Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

24 articles on this Page

- CWRS Y RHYFEL)

CORFF MEWN YSGUBOR.I

Advertising

CYNLLWYH DIEFLI8 I WENWYNO…

I i CYFARFOD 0 AM*I  i AETHWYR.

TANYBARGOD I

IRHOSGADFAN. I

I-FELINHELI -I

I CWMYGLO I

BETHESDA I

I RHOSTRYFAN I

CRICCIETHI

FOURCROSSES. I

ABERERCH

o WAENFAWRi

- - C.AERNARFON I

Ebenezer

Advertising

tiOD1014 0 LEYN

News
Cite
Share

tiOD1014 0 LEYN ABERSOCIi. .MARWOliAETH.—Y dydd o'r blaen bu farw -Nli-. Anios Wl'Iiams,(Bi-vnteg gynt), ond yn ddiw edd:u'ach o Bangor. Hebryngwyd ei weddillion mewn modur i Bangor. Yr oedd yr ymadawedig yn adnabyddus iawn yn y cylchoedd hyn. Cydymdeimlir a. Mi-s. Prydd- erch a'r teulu. IiLANBEDROG. AXR/HEGU.—Cynhaliwyd cyfarfod dyddor- ol i anrhegu y Parch, a Mis. D-. Ynyr Hughes ar eu priodas. Arweinid yn absenoldeb Mr. W. W. Griffith. Castellmarch, gau Mr. M. Nanrey Jones. Caed dadganiad gau y plant o "Wyn bach Iesu Grist," dan arweiniad Miss Maggie Joseph. CAn 11Y gan Mr. R. John Williams, Pandy. Adroddiad, ■'Clvchau Cantre'r Gwaelod," gan Mi1. John R. Jonas, Cae Fadeg. Cor Aelwyd yr Efail, dan arweiniad yr Hen Of, E. W, Thomas, yn ddy,ddorol iawn. Can, "Cartref." gan Miss Estlier Jane Williams, Ceunantigin. Adrodd- iad, "Dr, M'ody. y Fam, a'r Plentyn," yn 'rhagoro^ ga.n 'Pdntiir ipuobeirts, lkyn- twrog. Deuawd, "Dvma F-eibl anwyl lesu," gan Aun Thomas a'i gyfaill. Cân, "Hen ael- wyd' fy mam," gan Miss Nellie Thomas Saxn. Dadl, "Rhanu'r Deisen." yn wir <ldyddorol, gan Catrin Thomas, Gladys Jones, a Hugh 'W. Hughes. Dadgiiiiwvd "Dewi Sant" gan y parti. Qvflwynwyd yr anrhegion, sef awr- lais a dau figure' haidd, dros y gynulleidfa a'r eglwys gan Mr. Owen Jones, Itryn Adda. Caed gair o ddiolch gan Mrs, Hughes a'r Parch. :D. Yyr Hughes am yr arwydd hon o'u teimladau da tuag atynt. Caed anerch- iadau bai-ddonol gan Mri. Pentir Roberts ac M. Nanney J(iii(,,s. Unawd. "Trt. bo dan." yn feistrolgar iawn gan Miss Esther J. Williams. Can. "Cvmru Fu," Mil's Nellie Thomas, Sum. Deua wd gan Mis.^Mary Kate Thomas. Carneddiol, a IMisa (Esther Jane Williams. Can, "Dewrion Cymru," gan Mr M. N. Jones. Ton, "Croestvparc," gan y parti. Oyfeil- iwyd un o'r cyfarfodydd mwyaf dyddorol gan Mrs. Jones, Ei¡.;tecidfa Mi Janet Ellen Wil- liams. Penantig'n. a Miss Marv Kate Thomas, Cameddol. Dadganwvd "Hen Wlad fv Nhadau" a "Duw Gadwn'r Brenin." can y Mri. E. D. Thomas, ;Rf-fail ac R. J. Williams, Pandy. NANT, NANHORON. I CYMDEITHA'S Y-NIDRECH GREFYDD- Ot.-Cvnhall wyd dau gyfarfod o'r gymdeith- as ucliod yn y Nant. Darltenwyd papur rhag- orol gan Mr. Griffith Jones, Saethon, ar "Ni- codemus fel cvmeriad i'w efelychu," ac -hefyd gan Miss Griifith. Pen'r:gl.lt, "Y ddyledswydd o f-eithrin yspryd cenhadol, seiliedig ar hanes y wraig o Samaria. Caed gair pellach gan y l'hai canlynol: Mri. J. 0. Jones, Engan, Ga:rn; Humphrey Jones, Mur Poeth; Wm. Roberts, Trigfa; David Roberts, Carneddol, a Miss Williams, Nanhoron. Nis gelllir na ddaw bendith o'r cyfarfodydd, yn enwedig i'r rhai hyny fydd yn llafurio ar eu cyfer. .DLONGYFAROH.—Dymunwn longyfareh Mis. Jane Thomas, Foel Bach. Mynytho. ar ei gwaith yn enill y wobr ar yr englyn, "Nos- wyl. yn Eisteddfod Utica, America. Nid yw'n ddigon gan Mrs. Thomas i guro beirdd L1"yn ac Eifionvdd; rhaid iddi gael curo'r byd.

LLANBERISI

Advertising

Family Notices

MARCHNADOEDDI

DAR6ANFYDDIAD PWYSUi f - 'I