Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

LLANFAIRFECHAN I

FA* NANTLLEI

PENYOROES I

Advertising

I RHUTHYM

I PENMAENMAWR.

I TALYBONT I

I CøNWY. I

Advertising

FOURCROSSES I

BALA

I - ABERMAW J

News
Cite
Share

I ABERMAW J YR YSGOL SIROL.—Cynhaliwyd cj-far- fod o Lywodraethwyr yr Yegol, ddyddi lfun, o dan Iywyddiaeth Mr. Martin Williams, U.H.Cyfeiriodd y Cadeirydd ait y golled oeddynt wedi gael fed Llywodraethwyr yn marwolaeth Mr. John Davies, Dyffiryn, yr hnvn oedd yn mhhth y irhai cyntaf i sefydlu yr ysgoil, ao chymerad ddddordeb mawr yn ngwetittM-ediada-u a llwyddiant yT Ysgol. Cyn- ygiai bleidlais. o gydyrndieimlad a'r teulu, aa hefyd, ddatganiad o weith-fawmgiad ().Ii iatur. —Cefnogodd y Parch Z. Mather, a phasiwyid hvny.—Croesawyd Miss Elsie Jones, B.A., Dyffryn, fel aelod, newydd o'r LJywodraeth- wjt i olynu Mr. John Davie&-Xm-,meiiw y Ptwyllgor Amaethyddol i sïørbtau darn 0: dir, vn mesur 1,084 llathen sqwar, yn agofi i'r Marine Road, pa. un sydd yn perthyn i Gwnxnj Rheilffoirdd y Cambj-dan, ac sydd' hef- yd' yn gwneyd ymaitli a'r angenrheidrwydd i gau y dlarn allitn ar yr amod fod y Prif- atiiiaw, E. D. Jones, M.A., yn rhylbuddio y plant i gadw yn glir oddiwrth y rheolffordd. Pasiwyd i ddesrbyn yr adroddiiad.—|Cyflwyn- wyd atfroddiad ffafriol gan Bwyligor Bwyd- ydd y Plant, sydd yn cael gofalu am dano gan Miss Rowlands, yn dangos elw o lp 18s 8c.—Ar gynygiad y Parch Gwynoro Davies, pasiwyd, i dderbyn yr adroddiad, ac yn lloin- gyfarch Mi&s Rowlfctnds, y feisttres mewn cog- inio, ar ei llwyddiant a'i medrusrwydd yn yr adian, i ddangos i'r Llywodlraethwyr fod, modd i wneyd y gwadth o ddbaTpairhi bwyd i tolant yr ysgol i ddwyn elw i'r drysorfa. He-f- yd, da oedd ganddynt ddeall fodl nifer ychi- wanegol o'r pfent yn cymerj-d1 eu cinio yn )11' ysgol.—Anfonodd Cwmni RJieilffordd y Cam- hrian i ddweud nad oeddynt wedi ca-el cyfj arwyddyd gan Bwylllgor Gweithiol y Rheil- ffyrdd i ychwanegu yn mhrts tocynau plant yr ysgol, ac nad, oedd y cwmni yn 'bwriadu gwneyd dim cyfnewidiad. 0 berthynafi i gaaaf y Llywodraeithwyr i gael tocynau terthio am) yr hen bris, drwg ga/nddynt na. allent wneyd dim ar hyn o bryd, a gofident am yr an- hwylusdod oedd yn cael ei oaotfi ar ffoTdid rhai yn dwyn cysylltiad ag addysg y plant.—Dar- Henwyd Hythyr i'r un prwyl oddiwrth IVrdd Masnach, ac hefyd oddawrth Mr. Haydn Jonec,, A.S., ei fodyn cymeryd y mater mewn llaw.—^Anfonodd Pwyllgor Addysg Caernar- fon lythyr, ac yn gofyn i'r Llywodraet-hvn. r gefnogi penderfyniad yn protestio yn erbyit y bwriad sydd ar droed i gymerycll 3-r hawl o Lywodraothaad y Prif Ysgolion yng Nghym- ru o law y werin a'i osod i ddeg o bersonaii a welo y Ijlywodsraethyn dda eu dewis. Cyn- ygiodd1 y Parch Gwynoro -Davies roddi pob ceffnogaeth i'r pendetrfymad, er, meddai, nad oedd ganddo fawr o gydymdeimlad a'r rhaa sydd: yn eu llywodiraethu yn awr, gan eu bod yn hollol1 allan o gyfPyrddiad a'r wlad; ondl: yn hytrarh. na throsglwyddo yr awdurdod i ddeg o bersonau, a'r rhai hyny yn cael eu henwi nid gan Gymru ond gan yr adran yn Llundain, os dlrwg yn awr, gwaeth- etc. Yr oedd angen gwneyd y Praf Ysgolion yn fwy democrataidd. Cefnogodd Mr. John Ro- berts, a phasiwyd yn unfrydol.—Pasiwyd is drosglwy.ddo arian roddwyd gan y diweddiar Air. Jo-hii Morgan, un o'r Llywodraethwyi", i'r Exchequer Bond.—Caniatawyd cais Miss. Bow en, B.SSe., un o'r athrawon, trwy roddi lOp o ychwanegiad yn ei chyflcg.

LLANRUG I

SUITS GIVEN AWAY

.GLASGOEDu.-..,...i

Advertising

IRHYD DOU A'R CYFFINIAU :

I TALYSARN I

.BEDDGELERT-I

Advertising

ICAERNARFON j

PfclDIWCU GADAEL CAERNARFON

MOELTRYFAN

Advertising