Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

LLANFAIRFECHAN I

FA* NANTLLEI

PENYOROES I

Advertising

I RHUTHYM

I PENMAENMAWR.

I TALYBONT I

I CøNWY. I

Advertising

FOURCROSSES I

BALA

I - ABERMAW J

LLANRUG I

SUITS GIVEN AWAY

.GLASGOEDu.-..,...i

Advertising

IRHYD DOU A'R CYFFINIAU :

I TALYSARN I

.BEDDGELERT-I

Advertising

ICAERNARFON j

News
Cite
Share

I CAERNARFON j I GENHADAETH EBENEZER.—Nos Sul o'r blaen, cyiihahwyd cyngerdd eysegre(hg yngiyn a'r Genhadaetih uchod, pryd y cym- erwyd rhan gan y rhai canlyndl:—Mi^s Dor- othy Parry, Miss Blodwen Williams, Mr. loan Lloydl Mr. Peters, a pharti Sapper Har- ney. MARWOLAETH.—(Ddydd Sul, 4ydd cyf- isol, ai ol hw waeledd, bu farw Mrs. Wil- liams, priod Mr. William Williams (Ap Eos Man), 51, Southi PenraJOft. Cydymdeimlir yn fawr a'i phaiod a'r teulu yn eu galat. Claddwyd ddydd Lw. yn Llanbeblig.- Yr Avythnos ddaweddaf, yn Bryn ro dyn, clad dwy xi gw-eddillioei Miss Dorothy Williams, Arfon I Tei-race, yr hon a fu farw yn 76 mlwydd oed. Yr oedd yn aelod fifyddlawn o gapel Moriah. Gwasanaethwyd gan y Paxch D. O'Brien ) Owen. Y.IV.C.A.Wa,e Mies Gladys Evans, vr hon sydd yn rhoi ei gwaith i fyny fel ysg-f- enydd y Gymdeithas hon, wedi derbyn an- x^heg o "gold bangile wrik»let watch," fei arwydd o werthfawrogiad yr aelodau o'¡ gwas- I anaeth. Cyflwynwyd hefyd i Miss Davies, Cefnfaes, yr ysgrifenyddes ararl-, bar o "sil- ver flower vase." MARWOLAETH.—Fore Mawrth, bu farw Mr. William Jones, Cae ThWby, g;ynt o Tan- vffordd, Ceunant. Bu jti wael el's misoedd'; ond wythnos fu yn gorwedd. Gedry wseddW ac amryw o blant i aralu ar ei ot CY-NIDFJTIIAS LENYDDOL EBENEZ- E-R.Nos Lun, yng nghymdeithas lenyddol Ebenezer, o dan lywyddiaeth Mr. W. D. Jones, Bod nan t, cafwyd anerdhiad ragorol gan y Parch D. R Rogerts, M.A., Penisa'r- waen, ar "Werth Hanes Llyfr Genesis." MARWOLA ETH.-Bareu Mercher, bu farw Mr. Owen Morris, 6, Llanberis Road, yn 86 mlwydd oed. Yr oedd ei. leehyd yn ddiffygiol ers rhai blynyddau, ac yr oedd I bron yn ddall. Bu yn cario ymlaen fusnes Iiel aaeiiaiyaa yn y dref am laiwer o flynydd- an, ac yr oedd yn adnabyddus iawn. Adeil- adodd nifer o ysgolion a cliapelau yn y sir. Ceidwadwr selog ydoedd. Cydymdeiniiix yn fawr a'i ferch a'r mab yn eu g"r. ABSENOL O'R YYDDI-N.-Yn v Llys Bwrdeisiot, ddydd Lhin, o flaen y Alaer a-cl ynadon ereill, cyhuddwyd John Parry, o'r dref hon, o absenoli ei hun o'r Scottish Bat- talion, King'6 Liverpool Regdment. Dywed- odd y diffynydd ei fod yn myned allan i Ffrainc y Sul canlynol, a gwrthodfwyd 'leave' iddo. felly daeth ef gartref. Dywedodd yr Arolygydd Williams fod y dyn wedi ysgnf- enu alIa. ""ve pass" ei h-un.Gi)raiiymyn- wyd iddo aros gosgordd filwtrol. MILWR DEWR.—Mae enw Corporal Frederick 0. Jones, Machine Gun Corps, mab Mr. a Mrs. R. Jones, 22, Bank Quay, wedi ei ddwyn i sylw y prif swyddog am wr- hydri ar lonawr lOfed, 1917. ARAETH Y PRIF WEINII)OG.-Y mfer o eiriau yn y negese.uon i'r wasg o araith y Ili-if Wednidog, yn y Pafiliwn oedd 25,0()t). Yr oedd 25 o ddynion o dtan Mr. MeConc-hie. o Lerpwl, yn gyrru negeseuon o'r Llyt-hyrdy LLeol. MARWOLAETH.—Hysbysir am farwol- aeth Roberts, Woodland Villa, Prestat- yn, yn 80 mlwydd oed. Meich ydoedd i'r diweddar Mr. Richard Rowlands, cabinerl maker, Peindref, o'r dref hon, a modryb i Mrs. G. J. Pritchard, Pont Seiont. DllDDORI Y IILWYR-Bu parli o ferched sy'n aelodau o'r Y. W.C.A., yn dydd- ori y milwyr clwyfedig yn ysbyty yr Eryri, nos Iau, gyda ehyngherddi adloniadol. Per- fformiwyd drama fer "Apartmenta to Let," a chaed hwyl lihagorol. BWRDD Y PORTHLADD. Ddydd Mawrth, o dan lywyddiaeth Mr. T. M. Lloyd (ift-gudetrydd).—Cydymdeimlwyd athetil'u- oedd y diweddar Mr. Edward Hughes a'r diweddar Mr. Thomas Hughes, dau o hen aelodau y Bwrdd.—Ail-etholwyd Mr. A. H. Richards yn Gadeirydd y Pwyllgor AiianoL —Cyfanswm y derbyniaoau o Gorffenai hyd ddiwedd Rhagfyr ydoedd 966p.—Pasiwyd l drosglwyddo y swm o 1,500p a fuddsoddwya yn yr hen Feinthyxdad Rhyfel i'r Benthyciad Xewydd, ac befyd pasiwyd i fuddsoddi 30Cp yn ychwanegol yn y Benthyciad RhyfeL- Hysbyi-odd y Surveyor nad oedd fawr ddim niwed wedi ei achosi gan yr ystorm yn Aber. menai. Y LLYS TRWYDDEDOL.—Cynhaliwyd y LTys Trwyddediol ddydd Llun, o flaen y Maer fMr. Chas. A. Jones) ac Ynadon eraill- Cyflwynwyd adroddiad gan yr Arolygydd I Williaans yn dangos fod yn y "dref 32 o dafarn- [ dai, Halo dri na.'r flwyddyn flaenoroI. Yn ystodl y flwyddyn gwysiwyd 17 o berwasau am feddwdod. Yr oedd dau dafaindy yn vr&g er s Medi, 1916. Yr oedd yr Amll-gyd.& hefyd eisian barn y Fainc parthed y merchoj oedd yn yfed mewn tafarndai. Mewn rhai tafarndai ni chaniateid hyny, ond yr oedd ya wahanol rnewn tai ereill.—^Gofynodd Mr. J* R. Pritchard sut ferchedoodd y pump a ddi- rwywyd am feddwdod y flwyddyn ddiwedd- af. Atebodd yr Arolygydd" Wiliams fod r pedair ohonynt yn derbyn arian o'r LIywo. raeth am fod gwyr yn y Fyddin.—Mr. J- Fletcher: Y n1 e llai o gosbi am feddwdod ya mj-sg merched, ond y mae raa fw y" o yfed.- Dywedodd v Maer y rhoed ar ddeall iddo fod y trwyddedwvr wedi cynorth wyo yr hedd- g-eidwaid yn rha-orol, a obeithiai v bydda.i i hyny baAau. Ciofynai i'r trwyddedwvr nid yn unig anghefnogi, ond i wneud yr hyn oedd bosibl i atal meddwdod yn mysg y merched. sg y nierche d C?-feiriodd y Maer at ddan dv oedd vn a? i'w giJydd yn New St. a. Chapel St. y flwyddyn nesaf, os na ddeuid i gytundeb cyd- rhwng y perchenogion, yr oedd yn debygol y gwrthwynebid un ohonynt. Yr oedd y sylw yna i'w gvmhwyso at y George Inn a.'r Harp Inn, ac yr oedd yr Ynadon o'r farn y buassi yn well it perchc-nogion ddod i deleran:- Apeaodd Mr. M. E. Nee am drosglwyddiaid ac adnewyddiad trvrydded v White ITorso i weddw y diweddar drwydd?dwr. Gwrth M-ynebodd yr Arolyg}-dd Williams oherwydd y dylid cario y busnes ymlaen vma gan d-cvii Pendterfj-nwyd -rhoddi trosghvyddiad dzos amser.

PfclDIWCU GADAEL CAERNARFON

MOELTRYFAN

Advertising