Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

  1 pi Lt,s ODQMWBTH YMWETODAR L#Y.dozi>r)wR "TT8T .B DYDD" üwyl syr.- Aeth un o!m m4sibion ealan i Canadb, ymsefydLodd yn it-ghy-ydogaeth yr Oil LMnbtom, Ontario. Tii& thri mie JIl ol, y ai fed wedi bod yn Kael ei e-ra Mffyw wythnosau, yo dioddet Miwrlth y PHea. Mor fua.n y decbyniaie ei T?.'? darfonaia iddo sypyn o'ch pele? tytb?.r I wytbnos ya ol, ysgrifenodd adref i iad eich pel<tn&u wedi gwneyd Uee ..tf¿-!rx, :ddo. Cyn ea fod wedt g)Nipib.€m un blwch, yr c¡:l. ya alluog i &il gymecyd el waith. -.Nleilhiw-r, oefaja lythyr arull oddi. wrtho, fed y clefyd. i bob ymddangoeiad wedi t<t Iwyr a1lS1, a,: Í iOO yn ei gynefin iechyd. Ar ol clywed yh ddamweiniol fod dyn yn byw yn y gymydoga-eth wedi dioddèf oddi- wrthy Piles era ngam mlynedd, darfu i fy m&b chwilio &m d&no, gan ddwøy wrthr ani y d&ifni yr oedd eich Peloni oh.wi woA waeyd iddo, :W roi iddo h&ner bJyohaJt: oe<fd g&nddo 0 fewn pedwaa' diiwmod yr oed)< y dyn yn dawnsio gam I&wenydd oddiwrth xffeithia-t dajoaue alch (Peleni chwi. Wedi derbyn y fftth Teahad iddo ei hon, &\veJoo y d&iom dirfa-wr wn&ed i'w gytaiU t<NmL& fy ina.b yn awyddua am i ereill wybod Mo y foddygmiacth warthfawr hon. Yr eiddooh., efto., J<MEM WILLIAMS. y MAE Y MEDEYGIXIAErH V/RRTHFAWR HON I'W CHANL MBWN TRI FFURF:— No. l.—G-EORGE'S PILE AND TRAVEL PILtLS (LaM wen). No. 2.—GrEORGE'8 GRAVEL PILLS (Lab&l las). No. 3.—GEORGE'S PILLS FOR THE PILLS (Label goch). Ghf<jCt)hir y Peleni Byd-glodua hyn ymh&b caan, mewn blychau la 5c a 3s yr un. Gyda'r Post am la 4)0 & 3s 2o. BERCHENOG: RHYBUDD.—Byddwch ofadws wrth orymm "PFLE AND CrRAVEL PTLL8," eich bod yn c&el y"Genuine Pill" eof PELENI GEORGE, J. t-' CEORCE, M.R. P. S., MMDYGOL j tUBF A?\ ?ronur& I ? gC(?DS I jBt T'HY/T" I FQANCIStt() Chewnsts t ??tCE. WREXMM. J ??f? ¡ )? ? t SMNaH t t ?? ? CLARRE B4]t PILLS. /?<BLLIR DIBYNU AM WELLHAD \jr drwy'r PeienaQ hyn i bob tc?wylder oyfansoddi<tdoi neu etLfeddol ar yr Oi'ganAU ]Cyfriel, Gravel, & Phoenau yn y cefn, yn y dxtML ryw. Yn rhydd oddiwrtJi ariAn byw. 8efydlwyd er's droa 50 mlynedd. Mewn bIyohAa 4B 6c yr un gan yr hoU fferyawyr a ttMH yn gwerthu Patent Medicine, trwy'r byd. Nea aatfocer 00 st&mpa i'r gwneutharwyr.— Mia-LINCOLN & MIDLAND COUNTIES DRUG CO.. LINCOLN. MORRIS'S OITTMNNT (ELI EITfY MORRIS). :T:a HWN SYDD YN ANFFAELEDIQ at bob &nh\?ylder&u croen. Mae wedi cae! ibi bro& g&n gannoedd sydd wedi c&el*MM*hAd oddiwrth Tan Eiddew, Eczema, Pilea coafaol, Hosg Tan, Llosg Eira, Penau plant yn jtorri Dwylaw to'Tedig. Briwiau ar gMa&o drwg. Poxes CHWE'CHEiNIOC & SWLLT. i'w gMl g&n— MISS K. MORR3, 6, LI.anb€a*TB Road., Carn&rvoa. I Bydd 'DICHARL EV A!\S, MEDDYQ ESGYRN In (Bone Setter), 8, Satem Terrace, Pw! beli, yn ymwolfd a'r lieoedd canlynol yn* wythnosoi:—Dydd lau, M&rket Vaults, L!a.n- gefni; Dydd Owener Sportsman Hotel, Port- m&doc; Dydd Sadwro, Ema Temperance, 2, j Palace Street (gyferbyn a'r farchnad), C&f- <M.rvo!n. Oil at y ge-wynau i E'dyaion M AnifeUi&id, am 13 1 fe a 2a 3cy Botc!; &) yc ychwaneydi drwy y Post- HORTON'S HEKEDtCT PtLl.S FREE TO LADIES, TN A FEW DAYS correct ?i. JL irrp-glua-r?ties and remove all ?batTM- tion; atao cure Anaemia and caufM Do injuries; to the cu&jried or Bingle arp invalua-bie. By pos* under covar. for la 3d. or 3e., from HORTON <b CO., Chemi?t<< (Ch!ef Dispenser from the !a,c Birmmgha.m Living-in Hoapit&l), (C'&pt. w 71), ABton Manor, Birmingha.m. Sold over 56 years. SELDOfM EVER FAIl.. ALI.. LADIES should send penjiy etam.p for a fret! eaaiple of Pilia, aud book of Testimomiale. MEDDYGOL FOR MORE THAN THIRTY VEARS TSOU8ANBS OF LADIES HAVE DERIVED BENEFIT FROM DR. DAVI8.3 FAMOUS FEMALE Plf.L8 liave been universally aamitted to be —— A BOON TO WOMANKIND.-— fTTiHEY &re the b?at known remedy for .L An&amia, Giddmeaa Fulceaa, &ad awelling after Me&!a, LoM of Appetlt% Hy<ten*, P&lpit&tion of Heant, .DebiE-ty, Expression, A7e&kness, lirrego- arities, and 4011 Female Ailments. Boiee tid., la. 3d., & and 12L; may be U<Mi from Chamista and Patent Medicme Von,dor4 everyw here, or tent tree iron' observation, by the < PROPXXETOR. DB DAVIS'S little boct for MARRMD WOMEN, most Invaluable; aont tree oa receipt of & stamped ttddreaaed envelope. Only kddiew:- 309, PORTLAND ROAD, NOTTING HILL. Sample &ent on Teceipt of for ,,¡,Hr-{HH* r :í: AIAE .J. 'B L t e c,,h am's :í: pills = yu g??eud rh?u p?U'.nn yn w?n nag :t 1" 'u-hyw h'd vt. by'd. )Iatt yu HJ',Vli coi pa ? ? b'th.i.u ywy ri.ni h'/n .:r Ut-?'u de?!i ? co.. 1' ¡ '1 I ? yn giir f?ent).:?u d?:u!.?. !'h?l. ? ? ?yrh?ddot y pt-i<-[.<t hyh. D?-rv ? ? HEECHA?'S !LLS ?yMer'i' ? ? cyU:t gau SM-rh.m l.r?ulmd phodo!. ? symudiint y beU yuiaid) y'i Mwyr, rhpoleiddinot yr U:U tt'r nny.aroedd, ?: ):: t a ch)"fuet¡wi;allt gwaect ac fel canlYllia.d cwlarulluut y gyfuu- ?: dretu o nerfan. yu barhaol. Maeut ?: S Y? Wiricneddo! ? t* ? ? ?rl:m o ?chyd. a? y mae meddinut ? ? «.)ouynt yu n?ityd?edd tiawd ? chv. *? ? tof-tilog i\-l cu ?lydd. 0? ynych yn ? ? t;hu?o ?if')? hun yn dyoddpt'euryny *? ? p?-n.y? f.iu.?\v tm.y?.. j'-tt'tKl'l??yhM, ? ? fwch yn d.ii?tr? ? D??CMA?'5 ? ? PILLS, y .!?.i ? '-?-fa??du- o ? y ?y?irhm J?? i;i !y.? eK-h ? ? mv.cidk) o;:d y't n r a '.vn?.t ddaiom ? f c'i?. Y'[:?:K-.h fit;? j' Hu:;wM ? crach-gyC.uri!.)t u(;w/.ddir.ii ? hysby- ? ? ?ebir njor i?i.'dt?tr a ch..mr.rweuno!. ? ? ]Map llttwer o'r Th?i hyu. pun na(i ?: ydyut yn hotter Hi w..jdjol i lecbyd, }; yii ddiwerth n.c y- fn:-Il1 ie'u troir heiuio ? mew:i dibrisdod, ? r? fu' y tl!t\v araM, cpir ? ? BEECH AM A P!LLS wedi enm ? ? eu\vo?rwydd yspieMydd. ac am dair ccnedlaeth wedi proii (;u hummi yu ? GyfeHIion y Bob!. ? ———— I'Motoir yn uni Ran ThomM Beechs."D <' < 4' St. Helens, Lanes. ? ? G-werthi]' vn mhob man mewn Myohtn. ? .<- ? ???MH? *{H:-ri} -rriHHHBHZ. LADIES WOOD'S CHALLENGE REMEDY its guaranteed UIv'er the sum of .SlOO to cujre when others faiL Far superior to Pilla, Points, or any Continental treatment. For a!] caaes 01 irreralarities, however obstinate, CHALLENGE REMEDY ia supreme. Pv.-ice. 29. 9d.. 4e. 6d. Special, Us. Stamp fct' P&mpMet. Advict) lree. EstahUahed 30 y€&rs. MR & MRS. A D WOOD, Medtca: Saectatiata, 20. LOU!S STREET. LEEDS ? ?0, IOUIS STREET. LEY-)S. 0 B T 0 N 8 I. X. L. PILLS. ARE WARRANTED to cure all private caM" and complications o! the arinary organ. ) I whether acquired ur otherwise; ?!so, gTave!. i and pam in the back. Free from mercury. J Sent post-free for 4s 6d, by the Proprietors, j I HOETTON & CO., Chemists (late Clue! Dia- pemrer from Birmingham General Hospital), (E'ept. 71), Aston Manor, Birmingham. Lettsrs i anf,wered free. N.B.: NEVER KNOWN TO FAIL. SUPPLIED DIRECT: MBM?-O?- ?%????%???%?%????????< CwaedL Cwaed. ? Cwaed. "e lochyd a 8ywyd yn Dibynu .r W&ed Pur Cr]r-q, ttK h a Maethlon. Hughes's Btood Pins M&e "HUGHES'8 BLOOD PILLS" yn hynod eBeithiol at Grea '&w&&d Ncwydd, Pur. & Chryf, felly yn dyl&n- w&dc sy hoU OrgiMiaa y e<wff, drwy hyny yn iao h & a 11 Dolur Pen Oityg Uw&ed, M il t o Q e neaa, Afo Brwg, Tar. ddumtaniat y Cn-wd, Cornwyd- on, Scurvy, Pile.9, Fits, Nervous n e a e G w y at. Gwynegon. neo Cymal. wat, Paw cofa, Lam b&co.Gor- ýmedd, NeoraJg¡a, AahwyldarM yr Aren&o, LMlder Yapryd. Sorni y Oyla. Benywod. At APhwylder&u bneddoi i b&b &wr- tie Maaa a Merch, o bob oedrm, roM "HUGHES'S BLOOD PILLS" yTt nctedig o effe-thol. Rhodde< Pr&wf M'ayH.t. RHYBUDD PWYSIG Wrth brync. y Pills hya, gofaler ThAg cae! eich twyHo. Mynwch wcted y M&rr k sef Calon fel hyn— ar bob biwch. Reb hwn, twyli ydyw, Gwrthodwch bob peth &raU. Ar werth gan bob Chetnist a. Storca, pri g&n gymwys war-tax Is 3c., 3s, 5s., ad,urer unatu ql.LaA&B To qoA&uDMp naa neu PO. Jacob H)!gh.s. M.P. S, I. MANUFACTURING CHEMIST. PENARTH, CARDIF. ??????%??????????? F B E B 0 FRF.Z TO LADIES. rno PROVE t?e Superiority o< 1 ± o ELLIS'8 PILLS FOR FEMALES. I wiU <end a free trial pstcket post }MMd. Prepared from the original recipe -<)f a celebrated Nurse, and never faila iji re. atofing regularity, wafe, certain, and epeedy. Pill th&t ne''er disappoints. TrouaandB of letters of thanks, testifying to their speedy edoacy, aft-c-r all other things have been trtcd in vain. Each pur- chaser acnde back testimonials M they &Cord reljei in every inatsince. There M nothing to equal them, 2s 9d per box. Specie extra etrong piMa recommended. <a 9d., post paid in pl&in wrapper, with full directiona and advice. &upjpt!ed through the post only by Mrs. ELLIS, 12, VsUanee Road, Move, Sussex. Ac Imterestmg Guide, 46 pMea 52 illuatra- tions, sent free with each box. TEST!MOM!AL O'R FFOSYOD YN FFRAINC TT'SGRIFEXA Private J. Daviea. 2nd Baut JL Royal Welsh Fusiliers (yr hwn sydd yD y rhyfel er y crchwyn);- "EASINE ydyw y peth goreo a gafaif at wella y Cur yn y Pen ofnadwy yr ydyic yn ed gael yma. Mac fy nghyd- nlwyr yn y Trenches a minau yn M ddefnyddio yn fynych. Nid oes ei well. Anfonwch ychwaneg. Yagrifena Artist enwog o Rufain:— "Y r wy{ yn defnyddio EA8INE bob amser at Gur yn y Pen. Dietrbyniwyd mUoedd o dyatiola-sthan oytfelyb. Mae EASINB yn hollol ddiogel i'w gymeryd. H&e yn gweUA Cur y.n yPeÐ,.Noor&Jgia, a'r Dd&imodd mown yohydig funudaa. — Ar I werth yn mhobman Tiwy y po-t am oddiwrth y gwrieuthurwr: HUGH JONES F S M C Chp<m)st, THE MEDICAL HAJT L, BLAENAb FESINTQG. ? ?ney :fMtV!tPLt <F L OC??ttHM?Q-? lrwo?  -1 -hi M01lt. Setl to the LargMt 13xlers-Furries of Weat."— EDWARDS & SONS. HEREFORD. J Secnre Prompt Payment. Moch Higher PrK:e.t thij WLnter. Write for patticulari. PWY ')-Mae JOHN PRYDDERCH. JL Ty Newvdd. Caerhun, Ra-agor. iii parhau i fendie gafud o bob doluna.u.—Yol- weler n'c'u Antofjer i'r cyfeiriad 11Chod. D Y U, -N'A PETER ,ONES, PENRROS. j GWALCHMAI YN PRYNU POB MATH o ANIFEIL- IAID MEIRW. RHODDlIt ? PRISIAU tfCHAF A THEMR TEIJEGRAM. CYRCHIR HWYNT 0 ABER I LAWTt [ GAERNARFON. LLOI GWI.YBIO N.—Bydd gM P.J. nifer dda bob dydd lau, yw ¡ ARIAN j MM HLAENDAtLJADAU. MMNR Bm;;DRIAN I ARFY8 RYBYDO. Mawn wymia.a bych?m ne? i&wT (dim IhM na <E10)—— AK MPOMtSORY MOTE Y MM THYCtWjR Et HUM WEtDI El SEFYDfLU BBS DB03 DUBUGAIN MLYNEDD AC YM AWK YM RHODDt MMTHYO OROS €80,000 YM DDYDDIOL AM Y TBLEtRAIL YMOFYNEB A GEORGE PAYNE & SONS S, CRBSOENT EOAT', BHYL. ARIAN I ROE'DI ALLAN AR LOG ? RHNSYMOL. AB YM]jWYMlA' PRRSONOL & & 8TYTHE & CO.. GROVE CHAMBHR8, CAERNAHFON. MONEY LENT £2,0 to 25000 I BUSINESS ARRANGED BY POST. I<a<dKts and GemtlenMn can borrow from I us on their Own Personal StgnAture. I LOWEST RATE OF LNTEP..F'sT. CoTtTent&nt Payments Montbiy or QtMjtcrJy. I Bxi sting loans wlb other nncs paid off. t DEAl WITH GENUINE LENDERS. Avotd paying heavy ra.te« Md expense. Appty to— SAMUELS & CO.. 6, JOB[XL r.,Ai;roN STREJET. MANCHESTER. T?ORROW from <tn OLD ESTABLISHED '-DwEI.L-KNO.WN FIRM, noted for Houe? u?aitcga. ?1C to ?l.OOO AiDVANCE'D L'?IL? to ? C!aasea worthy of credit, on NOTE OF nANiD ALONE. Interest the Lowest in En;.tnJ & WtJ«t. t Loans I NO FEES. NO 8URBTIIB8. &M from 2a 6d weekly LM from 4s weekly jB80 from 86 Od weekly £100 from 15a week 4 Speci&l Low R&tea Charged for Short Period CuM, Wnbe. or 'Phono (2975 City), m Corifidenoe to the actual Lemder. H. RARRiS. 71. MARKET STREET MANCHESTER. A Bh YOU WIIJLJNG to p&y 4B in the ? ?\. for tT?iT? montitM. I dom't <MtTea'tiMt ? tend y<M<5y tt itt. or i8 m th* &, and thea <?U Tuo it ts fcr o<M <u' two mocthe. MY TKI&t& ARR IN PLAIN ENGLISH. &? will wal Tea C4, for twelve month*, J6M" &Ld specie teormw for iorges CaKAPm& RATKS. DOK8 80 T<t Cl.IOOU7H.. # *N YONN ADVNRTI&INQ APPLICANTS. I MARK SHAFFER e. totd Stteot Livo<rpDO< !8ENT.VC A R ) A N 0 45 1 E5000 NID OE8 EISINU MEICHIAFON. Telir y Ilenthyciadsu aydd yn aefyU. Aafoair pob maayUcn a thelera,u trwy y poet. Bmthyg. Ad-daliad, Beothyg. Ad-d&Ii&d JB 9 a d el L a d 6 650 40 42 0 0 II 10 10 10 0 50 68 0 0 20 21 10 0 100 105 0 0 SO S1 10 0 1000 1050 0 0 I ¡ Uoc yn ol <? y Bunt am Dymhorau Penod- ot, and amfon at y Manager, 24, BANGOR STREET, CARNARVON. LOWEST INTEREST IN THE COP'-lY. II I £10 TO £1000 NOFEES NO BONDS. RlORep&yJBll £5() Repay .655 I CaO Bepa.y L22 L100 Repay &110 Mooey Alvanoed on Day of Ap,plication. Repayments arrajtged to suit borrower's con- venience. L. LIVING STONE. HOPE CHAMBERS, t07, MARKET STREET, MANCHESTER. TeL 3071 City. MNTHYCtR AR!AM YN GTFRINACHOL o R t &1.CM. YCHYDIQ ORIAU 0 BYBUDD Mn dymor<.n penoa&. NOTI OF HAND YN UNIG, 11 01 t<!araa owly.-aol:- i3oa.oys. LI-dalia.4. Bemthyo: .11.daliu t. t <Ld. & a a. d. t ttt 4.4) ø," Mt MM 6 M Ml< < M 21 le 0 i$< lot < a Ii il C 10M !<?< < < I Cymosir sd-d&li&titn bychMa trwy srtMi I dobb aeillui\l, neu o< dewtsir gall y b-thye ial wfy-11 Dad tain y Hot! b<Lb tuMomM bluryddyn. Tttir y benthyci&d<M)L II) MM* t!Q log Liaver M. c4w&rmtir y bydd. pdb peth yn ttoUoJ gyfrin;aahol, V. an wn<M bMo<t &'i tteidio. Ymofynwch yn b<M<moJ(. Ot ya gyHoa< n« igeliir grynoyd basnet trwy y ilythyrdy. Arbedweh y UoK&n aoibt! "'1- td.d*imdxm trymwn. trwy ytnorvn e THR MANAGER, 28, QUEEN STREET. 8NYJL. 8ENTRYCIADAtJBOLLOL BRMFAT 0 zio 1 JS500. EBB SICRWYDD AR ? DELERAU RHE8 YMOI.. MtB Dim Rwahanizet-b t'M"" )Mddor GliLt-lyl ARIA D-RWY'. P'OM Ymofyner, w argyhoedtiir chwi. < WOLFE, 36 SPRING GARDENN MANCHESTER BENTHYCIR ARIAN AR FYR RYBUDD. 0 £10 I £1,000. J AR ADDEWID YSGRIFENEDIG I AJ}.DAlL U. Ma,« pob benthycind yn hcHol at unrhyw P,,igen. neu i gychwyn mewn Busnes, i Ddod- refim BKh Ty, i brynu, etc., netr Drethi. An fonir yr ,iriAn giyda-'f post yn gyfrinachol. Ge)U! &il-daJn yn 6sol, chv%-a,erol. Heu haner biynyddo!, neu <M dewis.irga l õenthyciad uroa i fyny hyd bt:!n mlynedd, end talu y Hog Ntd ydyw y 'peUder yn ddimgwahaniaeth. Mae y Uogau yr isaf yn Nghynim. Erfynir ar i fenthyewyr sy'n tala Hog ucliel tnewn na arall ymofyn yma. pan y telir y benthyciad, l'ydd yn uros am log Ha,wer ia Ni chostia ddif) t chwi ynAcH. ond gall arbed punnoedd drwy anfon yn Gymraeg nea S"sneg, am y pyMpectoa i'r NATIONAL ADVANCE: and IN"¡ESTMR.T SOCIETY Ltd., 41. COR. PORATtON STREET. MANCHESTER. EataMished 1887. Nat. Telephone, City 6066, M- to our [N'orth W&Ies District Cmce, 32, FARRAR ROAD. Bni)gor, ?'nd 13, Q'CEE 8 tree)'. Wfexhc.T'- ARtAN_ rpHB GNVY'ED'D LOAlll AKU DISCOUNT CO COETMOR CHAMBEBS. BETHSSDA. I Established 18M. This well'knowti old established Company is .prepared to advance money end pefaona! Mcurlty. No preliminary charges. Strict oon6de!Lce. Depoaits recalled, and 4* per cent interest promptly paid. All inqairiet and comoMmicatMna to be addressed to tb< r Manaer. at the above addrea& HOTns. :&:OT:EIL CW WW.4a63LMS.Ak6 UPPER WOBURN PLACE, LONDCN, E C., Centt-aHy Situated. Within Five Minutes Walk of Baotoo Station, and twenty minutea from rvA- dingtoc by Undergroand Raillnsy to Uower Street Station. BEDS, BREAKFAST, BATH, and ATTENDANCE, from 5s. each persoa 130 Rooms Lurir.eously Furnished. Paaseogera lift to aU tl.>ors. Fireproof. LONDON TEMPERANCE HOTEL 77, HIGH STREET. —— PWLLHEtJ. Every Accommodation for Travellera, etc. at Modera.te Charges. MOTORS AND CARRIAGES FOR HIRE R. HUGHES —— —Establiahcd 1890. FREE FOil Wesdl ALL the wc. Gramophone5 at POUN(M ElOv.'O"S:R PEOPLE'S C,. ??,t t?, tri- o fling s? f&-orcomm f' he motOt Itstovnd- i tt in g? gd gra pllvable monlhly peynlent" uf5/ Sent- FiEf APPROVAL, lor fuJl I'J4TBEPBONE.&IS ???????, MASTER'S WeKE." Md ebraled ma1; ..ppbe4 Of ? ? ? ? ? S alsycredit (ermtto<Mtt yottf<e/ Over 2110,000 alwan 14 stocil- Th<MMndtoftett)motti<Jt. Aa FOR CRANE & SONS.'Ltd. w tM. Wo St.. santow CERDDOROL JOHN JONES. Whd!eeiLle Mtd Ret&il MTMic Seller. BETHIESDA. ?ND?IR T STOC FWYAF AiMRYWBot ? YNG NGmnMRU 0 GAtNEUON .Bongs\ CYMREIG, ac M rheol anfonir pob "otder gyd& throat y poat. Anfomec qt-P a.m Ca.t&JOgue. ¡ LIVERPOOL r NUOM JONES AIR MAB.- 4 Passenger Agents, # BAS <:JOB HOUSB, 3 *1- LRLB &BEæ.' (Bb Paul's Squre) ?T?YZ?UNWN hysbywa ein cyd?med!-? J? f"A teyau i- wi rodbob "parth o'r byd gyda'r oU o'r Hinellan a? :r= -AMERICA, CANADA, AUQ- '? *TBALU, PATAGONIA? Me onrhyw ? ?bardi arall, &m y pn< iaaf ym nxhob? ?dxMtbartIi. Ond ,.f"mg??r a tymm mkob ( ?y nmnylion pyd* throad y P<x' yr ?y?y? y°? er a 83 mlymedd, <M' w&dJ ctte! ? .?proaAd mait? y? yr amaer h?. Byddwn ? .?.yn derbyn pa?b M ea ghmt&d yn y]? ?.Bt&tion, yn ?wT?yd aa buaoes, *o yB .?mynod gyda t?'?y i'r Uonz, i'w rhoddi? YU y Ru<HM ø..atg gilydU. Ty gIAn *ohyatmlJl i'w derbyn am y aoawaitb, 08 :thydd tMMn. hefyd i ymvrelwr 0 .r dTwf. S CARTREF rB OYMRY 4 ODDICARTREF Tr *# A WATCH FOR SKILL. In the centre of the Diagram you f 1f1f "? ??' ?' Arra.nge the &gure8 f' c-r ? ? ?' ? ?' 8, amd 9 in eae !L f ? ?1!L ?emajniog squares, ao th&t the [ ][][] tolumns add 15 up, down, across. and from corner to corner. If correct, and you comply with the aimple con* dttion we shall send you, a HANDSOME WATCH (L&dy'a or Gent's, goaranteed 6 years) will be eent you ENTIRELi' EMER OF COST. Send your tuaewer NOW, en- closmg &tMop for Mply, to (Dept. Y.) INVtCTA SUPPLY STORES, Inv!cta House, Swanoombe Greenhithe. 8. 0. jmtHB Old EngDah ]MtJ88 -as Che"? J. Jewellery. Gold and SilTer Goo<lb. Clodbt, Watohee, P!pes, Cutlefy. Elects plato. Noted house for Prizes fo? Athletic 6ports or Whist Drivee, Hawkers Bhopkeepera, or those etaTtme in will Bnd the best assortment and lowest priced for cash at MILLING'l'ON'S. 12, Houdp ditch, LONDON. B. C. TBL:EI-a..V jBt s JB "W s 3EN TB< Ty TT'BO!DDTB hyebyatadau Yn Eie?eo, Ta! jLvar ONod. Morwynion yn Eisieu, M Baieu LIcoedd. Ar Werth, etc., yn p hoH Maen-'i<J. bapuran canlymol:- "Y GBNEDL GYMRETG." "Y WERIN A'R EC'0," "HOLYHEAD OBSERVER" AND CRICCIETH "OBSERVER." "NORTH WALES OBSERVER. 'PWLLEELI OBSERVER." 'BANGOR OUS=V$,R- Ua Tair Chwo, waith. fwaith. gwaitt <t.t. *o. <.c, M gair 1 0 1 0 I ø 30 gair 1 6—S 0—4 0 4$gair 3 0—4 0 —< 6 60 jzail 2 6—56—7 0 Gollir anion StAmpa n<Tt Postal Oi'dera- TDRISIA? GYD'A BLAEN-DAL YT? JL UXIG yw yr uohod, a cni chyhoaddi? ? HyabyaiadAO MB y pnaiaa achodj, em! tmfonir OS OCS PE SW H COUCH MIXTURE HUGH DAY! HS. y mae railoedd iawer wedi cae! iacha<< .M v: gwncnd eu goreu 1'w gymeM reiE "ydd YB d:oddo{. Yi raJd cyniel-yd ond UN DÙE o. t prc6 ei ddyla-nwad uniolL,yrehol yn rhyddh A y Phlegm, yn clirio y Hais, yn eviihe-,Ru ac I yn crythau y gan wett-hio pob Anwyd Chrysni vma.ith. OAVIES'S COUGH MIXTURE &t BEswcn. OAVIES'S COUGH MIXTURE at ANWYD. OAVIES'S COUGH MIXTURE at ASTHMA. am j-ywTm yn dicddef oddtwrth Beswch a Itronchitig, anrhegwch t)f & t hotel- Md o COUGH MIXTURE HUGH DA VIES. M fe'ch bendithis ryw ddydd. Is. 3c A 3s Y BOTEL. HUGH DAVIES, CHEMIST. MACHYNLLETH

MARCWNADOEDD

RH1WMATIC AC ANHWYLDEB rY…

IPWNC YMECHYD ----IdwIr

SUDD IACHAOL DAIL CARN YR…

[No title]