer Ken3-nJ. 0 10 6 Derbynir y tanyigrifia,(i,:tu -n ddolchgar gan yr Ysgrifenyddion:— (Mr, O. W. JIONES. Snowdon Street, Peny.  Mr. J. (B. DAVIE?. C&ujM?? Scihool,i IJla.Tillyfni, ARWERTHIANTAU IESSRS. ROBERT pARRY AND gON, AUCTIONEERS AND VALUERS, PWLLHELI. JpENRHYNYDYN, RHYDYCLAFDY. Dydd lau, Chwefror 15fed, 1917. dan gyfarwyddid' Mr R. M. Roberts. 1 • Gosodir YR HOLL DIR yn lotiau ejileus fel arferol. Tir -nar a chynyrchiol. (Dechreu am un o'r gloch. y OKEHOUSE, PWLLHELI. Dydd Gwener. Chwefror 16eg, 1917. dktfi gyfarwyddid Mrs. Picton Jones, Goeodir YR HOLL DIR yn lotiau cvfleus arferol, pa un sydd yn gj-nar, gyda chloddiau da a digonecld o dotwir. 'Dechreu am un o'r gloch. BRYNTEG, Between Llanb-edrog and Abersoch. Monday, February 19th, 1917, under intructions from Mrs. Sanders, who is leaving, Sale of substantial and nearly new HOUSEHOLD FURNITURE, being contents of Dining-room, Bedrooms, and Kitchen, &c. Sale to commence at 1 p.m. Terms: Cash. H ENERDFEINWS, FOURCROSSES. Dydd Mawrth, Chwefror 20fed, 1917 (Diwrnod Ffair Fourcrosses). dan gyfarwyddid Miss M. E. Hughes. Goeodir YR HOLL DIR yn lotiau cvfleus i'w bori, gyda. digonedd o ddtwfr, a chioddaau da. Dechreu am un o'r gloch. R HYDOLION, LLANGIAN. dan gyfarwyddid Mr G. O. Roberts, Gosodir ar Auotion yn y lie uohod, Dydd lau, Chwefror 22ain, 1917. t YR HOLL DIR yn lotiau eyfleust i'w bori, pa un sydd yn l fresh mewn cyflwr da, gyda digonedd o ddwfr. Edrychir ar ol yr anifeiliaid fydd yn pori amt). II ydl gwcrthir AMRYW DUNELLI 0 WELLT yn lotiau cyfleue. TELERAU ARFEROL. Yr Auction i ddechreu am UN o'r gloch. ATAWR, DLAfNNOR. Dan gyfarwyddid Mr Hnh RobeilLt. Gosodir ar Autstion Dydd Gwener, Chwefror 23ain, 1917. oddeutu 80 ACE R 0 DIR yn lortiau cvfleus i'w bori. Mae yn dir fresh, llawn gwrtaith, gyda therfynau da I a dwfr rhedegog. Yr Auction i Ddechreu am UN o'r gloch: 5, SALEM TERRACE, PWLLHELI. MESSRS. H. T. OWEN ANL SON, AUCTIONEERS AND VALUERS, LLONGEFNI. TTDDYN CAPTAIN, LLAXI AEiLOG, TYCBOES, IMPORTANT SALE of Live* and Dead Farming Stock, Hay, Stra.w, Green Crop, and also the House- hold Furniture and Dairy Utensila. MESSRS. H. T. OWEN AND 60? .1"1 has been instructed to sell by PUBLIC AUCTION at the above place at an early date. Full particulars in due course. SHORT NOTICE OF SALE. PEN TRAETH, LLANFAELOG. MESSRS. H. T. OWEN- AND SON JLT-L have been favoured with instructions to SelD by Puiblic Aulction at the above on Friday next, February 16, 1917. THE WHOLE; STOCK and ALL THE HOLD FURNITURE, &c. I Sale at 12 o'olook. LLANBERIS. By order of the Owner, who i& relinquishing the business, CAXTOX HOUSE, HIGH STREET, T H O M A "S & f-) X L E V On WEDNESDAY, FEBRUARY 21st, 1917. Commencing at 1-30 p.m. The old established PRINTING and STATIONERY BUSINESS will be-first offered in ono lot as a going concern, and it not so HoM. the valuable plant. Miachinery, Ty.pe" fo,4k of Stationery, Books,, hop Fittings, 3-teLr Portable Oven, Bakehouse lttensils and other effects will be sold in I detail according to Catalogue which may be had from tlhe Auctioneers at their Auction Galleries and Offices, 27 South Cattle -street, Liverpool- Telephone Bank 4131. AR werth KILL THAT INSECT, TOMMY.—Se^d your pals "out yonder" some tins of I W&Fkl there's a big chance you'-H have '^mpanions". A little HMriaona't Pomade HUB every insect on hair or body. ?MiBt on h&Tmg Harrisons's Nursery Pomade. "Tins of Comfort" at 4-¡d and 9d. Sold by all Che-ist&-or by Poet from Harrison. Chemist. Realing. Carnarvon: R. Ro berts; Llangofni, R. R. Jones; Bangor: J. Bowen; Holyhead: R. H. Williams; Port madoc: T..Venkir.s; Bethesda: W. Morrta: Criocieth: E. Davies Hughes, and Co.; Per- y-groes: J. Ellis Jones: Amlwch: R. Jonee. -A11 Chemist*. WALLPAPERS from 4t per roll. Any vV quantity, large or small, supplied at WHOLESALE PRICES. Largest stock in Great Britain. Write for patterns stating class required. (Dept. 282). BARNETT WALLPAPER CO.. LTD., MANCHESTER. SCREWS—Mixed 28s cwt.; «281ba, 7s 6d; tO Wire, Cut and Wrought Naita Staples, Tacks, Rivets, Bolts, and Nails, etc., at Nail Works. 25 to 28 Rea-St., Birmingham. Wholesale Pricsm.C. W. Hayles, Midland Nail Workp, 25 to 28 Rea-st. Birmingham. PULLETS which don't lay don't pay. « P Karswood Spice ensures eggs. 2d., M. Is.—Lloyd Williams & Co., United Stores. I Beaumaris 52-Feb-9 TO get more eggs use K'n?-wood Pou''try Spice containing grollnd inects. 2d., 6d., 1?.—Roberts. Bridge' Shop, B)a,en(?d()L M Mar. 3 All WERTH-Bryn Dwyryd Farm. Pen- A. rbvndeudraeth, o hyn i ddechreu m! Mai. Tir gwastad a chynyrchiol, gyda thy da eymwv4 i'Nr osod i ddieithriaid yn vr hat. Safle Aagorol o f?wn mil!dir i orsaf- oedd v Cambrian a Ffc-tiniog Railway.—Pob manylion i'w gael gan Mr Samuel Jones, Bryh Dwyryd, PenriynLi-etictrteth. I ARWERTHIANTAU MR. HOBT. G. JONES, AUCTIONEER AND VALUER, CARNARVON. BRUNSWICK AUCTION ROOMS CARNARVON. TUESDAY, FEBRUARY 20th, 1917. IMPORTANT SALE of Furniture removed for better convenience, several Sideboards, Cupboards, Tables, Chairs, Drawing Room Suite, Book Shelves, Office Desks, Copying Presses, Perambulators, Pier Glasses, Sewing Machines, Plated Goods,. Toilet Sets, Lamps, j Carved Corner Cupboard, Barlock Tvpe- writer. Also, Photographic Requisites and' Musical Instruments, the property of the laote Mr. J. Diairy Davies. Several Cameras, Lenses, Slides, Printing frames. Stands. De- veloiping Baths &c. Gold Watch by Thomas Russell & Son; Ansonia Watch, Clarionet, j Guitar, FLute, Mandoline, Music Stands, Bicycle, &c. Sale to Commence at ONE o'clock. TERS: CASH. s MITHFIELD, CARNARVON. DYDD MERCHER, CHWEFROR 21ain. (SyHver fod y dyddiad wedo ei newid). SALE AR ANIFEIL1ATD TEWION A STORES. Anfoner yr entries erbyn y Sadwm blaenorol n LANRAFON, LLANFAGLEN. DYDD IAU, CHWEFROR 22ain, 1917. ARWERTHTANT ar 26 o WAR'HE^ I SHORTHORN, DE-FAID, Etc. Eiddo Mr. Robert Williams. 10 o Fuchod a Heffrod Shorthorn diguro,- rhai i ddod a. lloi v mis hWfi. rhai vn (Mawrth, erajll ymhellach ymlaen. 6 o Heffrod Shorthorn addawol wedi cap! tarw o ddechreu yr haf i Awst. 2 Ddvnewad Tarw Shorthorn. 8 campus 80 o Famogiaicl yn drymion o wyn, MyhaTen Southdown gyda. Pedigree, Hwch a 9 o Berchyll tri mis oed. P..I)an o'r Offei-vnaii Amaetliyddn', Lnry dda, Celfi. a rhai Dodrefn Derw. Dechreuir am UN o'r gloch. YN EISIEU WANTED a gfTod Genera Serva-nt. Two it. family.—Mrs Eaimes, PI as Villa, LLm. tairiecnan 5?Fob.-? GENERAL SERVANT-W.a.nted.-Applv I \J to Mrs. Sheppam'-Jones, Llannor Rectory, nr PwIIheii Mar 2 I V\T ANTED-?For Private Hoas? in Eng- I V land—Good Class of Maids with good reference. Plenty of Places in every part of North Wales. Private aad Business.—Apply Mrs. Ephraim, Original Registry Offlee,, Bl. Festinicwu YN EISIEU—Yn ddioed, Lodes bardius -L 17 i 18 oed. yn gallu godro ac y ymar- I feryd a b-lw-aith ty, mewn ffarm ger tref 1)1an- geifni.—Ymofyner a A53. Wvntyll Office. Llangefni. 53-Fe-b 17 W AN-TED-43trong General; clean; plain W cooking, 2 maids kept.-29, Carzon Road, Birkenhead. GOP—Yu eisieu, wedi vmarfer & ?wa?th U gwlad a phedoli. Gwaith parhaus.- Ymofyner a E.E., Box 51, GenedJ Office, MOLESKINS Wanted.—Highest prices I paid, by oldest regular buyers. Prompt payment.—J. H. Smith & Co., 10, Friday Street, London, E.C 51-Mar. 3 WANTED-Scrap Brass, copper, lead I 'V iron. Spot cash. Immediate removal.- Write, stating quantities, to J. H. Lewis, 71, Duke Strees. Liverpool. 47 Mar 31 GWEINYDDES (General Servant) yn N-A eisieu. Cart-ref cysurus. Cyilog da. Anfoner at Mrs. Lloyd Owen, Cremlvn, Teign- mouth Road, Cricklewood, London. 52-Feb 15 DALIER SYLW. Y m, Mrs. ? W. -L?rhomaa. SO. 31. 82. Stryd y Uym Caernarfon, yn prmn IIJOb matb o Ddodrefn hensf4. Treselydd, Gyoyrddau Bwyd1, Tri- dam. Hen Gadeij-ian ttc. WI WANTED.—Large quantities of new-laid VV E?s. Write otTere of price reqairedL and what quantity yon have to offer. Cash on receipt of Eggs. Hodgettf and Salisbury. CJeJl ntreet, Sheffield. 1X7ANTED—To purchase Larch and Scotch j standmg or feiled m any q,ti t Mit&Me for Pit Wood. Particulars to The G. J. Eveson Coal and Coke Co Ltd., Birmingham. MORTGAGE—Wanted £ 280 on House and Shap (free-hold) in principal street of important town.—State interest.—"Cwellyn" Office of this paper. 52-Feb 17 W AN-TED.-Str,cnig, useful girl, 17, for housework. Another maid kept. Ad- dress: Englewood, Egerdon Park, Rock Ferry. 52-Feb 15 BORTHYGEST. PORTMADOC—Ar werq P) neu ar osod-12, Sea View Terrace, cynwys Shop, Ty, a H?kehousc, &c. Ym- ofyner a Mrs Eames, Plag VIIJA, Llanfeir- fechan. 52-Feb. 24 WANTJA O-Mirt Y oung Lady for the Milliinary Show Room. Also a young lady for the workroom.—Apply, Waterloo House, Carnarvon:. T'ABLECLOTHS.-iLa,d)- offers three beau- JL tiful Irish Damask Tablecloths nearly two yards square, also six handsome serviettes —unsoited; periecit condition, accept l<s oa for lot worth double, approval will'i3igkv ar- ranged.—Writs: A.X. 53, "Observer." Car- narvon. 53-Mar 22 WANTED.—For Loader. Goo^l General with reference Good wages. Fare pa.id. 25, The Grove, Golder's Green, L(¡n<.Ï())1. 1 GOF YiN EISIEU.—H^b fnà mewn oe d i-au X'm i hHo1. wedi vmarfer A gwaith gwlad, a.c yn bedoiwr da.—'Ymofyner tl J. Edwards. R.8.S., Corwen. fJ3-MaJ' 2J R.K.S., Maerdy, Corwen. 53-Mar 21 WANTED at once good CeiiOTal, reference Also, lady help end of March.—Apply, Apslev Bnai-ding Residence, Smith Parade. Llandudno. 53-Mar 3 I WANTED—A G? Sh-on? Genera.) Ser- fV vant at once for private family (Welsh). Reference from last situation iitcellklr m.- I Apply, Mrs. Owen, 46 Mulgrave Street, Princes Park, Liverpool. 53-Feb 17 T"fRANTED good sencond-hand bnvid'.iv.T. V* suitable for an office, about 20ft x 10ft or 12ft. Also. Safe, 4x3x3 or about.—Send full particulars to Evan Jones and Sons. Portmadoc. L5 ItFWAII-T). j L OST-AT the Prime Minister's Meetfing :n I i J the Pavilion-. Carnarvon, on February ) 3rd, a Lady's RUSSIAN SABLE STOLE.— The above Reward •will be paid to any one t returnin g same to the Pdliou Station. Car- j mrvon. 53-Fdb 15 NOTICE TO VOLUNTEER TRAINING CORPS AND SECRETARIES Miniature Rifle Clubs. D- 2 2 LOG RIFLE SMOKELESS (BRITISH) AMMUNITION. Suipplies are now available. Orders should be placed immediately. NOBEL'S EXPLOSIVES, CO., lTD. i Kingsway House, Kingsway, London, W.C. -=:- re Y DlWEDtDAH JOHN A. PARRY, CHEMIST, LLANERCHYME DD. é DYMUN,IR ar bwy bynag ag vr oodU yr -LJ' uchoit' yn eu diyled aiifcn manylion o'r ddyled erbyn dddd Liun, Chwefmr -tkvin, 1917, i M.r, R. 'G'wyneddon Davia^, Cyt- feitkiwr, Caernarfon. 6391 FREE SALVATION FOR ALL. By the Spirit of Revelation in ZION'S WORKS. Vols. I.-XVI. (with Catalogue) in Libraries.

AGOR Y SENEDD.