Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

LLANFAIRFECHAN I

FA* NANTLLEI

PENYOROES I

Advertising

I RHUTHYM

I PENMAENMAWR.

I TALYBONT I

I CøNWY. I

Advertising

FOURCROSSES I

BALA

I - ABERMAW J

LLANRUG I

SUITS GIVEN AWAY

.GLASGOEDu.-..,...i

Advertising

IRHYD DOU A'R CYFFINIAU :

I TALYSARN I

.BEDDGELERT-I

News
Cite
Share

BEDDGELERT -I Y PRIF VvEINIDOG.—Aeth amiyw oddl- yma i Gaernarfon ddydd Sadwrn i wrando Iar Mr. Lloyd George yn traddodi ei anerch- iad. Hwn oedd ei ymweliad cyntaf a'r dref ar ol ei ddyrchafiad, ac yr oedd yn ddigwyctd- iad nodedig iddo ef a'r bwrdeisdtrefi. Fel Mr Asquith a'i ragflaenydd ef, MI. Henry Camp- bell Bannorman, y mae yn ffodu6 mewn cael etholaeth sydd wedi aros yn ffyddlon iddio er y dechreu, a phan ystyriwn anwadalwah dynion ac etholiadau y mae hyn, mi a gredaf, yn 'record'—y tri wyr hyn yn cael eu heth- olwyr yn ffyddlon. Y BWYD.—Y mae Arglwydd Devonport yn gadtael ar ein anrhydedd na fwytawn fwy o'r pethau cajilyn yn yr wythnos, na 4 pwys o fara, 2A pwys o gig o bob math, pwys a siwgr, a hyn er mwyn cynhilb y bwydydd yn ngwyneb her ddiweddaf y Germaniaid. Rha-ld felly i bob ty ymorol am glortan ar unwaJth ac ymegnio cadw at y rheola-u. 8awl gwr, ie, o ran hyny, sawl gwraig hefyd a wyr sawl pwys o fara, a chig, a siwgr, y mae yn fwyta mewn wythno6? Faint mae un taf- ell o fara yn bwyso? Faint mae un Iwmp o siwgr mewn te yn dod mewn wythnos? Dyrna brobtems sydd raid eu gweithio atlan, a gob- eithir y gwna pawb hyn yn ddiymd'roi. Faint mae torth bedair ceiniog yn bwytso ? dor- ianwch hi a chewch ei bod yn pwyso ilhyw- beth fel un pwys ac un owns a hanner. Er t'mwyn hwylusdod ac er ymgadw rhag myned dros y terfyn, ai nid doeth fyddai j wragedd y Bedd ordro eu bara o hyn aU, an wrth y pwys? Yn sier i chwi, fe wna Mr. Williams, Frondeg, eioh cyfarfod. GWYN .-Dywedir am y milwyr o'r fro sydd mewn training yn y wlad hon, pan yn dytod adref ar "leave," mai ychycldg o hon- ynt sy'n dychwelyd i'r camp i'r diwrnod. Cymerasant ddiwrnod neu ddau o ryddid yen- wanegol, ac yn ami daw llythyr neu delagrajn oddiwrth yr awdurdodau yn eu cylch. Mae hyn yn sarhad ar y pentref, ac heblaw hyny, niaent yn gwneyd cam ag ereill sydd yn dy- muno "leave." Anhawdd fydd cael gan yr awdurdodau ganiatau "leave" o gwbl i neb pan y gwelir cymaint yn c)-meryd mantais ar en hewyllys rIa, Da chwi, hogiau. byddwoh ddynion ac ystyriwch eraili heiblaw chwi eich hunain. DAM WAIN.—Cyfarfyddodd merch Tasn- l-hivv, athrawee yn Ysgol y Cyngor, Nanmor, a damwain boreu falun diweddaf. Yn anffod- us syrthiodd1 rywsut wrth fyned i'r ysgol, a thorodd ei chlun. Deallir ei bod yn bur es- tnwyth, a hyderir yn fawr y ca welilhad buan. CAIS.—Diolch calon i, Matthew H. W I t- liaim, o Brynffvnon, am ei gerdd ragorol ac amserol i'n milwyr a ymddanghosodd yn y "Genedl" yr wythmos ddiweddaf. Sylwaf ei fod wedi ei chyfyngu i filwyr bro Nanmor. A'i gormod gofyn iddo ychwanegu ati, neu f wneyd cerdd arall yn cofleidfco a.c yn. cynwys enwau yr holl filwyr o'r plwyf. Byddai hyn yn gaffaeiiad mawT. Da chwi, Mr. Williams, meddyliwch am v peth. TORRI COED.-Swn y fwyelil sydd i'w ehlywed ar hyd a lied: y plwyf hwn er ys. misoedd os nad blynydldoedd bollach. Torir i lawr goed mawr a man, nes y mae y cym- moedd oedd unwaith moT llawn heddyw mor nceth a phen yr Wyddfa. Mae y prydferth- web. i raddau mawr wedi diflanu. 'Roeddyms yn hyderu y bvdd'ai rhai coed yn cael eu gadael, yn enwedig coed Wa-un Pertihi, yn ym- yl y pentref. Ond, 0 na! y mae rihelny yn rael eu tori, a'r pentref felly yn cael ei am- ddifadu o'r arddurn penaf—yr "Avenue" hardd. Gresyn o beth ydyw hyn. Bran na wylem. Tlodir ni mewn gwinonjedd. YN GWELLA.—Mae yn dda iawn gennym fod David Griffiths, neu fel ei getwir, Daf- ydd Rpdd, yn graddol wella o'i salwch trwm. Hyderir yn fawr y ca adferiad Klwyr yn fnan. Chwith ydyw ei golli oddiar yr "Express." DOSIOL.-Mae yna ystotri bei-t am un o hogiau y pentref yna ar sentry duty yn yr Aipht. Pa un a'i gwir yw aa peidio nis gwn, ond dywedaf lii wrthycJi, Mr. Golygydd, fel y cly wais hi :— Sentry: Halt! Who gooo tharn? Soldier: Moses. Sentry: Mo6es? No, impossible, but if you are Moses, advance three paces, and re- peat the Ten Commandments. BLIGHTY.—-Clywir ein milwyr yn ami yn defnyrldio yr vmadrodd "Off to Blighty, neu "Ilome to BH?hty." Yn awr, beth yw tardd- iad' v gair "Blighty." Llygriad ydyw o'r hen Hinduaidd "Bhelati," yr hwn sy'n golygu "dwfr tywyl'l," a chyfeiria at y Cefnfor, dros ba un. i'r Hindu, y rhaid i'r dyn gwyn fyned i gyrhaedd LloegT. Felly gaiwodd' Tommy Atkins yn India v gair Hinduaidd "Bhelati" yn "Blighty." yr hyn iddo ef oedd yn golygu Lloegr—ei gartref. "Home to BlrigKty, h.y., Hnroe to England. "Off to Blighty." Vy., Off to Home.—Ge'art.

Advertising

ICAERNARFON j

PfclDIWCU GADAEL CAERNARFON

MOELTRYFAN

Advertising